הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 ביולי 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 ביולי 2018

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"במהלך השבת פגענו בחמאס באופן משמעותי וקשה. המדיניות שלנו ברורה – מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו ובעוצמה רבה. זה מה שעשינו אתמול. צה"ל הנחית על החמאס את המכה הקשה ביותר מאז "צוק איתן". אני מקווה שהם קלטו את המסר, אם לא, הם יקלטו אותו בהמשך.

שמעתי שאומרים שישראל הסכימה להפסקת אש שתאפשר את המשך טרור האש של העפיפונים והבלונים – זה לא נכון. איננו מוכנים לקבל שום התקפות נגדנו ונגיב בהתאם.

אתמול שוחחתי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. דנו בסוגיות ביטחוניות ומדיניות לאור ההתפתחויות באזור, כמובן בראש ובראשונה על סוריה ואיראן. כפי שאתם יודעים, הנושאים האלה יעלו גם בפסגת הנשיאים בהלסינקי. אני כמובן שוחחתי עליהם ביום רביעי גם עם הנשיא פוטין.

אני הודיתי לנשיא טראמפ על המדיניות התקיפה שלו נגד איראן, כי מאז נקיטת המדיניות הזאת אנחנו רואים את ההשפעה הגדולה על איראן ובתוך איראן. הנשיא טראמפ חזר בבהירות חדה על המחויבות שלו לביטחון ישראל ועל נכונותו לעזור למדינת ישראל בתחומים שונים, ואני כמובן הודיתי לו על כך.

אני שמח לארח היום את ניק מלישב, יו"ר ועדת הרגולציה של ה-OECD. הוא הגיע לישראל כדי להציג דו"ח על מצב הרגולציה בישראל. ה-OECD מצא שלישראל יש הישגים רבים בהפחתת הרגולציה בשנים האחרונות בזכות המאמצים הרבים שהובלנו כאן כולנו יחד. אנחנו נמשיך לפעול כדי לחתוך בביורוקרטיה למען אזרחי ישראל."

ב.    הממשלה שמעה סקירה ממר Nikolai Malyshev, יו"ר הוועדה למדיניות רגולציה של ה-.OECD במהלך הסקירה הציג מר Malyshev המלצות בנוגע לצעדי המדינות הנדרשים לשיפור הרגולציה במדינת ישראל בהתבסס על פרקטיקות מקובלות במדינות ה- OECD וציין לטובה את המאמצים הנעשים מצד הממשלה לצמצום משמעותי של הרגולציה הקיימת.

ג.    הממשלה אישרה, בהתאם לסעיף 5(א) לחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008, את מינויו של איתן בן דוד לתפקיד המשנה לראש המטה לביטחון לאומי.

ד.    הממשלה החליטה לתקן את החלטת הממשלה מס’ 2017 מיום 21.9.2014 שעניינה תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה, כך שאחרי סעיף 16 יבוא סעיף 16א:

"16א. פעילויות הפוגה ואירועים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") יקצה 2 מיליון ₪ ממקורותיו בשנת התקציב 2018 לטובת פעילויות הפוגה ואירועים  ביישובי עוטף עזה. התקציב יוקצה לרשויות המקומיות בכפוף להגשת תוכניות למשרד ואישור התוכניות על ידי המשרד. מנגנון הקצאת התקציב בין הרשויות, יתבסס על גודל האוכלוסייה של הרשות המקומית. התקציב יופעל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב".

ה.    הממשלה אישרה עקרונית את טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס’) (בורסה ייעודית),        התשע"ח-2018, והחליטה כלהלן:
א.    להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסח הצעת החוק שתוגש לכנסת.
ב.    בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

רקע כללי

עניינו של החוק המוצע הוא הנחת תשתית חוקית להקמת בורסה ייעודית שבה יירשמו למסחר תאגידים עם הון עצמי בסדר גודל קטן ובינוני ("תאגידים קטנים ובינוניים").
תאגידים קטנים ובינוניים תורמים באופן משמעותי לצמיחה ולפיתוח הכלכלי של כלכלות ומשקים, ומהווים קטר לשיפור התעסוקה, החדשנות והיזמות. בישראל, בדומה לעולם, תאגידים אלה הם מנוע צמיחה מרכזי של המשק, אולם לרוב הם מתקשים להשיג מימון לפעילותם באפיקים הקיימים מסיבות שונות. כחלק מהמדיניות הממשלתית לקידום עסקים קטנים ובינוניים, אשר כאמור, הצלחתם והתפתחותם חשובות למשק כולו, מינו שר האוצר ושרת המשפטים בחודש אפריל 2016 צוות בין-משרדי לבחינת הקמתו של שוק הון בורסאי ייעודי לתאגידים קטנים ובינוניים (להלן – הבורסה הייעודית). הצוות הגיש לשרים את המלצותיו הסופיות ביוני 2018. טיוטת חוק זו באה בהמשך להמלצות אלה.

ו.    הממשלה אישרה את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מס. חק/3613 מיום 8.7.2018 שעניינה אישור טיוטת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (תיקון מס’ 4), התשע"ח -2018. כמו-כן, החליטה הממשלה בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק; בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

רקע כללי

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 מסדיר את ענף הרכב בישראל על תחומיו השונים ובכלל זה: ייצור רכב; ייבוא רכב; סחר ברכב; ייצור, ייבוא וסחר במוצרי תעבורה; מתן שירותי תחזוקה לרכב; ושמאות רכב. מטרת החוק הינה הסדרת השירותים בענף הרכב, תוך הבטחת רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, שמירה על בטיחות הרכב, הגנה על שלום הציבור ובטיחותו, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן השירותים וקידומה של התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן. החוק מחליף את ההסדרה של ענף הרכב שקדמה לו, באמצעות חמישה צווי פיקוח שהוצאו מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957.

ז.    הממשלה דנה בעררים שהגישו שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר לביטחון הפנים על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מס. חק/3606 מיום 8.7.2018 שעניינה הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018 – של חה"כ מכלוף מיקי זוהר ואחרים (פ/5433), והחליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, ולאחר מכן להמתין להצעת חוק ממשלתית בנושא מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר שתוגש עד תחילת מושב החורף של הכנסת. ככל שלא תוגש הצעת חוק ממשלתית, תתמוך הממשלה בהמשך הליכי החקיקה של הצעת החוק הפרטית, בהסכמתם של משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המשפטים והמשרד לשירותי דת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-W

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F

תגובות אחרונות