עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2019

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2019

ביום 16.1.19 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת 2018 המתפרסם ביום 15.1.19. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. המדד עלה בשנת 2018 בשיעור של כ- 1.9%.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2018 לא שולם מס על שווי שעד 1,664,520 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,696,750 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:

אם בשנת 2018 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪.
על חלק השווי העולה על 5,095,570 בשנת 2018 והעולה על 5,194,225 ₪ בשנת 2019 – מדרגת המס היא בשיעור 10%.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.19 ועד 15.1.20:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.19 ועד ליום 15.1.20 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪ – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪ ועד 5,192,150 ₪ – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,192,150 ₪ ועד 17,307,170 ₪ – 8%
5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 ₪ – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס
על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪ ישולם מס בשיעור 3.5% = 11,053 ₪
על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪ ועד 2,200,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 9,372 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 20,425 ₪ (לעומת 22,127 ₪ לרכישות בין 16.1.18 ל – 15.1.19)

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.19 ועד ליום 15.1.20 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ – 8%
2. על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪ – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,000,000 ₪:

על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ ישולם מס בשיעור 8% = 415,538 ₪

על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪ ועד 6,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 10% = 80,578 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 496,116 ₪ (לעומת 498,089 לרכישות בין 16.1.18 ל – 15.1.19)

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

Funzing-W

תגובות אחרונות