הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 25 בנובמבר 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 25 בנובמבר 2018

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"היום יתקיים כאן ביקור היסטורי. בעוד מספר שעות אפגש כאן עם נשיא צ’אד, אידריס דבי. צ’אד היא מדינה אפריקנית גדולה, חשובה, רוב אוכלוסייתה מוסלמית. נשיא צ’אד מעולם לא היה במדינת ישראל. פגשתי אותו בטקס בפריז לציון 100 שנים לסיום מלחמת העולם הראשונה. הנשיא דבי מגיע לישראל בזכות מאמצים רבים שהובלתי בשנים האחרונות. כאן המקום גם להוקיר תודה מיוחדת לך, ראש המל"ל מאיר בן-שבת, ולאנשי משרד החוץ גם כן, שסייעו בעדו.

הביקור הזה משקף את מעמדה העולה של ישראל בין העמים. אני חוזר על זה פעם אחר פעם, ורואים מדי שבוע את ההתממשות של התפיסה שלנו, של טיפוח העוצמה הכלכלית-טכנולוגית בצד העוצמה הביטחונית-מודיעינית, לקבלת העוצמה המדינית-דיפלומטית, והדבר הזה קורה, קורם עור וגידים, אפשר להגיד מדי יום. ובכן, היום אנחנו פותחים דף חדש ביחסים עם צ’אד, ואני אומר לכם: תהיינה עוד מדינות ובהקדם.

אני מבקש לספר לכם שאני בא עכשיו מסיור מטלטל, שערכנו רעייתי ואני במעון של נשים מוכות בירושלים. אלימות נגד נשים היא תופעה נפשעת, זהו פשע. כמובן שאנחנו נגד אלימות בכלל, אבל בקטגוריה הזאת יש דברים מיוחדים. הדבר המיוחד הוא כמובן שצריך לטפל בנשים, בילדים, במשפחות. אנחנו עושים הרבה, נצטרך לעשות עוד הרבה יותר, זה יהיה חלק מהדיון שנקיים עכשיו בממשלה, לרגל יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.

גיליתי כששוחחתי עם הנשים הללו דבר שהדהים אותי: אישה אחר אישה ועוד חמש שישבו מאחור, חלק מהן גם הנידו בראש, שאנחנו עושים מאמצים גדולים, ויהיו עוד יותר גדולים, כדי לטפל בנשים הללו במעונות, ואחר כך בהמשך. מוכרחים לטפל בהן בהמשך משום שהאיום לא סר, והאתגר לא סר, כמעט שאיננו עושים דבר לאלה שמחוללים את הפשע הזה. זה כאילו היינו מטפלים בטרור, וזה טרור לכל דבר, ואתה לא מטפל בטרוריסטים. אני מתכוון לא רק להציע להם שיקום פסיכולוגי רובם לא רוצים. לו היינו מנסים לטפל בטרוריסטים בשיקום פסיכולוגי, זו גישה אחת, אבל קודם כול אכיפה, הרתעה, ענישה.

לתדהמתי גיליתי שם נשים שהבעל בא עם סכין, ולא נעשה לו דבר, בעל אחר בא וירה בתוך הבית, ולא נעשה לו דבר; ושלושה אחים כלאו את האחות במשך שלוש שנים בחדר, לא נתנו לה לצאת פעם אחת, הרחיקו ממנה את התינוק שלה, ולא עשו להם דבר. משהו כאן לוקה בחסר ואני מבקש לגבש תוכנית לטפל לא רק בצד של הנפגעות, אלא גם של הפוגעים. והדבר הראשון, כמו שאמר שותפו הגדול של הרצל, נורדאו, על תורת המוסר: קודם כול אכיפה וענישה, אחר כך המוסר. כאן אין לא אכיפה, לא ענישה, לא מוסר ולא צדק, יש רק פחד מתמשך וטראומה שקשה לתאר. רואים את זה גם אצל הנשים, ולצערי רואים את זה גם עם הילדים הקטנים החמודים שרעייתי ואני ביקרנו אותם. זה הולך להשתנות, ואני מבקש את שיתוף הפעולה של כל שרי הממשלה וגם של כל חברי הכנסת לערוך כאן שינוי עמוק ויסודי. אנחנו צריכים להיות המדינה המובילה בעולם בעניין הזה, כפי שאנחנו המדינה המובילה בעולם בלוחמה נגד הטרור.

אביא היום לממשלה את אישור מינויו של האלוף אביב כוכבי לתפקיד הרמטכ"ל הבא של מדינת ישראל ושל צבא ההגנה לישראל. אביב הוא קצין מצטיין שנבחר מתוך ארבעה קצינים מצטיינים. הוא מפקד מוערך ועתיר הישגים, הוא מלא כרימון עם תוכניות לחדשנות. אני בטוח שהוא יעלה את צה"ל לפסגות חדשות, ואני בטוח גם שכקודמו, הוא יפקד על צה"ל באופן כזה שייתן מענה לאתגרים שניצבים לפנינו.

