ניצב בדימוס דוד צור הגיש היום לידי השרה לימור לבנת את מסקנות הועדה הציבורית בראשותו לבחינת יישום החוק למניעת אלימות בספורט

ניצב בדימוס דוד צור הגיש היום לידי השרה לימור לבנת את מסקנות הועדה הציבורית בראשותו לבחינת יישום החוק למניעת אלימות בספורט

לימור לבנת: "אני מודה ליו"ר הוועדה ולחבריה על העבודה המקצועית, המסירות והמחויבות, ועל הדו"ח המקיף ויסודי שחיברו. ערב פתיחת עונת הכדורגל הדו"ח הזה חשוב מתמיד. בכוונתי ללמוד את המסקנות וההמלצות, ולפעול באופן מיידי כדי לרתום את הגורמים הרלבנטיים למיגור האלימות במגרשים.

ניצב דוד צור: "בחודשים האחרונים קיימנו בדיקה יסודית ומקיפה של יישום החוק למניעת  אלימות בספורט, שמענו את כל הגורמים המעורבים ביישום החוק, וראינו נתונים המצביעים על ירידה בממדי תופעת האלימות במגרשים מאז החלפת השוטרים בסדרנים. לכן המלצתנו היא שלא להחזיר את השוטרים למגרשים, אולם כדי להתמודד עם האלימות שעדין קיימת במגרשים יש לבצע שורה של צעדים ומהלכים במישור המודיעיני, ההרתעתי והאכיפתי, במישור של מצבם הפיזי של המתקנים, בעלי התפקידים בהם ושיפור חוויית הצפייה."

המלצות הועדה:
1. הקמת דסק מודיעיני במטה הארצי לתחום האלימות בספורט. תפקיד הדסק יהיה בין השאר איסוף מודיעין ברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט ומתן הנחיות לדרגי השטח.
2. הכנסת מצלמות ואמצעים טכנולוגיים אחרים למגרשים לאיתור ומעקב אחר מתפרעים ומפרי חוק.
3.היערכות המשטרה לקליטת מתפרעים המורחקים מהמגרשים, ואכיפה אפקטיבית של החוק כך שהרחקתם מהמגרשים אכן תשתמש גורם מרתיע. הועדה ממליצה כי המשטרה תשתמש לשם כך באמצעים טכנולוגיים העומדים לרשותה כבר היום, כגון: אזיק אלקטרוני וכד’.
4. הקמת יחידה משטרתית מיוחדת למאבק בהימורים בלתי חוקיים ובהטיית משחקים, ובהשפעת גורמים אלה על תופעת האלימות במגרשים. זאת לנוכח התרשמות הוועדה כי קיים קשר ישיר בין הימורים בלתי חוקיים לאלימות במגרשים.
5. שינוי חקיקה לשדרוג השתלמות מנהלי האירועים והוספת תנאים ודרישות מקצועיות טרם הסמכתם. מומלץ כי מנהל האירוע יועסק על ידי מועדון הכדורגל, וסמכויותיו יורחבו משמעותית, כך שיהיה אחראי גם על בטיחות, הנחלת ערכי הגינות בספורט לחברי הקבוצה וישמש איש הקשר בין הקבוצה לבין מועדון האוהדים.
6. הרתמות מערכת המשפט, הגברת המודעות בקרב השופטים, והחמרה בענישה.
7. עידוד העסקת נשים כסדרניות במגרשים על ידי הורדת סף גיל העסקת הסדרנים (כיום מגיל 21. מומלץ להוריד ל 20 כדי שחיילות משוחררות יוכלו לשמש בתפקיד). הגדרת סדרנות במגרשים כ"עבודה מועדפת".
8. הועדה קוראת למרכז לשלטון מקומי לקדם הגשת בקשות לרישוי עסקים עבור מתקני הספורט בתחומם. עד היום הוגשו 45 בקשות לרישוי עסקים מתוך 145 מתקנים פעילים בהם יותר מ-500 מקומות ישיבה. בעניין זה ממליצה הועדה למשרד התמ"ת להזדרז ולתקן את החוק ולהתקין תקנות בטיחות שיסדירו את רישוי מתקני הספורט.
9. עידוד הגעת נשים וילדים למגרשים באמצעות הידוק פיקוח ההתאחדות על הקצאת כרטיסים מוזלים עבורם. על ההתאחדות לכדורגל להגביר את הפיקוח והבקרה על הקבוצות, בין באמצעות סימון כרטיסים או בכל דרך אחרת, ולדאוג להקצאה של לפחות 20% מהכרטיסים הנמכרים לציבור לילדים ולנשים במחיר מוזל.
10. שיפור חווית הצפייה באמצעות שדרוג חדרי שירותים, מושבים  מסומנים, אזורי עמידה מורשים ועוד.
11. יישום מלא של הנחיות היועמ"ש ומפכ"ל המשטרה הנוגעות לקיום מסלול ענישה מהיר ומחמיר של עבירות אלימות וגזענות במגרשים.
הועדה קובעת כי אין להחזיר את השוטרים למגרשים.

