הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 7 ביוני 2020 שהתכנסה במשרד החוץ

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 7 ביוני 2020 שהתכנסה במשרד החוץ

א.    דברים שנאמרו  בפתח ישיבת הממשלה:

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר:

"בעולם היום יש כבר קרוב ל-7 מיליון נדבקים ממגפת הקורונה, שגבתה עד עכשיו כ-400,000 חיים של בני אדם. גם באזורנו המצב לא השתפר – בנוסף לאיראן ותורכיה שיחד יש להן כמה עשרות אלפי מתים, אנחנו עדים בימים האחרונים לעלייה חדה הן במצרים וגם בסעודיה. סעודיה פתחה את המסגדים וסגרה אותם לאור ההתפרצות הזאת. גם אצלנו בישראל אנחנו עדים לעלייה חדה בשיעורי ההדבקה בימים האחרונים.

כפי שאמרתי כל הזמן: הנגיף כאן. הוא לא המצאה דמיונית, לא שלי, לא של אף אחד אחר. מדינות שהמעיטו בהערכת הסכנה של המגפה ושאימצו מדיניות מאוד מקלה, מאוד ליברלית, הבינו שאין ברירה אלא לנקוט צעדים ומגבלות שאנחנו נקטנו עוד בתחילת הדרך, זאת אחרי שהם ספגו אלפי מתים.

מי שאומר שמלכתחילה לא הייתה פה סכנה או שכעת אין סכנה, מטעה את הציבור ומעודד התנהגות שמסכנת את בריאות הציבור ואת חייהם של רבים. חלק מהעלייה הברורה שאנחנו רואים בשמונת הימים האחרונים בשיעור ההדבקה בישראל, חלק מזה נובע, וגם היה צפוי, מההקלות שעשינו כדי לפתוח את הכלכלה שלנו, אבל חלק גם נובע באופן מובהק מההתרופפות בהקפדה על הכללים של מסכות, מרחק והיגיינה. גם כשמנטרלים את ההתפרצות בגימנסיה העברית בירושלים ואת ההתפרצות בבתי הספר, אנחנו רואים עלייה ברורה בחלקים רבים של המדינה ובחלקים רבים של האוכלוסייה. לכן מחר בבוקר זימנתי את קבינט הקורונה ונשקול שם את הצעדים המתבקשים מול התגברות המגפה, כולל בבתי הספר, כולל בתחבורה הציבורית ובתחומים אחרים גם כן.

במקביל, אנחנו נקיים השבוע ישיבה עם שר האוצר והאנשים המקצועיים שלו ועם כל השרים הכלכליים, שבה אקבל עדכון על הצעדים שנקטנו להחזיר אנשים למעגל העבודה וצעדים שאנחנו מבקשים לנקוט כדי לעזור לעסקים קטנים, לעסקים בכלל, לחזור לשגרת פעילות. יש סימנים ראשונים מעודדים של התאוששות במשק, אתם רואים את זה – פתיחת עסקים, פתיחת מסעדות, לפעמים פתיחה יותר מדי. אנחנו רואים את ההתאוששות הזאת, אבל ההמשך תלוי בכם, אזרחי ישראל.

היום שר הביטחון, שר הבריאות ואנוכי נבקר במכון הביולוגי בנס ציונה ונקבל עדכון על ההתקדמות במאמצים למציאת החיסון. אנחנו כולנו מייחלים, מתפללים שהמאמצים האלה יצליחו, אבל אי אפשר לבנות עליהם – לא על אלה וגם לא על המתרחש ביתר המכונים והחברות בעולם. אנחנו כולנו צריכים להבין שאנחנו צפויים לחיות בשגרת הקורונה הרבה זמן. בלי הקפדה על מסכות, מרחק והיגיינה לא נוכל לעמוד ביעדים שלנו וגם לא נוכל להחזיר את המשק למסלולו. לכן אני מבקש מכם, הקפידו על הכללים למען הבריאות, למען החיים, למען מקומות העבודה. בהקשר זה אנחנו נדון היום בחוק הקורונה שמטרתו לאזן בין ההכרח לנקוט צעדים מהירים לעצירת המגפה לבין הצורך לשמור על זכויות הפרט שהן יקרות לכולנו.

