נחתם הסכם עקרונות בענף החלב להפחתת מחיר החלב ומוצריו לצרכן

נחתם הסכם עקרונות בענף החלב להפחתת מחיר החלב ומוצריו לצרכן

שר האוצר ושרת החקלאות חתמו על הסכם עקרונות עם החקלאים ומועצת החלב להפחתת מחיר החלב ולחשיפה מדורגת של מוצרי החלב לייבוא. שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ: "מדובר בצעד משמעותי שיביא להוזלה הדרגתית של מוצרי החלב לאזרחים. הפחתת המכסים תגדיל את התחרותיות ותחזק את משק החלב בישראל"

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "ההסכם מאזן בין הצרכנים לרפתנים, זאת במחיר של התייעלות נוספת של הרפתות, תוך פתיחת ענף החלב לייבוא מבוקר ומדורג תוך הבטחת ביטחון המזון לישראל שימשיך להישען ברובו על ייצור מקומי"

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ושרת החקלאות, אורית נוקד, חתמו על הסכם עקרונות עם הרפתנים להפחתת מחיר המטרה ולפתיחה מידתית של משק החלב לייבוא במטרה להוזיל את מחירי מוצרי החלב לצרכן הסופי. הסכם זה נחתם בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל ולהמלצות הוועדה לבחינת מחירי המזון ובהתאם להסכם העקרונות שגובש על ידי משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר. הסכמות אלו גובשו לאחר שנשקלו מכלול הנושאים הנלווים להפחתת המכסים, כגון: תועלות חיצוניות בתחום החקלאות, שיקולי סחר חוץ ושיקולי תעסוקה בפריפריה ופיתוח הענפים המקומיים, יחד עם שיקולי יוקר מחירי המזון בישראל. הסכם העקרונות יובא היום, יום ראשון, לאישור הממשלה, ולאחר מכן יועבר לאישור מועצת החלב ומועצת התאחדות מגדלי בקר.

מטרת הסכם העקרונות הינה להפחית את מחיר החלב ומוצריו לצרכנים, ולפתח ולייעל את ענף הרפת. כמו כן, הבאתה לכדי יחידת ייצור מינימלית יעילה יותר על ידי הגדלתה למינימום של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר ייצור שנתי שלא יפחת מ- 700 אלף ליטר. תהליך ההתייעלות הוגדר בין השנים 2013 – 2016.

ההתייעלות בענף תבוצע באמצעות תכנית פרישה מרצון שתוצע לבעלי הרפתות הקטנות, והגדלת הרפתות שיישארו בענף (בהיקף של כ- 100 מיליון ליטר לרפת).
הגדלת הרפתות הקיימות תהיה מהעברת מכסות ייצור מהפורשים מהענף, וכן כתוצאה מגידול טבעי באוכלוסייה בביקוש לחלב. התייעלות הענף תוביל בהכרח לירידת העלות הממוצעת לייצור חלב.
במקביל, יתוגבר מערך ההדרכה והמחקר בענף, לטובת שיפור מקצועיות הרפתות ומיומנויות הניהול.

בתקופת ההתייעלות המואצת, בין השנים 2013 – 2016, תתמוך המדינה בהעברת מכסות ייצור מיצרנים שירצו בכך. גובה התמיכה יתחיל ב- 2.6 ₪ לליטר וירד עד ל- 1.8 ₪ לליטר בהדרגה כל שנה. מעבר לכך ישלם מקבל המכסה סכום של 20 אגורות לליטר.

בנוסף, בתקופת ההתייעלות המואצת ינוכו ממחיר המטרה המשולם לרפתנים על ידי המחלבות בגין החלב הגולמי, פריון הנורמטיבי (הקבוע בתקנות) בשיעור של 2% לשנה, למשך 4 שנים לפחות, ועוד 6.8 אג’ לליטר צמודים למדד. היטל מועצת החלב לרפתנים יופחת במחצית האגורה. ההפחתה תתפרש על פני 3 שנים, באופן הבא: 0.17 אגורה לליטר בשנת 2013, 0.17 אגורה לליטר בשנת 2014 ו- 0.16 אגורה לליטר בשנת 2015.

יופחתו מכסים באופן משמעותי כבר בשנת 2012. כמו כן, מחודש ינואר 2013 ייפתחו מכסות נוספות ליבוא מוצרי חלב במכס מופחת בשיעור 20%, על מנת לאפשר יבוא של מוצרי חלב בהקדם. הפחתת המכסים תאפשר את הפחתת המכס ביבוא גבינות טריות ותשלים את מהלך הפחתת המכס על גבינות קשות וגבינות לבנות למריחה בעלות אורך חיי מדף ארוכים, או שניתן לייבאן קפואות ולהפשירן סמוך להפצתן.

כמו כן, הפחתת המכסים תאפשר חשיפת המשק המקומי לייבוא של מוצרי חלב שונים לרבות גבינות טריות מחלב בקר וצאן, חמאה שולחנית, שמנת לבישול, קצפת, מוצרי חלב מעובה, סוגים שונים של יוגורט ועוד.

