מחר (6/9) בבג"ץ – "מבחן הגדר"; האם ימוטט בג"ץ את כל המדיניות שקבעה ממשלת ישראל בבנייתה את הגדר בגבול מצריים?

מחר (6/9) בבג"ץ – "מבחן הגדר"; האם ימוטט בג"ץ את כל המדיניות שקבעה ממשלת ישראל בבנייתה את הגדר בגבול מצריים?

מזה מספר ימים נמצאת קבוצת מסתננים מאריתראה צמודה לגדר הגבול עם מצרים ומבקשת להיכנס לישראל. צה"ל מונע את כניסתם ואינו מאפשר את פתיחת הגדר שהוקמה מבעוד מועד כדי למנוע הסתננות לארץ. מצד אחד ארגוני השמאל מנסים להפעיל לחץ על מוסדות המדינה ועל הצבא לאפשר את כניסתם בניגוד גמור למדיניות שבגינה נבנתה הגדר בהשקעה של למעלה ממיליארד ש"ח, מנגד מתעקש סגן ראש הממשלה ושר הפנים ישי לדבוק במדיניות הממשלה שלא לאפשר למסתננים כניסה חופשית לישראל.

כך אמר השר ישי כשהתראיין בנושא: "מתוקף תפקידי כשר הפנים של המדינה היהודית, האמון על נושא ההגירה והאוכלוסין, יש לי החובה  לדאוג קודם למדינה ולאזרחיה, ואפשרות דאגה לאזרחי העולם איננה גוברת על כך. צר לי על מצבם של המסתננים בגבול  ישראל ואינני נשאר אדיש לכך, כמו גם על מצבם של מיליונים אחרים בעולם והלוואי שהיה בכוחי להיות להם לעזר ומזור".

גם לשכת ראש הממשלה נדרשה לנושא ומשם יצאה ההודעה הבאה : "היועץ המשפטי קבע היום שאין כל חובה חוקית להכניס את מי שנמצא מעבר לגדר. על פי הפרקטיקה הבינלאומית והתקדימים המחייבים, הגדר היא הגבול בפועל, ולכן מי שנמצא מעבר לגבול לא נמצא בשטח ישראל ולא זכאי לכניסה אוטומטית. אין קביעה של גורם בינ"ל לפיה הסודאנים או האריתראים נרדפים במצרים ונמצאים שם בסכנת חיים. לפיכך אין חובה חוקית להכניס את המתדפקים על הגדר לישראל".

ארגון איתן (ע"ר) אשר שם למטרה לקדם ולסייע בגיבוש מדיניות הגירה ישראלית, שתתאים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל, תוך שמירה על הריבונות והאינטרסים הבסיסיים של המדינה היהודית מחד, ושמירה על זכויות היסוד והכבוד של המהגרים מאידך, התערב אף הוא ושיגר אמש מכתב מטעמו ליועץ המשפטי של פיקוד הדרום, צה"ל (העתקים ל- ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. שר הביטחון, מר אהוד ברק. שר החוץ, מר אביגדור ליברמן. שר הפנים, מר אלי ישי. השר לנושאים אסטרטגיים, מר משה יעלון. השר לביטחון הפנים, מר יצחק אהרונוביץ. שר המשפטים, פרופ’ יעקב נאמן. היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה ויינשטיין. הפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל דני עפרוני), ובו נכתב :

א.נ.,

הנדון: מניעת הכנסה יזומה של אפריקאים לישראל, דרך גדר הגבול עם מצרים, ע"י צה"ל בשם מרשתי, איתן מדיניות הגירה ישראלית (ע"ר), הריני פונה אליך בבהילות, כדלקמן: 

1. לפי פרסום המופיע בעת כתיבת שורות אלה בכותרת הראשית של אתר האינטרנט של "הארץ", כ 21 אפריקאים מנסים מאז יום חמישי האחרון להסתנן למדינת ישראל דרך גדר הגבול החדשה בגבול ישראל מצרים. לפי הפרסום, גדר הגבול היא המונעת את - "הגירתם" של אותם אפריקאים למדינת ישראל ואת הצטרפותם לעשרות אלפי אפריקאים שכבר "היגרו" לישראל בשנים האחרונות. העתק הפרסום מתוך אתר האינטרנט של "הארץ" מצורף למכתבנו זה כחלק בלתי נפרד ממנו, מסומן 1.

