התקבל ערעור עיריית ת"א בנושא מצלמות אכיפה בעבירות חניה

התקבל ערעור עיריית ת"א בנושא מצלמות אכיפה בעבירות חניה

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור עיריית תל אביב-יפו באשר לסמכותה לאכוף עבירות חניה באמצעות מצלמות וידאו נייחות – מצלמות אכיפה

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור עיריית תל אביב-יפו באשר לסמכותה לאכוף עבירות חניה באמצעות מצלמות וידאו נייחות- מצלמות אכיפה. בכך הפך בית המשפט את החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים שפסל ראיות שמתקבלות באמצעות סרטוני וידיאו ממצלמות נייחות בעיר תל אביב-יפו.

בית המשפט המחוזי קיבל היום (ב’, 21 בינואר 2019) את ערעור עיריית תל אביב-יפו כנגד החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים אשר קבע שהעירייה לא הייתה מוסמכת להפעיל מצלמות וידיאו שהציבה לצורך אכיפת עבירות חניה ולכן פסל את הראיות שנאספו באמצעותן נגד המשיב.

בפסק דינו דן ביהמ"ש המחוזי בשני נושאים מרכזיים: הזכות לפרטיות וסמכות העירייה לאכוף את חוקי החניה באמצעות מצלמות וידיאו.

באשר לפגיעה בזכות לפרטיות קבע בית המשפט המחוזי כי מדובר בסך הכל ב – 9 מצלמות וידיאו נייחות שהוצבו במקומות שהם צירי תנועה ראשיים, בעייתיים וקשים לצורך אכיפה יעילה של הסדרי החניה בהם. נקבע כי על אף שאין חולק על חשיבותה החוקתית של הזכות לפרטיות, הפגיעה בפרטיות, אם ישנה כזו, עומדת בתנאי פסקת ההגבלה של חוק היסוד והיא מוצדקת, מזערית ומידתית ביותר. עוד נקבע כי החששות וההשערות השונות שהועלו על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים באשר לגידול במספר המצלמות, הצבתן בכל מקום וכתוצאה מכך פגיעה חמורה בפרטיות האזרחים העוברים במרחב הציבורי, הן בבחינת השערות שאין להן כל בסיס עובדתי. לא היה מקום לייחס למצלמות אלה תכונות של מצלמות מעקב.

יצויין כי בעניין סמכות העירייה להציב מצלמות הוגשה עתירה לבית המשפט העליון (בג"צ יוסי אור הכהן נגד שר הפנים ואח’) אשר נמחקה ע"י בית המשפט העליון לאחר שגובש בחודש אפריל 2018 חוזר מנכ"ל משרד הפנים בשיתוף עם הרשויות המקומיות שהיו צד לבג"צ. בחוזר זה הוסדר נוהל השימוש במצלמות וידאו לצורך אכיפת עבירות חניה.

לאור כל האמור, ובמיוחד לאור הודאתו של המשיב כי נכנס לחניה באלכסון ולאחר שביהמ"ש צפה בסרטון ובראיות, קבע ביהמ"ש המחוזי שיש לבטל את הכרעת דינו של ביהמ"ש לעניינים מקומיים, הרשיע את המשיב וגזר את דינו לקנס בסך 250 ₪.

עיריית תל אביב-יפו תמשיך להפעיל מצלמות ייעודיות לטובת אכיפת חניה כחלק מסמכותה לאכיפת דיני חניה, כאשר לעמדתנו מצלמות החניה הן כלי עזר חוקי ויעיל לאכיפת חניה אסורה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

Funzing-I

תגובות אחרונות