ערב ההצבעה על הגזירות הכלכליות: ועדת הכספים מקדמת שינויים שיימנעו פגיעה קשה במעמד הביניים

ערב ההצבעה על הגזירות הכלכליות: ועדת הכספים מקדמת שינויים שיימנעו פגיעה קשה במעמד הביניים

מנכ"ל האוצר כהן: "הגזירות אינן דרקוניות ונטל המס אינו כבד" , יו"ר ועדת הכספים גפני: "נפחית את הפגיעה במעמד הביניים"

בתום דיונים ממושכים, היום א’, בוועדת הכספים, על הצעת החוק לצמצום הגירעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית (הגזירות הכלכליות), הודיע יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), כי "הגזירות יאושרו במידה שניווכח שלא תהיה פגיעה קשה במעמד הביניים". גפני דרש מהאוצר לבחון העלאת מס החברות בחצי אחוז או יותר על-מנת להפחית מהעלאת מס הכנסה. המגעים על הגזירות הצפויות נמשכים גם עתה ומחר בבוקר הוועדה תחדש את דיוניה בטרם הדיון במליאת הכנסת.

יו"ר הוועדה גפני: "מדיניות המס בישראל גרועה; מס עקיף גבוה מאוד ומס ישיר נמוך. יש להעלות את במס החברות בחצי אחוז לפחות, שהוא שווה ערך ל- 400 מיליון ₪. ממוצע מס החברות במדינות ה-OECD  הוא 25.5% ובזה אנחנו צריכים לעמוד". גפני האשים את סיעת קדימה בכך שלא התנתה את כניסתה לקואליציה לפני כחודשיים וחצי בשינוי סדרי עדיפויות בנושאים החברתיים-כלכליים, "אז עוד היה ניתן לעשות משהו ואולי היינו היום במקום אחר. עתה, לא נותרה ברירה ויש לנקוט צעדים למניעת הידרדרות המשק" אמר.

מנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן, סקר את הצעדים שנבחרו להתמודדות עם הגירעון בהכנסות המדינה ואמר: "הגזירות אינן דרקוניות. החיים אינם קלים אך נטל המס שמבקשים עתה להוסיף איננו כבד ובמדרגות המס הנמוכות הוא לא יורגש כלל. החל מ- 2013 יהיה גידול במס הכנסה משכר של 8,880 ₪ ומעלה. מדובר בסה"כ בתוספת שולית. מי שמשתכר 15 אלף ₪ בחודש ישלם עוד כמה עשרות ₪ בחודש. מי שמשתכר מעל 20 אלף ₪ ישלם עוד 100 ₪ בחודש ומי שמעל 40 אלף ₪ כ- 300 ₪ בחודש. סך התוספת במס הכנסה תסתכם ב- 1.2 מיליארד ₪ תוספת הכנסות למדינה. בנוסף, מי שמרוויח מעל 67 אלף ₪ ישלם מס יסף בשיעור 2%". כהן ציין ש"אנשים עם שכר ממוצע כמעט לא משלמים מס. אישה עם 3 ילדים שמשתכרת 12 אלף ₪ כמעט לא משלמת מס. אישרה עם 3 ילדים שמרוויחה 15,000 ₪ תשלם אחרי התוספת 767 ₪; תוספת של 61 ₪ לחודש בלבד".

כהן השיב לבקשת גפני להעלות את מס החברות: "מתווה הפחתת מס החברות כבר הופסק ע"י ועדת הכספים לפני שנה ועומד היום על 25%. דווקא בימים כאלה אסור להגדיל את מס החברות. רוב החברות במשק בקשיים. הבנקים חברות הביטוח, חברות הסלולר וחברות השיווק; הרווחיות שלהם פחתה, כאשר זו של חברות הסלולר וחברות השיווק צונחת. להשית עוד מס על החברות בעת הזו זה מסוכן".

לגבי מס יסף בשיעור 2% ציין כהן, כי "מדובר על הכנסה שנתית מעל 800 אלף ₪; בעבר דובר על הכנסה מעל 1 מיליון ₪ בשנה. מס הייסף אמור להגדיל את הכנסות המדינה ב- 600 מיליון ₪ בשנה. צעדים נוספים; הארכת הוראת השעה בנושא מס הרכישה עד סוף 2013; לגבי מכירת דירה שאינה דירה יחידה בשיעורים של 5% – 7% בהתאמה בהתאם לשווי הנכס". כהן ציין גם את אי עדכון המדד עבור שלוש מדרגות המס העליונות, מה שאומר שבפועל ישלמו יותר מס וכן את הגדלת הפרשות המעסיקים לביטוח לאומי, שמוערכת בתוספת הכנסות של 950 מיליון ₪ למדינה אך ציין, כי הדבר יחול רק על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק ובהדרגה: 0.6% ב- 2013, 0.5% ב- 2014 ועוד 0.5% ב- 2015″.

מבין חברי הוועדה, היו שביקרו את הצעדים והיו שביקרו את אופן הבאתם לדיון בוועדה, למעט ח"כ ציון פיניאן (ליכוד) שתמך ואמר: "ישראל היא מדינה שאיננה ניתנת לחיזוי. הכל יכול להשתנות פה בין רגע. הפעולות הנוכחיות הן פעולות מנע למניעת גזירות ואפשר לחיות איתן".

ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו): "הבעיה שאנחנו לא רואים את היעד, ולאן רוצים הקברניטים הכלכליים להגיע. לפני שאנחנו דנים בגזירות; אנחנו לא יודעים מה הגירעון המדויק".