2. ביום ו’, 01.2.2102 , פורסמה באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" ידיעה לפיה כוחות צה"ל בגבול מצרים, באזור מוצב כרמית, הכניסו לתחומי מדינת ישראל קבוצת אפריקאים (שמספרם לא ננקב בידיעה) דרך גדר הגבול החדשה בגבול ישראל מצרים. - לפי אותה ידיעה, האפריקאים הוכנסו לתחומי המדינה לאחר ששהו כארבעה ימים
מעברה המערבי של הגדר, וזאת בעקבות פנייתם אליך של גב’ ענת בן דור מ"התוכנית לזכויות פליטים" באוניברסיטת תל אביב ומר אסף ויצן מ"מוקד סיוע לעובדים זרים".
העתק הפרסום הקודם באתר "הארץ", מיום 01.2.2102 , מצורף למכתבנו זה כחלק בלתי נפרד ממנו, מסומן 2.

3. בעקבות הפרסום הקודם, פנינו אתמול בכתב לרמטכ"ל (עם העתקים לראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, שר הפנים, השר לנושאים אסטרטגיים, השר לביטחון הפנים, שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי( במכתב שהעתקו מצורף ומסומן 3).

4. במכתבנו לרמטכ"ל, המדבר בעד עצמו, התרענו בין היתר כי ההחלטה הפסולה לאפשר את כניסתה של קבוצת האפריקאים הקודמת דרך גדר הגבול תיצור תקדים מסוכן מאין כמותו באשר קבוצות נוספות של אפריקאים יגיעו (בהסתמך על אותו תקדים) סמוך – לגדר הגבול, שם ימתינו עד שמאן דהוא בצה"ל (אתה או כל גורם אחר) ייכנע לדרישות "ארגוני הסיוע" ויורה על הכנסתם של עוד ועוד מסתננים שכאלה לתחומי מדינת ישראל.

5. להווי ידוע לך, כי נוסף על האמור במכתבנו לרמטכ"ל(נספח 3 למכתבנו זה), הרי שגורמי צה"ל (לרבות אתה באופן אישי) כלל אינם מוסמכים להורות על (או לאפשר את) הכנסתם של בני אדם לתחומי המדינה. סמכות זו נתונה (ככלל, למעט לעניין תושבי יהודה ושומרון ורצועת עזה) בידי קציני ביקורת הגבולות, דרך תחנות גבול שנקבעו ע"י שר הפנים.

6. אשר על כן, הכנסתם של האפריקאים השוהים כעת סמוך לגדר הגבול החדשה בגבול ישראל מצרים, לא זו בלבד שהיא מנוגדת להחלטות ממשלת ישראל ולמדיניותה - המוצהרת עד כדי הפיכת החלטות הממשלה ומדיניותה חוכא ואטלולא; ולא זו בלבד שהיא נגועה בחוסר סבירות קיצונית היורד לשורשו של עניין; אלא שהיא בלתי חוקית ממש.

7. יודגש, כי כל ניסיון לטעון כאילו העובדה שגדר הגבול החדשה ממוקמת בשטח ישראל משפיעה על המצב המשפטי בעניין נשוא מכתבנו זה, הוא חסר שחר. מיקומה של גדר הגבול החדשה נקבע עקב שילוב של שיקולים מדיניים (סירובה של מצרים לכך שהמכשול הקרקעי בגבול "יפלוש" לשטחה) עם שיקולים טופוגרפיים, הא ותו לא; בדיוק כשם שגדר הגבול עם לבנון ממוקמת כולה בתוך שטח מדינת ישראל.

כשם שגורמי צה"ל אינם מוסמכים להכניס לתחומי מדינת ישראל בני אדם שחצו את גבול ישראל לבנון, אך מצויים מעברה הצפוני (הלבנוני) של גדר הגבול ישראל לבנון. כך גורמי צה"ל (ובהם אתה אישית) אינם מוסמכים להכניס לתחומי מדינת ישראל בני אדם שחצו, טכנית, את גבול ישראל מצרים, אך מצויים מעברה המערבי (המצרי) של גדר הגבול ישראל מצרים.

