סיכום ישיבת הממשלה מיום 26/8

סיכום ישיבת הממשלה מיום 26/8

א. דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה
ב. היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ג
ג. הגדלת היצע כוח האדם המיומן הנדרש לתעשייה עתירת ידע

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"שלום כיתה א’" – זה מה שהולכים לשמוע ילדי ישראל שמתחילים את שנת הלימודים. כל אחד מאתנו זוכר את היום המרגש הזה. אני זוכר אותו עם ילקוט, קלמר ומחברת ריקה עטופה ועם עפרונות ומחקים. היום הטכניקה קצת השתנתה, אך הרגש אותו רגש, ההתרגשות הגדולה של הילדים, של ההורים, של המורים, של המנהלים והמנהלות.  אני מאחל לילדי ישראל שנת לימודים מוצלחת, וביום הזה,  לילדי כיתה א’, שהוא היום הבלתי נשכח בחייהם. הם יזכרו אותו כל ימי חייהם.

השנה, רק במקרה שלא ידעתם, אנחנו פותחים את שנת הלימודים עם חידוש, והחידוש הוא לימוד חינם לגילאי 3 – 4. גילאי 3 – 4 ילמדו חינם – דבר שחלמנו עליו 64 שנים,  מדברים עליו עשרות שנים, עם חוק שלא קוים – הנה, אנחנו מקיימים את החוק הזה ומשקיעים פה. אנחנו משנים את פני החינוך בישראל, מתחילים מוקדם מאוד.

בנינו כ-900 גנים חדשים. לפני כמה ימים, ביקרתי ביחד עם שר החינוך, באחד מהם, ברחובות.  פגשתי שם ילד חמוד בשם ברק. הוא החליט באותו יום שהוא רוצה להיות רופא. אני מאחל לו ול-270 אלף ילדות וילדים כמוהו, שכל אחד מהם יגשים את הפוטנציאל שלו, כי אנחנו מתחילים מוקדם, מתחילים יותר טוב ונותנים להם את הסיכוי לממש את החלומות שלהם וגם להגשים את היעדים הלאומיים שלנו כמדינה מתקדמת וחוד החנית של המדע, הטכנולוגיה, הכלכלה והחינוך.

אני מזכיר לכם גם שמדובר ב-800 ₪ חיסכון לכל ילד בכל חודש, חיסכון עצום למשפחות, אבל לא רק שזה מהווה תרומה שלנו או השקעה שלנו בעתיד הילדים שלנו, אנחנו עושים את זה בשעה שכלכלות העולם מתכווצות, ואני יודע שזו ההשקעה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות בעתיד הילדים שלנו.

אז בהצלחה לילדי ישראל ובהצלחה לילדים הקטנים שמתחילים את הגנים בגיל 3, בהצלחה לכיתה א’ ובהצלחה לכולם."

שר החינוך מוסיף:

"ראש הממשלה, אני מקווה שמחר כולנו נחווה, כל אזרחי ישראל, תחילת שנת לימודים רביעית רצופה, כמו השלוש הקודמות, שנפתחת באופן חלק, נפתחת באופן מיטבי,  עם הדגש שאתה הובלת, ראש הממשלה, על הקלת הנטל על ציבור ההורים, שבא לידי ביטוי גם במהלך שהזכרת לחינוך חינם לגילאי 3 – 4, אבל גם במהלך של הצהרונים שנפרוס תחילה ברשויות החלשות, גם במהלך של סבסוד הטיולים השנתיים וגם במהלך של הרחבה דרמטית של השאלת ספרי הלימוד – כל אחד מהמהלכים הללו חוסך מאות שקלים לשנה למשפחה,  הצהרונים קצת יותר. נוסף לכך, המהלך שאנחנו ננקוט תוך ימים ספורים בנושא תנועות הנוער, עם חיזוק הפעילות של תנועות הנוער בפריפריה – כולם חלק, בעצם, מאותו כיוון של הקלת הנטל על ציבור ההורים.

מערכת החינוך נמצאת בתוך תהליכי שינוי עמוקים מאוד, שקשורים בעיקר לרפורמות שאנחנו מובילים בכל שכבות הגיל, ואני מאמין שאם נמשיך בדרך הזאת, גם בהשקעה אבל גם בכיווני המדיניות, ישראל תהיה עוד בעשור הזה בין המדינות  המובילות בעולם מבחינת מערכת החינוך שלה. אני מאמין בצורה מוחלטת, שהדבר הזה הוא אפשרי, הוא בהישג יד, ואנחנו נעשה אותו."

ראש הממשלה מציין את מותו של האסטרונאוט ניל ארמסטרונג ואומר בשמו ובשם כל שרי הממשלה ואזרחי המדינה:

"הלך לעולמו האסטרונאוט ניל ארמסטרונג, שבעצם היה הבן אדם הראשון שכף רגלו דרכה על הירח. אני חושב שארמסטרונג סימל במעשה הזה את רוח הסקרנות האנושית – הרצון של האדם לפרוץ גבולות, להבין את סודות היקום, להבין את האין סופיות של החלל והזמן והמשמעות של הקיום שלנו בתוך האין-סוף הזה. אני לא חושב שהרבה אנשים זכו לעשות צעד כל כך מרחיק. יש כאלו שהגיעו ליבשות חדשות, חצו אוקיאנוסים חדשים, אבל בכל זאת להגיע לפעם הראשונה שבן אנוש דרך על קרקע מחוץ לכדור הארץ זו פריצת דרך שתעמוד תמיד בתולדות האנושות. אני גם מעריך את האדם, הוא היה מאוד צנוע והבין את גודל הרגע, ויתכן מאוד שדווקא גודל הרגע הכניס אותו לפרספקטיבה שעמדה לו לכל חייו ובוודאי צריכה לשמש גם אותנו בחיינו.

אני מבקש להעביר את הערכתי זו, שלי ושל אזרחי ישראל, למשפחתו של ניל ארמסטרונג. "

ב. שר החינוך והמנהלת הכללית של משרד החינוך סקרו בפני הממשלה את היערכות משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ג.

במסגרת הסקירה נמסרו לממשלה, בין השאר, נתונים על הגידול במספר התלמידים במערכת החינוך, נתונים על התפלגות התלמידים בין הזרמים השונים בחינוך וכן נתונים על ההקלות השונות בנטל התשלומים המושתים על ההורים.

בסקירה נמסרו, בין השאר, גם פרטים אודות מיזמים של משרד החינוך בתחומים כמו התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, פיתוח אמצעי תקשוב לשימוש התלמידים והמורים, יישום תכניות ההעשרה לתלמידים וכו’.

ג. ממשלת ישראל רואה חשיבות בהגדלת היצע כוח האדם המיומן בטכנולוגיה עילית במסלולים הנדרשים, וזאת ככלי לחיזוק התעשייה עתירת הידע, וכחלק מרכזי מהמאמץ ליצירת התנאים שיאפשרו את המשך שגשוגו של המשק הישראלי, לכן החליטה הממשלה כדלקמן:

1. לאמץ את עיקרי דו"ח הצוות הבין משרדי בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה בנושא המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית.

2. הממשלה רשמה לפניה את הודעת יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (להלן-ות"ת) אודות ההתאמות באופן התקצוב ובהקצאת מכסות למוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה. התאמות אלו בוצעו על ידי ות"ת ונערכו בהתאם לעקרונות הדו"ח באופן שיעודד הגדלת מספר הסטודנטים במקצועות הנדרשים.

3. למנות ועדת היגוי בראשות המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ובהשתתפות נציגי המועצה הלאומית לכלכלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, משרד החינוך, הות"ת ומשרד הביטחון. אשר יפעל לגיבוש יעדים וכלי מדיניות פרטניים לשם קידום עיקרי הדו"ח. ככל שיידרש, תתייעץ ועדת ההיגוי עם גופים רלוונטיים, ובפרט עם המשרד לקליטת העלייה, משרד המדע והטכנולוגיה והמטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה.

4. להטיל על ועדת ההיגוי לגבש כלי מדיניות פרטניים בהתאם להמלצות הדו"ח ולהוראות כל דין ותוך התייחסות למשרד שיהיה אחראי על יישום הכלים כאמור , ולהציגם לממשלה בתוך 6 חודשים. ככל שיידרש, יפעל הצוות להעמדת המקורות התקציביים המתאימים לבחינת כלים אלו.

5. למנות צוות בין משרדי לבדיקת סוגיית המחסור בכוח אדם מיומן בתחום ההנדסה האזרחית, בראשות ראש המועצה הלאומית הכלכלה, ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי במשרד האוצר, נציבות שירות המדינה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד החינוך והות"ת. הצוות יתייעץ עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, וככל שימצא מחסור כאמור, ימליץ על צעדי מדיניות לפתרונו.

6. הממשלה רשמה לפניה את הודעת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה על הקמת צוות בהשתתפות נציגים של הממונה על התעסוקה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, המועצה הלאומית לכלכלה, אגף תקציבים במשרד האוצר והאגף למדע, מידע וטכנולוגיה במשרד החינוך, שיבחן את הביקוש להנדסאים במשק, תוך התייחסות להבדלים בביקוש בתחומי ההנדסאות השונים, לסיבות להם ודרכי פיתרון. במסגרת תהליך הבחינה, הצוות יקיים פגישות עם גורמים המעסיקים ומכשירים הנדסאים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

Funzing-F

תגובות אחרונות