ח"כ אבישי ברוורמן (עבודה): "אם הבחירות היו בספטמבר לא היו מביאים לכאן את הגזירות ואף לא היו מדברים על המספרים שמציגים לנו עכשיו, היו ממתינים עד אחרי הבחירות. אלא שבתרגילים פוליטיים הבחירות נדחו ועכשיו אומרים לנו חלקי אמיתות. אין לי ספק שיש אלטרנטיבות אחרות אך ההצבעה היא סקטוריאלית. הבעיה האמיתית; שאף אחד לא יודע באמת את המספרים. אנחנו צריכים לעבוד עפ"י תרחישים". ברוורמן חיזק את דברי ח"כ קירשנבאום ואמר "אכן כרגע אנחנו לא יודעים מה הגירעון המדויק".

ח"כ שלמה מולה (קדימה): "אם מדברים על מצב חירום אזי יש ללכת על מס דיפרנציאלי במס החברות, כדי לא לפגוע באופן גורף בכל החברות, גם אלו שהרווחיות שלהן בירידה. אך חברות שממשיכות להרוויח מיליארדים; אין סיבה לא להעלות להן, לפחות מעט, את המס".

נושאים שטרם הושגה הסכמה מלאה לגביהם; פריסת מס הייסף במהלך חישוב החבות במס. יו"ר הוועדה גפני עומד על דרישתו, ש"תיעשה פריסה בחישוב המס על-פני מספר שנים, כך שלא ייפגעו בני מעמד הביניים, שאינם עשירים, כגון קשישים המבקשים לממש בבת אחת חסכונות לצורך מעבר לדיור מוגן וכד’". נושא נוסף שטרם יושב; העלאת מס מעסיקים. גפני הוסיף לכך דרישה לבחון לעומק את האפשרות להעלות את מס החברות וכן במקביל לאישור הגזירות דרש לבחון את נושא החישוב המאוחד של מס הכנסה לזוגות עצמאיים שעובדים ביחד, כך שלא יאלצו לשלם מאות אלפי ₪ רטרואקטיבית. זאת לקראת הגשת המלצות של צוות בדיקה מיוחד בראשות מנהל רשות המיסים.

גורמים נוספים שהשתתפו בדיונים הגיבו לצעדים שמבקשים אנשי האוצר לקדם בחקיקה המזורזת:  יו"ר ועדת מיסים בלשכות רואי החשבון, עופר מנירב: "הניסיון של השנים האחרונות וכיח שדווקא כשהורדנו מיסים העלנו את הגבייה. אנחנו נגרום לחברות עם העובדים שלהם לצאת החוצה. העלאת מס המעסיקים, תביא לפיטורי עובדים".

מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, מוטי כידור: "המעסיק יצטרך לשלם יותר ובתקופה כזו הוא פשוט יסמן מספר אנשים בחברה שלו וייפטר אותם. התשלום הזה הוא מיידי; במשרות של אנשים".

מנכ"ל ארגון מנהיגות אזרחית, אוריאל לדרברג: "יש להחריג את ארגוני המגזר השלישי מהעלאת מס המעסיקים. עבורם מדובר במס נוסף ומי שייפגע הם הלקוחות שלהם; אזרחים מהשכבות החלשות, שממילא המדינה חסכה מעצמה את הטיפול בהם".

נציג התאחדות התעשיינים, חיזקיה ישראל: "מלכתחילה ב- 2010, התקבלה החלטת ממשלה להעלות את מס המעסיקים רק מ- 2014 בעקבות המשבר שהתחיל עוד ב- 2008. המשבר רק העמיק ובוודאי לא זו העת להעלותו, חרף הטענה שישראל גובה מס מעסיקים נמוך יחסית ל- OECD. מדובר במס נוסף על המעסיקים ולגבות מהם כעת 2.8 מיליארד ₪ זה מהלך מוטעה".

סגן הממונה על התקציבים באוצר, משה בר סימנטוב, השיב: "העלאת מס המעסיקים תגדיל את הכנסות הביטוח הלאומי ותגביר את איתנותו הפיננסית. בגלל הפרשות המעסיק. בחשבונות הלאומיים של ישראל הגירעון של הביטוח הלאומי נכלל בגירעון הכולל של המדינה. המהלך הזה נועד לייצב את הביטוח הלאומי שסובל מגירעון כבר כמה שנים".

כאמור, המגעים לקראת גיבוש סופי של הצעת החוק יימשכו ומחר הדיון בוועדה יתחדש החל מהשעה: 10:00. הדיון בהצעת החוק במליאת הכנסת יחל בשעה: 12:00.

מצ"ב טבלה המציגה את הצעדים המוצעים.

הצעדים לצמצום הגירעון

תוספת הכנסות לשנת 2013
במיליארדי ש"ח
הצעד
4.4 העלאת המע"מ מ-16% ל-17%
3 גביית מס על רווחים כלואים
2 העמקת הגבייה ומלחמה בהון השחור
1.2 העלאת מס הכנסה לבעלי שכר שמעל 8,880 ש"ח בחודש  ב-1%
1 העלאת מס הקנייה על סיגריות ובירה
0.95 הגדלת הפרשות מעסיק לביטוח הלאומי
0.6 מס ייסף – 2% על הכנסה מעל 800 אלף ש"ח בשנה
0.4 עדכון נוסחת מיסוי ירוק
0.3 הארכת הוראת השעה בעניין מס רכישה
0.3 אי עדכון המדד בשלוש מדרגות המס העליונות
14.15 מיליארד סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

הודעת הכנסת מיום 5/8

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

Funzing-F

תגובות אחרונות