כל ניסיון לטעון אחרת ירוקן מתוכן את החלטות הממשלה ואת הוראות חוק הכניסה לישראל, תשי"ב 1592 וחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד 1591 , כפי שתוקן אך לאחרונה; יסכל את מימוש מדיניות הממשלה בנושא ההסתננות לישראל; יוריד לטמיון, מעשית, את המשאבים העצומים שהושקעו ועודם מושקעים בהקמת גדר
הגבול החדשה; ויוביל לכך שלעולם לא ניתן יהיה למנוע, פיזית ומשפטית, את כניסתם של מסתננים לישראל (לא רק דרך גבול מצרים, אלא דרך כל גבולותיה של ישראל). אין בלב מרשתי ספק כי כל ניסיון להעלות את הטענה הנ"ל יידון לכישלון.

8. הנך נדרש, אפוא, להודיענו בלא דיחוי כי המהלך הפסול שבוצע (ככל הנראה באישורך) ב-01.2.2102 (המאוזכר לעיל) לא יישנה.

9. כמו כן הנך נדרש להודיענו בלא דיחוי שתיידע מיידית את כלל הגורמים הרלוונטים בפיקוד הדרום, כי צה"ל מנוע מלהכניס את האפריקאים למדינת ישראל דרך גדר הגבול
החדשה, הן במקרה דנן והן בכל מקרה עתידי.

10. מרשיי מצפים לתגובתך בדחיפות, והם ישקלו את המשך צעדיהם בנושא זה בהתאם לתוכן תגובתך ובהתאם להתפתחויות בשטח.

עוד נספר כי הערב פורסם באתר עיתון הארץ , כי מחר יתקיים בבג"ץ דיון דחוף בעתירה שהוגשה כנגד השרים ברק וישי ובה דורשים ארגוני השמאל להתיר את כניסת המסתננים לישראל.

אין ספק כי מחר (6/9) צפוי בג"ץ להחליט החלטה הרת גורל שיכולה לערער לחלוטין את היסודות שקבעה ממשלת ישראל בבנייתה והשקעתה בגדר הגבול והינם "מניעת כניסת מסתננים לישראל"… יהיה מעניין.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)
הוסף תגובה

תגובות (5)

 1. חנה 05/09/2012 להגיב
  הפיתרון היחיד: הסרה יזומה של חתימתה של מדינת ישראל מאמנת הפליטים. האמנה הפכה לחרב פיפיות, שתביא בסופו של דבר להכחדת מדינת ישראל - מדינתנו היא היחידה שיש לה גבול יבשתי עם יבשת אפריקה. אף יהודי בעולם ובכלל זה בישראל - לא יזכה להרעפת חסדי המדינות החתומות על האמנה בשעת אמת, אם וכאשר יתרגש עלינו חלילה אסון ונזדקק אנו למקלט. ואשר לקבוצת המסתננים השוהה בין הגדרות - על נציבות הפליטים של האו"ם לשלוח נציגיה, לאסוף את המסתננים ולהעביר אותם לאחד ממחנות הפליטים באפריקה.
 2. אני 05/09/2012 להגיב
  אבוי לנו אם יכנסו
 3. חנה 05/09/2012 להגיב
  סעיף 2 במכתב של ארגון איתן - תאריך שגוי. הכתבות על הקבוצה הראשונה שהגיעה "לבחון" את הגדר, פורסמו ב 10 באוגוסט 2012
 4. יוקו 06/09/2012 להגיב
  אתמול ראיתי בגל"צ הודעה על חוות דעת של יועץ משפטי לממשלה אדון ווינשטיין שחוזרת בדיוק על חוות דעת משפטית של משרד הפנים - אין חובה חוקתית להכניס מסתננים שהם מעבר לגבול.
 5. יוקו 06/09/2012 להגיב
  המשך דיון יהיה ביום ראשון, 09.09. http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=21098&hp=1&newsletter=06.09.2012

פרסם תגובה

Funzing-F

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות