חוק חינוך חינם מגיל 3 יוצא לדרך !

חוק חינוך חינם מגיל 3 יוצא לדרך !

על פי החלטת ממשלת ישראל מיום 8.1.2012, תספק המדינה חינוך חינם לילדים בגילים 3–4 שילמדו בגני ילדים הציבוריים החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג, 27.8.2012. ערך ההטבה עומד על 800 ₪ בחודש לכל ילד. 

הורים לילדים בגילים אלה יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד רק בגנים שנמצאים בבעלות רשות מקומית וכן בגנים שבבעלות תאגיד, הפועלים ברישיון כדין מכוח חוק פיקוח (כמו החברה למתנס"ים, ארגוני נשים, ועמותות).
גנים אלה יוכרו כחינוך מוכר שאינו רשמי וייכללו במערך גני הילדים שבפיקוח משרד החינוך.
בגנים האלה יופעלו תכניות עבודה פדגוגיות על פי קווים מנחים של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

יישום החלטת הממשלה לחוק חינוך חינם יהיה הדרגתי, במהלך שלוש שנים, בכפוף לפתרונות בינוי ברשויות השונות. עדיפות תינתן על פי גילי הילדים, מגיל 4 שנים לגיל 3 שנים.
גנים שבבעלות הרשות המקומית יפעלו בחינם בין השעות: 7:55- 14:00.

בגנים שיוכרו כגנים ציבוריים בחינוך המוכר שאינו רשמי יהיו שעות הפעילות בחינם: 7:55 – 13:20.
כל שירות נוסף שיינתן מעבר לשעות אלה יהיה בתשלום הורים ובאחריות הרשות או התאגיד. 

חלק מן הגנים הפרטיים שיבחרו בכך ויעמדו בקריטריונים הנדרשים, יהפכו לגנים ציבוריים מוכרים שאינם רשמיים ובגנים אלה לא ייגבה שכר לימוד על שעות הפעילות שהוגדרו לעיל.
הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לגנים הפרטיים מתבקשים לברר עם מפעילי הגנים האם הגן ייכלל במסגרת חוק חינוך חינם לגילי 3 – 4, שבו יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד בשעות הפעילות שצוינו לעיל.
עד להחלת חוק חינוך חובה בשנת הלימודים תשע"ה, יוכלו ההורים המעוניינים בכך לבחור במסגרות פרטיות שלא הוכרו כמסגרות ציבוריות, אך ללא מימון שכר לימוד על ידי המשרד.

על פי נתוני המשרד, נכון להיום: כ-270,000 ילדים יקבלו בשנת הלימודים תשע"ג חינוך חינם.
בכ-860 גנים חדשים שייבנו, מתוכם כ-435 מבנים חדשים שנבנו במהלך החודשים האחרונים.
כמו כן יצטרפו למערכת 910 גננות חדשות.

מידע מפורט ומעודכן בנושא חינוך חינם מגיל 3 ניתן למצוא באתר משרד החינוך

שנת לימודים מוצלחת, פוריה ושקטה לכולנו !

ילדים בקייטנת סקיילוק

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות