הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 15 במרץ 2020

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 15 במרץ 2020

הודעת מזכיר הממשלה, צחי ברוורמן, בתום ישיבת ממשלה שהתקיימה באמצעות ישיבת ועידה ממספר מוקדים בירושלים ובתל אביב עקב נגיף הקורונה

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני רוצה להביע הערכה לאזרחי ישראל על התפקוד היוצא מן הכלל שלהם, שמסייע לנו להאט את קצב ההתפשטות. אני רוצה גם להביע שוב הערכה, בעצם להצדיע לצוותים הרפואיים ששמים את עצמם בקו הראשון, אין דבר יקר מזה ואנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד.

אנחנו מנהלים את הישיבה הזאת בשיחת וידאו. זו דוגמה למימוש ההנחיה שהוצאנו אתמול על צמצום ההתקהלויות וקודם כול שמירת מרחק, אנחנו מקפידים על כך – אתם רואים את זה גם במסכים. אני מבקש כאן מכל משרדי הממשלה ומהסקטור הפרטי, כל מי שיכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת – יעשה זאת. אם לא, יכולים בהחלט באותה מידה להשתמש בצ’אטים עם טלפונים סלולריים, כך שאין כאן בכלל בעיה לממש את זה. זאת אומרת, זו דוגמה וגם בקשה לחיקוי להנהלות שונות ופגישות שונות.

באופן מעשי אנחנו נתחיל בסקירה קודם כול של ראש המל"ל על מצב הקורונה, אני אאפשר גם לשרים שנוגעים בדבר ישירות להגיב, אחר כך כל שר ממקומו, אם ירצה לומר, אחר כך נעבור לחלק השני של הישיבה שנוגע לתקנון שעת חירום והשאלה הטכנולוגית הספציפית שעומדת לפנינו."

ב.    ראש המטה לביטחון לאומי מסר לממשלה נתונים עדכנים על מספר הישראלים שנדבקו בקורונה וציין את המאמצים הנעשים לבידוד אפקטיבי של אוכלוסיית הנדבקים ולקיום רציפות תפקודית של המשק.
חברי הממשלה סקרו את הפעולות הנעשות על ידי משרדיהם בכל הנוגע להתמודדות עם הנגיף ומניעת התפשטותו.

ג.    בהתאם לסמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה התקינה הממשלה תקנות שעת חירום בנושאים הבאים:
1.    תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום), התש"ף-2020.
2.    תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.
3.    תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר), התש"ף-2020.
4.    תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש"ף-2020.

בהתאם לחוק האמור, התקנות האמורות יונחו  בהקדם הניתן על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

ד.    הממשלה אישרה את טיוטת חוק שירות עבודה בשעת חירום (הוראת שעה), התש"ף-2020.  טיוטת החוק האמורה תובא לאישור הכנסת.

ה.    בישיבת הממשלה התקיים דיון ארוך בנושא הסמכת השב"כ לסייע למאמץ הלאומי להתמודדות מול התפשטות נגיף הקורונה.

הבקשה לסיוע של שב"כ הגיעה ממנכ"ל משרד הבריאות שסיפק חוות דעת מפורטת לחשיבות הצורך הזה ולפעילותו וכן חוות דעת משפטית לנוכח תמונת המצב של המגפה.

ראש הממשלה לא הסתפק בנוסח המקורי של ההחלטה וביקש להטיל סייגים רבים מאוד כדי לצמצם את היקף המידע, את היקף הנחשפים לו ולהבטיח שלא יעשה במידע זה שום שימוש זולת למאבק במגפת הקורונה.

ראש הממשלה ביקש להביא לעיונו נוסח שישקף את כל ההחמרות והסייגים שביקש להכניס.

הובהר כי השב"כ לא יעסוק בנושא אכיפה של המבודדים ושל נהלי הבידוד.

בכל מקרה הסמכות לא תעלה על תקופה של 30 יום מרגע שתאושר ההחלטה בוועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועחו"ב.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-Fl

תגובות אחרונות