מחקר חדש של מרכז טאוב קובע שהשינויים בשיעורי מס הכנסה עליהם הוחלט באחרונה מקטינים את אי השוויון

מחקר חדש של מרכז טאוב קובע שהשינויים בשיעורי מס הכנסה עליהם הוחלט באחרונה מקטינים את אי השוויון

מחקר חדש של מרכז טאוב קובע שהשינויים בשיעורי מס הכנסה עליהם הוחלט באחרונה מקטינים את אי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק וישפרו במקצת את מצבו היחסי של מעמד הביניים מהמחקר עולה עוד כי השינויים מקטינים את נתח ההכנסה של שני העשירונים העליונים של משקי הבית ומגדילים את נתח ההכנסה של שמונת העשירונים התחתונים. בהשוואה להמלצות ועדת טרכטנברג, השינויים מיטיבים יותר עם עשירונים 5-8, המזוהים עם מעמד הביניים בישראל.

"השינויים בשיעורי מס ההכנסה נועדו בראש ובראשונה להגדיל את הכנסות הממשלה, אולם בו-זמנית הם מקטינים את אי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק" – כך אומר קיריל שרברמן, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, שבנה מודל סימולציה המאפשר לחזות את השפעת מדיניות המס על התפלגות ההכנסות בקרב משקי הבית בישראל.

שיעור מס ההכנסה יועלה באחוז אחד לבעלי הכנסה חודשית שבין 14,430 ש"ח ל-41,830 ש"ח (מדרגות מס 4-5), המזוהים עם המעמד הבינוני-גבוה. כמו כן יוטל מס יסף בשיעור של 2% על בעלי הכנסות שמעל 67,000 ש"ח בחודש. על פי תוצאות הסימולציה, העלאת שיעורי המס תפגע בעיקר בשני העשירונים העליונים של משקי הבית, והנתח היחסי שלהם בהכנסה יקטן בהתאם. במקביל, יגדל הנתח היחסי בהכנסה של שמונת העשירונים התחתונים, כאשר הנהנים העיקריים יהיו משקי הבית בעשירונים 3-7 .

פרופ’ איל קמחי, סגן מנהל מרכז טאוב ופרופסור לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית מדגיש כי "שיעורי המס התקפים בשנת 2012 הם תוצאה של פשרה עם המלצות ועדת טרכטנברג. קבלת המלצות ועדת טרכטנברג כלשונן הייתה מגדילה את הכנסות המדינה ומקטינה את אי השוויון בהתפלגות ההכנסות, יחסית למצב הנוכחי. אולם ההחלטות שהתקבלו כעת הולכות אפילו רחוק יותר מהמלצות טרכטנברג, בשלושה סעיפים (לוח 1): שיעור מס נמוך יותר לבעלי הכנסות מ-8,880 ₪ בחודש עד 14,430 ₪ בחודש; שיעור מס גבוה יותר לבעלי הכנסות מ-20,000 ₪ בחודש עד 41,830 ₪ בחודש; והחלת מס היסף בשיעור של 2% נוספים על הכנסות שמעל 67,000 ₪ בחודש, ולא 83,000 ₪ כפי שהמליצה ועדת טרכטנברג."

פרופ’ קמחי מציין כי בהשוואה לשיעורי המס הקיימים, ההחלטה הנוכחית מטילה את עיקר הנטל על העשירון העליון, ובמידה פחותה הרבה יותר גם על העשירון שמתחתיו, ומגדילה את נתח ההכנסות של שמונת העשירונים התחתונים של משקי הבית. בהשוואה להמלצות ועדת טרכטנברג, ההחלטה משפרת יותר את מצבם היחסי של עשירונים 5-8, המזוהים עם מעמד הביניים.

יש לזכור, עם זאת, כי במקביל לשינויים בשיעורי המס הוחלט גם להעלות את המע"מ באחוז אחד, מה שיפגע בסופו של דבר בעיקר בשכבות החלשות ובמעמד הביניים.

פרופ’ קמחי מוסיף כי "תחזית ההכנסות ממיסים אופטימית למדי, וכוללת בין היתר סעיפים כגון העמקת הגבייה, שלא ברור באיזו מידה יתממשו. גביית-חסר תביא בסופו של דבר לקיצוצים נוספים בתקציב, שיפגעו בעיקר בשכבות החלשות ובמעמד הביניים."

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, בראשות פרופסור דן בן-דוד, הינו מוסד עצמאי ולא-מפלגתי למחקר חברתי-כלכלי היושב בירושלים. המרכז מספק למקבלי ההחלטות המובילים בארץ ולציבור הרחב מבט-על בתחומי הכלכלה והחברה. הצוותים הבינתחומיים – הכוללים חוקרים בולטים מהאקדמיה ומומחים מובילים מתחומי המדיניות – והצוות המקצועי של המרכז עורכים מחקרים ומציעים המלצות למדיניות בסוגיות החברתיות-כלכליות המרכזיות מולן ניצבת המדינה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

תגובות אחרונות