אני מבקש לציין בפני חברי הממשלה שבסוף השבוע הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית קבעה שאיראן סירבה לאשר לפקחי הסוכנות גישה לאתרים סודיים שבהם איראן ביצעה פעילות גרעין צבאית חשאית. איראן מפרה בשיטתיות את התחייבויותיה גם בהסתרת אתרים, גם בהעשרה של חומר בקיע וגם בהפרות אחרות. אני מאמין שהגיעה העת, אני חושב שכבר עברה העת אבל בוודאי שכעת זה מחויב המציאות לאור הגילויים הללו, שהקהילייה הבין-לאומית תצטרף לארצות הברית ותטיל מחדש סנקציות משתקות על איראן. בכל מקרה, הקורונה לא מפחיתה כהוא זה מהנחישות שלנו לפעול נגד התוקפנות של איראן ואני חוזר ואומר: ישראל לא תאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני ותמשיך לפעול באופן שיטתי נגד הניסיונות של איראן להתבסס צבאית מול גבולותינו."

השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, אמר: 

"אני רוצה להביע גם מכאן, משולחן הממשלה, השתתפות בצערה העמוק של משפחת אל-חלאק על מותו של איאד, צעיר בעל מוגבלויות. זה כואב, זה עצוב.

אני רוצה להודות למשפחה שנחלצה לעזרתו של חברנו יהודה גליק שבא לנחם אותה והותקף באכזריות, ולגנות את המתקיפים. האירוע כולו יתוחקר, יילמד ויופקו ממנו לקחים. אני כבר יכול להגיד שתיערך בדיקה מקיפה במשטרה על היחס לבעלי מוגבלויות, על זיהוי, על אבחון, על האופן שבו יש לגשת לנושא הרגיש הזה, ואני, כאמור, מביע השתתפות עמוקה בצער של משפחה מסכנה, משפחת אל-חלאק."

ראש הממשלה, נתניהו, הוסיף:

"אני מברך על הדברים שלך. מה שקרה עם משפחת אל-חלאק, עם איאד אל-חלאק, זו טרגדיה.   בן-אדם עם מוגבלויות, עם אוטיזם, שנחשד, אנחנו יודעים שלא בצדק, בהיותו מחבל. אני יודע שאתם עושים את הבדיקות, אבל כולנו משתתפים בצערה של המשפחה, אני חושב שזה חובק את הציבור הישראלי כולו וגם את ממשלת ישראל כולה, אני מצפה לבדיקות המלאות שלכם בעניין הזה. כמובן שזה לא מצדיק את ההתנפלות הפרועה הזו נגד חכ"ל גליק, אני בטוח שגם כאן תמצו את הדין."

ב.    הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 למנות את עופר מלכה לתפקיד המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במקום קרן טרנר אשר סיימה את תפקידה.

ג.    הממשלה החליטה לאשר את המינויים בשירות החוץ  המפורטים להלן:

1.    בת עדן קייט, שגרירת ישראל לטורקמניסטן.
2.    אמירה אורון, שגרירת ישראל למצרים.

ד.    הממשלה החליטה להאריך את כהונת ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, זאב שניר, בשנה, עד ליום 1.7.2021.

ה.    הממשלה החליטה להקים את משרד הדיגיטל הלאומי ולמנות את השר דוד אמסלם לעמוד בראשו. כן הוחלט על העברת שטחי פעולה הנוגעים לרשות התקשוב הממשלתי, המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ורשות החברות הממשלתיות למשרד הדיגיטל הלאומי.

עוד החליטה הממשלה על העברת הסמכויות הבאות:

1.    הסמכויות הנתונות לשר האוצר תועברנה לשר הדיגיטל הלאומי לפי החוקים הבאים:
א.    חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לרבות הסמכות לפי סעיף 59א(א) שהועברה מראש הממשלה לשר האוצר בהתאם להחלטה מס’ 42 מיום 31.5.15;
ב.    סעיף 345לב לחוק החברות, התשנ"ט-1999;
ג.    סעיף 25 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004, בכל הנוגע לחברה בהפרטה או חברה ממשלתית או בת ממשלתית, לרבות חברה שהופרטה.

