הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, להגדלת האשראי לענף הבניין. בנוסף, רבע מיליארד ש"ח יוקדשו לרכישת דירות חדשות לדיור הציבורי, ו-750 מיליון להאצת בנייה

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, להגדלת האשראי לענף הבניין. בנוסף, רבע מיליארד ש"ח יוקדשו לרכישת דירות חדשות לדיור הציבורי, ו-750 מיליון להאצת בנייה

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, להגדלת האשראי לענף הבניין בכ-3 מיליארד ₪ כל שנה במהלך השנים 2013 – 2015 על ידי הקמת קרן להחזר מע"מ בגין ערבויות חוק המכר. הקמת הקרן נועדה להקל על מצוקת האשראי בשוק הנדל"ן ולאפשר לשוק זה לשמור על קצב בנייה גבוה.

המהלך יאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף הבניין. כתוצאה מהמהלך צפויה עלייה בכמות התחלות הבנייה וירידה בעלויות גיוס האשראי לקבלנים ויזמים, דבר העשוי להשפיע גם על רמת מחירי הדירות. כמו כן, הקמת הקרן תגדיל את היצע האשראי לכלל ענפי המשק בכ-3 מיליארד ₪ כל שנה במהלך השנים 2013 – 2015.

נתוני האשראי של הבנקים השונים המצביעים על כך כי בחודשים האחרונים קיים קושי בגיוס אשראי לבנייה בהיקפים הנדרשים. על מנת להקל על מצוקת האשראי לענף החליטה מועצת מקרקעי ישראל לדחות את התשלום על הקרקע ב-180 ימים, מרגע הזכייה במכרז, במקום 50 ימים כפי שהיה נהוג עד כה, אולם נדרשים צעדים נוספים על מנת לשמור על קצב התחלות הבניה בדומה לשנת 2011.

כיום, בהתאם להוראות בנק ישראל רשאים הבנקים להשקיע עד 20% מתיק האשראי שלהם בענף הנדל"ן. לאחרונה נוצר קושי להעמיד אשראי נוסף לענף הנדל"ן על ידי המערכת הבנקאית, מכיוון שרוב הבנקים עברו או התקרבו לרף העליון האפשרי של מגבלת האשראי. קושי זה של העמדת האשראי פוגע בהיקפי התחלות הבנייה ומורגש, בין היתר, בכישלון מכרזים של מינהל מקרקעי ישראל.

בתוך המגבלות שמטיל בנק ישראל "נספרות" ערבויות חוק המכר וכן מסגרות למתן ערבויות חוק מכר, המונפקות לרוכש הדירה כנגד תשלומים לרכישת הדירה. תשלומי הרוכשים והערבויות המונפקות בגינם כוללות את רכיב המע"מ. בהתאם להוראות בנק ישראל על הבנק להכיר בכל הסכומים האלה כחלק מהאשראי המוקצה לענף הנדל"ן היות ולכאורה אין וודאות לגבי החזר המע"מ. היקף ההון המוקצה על ידי הבנקים לטובת הערבויות שנותן הבנק כנגד כספים שהועברו למע"מ עומד על כ- 3 מיליארד ₪.

שר האוצר החליט כי תוקם באופן מיידי קרן אשר תבטיח את החזר המע"מ לבנקים בהליך פשוט וודאי וכך כספים אלו לא ייחשבו כחלק מסיכוני האשראי של הבנק. המשמעות היא כי הבנקים יוכלו להקצות 3 מיליארד ₪ נוספים, לטובת פרויקטים של בנייה ונדל"ן ו-3 מיליארד ₪ נוספים לכלל הפעילות העסקית במשק כל שנה במהלך שנות פעילותה של הקרן (בין השנים 2013 – 2015).

על מנת לאפשר את הפעלתה של הקרן, יתוקצב מרכיב הסיכון של הקרן ב – 25 מלש"ח בתקציב המדינה לשנת 2012 ואילך עד סיומה של פעילות הקרן. שיעור תקצוב הקרן יבחן לאור התפתחות רמות הסיכון בשוק האשראי בכלל ובשוק הנדל"ן בפרט ולאור הניסיון שיצטבר על ידי רשות המיסים, חשב כללי ואגף התקציבים. בכל מקרה יודגש כי אוצר המדינה מחויב להעמיד את מלוא הסכום הנדרש לפירעון התחייבויות הקרן ככל שיידרש.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ: מדובר במהלך אוצרי שיביא להקלה משמעותית במצוקת האשראי בתחום הבנייה למגורים ותביא לתוספת של מיליארדי ₪ לאשראי לבניית דירות חדשות. ההחלטה תאפשר את המשך העלייה בקצב התחלות הבנייה. כולי תקווה כי ההחלטה אף תביא להקלה במחירי הדיור מאחר ותצמצם את עלויות האשראי לקבלנים".

לפי סיכום בין השר אריאל אטיאס לבין האוצר: רבע מיליארד ש"ח יוקדשו לרכישת דירות חדשות לדיור הציבורי, ו-750 מיליון להאצת בנייה

תקציב של מעל מיליארד ש"ח יוקדש לדיור הציבורי ולהאצת בנייה בפרויקטים המיועדים לזוגות צעירים, כך סוכם בין שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס לבין משרד האוצר. סיכום זה הוביל לתמיכתה של ש"ס בצעדים הכלכליים של האוצר בהצבעה ביום שני בכנסת, לאחר התנגדות שרי ש"ס בממשלה.

בהתייחסו לסיכום עם האוצר אמר אטיאס כי "הקיצוצים הרוחביים היו אמורים לפגוע בדיור הציבורי ובסיוע בשכר דירה, אשר מוענקים על ידי משרד הבינוי והשיכון ומיועדים לחלשים ביותר בחברה – לכן התנגדנו להם בממשלה. ההישגים שלנו בהיקף של מיליארד ש"ח יש בהם חמלה ועידוד צמיחה. הן בהשקעה של 260 מיליון ש"ח לשדרוג מלאי הדיור הציבורי ורכישת מאות דירות חדשות, והן בהשקעה של 750 מיליון ש"ח שיזרזו התחלות בנייה לזוגות הצעירים ויעודדו צמיחה ותעסוקה".

לפי הסיכום, כ-260 מיליון ש"ח, מכספי החברות המשכנות, יוקדשו לשדרוג ורכישת מאות דירות חדשות למלאי הדיור הציבורי. סכום זה מצטרף לרבע מיליארד ש"ח שכבר הוקדשו בשנתיים האחרונות, מאז כניסתו של אטיאס לתפקיד שר השיכון, לשדרוג מלאי הדיור הציבורי. יצוין כי בעבר הוקטן מלאי הדירות באופן עקבי במסגרת מבצעי מכר, מבלי שיירכשו או ייבנו דירות חדשות, מה שיצר מחסור ותור של כ-2,400 משפחות הממתינות לקבלת דירה בדיור הציבורי לאחר שנמצאו זכאיות לכך. בזמן ההמתנה לקבלת דירה מקבלות משפחות אלה סיוע בשכר דירה, שהוכפל לאחרונה עד לכ-3,000 ש"ח, כחלק ממאמציו של אטיאס לשפר את תנאי הזכאים לדיור הציבורי. אטיאס הבהיר היום כי רכישת הדירות החדשות לדיור הציבורי, עליה סיכם עם האוצר, אינה מהווה תחליף להצעת החוק שמחייבת הקדשת 5% מכל הדירות הנבנות על קרקעות מדינה לדיור הציבורי, אותה בכוונתו להמשיך ולקדם.

כאמור, סכום נוסף של 750 מיליון ש"ח יוקדש לשם האצת הבנייה בפרויקטים הנבנים על קרקעות של המדינה, בדגש על פרויקטים הנמצאים באזורי ביקוש ומיועדים לזוגות צעירים. עד היום כל העבודות המקדימות לבניית הדירות על קרקעות מדינה, הכוללות עבודות של פיתוח והנחת תשתיות, בוצעו על ידי המדינה רק לאחר שהקרקע נרכשה על ידי יזם והעלויות של העבודות שולמו למדינה. שלושת רבעי מיליארד ש"ח יושקעו לשם ביצוע עבודות התשתית עוד לפני שהקרקע יצאה למכירה, מה שעתיד לחסוך את זמן הבנייה בחודשים רבים.

צעדים אלה מצטרפים לסיכומים שהושגו עם האוצר על כך שהקיצוץ במשרד הבינוי והשיכון לא יכלול פגיעה באף אחד מהתקציבים החברתיים של המשרד, הכוללים, את הסיוע בשכר דירה, את תקציב הסיוע בשיקום שכונות, ואת התקציב הקיים לדיור הציבורי.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F1

תגובות אחרונות