זו ההזדמנות גם להודות לרמטכ"ל גדי אייזנקוט על שירות מסור וחשוב בתקופה לא פשוטה. אנחנו עוד נקיים פרידה מסודרת מגדי, אבל אני רוצה לומר שבהזדמנות הזאת גם הרמטכ"ל הנכנס אביב כוכבי, וגם הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ביקשו תוספת של כמה שבועות על מנת לסייע בתהליך סדור של חפיפה. אני הסכמתי לכך, ועל כן תאריך הפרישה של גדי אייזנקוט יהיה ב-15 בינואר. בכל מקרה אנחנו מאחלים לשניהם ולנו הצלחה גדולה.

בימים האחרונים אנחנו רואים ניסיונות להלך אימים על שירות בתי הסוהר. אני רואה זאת בחומרה רבה. אנחנו לא חיים במערב הפרוע, אנחנו מדינת חוק ואנחנו נמצה את הדין עם הפושעים הללו. אני מחזק את ידיהם של המשרתים בשירות בתי הסוהר, אני מאוד מעריך את עבודתם החשובה, כולנו נירתם לאכיפת החוק גם כאן ".

ב.    הממשלה ציינה את יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.

הממשלה שמעה סקירות של השרה לשוויון חברתי, שרת המשפטים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ונציגי המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל:

1.    השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, הציגה את התוכנית הלאומית למניעת הטרדות מיניות.
2.    שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ, ונציגי המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל סקרו הציגו את  התוכנית להתמודדות לאומית עם סוגיות אלימות כנגד נשים.
3.    שרת המשפטים, איילת שקד, הציגה נושאי חקיקה ותזכירי חוק הקשורים לנושא המאבק באלימות כנגד נשים.

ג.    הממשלה החליטה לפי המלצת ראש הממשלה וממלא מקום שר הביטחון, למנות את אלוף אביב כוכבי לתפקיד ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל החל מיום ט’ בשבט התשע"ט (15 בינואר 2019).

תקופת כהונתו של אלוף אביב כוכבי כראש המטה הכללי תהיה שלוש שנים. הממשלה תהיה רשאית, בנסיבות מיוחדות, להאריך את כהונתו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.
הממשלה תיקנה את החלטתה מס’ 2392 מיום 12 בפברואר 2017, כך שתקופת כהונתו של רב אלוף גדי איזנקוט כראש המטה הכללי תסתיים ביום ט’ בשבט התשע"ט (15 בינואר 2019) במקום ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

ד.    הממשלה דנה בנושא אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה לקבוע רשימת ישובים, עירוניים וכפריים, אשר יוכרו כאזורי עדיפות לאומית בתחומי הבינוי והשיכון, וזאת לצורך מתן הטבות בתחומים אלה, ובמטרה לקדם את השגת היעדים הבאים:

•    להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.
•    לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב.
•    לעודד הגירה חיובית ליישובים.
•    לעודד בנייה ביישובים.
•    להעצים את חוסנם הכלכלי של היישובים.

ההטבות הניתנות ליישובים במסגרת החלטה זו הן בשני מישורים – סבסוד הוצאות תכנון ופיתוח לבנייה חדשה, רוויה וצמודת קרקע, על קרקעות מדינה, וזאת במטרה לאפשר ולתמרץ שיווק קרקע לבנייה ביישובים אלה, וכן הגדלת היקפי ההלוואות הניתנות לזכאים על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 באותם יישובים כאמצעי נוסף לתמרוץ השיווק והבנייה באותם אזורים.

ה.    הממשלה דנה בנושא שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנים 2018-2017 ויישום הסכמים קואליציוניים.

ביום 18.12.16 קיבלה הממשלה החלטה בדבר יישום הסכמים קואליציוניים לשנים  2018-2017 בהחלטה נקבע כי בהמשך להחלטת הממשלה מס. 1908 מיום 11.8.16, מאשרים את התאמת תקציב הממשלה לשנים 2018-2017, לפי חלוקה מפורטת שנקבעה בהחלטת הממשלה ובה צוינו הסכומים השונים שהוקצו למשרדי הממשלה בנושאים שונים. למשרד החינוך הוקצה, בין היתר, סכום בגובה 45.7 מיליון ש"ח עבור "מלגות לתלמידים וסטודנטים" שטרם חויב. הממשלה החליטה לקבוע את ייעודו המפורט של הסכום האמור לפי נושאים שפורטו בהחלטה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 3.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

תגובות אחרונות