הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 בינואר 2019

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 בינואר 2019

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו נפרדים היום בממשלה מהרמטכ"ל, רב-אלוף גדי איזנקוט. גדי, אתה מסיים מוחרתיים 40 שנים של שירות מסור לצה"ל ו-4 שנים כרמטכ"ל. בזמן הזה פעלנו יחד נגד איומים מגוונים כדי לבצר את ביטחון ישראל. להשגת יעדים אלה, צה"ל פעל תחת פיקודך בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם כל זרועות הביטחון – שב"כ, מוסד, משטרה וגופים נוספים.

פעלנו בהצלחה מרשימה לבלום את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה, ובמסגרת זו צה"ל תקף מאות פעמים מטרות של איראן וחזבאללה; פעלנו יחד נגד ייצור נשק מדויק בלבנון; פעלנו לפרק את נשק המנהרות של חזבאללה בלבנון במבצע "מגן צפוני"; פעלנו נגד מנהרות החמאס בגבול עזה; סיכלנו מאות פעולות של טרור יחידים ביהודה ושומרון וביצענו עוד פעולות רבות מאוד, גלויות וסמויות מן העין. לצה"ל תחת פיקודך הישגים גדולים, יש לנו עוד עבודה רבה לעשות ואנו נעשה אותה.

רק ב-36 השעות האחרונות חיל האוויר תקף מחסנים של איראן עם נשק איראני בשדה התעופה הבין-לאומי בדמשק. צבר התקיפות האחרונות מוכיח שאנו נחושים יותר מתמיד לפעול נגד איראן בסוריה, בדיוק כפי שהבטחנו. בלילה חיל האוויר תקף גם בגזרה הדרומית נגד מטרות חמאס בעזה, והבוקר הודענו על חשיפת מנהרה נוספת, מנהרה מרכזית ואולי החשובה שבהן, שחצתה את הגבול לשטחנו. בכך אנחנו מתקרבים להשלמת היעד אותו הגדרנו ביציאה למבצע "מגן צפוני" – שלילת נשק המנהרות של חזבאללה.

גדי, זהו סיום ראוי לתקופת כהונתך כרמטכ"ל ה-21. בשם העם ובשם המדינה, אני רוצה להודות לך על שירותך המסור לעם ולמדינה. יהיה לי מה להוסיף על כך יותר בטקס הפרידה, אבל בשלב הזה אני מסתפק באמירת שתי מלים: תודה, גדי. תודה רבה."

ב.    הממשלה החליטה לאשר את הארכת תקופת כהונתו של ממלא מקום המפקח הכללי של משטרת ישראל החל מיום י"ב בשבט התשע"ט (18/1/19) ועד ליום י"ב באייר התשע"ט (17/05/19) (ארבעה חודשים נוספים) או עד למועד מינוי מפקח כללי חדש למשטרת ישראל על ידי הממשלה, לפי המוקדם מביניהם.

ג.    הממשלה אישרה, לפי הצעת שר הבריאות ולאחר שניתן לכך אישורה של מועצת הבריאות, את מינויה של נילי חיון דיקמן לכהונת נציבת קבילות הציבור לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ה-1994.

ד.    הממשלה דנה בעניין סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה.  

לצורך עידוד הקמת מפעלי תעשייה באזורי התעשייה, ובפרט בפריפריה, קיים צורך ממשי ומהותי ביצירת תמריצים שונים ובין השאר באמצעות סבסוד עלות הוצאות הפיתוח הנדרשות לשם פיתוח הקרקע המוקצית ליזם לצורך הקמת מפעלו.

פיתוח אזורי תעשייה משמש את מדינת ישראל, באמצעות משרד הכלכלה והתעשייה, ככלי ממדרגה ראשונה הבא לסייע לצמיחה של המשק הישראלי ולמיגור האבטלה.