2.    הסמכות הנתונה לשר הכלכלה (אליו הועברה בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 42 מיום 31.5.15) לפי סעיף 59א(א) לחוק החברות הממשלתיות  תועבר אל שר האוצר.

העברת שטחי הפעולה תובא לידיעת הכנסת והעברת הסמכויות כאמור לעיל תובא לאישורה.

ו.    הממשלה החליטה להעביר את שטח הפעולה של אגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב ושל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד הכלכלה והתעשייה.

ז.    הממשלה החליטה להעביר לשר הכלכלה והתעשייה את הסמכות הנתונה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לפי החוקים הבאים, כך שיהיה השר האחראי על שירות התעסוקה והמוסד לבטיחות ולגיהות:

א.    חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 – פרקים ראשון, שני וחמישי, וכן סעיפים 77, 81,  83-86, סעיף 90 לעניין סעיפים 36(ב) ו-36(ד), סעיף 89(א) – לכל עניין הנוגע לפעילות שירות התעסוקה, 91 ו- 92.

ב.    חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954 – פרק שלישי: המוסד לבטיחות ולגיהות וכן סעיף 43 לחוק לעניין הביצוע והתקנת תקנות מכוח הפרק השלישי בלבד.

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, ההחלטה תובא לאישור הכנסת .

ח.    הממשלה קבעה כי השר זאב אלקין יופקד על יחידת הסמך: לשכת הקשר "נתיב", אשר תישאר במשרד ראש הממשלה.   

ט.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת חוק חמרי נפץ (תיקון מס’ 4 – הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020, ולהסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

מטרת טיוטת החוק לדון בהסדר החלופי המוצע לפיקוח על העיסוק בחומרי נפץ במערכת הביטחון והחברות הביטחוניות.

י.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס’) (מסלול מזונות), התש"ף-2020, ולהסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

מטרת טיוטת החוק להפוך את מסלול המזונות למסלול קבע בהוצאה לפועל, זאת לאחר שהוכחו במהלך שש השנים שבהן פעל, יעילותו ותרומתו הרבה הן לזוכה והן לחייב.

יא.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס’ 2), התש"ף-2020, ולהסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

מטרת  טיוטת החוק להפוך את ההסדר המופיע בחוק להתדיינות בסכסוכי משפחה  להסדר של קבע. במסגרת זו, הוצע לערוך בחוק מספר תיקונים מצומצמים, לנוסח שהיה בהוראת השעה, על יסוד הניסיון שנצבר בתקופת חלותה, ובהתבסס על המלצות שגיבשה וועדת ההיגוי.

יב.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת חוק מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר, תחנות משטרה ובתי הסוהר חדרי משמר ובתי הסוהר הצבאיים (הוראת שעה),   התש"ף-2020, ולהסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

מטרת טיוטת החוק לצמצם את הסיכון הנשקף לאוכלוסיית המוחזקים במשמורת שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל או צה"ל ולסגל המשרתים בארגונים אלה, על ידי הקטנת הסיכון להכנסת נגיף הקורונה אל שטח מקומות המעצר, בתי הסוהר,  מקומות שנמצא בהם עצור בתחנת משטרה, חדרי משמר ובתי הסוהר הצבאיים.

יג.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת חוק טיוטת פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס’ 5), התש"ף-2020, ולהסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

מטרת טיוטת החוק לאפשר לרשויות המקומיות להמשיך ולפעול בתחום השמירה, האבטחה והסדר הציבורי. הוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום ז’ בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022).

יד.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת חוק הגז (בטיחות ורישוי)(תיקון מס’)(הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020, ולהסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

מטרת טיוטת החוק להסדיר את ענין הבטיחות במתקנים לפריקת גז דחוס.

טו.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 בשינויים, כפי שתחליט עליהם ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, ככל שיהיו. עוד החליטה הממשלה להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

טז.    הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 בשינויים, כפי שתחליט עליהם ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, ככל שיהיו. עוד החליטה הממשלה להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-I

תגובות אחרונות