יו"ר הוועדה, ניצב בדימוס דוד צור מגיש היום את הדו"ח לשרת התרבות והספורט לימור לבנת קרדיט צילום: מגד גוזני

הוועדה המייעצת לבחינת הפעלת החוק לאיסור אלימות בספורט (התשס"ח-2008) תמצית ההמלצות:

1. משטרת ישראל:

א. אין להחזיר את השוטרים למגרשים ולשוב למצב הקודם טרום החוק!

ב. יש לשמור על קו אחיד ככל האפשר בכל תחנות המשטרה במדינה בנושא דרישות האבטחה של המשטרה באירועי ספורט, דבר שאינו מתקיים כיום. הוועדה סבורה כי רצוי שמחלקת האבטחה במטה הארצי בירושלים תקבע אמות מידה אחידות ככל האפשר לעניין זה .

ג. יש להקים דסק מודיעין ייחודי בחטיבת האבטחה במטה הארצי לנושא האלימות בספורט, לשם איסוף מידע מודיעיני והפצתו ולהנחיית דרגי השטח.

ד. האחריות בגין שמירת הביטחון השוטף, הסדר הציבורי והסדרי התנועה הרחק מחוץ לאצטדיון מוטלת על המשטרה. מומלץ שלא להטיל תשלום על בעלי הקבוצות בגין הכוחות המוקצים למשימות אלו, אלא רק בגין עלויות השיטור בתחומי המגרשים.

ה. הוועדה ממליצה להקים יחידה משטרתית, שתטפל בהימורים הבלתי חוקיים ובחשדות להטיית משחקים, ואשר תמנע השפעתם של גורמים עברייניים על קבוצות, שחקנים ומשחקי כדורגל. גורמים אלה עלולים להביא לעלייה באלימות במגרשים. יחידה זו תהיה בעלת כוח מבצעי שיופעל על-פי הערכת מצב במטה הארצי. היא תנוע בין המגרשים לפי הצורך, לרבות הפעלה סמויה במגרשים. עלות פעילות היחידה באירועי הספורט לא תוטל על הקבוצות, אלא תהיה במימון חיצוני.

ו. לדעת הוועדה, יש להביא ליישום מלא של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומפכ"ל המשטרה בעניין האכיפה כנגד מבצעי עבירות הנוגעות לאלימות במגרשים. הדבר ייעשה באמצעות פעילות משולבת, נחושה ומהירה של המשטרה והפרקליטות, שיפגינו מדיניות של "אפס סובלנות" לאלימות ולגזענות במגרשים.

ז. יש לאכוף חובת התייצבות של מורחקים מאירועי ספורט בתחנת המשטרה, או לאכוף את ההרחקה בכל דרך אחרת (אזיק אלקטרוני או טכנולוגיות קיימות אחרות).

2. בעלי תפקידים:

ח. מנהלי אירועים:

o הוועדה ממליצה להוסיף קריטריונים להסמכה והשתלמויות, שייקבעו בתקנות החוק לאיסור אלימות בספורט על-ידי שרת התרבות והספורט, בהתייעצות עם משרדי התמ"ת והבט"פ.

o הוועדה ממליצה לקבוע לפחות שתי דרגות להסמכת מנהל אירוע: מנהל אירוע שבו משתתפים עד 3000 איש ומנהל אירוע בכיר לאירועים שבהם יותר מ-3000 צופים. הסמכה כמנהל אירוע בכיר תחייב עמידה קריטריונים נוספים.

o הוועדה ממליצה שמנהל אירוע יועסק על-ידי הקבוצה, דבר שיאפשר לו להכיר את הקבוצה, האוהדים והמתקן. מנהל האירוע ילווה את הקבוצה גם למשחקי חוץ ויסייע שם מול האוהדים ומול מנהל האירוע המארח. o הוועדה ממליצה שמנהל האירוע יוכל לשמש גם כממונה בטיחות, למעט אירועים שבהם יש בעיה בטיחותית קונקרטית.

o שלילת הסמכתו של מנהל אירוע תיעשה בהמלצת קצין משטרה בתפקיד מפקד מרחב ובכיר ממנו בלבד, אשר תוגש לשר/ת הספורט או לממונה על כך מטעם השר/השרה.

o הוועדה ממליצה ששופט באירוע ספורט לא ישרוק לפתיחתו לפני שיצר קשר בין צוות השיפוט לבין מנהל האירוע.

