הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 בדצמבר 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 בדצמבר 2018

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:  

"ההחלטה להוציא את 2,000 חיילי ארצות הברית מסוריה לא תשנה את המדיניות העקבית שלנו. אנחנו נמשיך לפעול נגד הניסיון של איראן להתבסס צבאית בסוריה, ובמידת הצורך אף נרחיב את פעולתנו שם.

במיוחד אני מבקש להרגיע את המודאגים – שיתוף הפעולה שלנו עם ארצות הברית נמשך במלוא עוזו ומתבצע בתחומים רבים: בתחום המבצעי, בתחום המודיעיני ובתחומים ביטחוניים רבים נוספים.
בגבול הלבנון, מבצע "מגן צפוני" נמשך כמתוכנן. ביום חמישי פוצצנו מנהרת טרור נוספת וגם הזרמנו בטון ואטמנו מנהרת טרור אחרת. המבצע הזה יימשך בשבועות הקרובים עד השלמתו כדי לשלול מחזבאללה את נשק המנהרות. הוא עומד בלוח הזמנים והוא גם עומד ביעדיו.

לפני שלוש שנים החלטנו בממשלה שנדרש שינוי יסודי באופן האכיפה של חוקי התכנון והבנייה, ולראשונה מאז שנות ה-60 הנהגנו רפורמה ששינתה מהיסוד את האכיפה בחוקי התכנון והבנייה. מאז כניסת החוק לתוקף, אנחנו הגדלנו במאות אחוזים את האכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ואנחנו כבר רואים ירידה של עשרות אחוזים בעבירות בנייה חדשות. אני אמרתי אז שלא נאפשר שתי מדינות בישראל: מדינת חוק ולצידה מדינת המערב הפרוע. ובכן, אנחנו אוכפים את החוק היום גם במערב הפרוע ולשמחתי אני יכול לומר לכם שהוא הרבה פחות פרוע. אנחנו נשמע סקירה על הפעולות הללו ונמשיך לעקוב אחר הביצוע.

בסוף השבוע הזה אצא לביקור היסטורי בברזיל. עם הגעתי, אפגש עם נשיא ברזיל הנכנס ז’איר בולסונארו, ובהמשך גם עם מנהיגים נוספים.

צריך להבין שיש שתי דרכים להצמיח את כלכלת ישראל: האחת היא לייצר מוצרים חדשים והדרך השנייה היא לפתוח שווקים חדשים. ברזיל היא שוק חדש ענק, זה כמעט רבע מיליארד בני אדם, ופתיחת השוק העצום הזה תייצר מקומות עבודה חדשים בישראל ותעזור מאוד לכלכלת ישראל. הביקור הזה יביא איתו גם בשורה מדינית חשובה, בעצם זה מהפך ביחסים של ישראל עם המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית.

צעד אחר צעד, בעקביות, בשיטתיות, אנחנו הופכים את ישראל לכוח עולמי עולה."

מזכיר הממשלה הוסיף: 

"במסגרת אירועי ה-70 להקמת מדינת ישראל וביוזמת המועצה הציבורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, מוצגת היום תערוכת צילומים נודדת המספרת את סיפור תקומת המדינה בראי שישה עשר הנשיאים וראשי ממשלת ישראל שהלכו לעולמם. חברי הממשלה יצפו בתחילת הישיבה בסרטון המלווה את התערוכה."

ב.    הממשלה אישרה את צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים לאומיים)(הוראת שעה), התשע"ט-2018. אישור שירות ביחידות צבאיות במסגרת משרד ממשלתי או במסגרת הארגונית של גוף ציבורי ובפיקוח משרד ממשלתי,  תכליתו להשיג יעד בטחוני-לאומי באחד התחומים הבאים: עליה וקליטה, חינוך, בריאות, הגנת העורף או פעולות התנדבות למען חיילי צה"ל, והכל אם שוכנע שר הביטחון, בשים לב לנסיבות הענין באותה העת, ובהתייעצות, לפי הענין, עם השר לקליטת העליה, שר החינוך, התרבות והספורט או שר הבריאות וכן עם שר המשפטים, כי אם לא תיעשה הפעילות בידי יוצא-צבא בשירות סדיר לא יושג היעד כנדרש.

יובהר כי הצו נדרש גם לאישורה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

ג.    הממשלה אישרה את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מס’ חק/3979 מיום 16.12.2018 שעניינה אישור טיוטת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (הארכת הוראת השעה), התשע"ט – 2018. 

במסגרת טיוטת החוק הוארכה הוראת השעה בעניין הבטחת הכנסה (דיסריגרד) בשנתיים נוספות, ותוקן בתיקון עקיף החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה וצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, ונקבע בו מנגנון של קיזוז, ולפיו ההטבה למשפחות עצמאיות תינתן במסגרת חוק הבטחת הכנסה או בחוק מענק עבודה.

ד.    הממשלה דנה בתכניות פנאי חברתיות המשלבות ילדים ונוער עם מוגבלות עם ילדים ונוער ללא מוגבלות, והחליטה, בשל החשיבות שהיא רואה בזכותם של ילדים ובני נוער עם מוגבלות ליהנות הנאה מלאה ושווה מכל זכויות האדם על בסיס שווה ביחס לילדים אחרים, ועל בסיס יישום האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 – לתמוך בארגונים ללא מטרות רווח, המפתחים ומפעילים מסגרות חברתיות רווחתיות משלבות, נגישות ומותאמות לילדים ונוער עם מוגבלות ונכויות בכל רמות התפקוד עם ילדים ונוער ללא מוגבלות.

לצורך כך תתוקצב הפעילות האמורה מדי שנה בסכום של 13.5 מלש"ח בשנת 2019 ועד שנת 2021.

ה.    הממשלה דנה בקידום רגולציה חכמה, בהמשך להחלטתה מס’ 2118 מיום 22.10.2014, אשר במסגרתה נקבע, בין היתר, הליך הערכת השפעות רגולציה ( Regulatory Impact Assessment- RIA) בעת גיבוש רגולציה חדשה, וכן בהמשך לדוח ארגון ה- OECD שהוצג לממשלה ביום 15.7.2018, שסקר את מצב הרגולציה בישראל, והמליץ להמשיך את הטמעת מדיניות רגולציה חכמה בישראל. הממשלה החליטה, בהתבסס על הניסיון והמסקנות שנצברו מאז 2014 ועל המלצות דוח ה-OECD  אשר ראש הממשלה הנחה לקדמן, על שורת צעדים כגון:  קביעת אבני יסוד למדיניות רגולציה חכמה בישראל, חיזוק התשתית המשרדית ליצירת רגולציה חכמה, בקרה ממשלתית על שינויי רגולציה בעלי השפעה משקית וקידום תשתיות ממשלתיות לרגולציה חכמה.

ו.    הממשלה החליטה לאשר תוכנית לאומית מורחבת לניטור הים התיכון, על בסיס המלצות החברה לחקר ימים ואגמים בישראל, במסגרתה  תבוסס המחויבות הממשלתית לפעילות ניטור, ריכוז, תיעוד, שמירה והפצה של הנתונים הנאספים על הסביבה הימית של ישראל בים התיכון, וכן לייצר מנגנון תיאום ואיגום משאבים לצורך טיוב כלל פעולות הניטור המתבצעות בים.

ליישום תכנית הניטור, הפעלה והוצאות תקורה של ועדת ההיגוי וועדת המומחים  יוקצה עד שנת 2028 סכום של 4.4 מיליון ₪ מדי שנה ועוד 2.6 מיליון עד שנת 2022.

ז.    הממשלה שמעה סקירה על יישום הרפורמה באכיפת דיני התכנון  והבנייה במסגרת החלטות הממשלה ותיקון לחוק התכנון והבנייה שהתקבל בנושא.

מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה הציג את הרפורמה המתבצעת בנושא הכוללת: הסרת חסמים לביצוע אכיפה, מעבר לאכיפה כלכלית (תפיסת כלים וקנסות מנהליים) ומתן סמכות בקרה לוועדות התכנון המקומיות. כן הציג נתונים המצביעים על ירידה בהיקף עבירות הבנייה ועל העבודה המשותפת עם היחידה המשטרתית – מתפ"א (מנהלת תיאום פעילות אכיפה) המביאה את האכיפה בנושא ליעילה ואפקטיבית.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות