הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 22 בדצמבר 2019

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 22 בדצמבר 2019

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

אני רוצה לאחל לכל עם ישראל חג חנוכה שמח. לחג הזה תמיד הייתה משמעות גדולה בשבילי, כי סבי, הרב נתן מיליקובסקי נתניהו הגיע לארץ אחרי שהוא כמעט נהרג, נרצח על ידי חוליגנים אנטישמיים בליטא, הוא היה תלמיד ישיבה. כשהוא שכב בשלג ובבוץ וחשב שאלה רגעיו האחרונים, הוא נשבע לעצמו ואמר: איזו בושה שצאצאיהם של המכבים מתבוססים בעפר. אם אחיה, אקח את משפחתי ואעלה לארץ ישראל להביא לתקומת ישראל. אז צאצאי המכבים הם איתנו, הם אנחנו, אנחנו חוללנו את המהפכה הגדולה, וכל אחד מבין את המשמעות של כינון עצמאות ישראל ועוצמת ישראל לעתיד ישראל.

לפני שנדון בנושאי הישיבה, אני מבקש לעמוד דום לדקה, לזכרה של גיבורת תקומת ישראל, גאולה כהן ז"ל.
(הממשלה עומדת דקת דומייה)

אנחנו שולחים תנחומים לחברנו צחי על מות אימו, שהייתה סמל ומופת, אש ולהבה.

חברי הממשלה, אתמול ראינו ביטוי פומבי נוסף להתחממות היחסים בין ישראל למדינות ערב – שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זיאד, דיבר על ברית חדשה במזרח התיכון: ברית ישראלית-ערבית. זוהי תוצאה ישירה של המדיניות שלנו, שהופכת את ישראל לכוח עולה באזור ולכוח עולה בעולם. אין באפשרותי לפרט לכם את כל המהלכים שהובלתי יחד עם חבריי במהלך השנים, אני רק יכול לומר שהאמירה הזאת היא תוצאה של הבשלה של מגעים ומאמצים רבים, שברגע זה, ואני מדגיש, ברגע זה, השתיקה יפה להם.

בעוד שאנחנו הולכים קדימה למחוזות חדשים של תקווה ושלום עם שכנינו הערבים, בית הדין   הבין-לאומי בהאג הולך אחורה, וביום שישי הוא הפך סופית להיות נשק במלחמה הפוליטית נגד מדינת ישראל.

בהחלטת התובעת נגד ישראל יש שלושה אבסורדים: האבסורד הראשון – החלטת התובעת מנוגדת לחלוטין לעקרונות היסוד של בית הדין עצמו. בית הדין הבין-לאומי הוקם אחרי הזוועות של מלחמת העולם השנייה, בעיקר הזוועות הנוראות שנעשו לעמנו, והוא נועד לטפל בבעיות שמדינות מעלות נגד פשעי מלחמה כגון רצח עם או הגליות המוניות. הוא נועד לעשות זאת במדינות שאין להן מערכות משפט וחוק אמיתיות, כמו שיש כמובן בעולם המערבי. אז מה הם עשו כאן? הם לקחו תביעה של הפלסטינים, שלכל הדעות אין להם מדינה, ובאו להאשים את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שמתנהלת על פי אמות המידה המשפטיות הגבוהות ביותר של הדמוקרטיות המערביות, שלבית הדין אין בכלל סמכות עליהן. זה האבסורד הראשון.

האבסורד השני – החלטת התובעת מנוגדת לאמת ההיסטורית, היא פועלת נגד זכותם של היהודים להתיישב במולדת היהודים. זאת אומרת, להפוך את העובדה שיהודים גרים בארצם לפשע מלחמה, זה אבסורד שקשה באמת שיהיה גדול ממנו.

האבסורד השלישי – החלטת התובעת מנוגדת לאמת העכשווית. את מי הם מביאים כאן, את מי הם מאשימים? את איראן? את תורכיה? את סוריה? לא, את ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. זו צביעות נוראה.

אנחנו נמשיך להילחם נגד שלושת האבסורדים הללו, אנחנו נמשיך לנפץ אותם, אנחנו ניאבק על זכויותינו ועל האמת ההיסטורית שלנו בכל הכלים העומדים לרשותנו. אנחנו גם מודים ואני מודה מעומק ליבנו למזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו, שהוא והממשל של הנשיא טראמפ נאבקים בעיוותים הללו, בחוסר הצדק הזה ובשקר הזה מדי יום ביומו. אנחנו נמשיך להיאבק בזה כל הזמן.