ט. סדרנים:

o הוועדה ממליצה להוריד את סף הגיל הקבוע בחוק ביחס לסדרנים לגיל 20 (לפחות לנשים), כדי שגם חיילות מיד לאחר שחרורן יוכלו לעסוק בכך.

o הוועדה ממליצה לשאוף להכשיר ולהציב סדרנים לפי מגרש ("הסמכה לאצטדיון"). כמו כן, במסגרת הכשרתם מומלץ להוסיף הדרכה בנושא "שירות לקוחות", ויש לסווג את הסדרנים לתפקידים שונים באצטדיון.

o הוועדה ממליצה לחייב את הסדרנים בקוד לבוש במסגרת תפקידם, לרבות ענידת תג על דש הבגד שעליו תופיע תמונת הסדרן, שמו ושם החברה שהוא מועסק על-ידה.

o הוועדה ממליצה להכליל את תפקיד הסדרנים כ"עבודה מועדפת" ולהעלות סוגיה זו לפני הוועדה המייעצת שהקים משרד הרווחה לבחינת נושא זה.

3. רישוי מתקנים:

י. יש לאכוף את הוראות החוק, הקובעות דרישה לרישוי מתקני ספורט. עם זאת, מוצע כי תהליך רישוי למתקני הספורט ייעשה באופן מדורג, ויינתן זמן סביר להתחלת ההליך ולהשלמתו: כל בעל מתקן יחויב להגיש בקשה לרישוי עסק לרשות המוסמכת ויקבל רשימת ליקויים ודי זמן לתיקונם. בעל מתקן אשר לא יגיש בקשה, המתקן ייסגר מיידית, והמשטרה והרשות המקומית לא תוכלנה לתת אישור/רישיון ללא אישור משרד התמ"ת.

יא. יש להוסיף לדרישות הרישוי הקיימות נושאים הקשורים לשיפור חוויית הצפייה של האוהדים והאוהדות – קיומם של תאי שירותים ברמה ראויה לגברים ולנשים, מזנונים באיכות משופרת, מושבים מסומנים ואזורי עמידה מורשים בחלק של המגרש שיהיה מיועד לכך.

יב. תוטל חובה להנפיק כרטיסי אוהדים (על הקבוצות) ו’קרוסלות’ בכניסות לאצטדיונים (על הרשויות המקומיות או על בעלי המתקן), שיאפשרו זיהוי של האוהדים והתמודדות עם הרחקות. נוסף לכך, יש להכניס בהדרגה שימוש במצלמות לאיתור ולמעקב אחר מתפרעים ומפירי חוק.

יג. מומלץ למשרדי הממשלה המעורבים לפעול בשיתוף פעולה לצורך הבהרה והפשטה של נושא רישוי העסקים של מתקני הספורט ואירועים תחת השמים, כיוון שהנושא חורג מתחום המנדט שניתן לוועדה.

4. תחום המניעה וחוויית הספורט:

יד. הוועדה ממליצה כי ההתאחדויות ואיגודי הספורט הרלוונטיים יחייבו את הקבוצות להקצות מכסות בשיעור שיקבע עבור כרטיסי כניסה מוזלים (או חינם) לאירועי ספורט לילדים, לנוער ולנשים ולקיים אכיפה אפקטיבית של ההנחיות בנושא, בין בדרך של סימון הכרטיסים, בין באמצעות חובת דיווח ובקרה ובין בדרכים אחרות.

טו. הוועדה ממליצה לפעול לשינוי תרבות הספורט בישראל והפעלת מודלים והטמעתם על-ידי המועצה למניעת אלימות בספורט, לרבות באמצעות שיתוף פעולה עם מערכת החינוך הפורמאלית – משרד החינוך ומועדוני הספורט.

טז. הוועדה ממליצה לעדכן את תקנוני ההתאחדויות ואיגודי הספורט, הכפופים לחוק איסור אלימות בספורט, באופן שיאפשר החמרת סנקציות. במקביל – המרת עונשים, בגין מעורבות בתקרית אלימה, בעבודות שירות במסגרת פעילות חינוכית עם בני נוער, בהקשר של מניעת אלימות במגרשים, דוגמת עבודות שירות בדין הפלילי.

יז. הוועדה ממליצה לקיים השתלמויות שופטים בסוגיות הקשורות לאירועי ספורט ולמקרי האלימות והגזענות במסגרתם, במטרה להגביר את מודעות מערכת המשפט ולקדם את החמרת הענישה.

יח. הוועדה ממליצה להטיל על הקבוצות ועל מנהלי האירוע חובה לקיים קשר רציף עם נציגי האוהדים, ובכלל זאת עם איש קשר קבוע לאוהדים, כפי שהוסדר בליגת העל.

יט. הוועדה סבורה שיש להעביר את שידורי ליגות הכדורגל לערוצים פתוחים ובכך לחשוף את המשחק לכולם – ילדים, נשים וגברים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות