הודעת המשנה למזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 16 בדצמבר 2018

הודעת המשנה למזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 16 בדצמבר 2018

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"לפנות בוקר צה"ל חשף מנהרה רביעית של חזבאללה. המבצע שלנו לשלול מחזבאללה את נשק המנהרות מתקדם לפי המתוכנן והוא יימשך עד שישיג את כל יעדיו.

בעקבות פיגועי הטרור הרצחניים ביהודה ושומרון בשבוע שעבר, נקטנו פעולות תקיפות הן בביטחון והן בהתיישבות. בביטחון, כוחותינו איתרו וחיסלו שניים מהמפגעים, השלישי הסגיר עצמו לכוחותינו, ולגבי הרביעי, הם פועלים בנמרצות כדי למצוא אותו ונמצה גם עמו את הדין.

אני הוריתי לזרז את הריסת בתי המחבלים, כך עשינו אמש וכך נעשה בימים הקרובים, ככל שבית המשפט יאשר את הריסת הבתים. שללנו אישורי עבודה לחמולות של המחבלים, ובניגוד לנוהג שהיה עד כה, הוריתי, בתוקף תפקידי כשר הביטחון, לא להחזיר את האישור או לא לבטל את האישור אוטומטית אחרי תקופת השלילה. זה חוזר לשר הביטחון, יימשך ככל שאני אחשוב שצריך לקיים את השלילה הזו. העברתי מסר ברור לחמאס: לא נקבל מצב של הפסקת אש בעזה והפעלת טרור ביהודה ושומרון, ונגבה על כך מחיר כבד.

הנחיתי להסדיר בהתיישבות את מעמדם של אלפי בתים ביהודה ושומרון, להקים שני אזורי תעשייה חדשים ליד אבני חפץ וליד ביתר עילית, ולאשר 82 יחידות דיור חדשות בעפרה. יהיו צעדים נוספים.

הטרוריסטים הפלסטינים חושבים שהם יעקרו אותנו מלב ארצנו. במעשינו ובעוז רוחנו אנו מבהירים להם ולעולם כולו: אנחנו כאן כדי להישאר.

קראתי לאחרונה שוב אמירה חדה מאוד של מרטין לותר קינג, המנהיג האמריקני הדגול לזכויות אדם. הוא אמר, והנה הציטוט:  "כשאנשים מבקרים את הציונים, הם מתכוונים ליהודים – זוהי אנטישמיות". אני מברך את ידידי קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ, שתחת מנהיגותו האיחוד האירופי קרא לאמץ את ההגדרה הזו של מרטין לותר קינג – אנטי-ציונות היא ביטוי של אנטישמיות. אדם לא יכול להגיד שהוא לא נגד אמריקנים אבל הוא רק חושב שאמריקה לא צריכה להתקיים, כפי שאדם לא יכול להגיד שהוא לא נגד יהודים, אבל הוא רק חושב שמדינת היהודים לא צריכה להתקיים.

אני מודה לקנצלר אוסטריה שפעל לחשוף את האבסורד הזה ולהגדיר במדויק את האנטי-ציונות כסוג של אנטישמיות.

השבוע אנחנו נקיים את מפגש הפסגה החמישי עם יוון וקפריסין. נעשה את זה במערך הסייבר הלאומי בבאר שבע. זה אירוע ראשון מסוגו אבל לא האחרון. אנחנו נחתום על הסכמים בתחום הגנת הסייבר והטכנולוגיה ונקדם את התוכנית להנחת צינור גז בין ישראל לאירופה. אני מקווה שהתוכנית הזאת תצא לפועל משום שהיא תהפוך את ישראל למעצמת גז, לא אזורית, אלא כבר בקנה מידה רחב יותר ואפילו עולמי. זה עוד ביטוי לפריחה המדינית של ישראל שהיא בשיא של כל הזמנים והיא ממשיכה לעלות.

ביחס לייקור תעריפי החשמל – שר האוצר עובד על תוכנית מול רשות החשמל ושר האנרגיה כדי לצמצם למינימום כל התייקרות. הוא יגיש את ההצעות במהלך הימים הקרובים.