אני אביא היום לאישור הממשלה החלטה להקצות תקציב נוסף למיגון מבני הציבור בעוטף עזה. התקציב הזה יתווסף למיליארדי ₪ שכבר השקענו בשנים האחרונות בתושבי וביישובי העוטף.
אני רוצה שתשימו לב לנתון מדהים שהראה לי אותו רונן פרץ, מנכ"ל המשרד, אתה יכול לחלק את זה לאנשים, זה פשוט מדהים לראות מה קרה לאוכלוסיית העוטף – מה שקרה מהשנים 2018-2015, שלוש שנים, זה שהאוכלוסייה של העוטף גדלה ב-15%, זה גידול שנתי של 5%. זה גידול עצום.

יש כמה מתחרים, אנחנו מחויבים גם לביטחון, גם לשגשוג וגם לפריחה של יישובי העוטף, ואנחנו נמשיך לפעול בכל המישורים. אני מוסיף שאנחנו מחויבים גם מאוד לעיר שנושקת לעזה, אשקלון, ונעשה הכול כדי להבטיח את השגשוג והביטחון של תושביה גם כן.

הממשלה תדון היום בתוכנית המשך לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ’רקסיים לשנת 2020, לאחר שתוכנית החומש הסתיימה. התוכנית הזאת נושאת כבר פירות, רואים את השינויים ביישובים. אני חייב להגיד שהתושבים הדרוזים, אחינו הדרוזים מברכים על כך, אבל יש עוד פערים שצריך לסגור ואנחנו נעשה זאת. בני העדה הדרוזית הם, כמו שאנחנו אומרים, בשר מבשרנו, הם יקרים לנו, ואנחנו נפעיל את כל הכלים הממשלתיים העומדים לרשותנו כדי לשלב אותם בצורה שלמה ומלאה גם בהצלחה הגדולה שנקראת מדינת ישראל.

אני מקווה שבמהלך הימים הקרובים אנחנו נקבל את האישור המשפטי, אתם יודעים, תמיד יש שאלה של אישור משפטי, כדי שנוכל להביא את ההחלטה הזאת להצבעה ולמימוש.
תודה רבה.

ב.    הממשלה דנה בטיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס’ 5), התש"ף-2019, והחליטה להאריך את תוקפה של הוראת השעה המסמיכה רשות מקומית להסדיר בתחומה עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בנושאים, בתנאים ובסייגים שיקבעו שר הפנים והשר לביטחון הפנים כאחד,  בהסכמת שר המשפטים.

ג.    הממשלה דנה בתוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2020-2019, והחליטה להתיר   למשרד הפנים להקצות  5 מלש"ח מתקציבו למענקי פיתוח בשנת 2019 לטובת אמצעי מיגון למבני ציבור של הרשויות המקומיות המופעלים על ידן.  תקציב זה יחולק בין הרשויות המקומיות שבשטחן מצויים יישובי עוטף עזה על פי נוסחת תקציבי הפיתוח הנהוגה במשרד הפנים.

ד.    המנהל הכללי של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, מר יוסי דרזנין, סקר בפני הממשלה על יישום החלטת הממשלה משנת 2016 בנושא תוכניות הפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ’רקסיים וציין לחיוב את העלייה המשמעותית בשיעור הזכאים לבגרות ובנבחנים בבגרות במתמטיקה 5 יחידות לימוד בקרב בני העדות, את ההישגים בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה, בפתיחת מסגרות רווחה ובקידום תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות בקרקע פרטית ביישובים הדרוזים והצ’רקסים. מר דרזנין ציין את הצורך בשימור ההישגים ובחיזוק הרשויות המקומיות הדרוזיות והצ’רקסיות במסגרת החלטת ממשלה נוספת שתובא לאישורה של הממשלה.

ה.    שר האנרגיה דיווח לממשלה על השתתפותו בוועידת האקלים שהתקיימה לאחרונה במדריד ובה צוין כי מדינת ישראל הינה המובילה בעולם בהפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל, הפחתה זו מביאה לירידה ניכרת בזיהום האוויר. השר והמנהל הכללי של משרדו סקרו גם על התפתחות משק המים בישראל וציינו שעד לשנת 2030 יוכפל היקף ההתפלה לכ-1,100 מלמ"ק בשנה.
כן ניתנו סקירות על גיבוש תוכניות להגדלת אספקת מים לכנרת ממתקני ההתפלה, תוכניות לשיקום נחלים ורפורמה המתבצעת בחברה הממשלתית "מקורות".

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-F1

תגובות אחרונות