כמפורט להלן:

א. גבינות טריות

  1. על גבינות טריות מחלב בקר – יופחת המכס מ- 21.36 ₪ לק"ג (שיעור מכס אפקטיבי של 126%) ל- 8.5 ₪ לק"ג משנת 2013 ואילך (בהתאם למתווה ההפחתה על גבינות קשות כאמור).
  2. על גבינות טריות מחלב צאן – יופחת המכס מ- 21.36 ₪ לק"ג ל-14 ₪ לק"ג.

כמו כן, תיפתח מכסה נוספת בסך 2,000 טון אשר תתווסף למכסה הקיימת ביבוא גבינות קשות בסך 7,500 טון, כך שסך הכל ניתן יהיה לייבא 9,500 טון של סוגי גבינות שונים אשר יווסתו בהתאם להיצע והביקוש בשוק.

ב. חמאה באריזות מתחת ל-1 ק"ג, ממרחי תוצרת חלב ושמנים ושומנים אחרים המופקים מחלב
כבר בשנת 2012 תיפתח מכסה כמותית בסך 500 טון ליבוא במכס מופחת של 20% אשר תוגדל בהדרגה עד ל-1,250 טון בפריסה על פני 4 שנים.
פתיחת המכסה הכמותית תאפשר יבוא של כמחצית מן היצור המקומי של חמאה שולחנית לצרכן הסופי ותגביר את התחרות המקומית.

ג. חלב ושמנות בעלי תכולת שומן שאינה עולה על 6%
שיעור המכס הכללי הקיים – 153%. שיעור זה יופחת כבר בשנת 2012 ל- 60% ויופחת בהדרגה ל- 40% בפריסה על פני 4 שנים.

ד. חלב ושמנות בעלי תכולת שומן העולה על 6%
שיעור המכס הכללי הקיים – 153%. שיעור זה יופחת כבר בשנת 2012 ל- 7 ₪ לק"ג אך לא יותר מ- 60% ויופחת בהדרגה ל- 5.5 ₪ לק"ג אך לא יותר מ- 60% בפריסה על פני 4 שנים.
כמו כן, כבר בשנת 2012 תיפתח מכסה כמותית בסך 500 טון ליבוא במכס מופחת של 20% אשר תוגדל בהדרגה עד ל-1,250 טון בפריסה על פני 4 שנים.
הפחתת המכסים והמכסה יאפשרו יבוא של סוגי שמנות לבישול, קצפות וחומרי גלם לרבות לתעשיית הקונדיטוריות – יבוא אשר עד היום נחסם בשל שיעורי מכס גבוהים.

ה. חלב ושמנת מרוכזים או כוללים תוספת סוכר או ממתיק אחר שאינם אבקה
שיעור המכס הכללי הקיים הינו 52% או 136% בהתאם למוצר הספציפי. שיעור המכס הכללי על כלל המוצרים בקטגוריה זו יופחת ל- 40%.

ו. יוגורט
שיעור המכס הכללי הקיים – 119%. שיעור זה יופחת כבר בשנת 2012 ל- 7 ₪ לק"ג אך לא יותר מ- 60% ויופחת בהדרגה ל- 5.5 ₪ לק"ג אך לא יותר מ- 60% בפריסה על פני 4 שנים.
כמו כן, כבר בשנת 2012 תיפתח מכסה כמותית בסך 1,000 טון ליבוא במכס מופחת של 20% אשר תוגדל בהדרגה עד ל-2,000 טון בפריסה על פני 4 שנים.
הפחתת המכסים והמכסה יאפשרו יבוא של סוגי יוגורט שונים לרבות שמנות חמוצות, משקה יוגורט, יוגורט עם תוספי פירות ויוגורט על בסיס חלב בלבד – יבוא אשר עד היום הוגבל בשל שיעורי מכס גבוהים ומכסה כמותית מצומצמת.

ז. גבינות קשות – הוסכם כי המתווה הקיים כפי שנקבע על ידי שר האוצר בצו הגבינות הקשות, כמפורט לעיל, יעודכן כך שכבר בשנת 2013 יופחת המכס ל- 8.5 ₪ לק"ג על רוב סוגי הגבינות המיובאות, כאשר על שאר סוגי גבינות, כגון: חלומי, גבינה מעובדת, גבינה מגוררת וגבינת גידים כחולים. מתווה הפחתת המכסים יעודכן באופן מדורג מ- 10 ₪ לק"ג בשנת 2013 ל- 8.5 ₪לק"ג בשנת 2016. הפחתת המכס על גבינות קשות ייעצר במכס קצוב של 8.5 ₪ לק"ג.
כמו כן, עדכון הצו יכלול הגדלת המכסה הכמותית בפריסה על פני 6 שנים עד לשנת 2018.

שרי האוצר והחקלאות ימנו ועדת מעקב בה יהיו נציגים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב. תפקיד הוועדה הוא לעקוב אחר התקדמות המתווה, והיא תוכל להמליץ לשרים על עדכון המתווה ותיקונים לרבות תיקוני חקיקה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-W

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-P

תגובות אחרונות