הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 28 באוקטובר 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 28 באוקטובר 2018

ישיבת הממשלה נפתחה בקימה לזכרם של אחד עשר המתפללים שנרצחו בעת תפילת השבת בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג, פנסילבניה.

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"עם ישראל מתאבל כולו עם משפחות הנרצחים בטבח המזעזע בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג. בשמי, בשם ממשלת ישראל ובשם עם ישראל, אני שולח את תנחומינו שנשלחים מעומק ליבנו למשפחות ששכלו את יקיריהן. כולנו מתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים.

אני חושב שקשה מאוד להפריז בזוועה של רצח יהודים שמתכנסים בבית כנסת בשבת ושנרצחו רק בגלל שהם יהודים. ישראל עומדת בחזית אחת עם הקהילה היהודית בפיטסבורג, עם קהילות הציבור היהודי בארצות הברית, כל הקהילות, וגם עם העם האמריקני. אנחנו עומדים יחד, בחזית אחת, נגד אנטישמיות ונגד גילויי הברבריות הזאת. אני קורא לעולם כולו להתאחד במאבק באנטישמיות בכל מקום שהוא.

אנחנו מתכוונים היום גם, לא רק לארצות הברית, היום, לצערי, מתכוונים גם לארצות הברית, שזהו הפשע האנטישמי הגדול ביותר בתולדותיה, ואנחנו מתכוונים גם כמובן למערב אירופה, ששם יש מאבק קשה נגד גילויי אנטישמיות חדשה, וכמובן יש גם את האנטישמיות הישנה, המוכרת, וגם זו שבאה מהאסלאם הרדיקלי. בכל החזיתות הללו אנחנו צריכים להתייצב ולהשיב מלחמה שערה נגד הקנאות הברוטלית הזאת. זה מתחיל עם היהודים, זה אף פעם לא נגמר עם היהודים.

ביום שישי חזרנו, רעייתי ואני, מביקור מדיני-היסטורי בעומאן. אני נפגשתי שם עם מנהיג עומאן, הסולטן קאבוס בן סעיד, אדם מאוד מנוסה ומאוד מרשים. זהו ביקור ראשון רשמי של ישראל בעומאן מזה 22 שנים. הביקור הזה מגיע על רקע מאמצים מדיניים שאני מקדם בשנים האחרונות מול מדינות ערב. בפגישה אנחנו דנו, פגישה ארוכה, בהרחבה באתגרים העומדים בפני המזרח התיכון, ואלה היו שיחות חשובות מאוד, גם למדינת ישראל, ושיחות חשובות מאוד לביטחון ישראל. יהיו עוד.

אנחנו אחרי סוף שבוע של תקיפות של חיל האוויר בעזה. אתמול שמענו כביכול על אולטימטום מצד החמאס לישראל – בשום שלב ישראל לא תקבל שום אולטימטום מהחמאס. ישראל תמשיך לפעול לפי האינטרס הישראלי ולמען ביטחון ישראל בלבד."

ב.    הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, למנות את דרור אידר לתפקיד שגריר ישראל לאיטליה.

ג.    הממשלה דנה בנושא הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום והנחלת מורשתו של ראש הממשלה השביעי יצחק שמיר והחליטה, מתוך הכרה והוקרה לתרומתו של ראש הממשלה השביעי, להקמת המדינה ובניינה, ובפרט בשלושה תחומי פעולה מובהקים: הקמת המדינה והמחתרות, מאבקו למען העלייה היהודית מברית המועצות וחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, להנציח את מורשתו באמצעות מיזם חינוכי, מורשתי, תרבותי ותיירותי שייקרא על שמו של ראש הממשלה השביעי, יצחק שמיר ולהקצות לשם כך סך של 13.5 מלש"ח ל-3 שנים.

ד.    הממשלה אישרה את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה המאשרת את טיוטת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס. 73) (העברת אירועי ספורט משמעותיים), 
התשע"ט-2018.

להלן עיקרי דברי ההסבר לטיוטת החוק:

מוצע לקבוע הוראות שנועדו להבטיח את נגישות כלל הציבור לחשיפה לאירועי ספורט מרכזיים  זאת, בדרך של הגבלת הגורמים העוסקים באספקת תכנים אלו מלשדרם, כל עוד לא שודרו באחד מהשידורים הפתוחים לפחות. עוד מוצע לקבוע סנקציה על הפרת הוראות אלה, שעניינה עיצום כספי בסכום של 100,000 שקלים חדשים.
כמו כן מוצע לתקן את חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014, ולהשמיט מהתוספת לחוק האמור את ההוראה המתייחסת למגבלת ההוצאה השנתית החלה על תאגיד השידור הישראלי ביחס להוצאות למימון, הפקה ורכישה של תכניות ספורט. זאת, בכדי לאפשר לתאגיד השידור הישראלי להתמודד על רכישת הזכויות לשידור אירועי הספורט המשמעותיים ללא המגבלה האמורה.

ה.    מר ניצן חן, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ), סקר לפני הממשלה את פעולותיה ועבודתה של לע"מ מול נציגי התקשורת הזרה בישראל המונים כ-300 עיתונאים.

בסקירתו ציין מר ניצן חן את הסיורים והתדריכים שעורך לע"מ לנציגים לאור ההתעניינות העצומה בנעשה בישראל מצד התקשורת הזרה.

מר חן פירט על פעילות ההסברה הנעשית למדינת ישראל בעולם ועל שירותי ההסברה הניתנים ללשכות השרים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

MyTama38

תגובות אחרונות