בעבור הקרקע המפותחת גובה המדינה החזר בגין הוצאותיה הריאליות בפיתוח הקרקע ובניכוי שיעור הסבסוד כפי שנקבע על ידי מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בתיאום עם אגף תקציבים באוצר.

ה.    הממשלה דנה בעניין יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות בישראל, והחליטה כי במסגרת תוכנית היישום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יקים דירות חירום והוסטלים שיקומיים ודירות מעבר לנשים, לאמהות ולצעירות בזנות, ירחיב את תוכנית מרחבי הל"ב ואת תוכנית המעטפת (טיפול וליווי אישי), יפתח הוסטל שיקומי לאוכלוסיית הטרנסג’נדרים בזנות, יגבש תכנית שיקום מזנות המיועדת לאימהות, יקלוט עובדים סוציאליים ומדריכים טיפוליים נוספים לעבודה עם אנשים העוסקים בזנות מאוכלוסיית הלהט"ב.

משרד הבריאות ירחיב את הפעילות של מרפאות ייעודיות לנשים היוצאות ממעגל הזנות ויגביר את מערך בריאות הנפש עבורן. בנוסף, המשרד ישקיע בהכשרת אנשי מקצוע העובדים בקופות החולים ובבתי חולים לטיפול באנשים על רצף הזנות.

משרד החינוך יקבע תכנים לתלמידים במערכת החינוך בתחום מיניות בריאה ומניעת פגיעה מינית, ויעבה תכני הכשרה והדרכה של הצוות המקצועי במוסדות חינוך לעניין איתור וזיהוי קטינים בסיכון לניצול בזנות.

כמו כן, החליטה הממשלה, לקבוע כי ייערך מחקר מלווה, באחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובליווי המשרד לביטחון הפנים. המחקר יבחן, בין השאר, את השפעתם של התוכנית ושל החוק על היקף תופעת הזנות ומאפייניה ועל מצבן של אוכלוסיות במעגל הזנות. מוצע, כי ממצאי המחקר יוגשו לממשלה לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקף החוק.

ו.    הממשלה דנה בעניין תוכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2024-2019.

מטרת החלטה זו היא להביא לגיבוש דרך פעולה ליישום תכנית מתאימה למאבק בתופעת הסחר בבני אדם והעבדות המודרנית ולהביא למיגור התופעה באופן מערכתי, שקוף, מתואם ואסטרטגי. הממשלה החליטה לאשר התכנית שתחולק לארבעה מישורים כמקובל בדין הבין-לאומי – מניעה, הגנה על קרבנות, אכיפה ושיתוף פעולה כאשר בכל אחד מהמישורים תהיה התמקדות בהגנה על קטינים ועל נפגעי העבירה כעקרון ראשון במעלה.

ועדת המנכ"לים שהוקמה לנושא תמליץ לממשלה בנוגע לדרכי הפעולה המומלצות ליישום התוכנית הממשלתית. יובהר כי המלצות ועדת המנכ"לים ליישום התכנית הרב שנתית ימומנו מתקציבי המשרדים שההחלטה מצויה בתחום פעולתם.

ז.    הממשלה אישרה את עדכון תוכנית התקציב לשנים 2020 עד 2022 ("נומרטור").

בהתאם להוראות סעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – החוק), יחד עם הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018, הונחה על שולחן הכנסת, תכנית התקציב לשנים 2020 עד 2022.

על פי הוראות החוק, תכנית התקציב האמורה כוללת, עבור כל אחת משנות התקציב הנכללות בה, את תחזית הצמיחה, סכום ההוצאה הממשלתית הצפויה, תחזית הכנסות המדינה, תחזית הגירעון הכולל, מגבלת ההוצאה המותרת, סכום הגירעון המותר וכן את ההפרשים בין סכום ההוצאה הממשלתית הצפויה למגבלת ההוצאה המותרת ובין תחזית הגירעון הכולל וסכום הגירעון המותר.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-W

תגובות אחרונות