אבל עוד קודם לכן, אני חייב לומר שלאחרונה הייתה הקטנה של מחירי הדלק ב-8%. זה עולה הרבה מאוד וזה חוסך הרבה כסף למשפחה. בשלוש השנים האחרונות מחיר החשמל בישראל ירד ב-15% והוא נמוך באופן משמעותי ממחיר החשמל במדינות המפותחות, מדינות ה-OECD. שר האוצר עובד באופן כזה שגם ההתייקרות, אם היא תהיה, היא תהיה מינימלית ונמשיך את הוזלת המחירים לצרכן. ביום שישי התפרסם מדד המחירים לצרכן, הוא ירד ב-0.3%, גם המזון ירד וגם הדיור ירד. אני חושב שזה דבר מבורך, זו תוצאה של מאמץ בלתי מתפשר בהורדת יוקר המחיה שאנחנו מובילים יחד עם הממשלה. זו הצלחה לא מבוטלת ונדאג שהמחירים הללו ימשיכו לרדת."

ב.    הממשלה מינתה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה, את ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד שר הביטחון. ההחלטה לפי סעיף זה תובא גם לאישור הכנסת.

ג.    הממשלה דנה בעניין שירות חיילים בשירות סדיר חובה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, והחליטה לאשר את ההסכמות אליהן הגיעו שרי הביטחון וביטחון הפנים בהתאם  לסעיפים 24א(ג) ו-24ב(ג) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, ולקבוע את מספרי החיילים שיוצבו בשלוש השנים הקרובות במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר ולהעמידם על 760 חיילים בשירות בתי הסוהר ועל 1161 חיילים ביחידות משטרת ישראל שאינן משמר הגבול,  לתקופה מיום 1 בינואר 2019 ועד 31 בדצמבר 2021.

ד.    הממשלה דנה בעניין אישור צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון)(הוראת שעה), התשע"ט – 2018.

הצו מסדיר את הצבתם של חיילים בשירות חובה סדיר במסגרות אזרחיות מסוימות מחוץ לצה"ל. לפי הוראת סעיף 26א(א)(1) לחוק שירות ביטחון מוצבים חיילים בשירות המוכר לתכלית ביטחון. ההצבה היא במשרד הביטחון, וביחידות סמך של משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה.

הצו הקיים אמור לפקוע ביום 31 בדצמבר 2018.

לאור האמור, הממשלה החליטה לאשר צו חדש לשירות המוכר לתכלית ביטחון במשרד הביטחון וביחידות הסמך של משרד הביטחון ומשרד משרד ראש הממשלה, כפי שהיו בשנים האחרונות, לתקופה של שלוש שנים, עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

הצו כפוף לקבלת אישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

ה.    הממשלה החליטה, בהתאם להוראת סעיפים 11(א)(9) ו-57 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975 , לאשר את החלטת דירקטוריון שח"מ, מיום 4.12.18, לקבל מחצית מהון המניות המונפק בחברה ישראלית ייעודית  אשר תוחזק על ידי שח"מ יחד עם חברת "סולל בונה", וזאת לצורך השתתפות במכרז לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, התקנה והרצת ציוד, צנרת, חשמל, מכשור ובקרה במסגרת הפרויקט לשדרוג והרחבת מכון טיהור השפכים בשפד"ן.

ו.    הממשלה דנה בעניין מענה להוצאות מיוחדות מיוחדות לשנת 2018 לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון, והחליטה כדלקמן:

להקצות, בשנת 2018 את התקציבים והסכומים הבאים:

1.    מענק ביטחוני – מענק ביטחוני חד-פעמי בהיקף של 34  מלש"ח.
2.    תקצוב תחנות הזנקה של עזרה ראשונה – להקצות סך של  3 מלש"ח לטובת תגבור שירותי ההזנקה ביהודה ובשומרון.

ז.    הממשלה אישרה תכנית סיוע מיוחדת לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון. 

נוכח המצב הביטחוני הייחודי ביישוב היהודי בחברון, ועל יסוד השיקולים המפורטים בהחלטת הממשלה מספר 1652 מיום 10.7.2016, הוחלט לתקן את סעיף 2(ב) להחלטת הממשלה האמורה, כך ששיעור המענק החד פעמי השוטף למנהלת השירותים האזרחיים הפועלת בחברון בשנת 2018 יעמוד על סך 0.875 מיליון ₪.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-W

תגובות אחרונות