הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2011

הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2011

להלן נתוני הלמ"ס כפי שפורסמו בסקר הוצאות משקי הבית לשנת 2011 מבין 14 הערים הגדולות בישראל

הוצאה חודשית ממוצעת לתצרוכת והרכב הוצאות:

• ברחובות – ההוצאה לתצרוכת למשק בית הגבוהה ביותר – 15,815 ש"ח ובבת ים הנמוכה ביותר – 10,322 ש"ח

• בתל אביב-יפו – ההוצאה לתצרוכת לנפש הגבוהה ביותר – 6,841 ש"ח ובבני ברק הנמוכה ביותר – 2,620 ש"ח

• ברחובות – אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על חינוך, תרבות ובידור – 17.8% ובאשקלון הנמוך ביותר – 11.1%

• בחיפה – אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על תחבורה ותקשורת – 23.2%

• בבאר שבע – אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על מזון (כולל ירקות ופירות) 18.8% ובריאות 7.5%

תנאי דיור:

• בממוצע הארצי, אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא 68.8% ואחוז הגרים בדירות שכורות-הוא 26.3%

• באשדוד – אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא הגבוה ביותר – 74.6% ובתל אביב-יפו הנמוך ביותר 44.1%

• בתל אביב-יפו – מספר החדרים הממוצע בדירות שכורות הוא הנמוך ביותר (2.5) וההוצאה החודשית הממוצעת הגבוהה ביותר לשכירת דירה- 3,552 ש"ח

• בירושלים, בני ברק ואשדוד – צפיפות הדיור הגבוהה ביותר – נפש ויותר לחדר

בעלות על מוצרים:

• בירושלים – ל- 49.1% ממשקי הבית יש מזגן, לעומת 81.4% בממוצע הארצי

• בראשון לציון – אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על רוב מוצרי המטבח

• בתל אביב יפו וברמת גן – מספר המחשבים הגבוה ביותר למאה נפשות (מעל 60 מחשבים)

• באשקלון – אחוז משקי הבית שבבעלותם טלוויזיה אחת לפחות הוא הגבוה ביותר 99.3%. בחולון אחוז משקי הבית שבבעלותם שתי טלוויזיות ויותר הוא הגבוה ביותר 68.6%

• בראשון לציון – אחוז הבעלות הגבוה ביותר על מנוי לכבלים ולווין, בירושלים אחוז הבעלות הגבוה ביותר על צלחת לוויין, בבת ים אחוז הבעלות הגבוה ביותר על ממיר דיגיטלי

• בחיפה – מספר הטלפונים הניידים הגבוה ביותר לנפש – לכל מאה נפשות יש 86 טלפונים ניידים

על סקר הוצאות משק הבית

הנתונים להלן מתייחסים לארבע עשרה הערים הגדולות במדינה – שש הערים שבהן יותר מ- 200,000 תושבים: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, אשדוד ופתח תקווה ושמונה הערים בנות 100,000-200,000 תושבים: רמת גן, נתניה, חולון, בת ים, בני ברק, באר שבע, אשקלון ורחובות. יישובים אלה, הם חלק מתוך 175 היישובים שנכללו בסקר הוצאות משק הבית לשנת 2011. סקר זה נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידי חמש עד שבע שנים מאז שנות ה-50, ומידי שנה משנת 1997.

בשנת 2011 השתתפו בסקר 6,051 משקי בית, המייצגים כ-2,200,000 משקי בית באוכלוסייה. בארבע עשרה הערים הגדולות נחקרו 2,931 משקי בית המייצגים מעל למיליון משקי בית באוכלוסייה.

א. מרכיבי ההוצאות לתצרוכת

ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת למשק בית היא 13,967. ברחובות ההוצאה החודשית הממוצעת הגבוהה ביותר -15,815 ש"ח ובבת ים – ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת למשק בית הנמוכה ביותר – 10,322 ש"ח. בממוצע הארצי ההוצאה לנפש היא 4,177 ש"ח לחודש. ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת לנפש הגבוהה ביותר בתל אביב-יפו – 6,841 ש"ח, והנמוכה ביותר בבני ברק- 2,620 ש"ח.

בישראל יש 3.3 נפשות בממוצע למשק בית ו-1.3 מפרנסים. ממוצע הנפשות למשק בית בבני ברק הוא הגבוה ביותר – 4.2 והנמוך ביותר בתל אביב-יפו, – 2.3 נפשות למשק בית.

ממוצע המפרנסים הגבוה ביותר למשק בית נמצא בראשון לציון ובאשקלון – 1.5, לעומת חיפה, בת ים, בני ברק ובאר שבע בהם מספר המפרנסים הוא הנמוך ביותר 1.1.

אחוז ההוצאה על חינוך, תרבות ובידור בכלל משקי בישראל עומד על 12.3%. מבין 14 הערים הגדולות, במשקי הבית ברחובות האחוז הגבוה ביותר על הוצאה לחינוך, תרבות ובידור – 17.8%, לעומת משקי הבית באשקלון בהם אחוז ההוצאה הנמוך ביותר – 11.1%.

משקי הבית בישראל מוציאים כחמישית מההוצאה לתצרוכת על תחבורה ותקשורת. אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על סעיף זה נמצא בחיפה -23.2%, ואילו בבני ברק אחוז ההוצאה הנמוך ביותר – 11%.

בבאר שבע אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על מזון (כולל ירקות ופירות) – 18.8% ובריאות 7.5%.

ב. נתוני דיור (תרשים א, תרשים ב)

ברוב הערים הגדולות צפיפות הדיור הממוצעת היא פחות מנפש לחדר למעט בני ברק, ירושלים ואשדוד בהן צפיפות הדיור היא נפש אחת ויותר לחדר (1.2, 1.1 ו- 1.0, בהתאמה).

בישראל אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא 68.8% ואחוז הגרים בדירות שכורות הוא 26.3%. באשדוד אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא הגבוה ביותר – 74.6% ובתל אביב-יפו האחוז הגבוה ביותר של משקי בית המתגוררים בדירות שכורות -48.6%.

בדירות שכורות מספר החדרים הממוצע למגורים הוא נמוך יותר מאשר בדירות בבעלות.

מבין 14 הערים הגדולות, הערך הממוצע הגבוה ביותר של דירה בבעלות בתל אביב-יפו -כ-2,395,000 ש"ח על דירה של 3.7 חדרים בממוצע, והנמוך ביותר בבאר שבע – כ-843,000 ש"ח (פי 2.8 מתל אביב-יפו) על דירה של 4.1 חדרים בממוצע.

בתל אביב-יפו מספר החדרים הממוצע בדירות שכורות הוא הנמוך ביותר (2.5) וההוצאה החודשית הממוצעת הגבוהה ביותר לשכירת דירה- 3,552 ש"ח. בבאר שבע ההוצאה החודשית הממוצעת הנמוכה ביותר לשכירת דירה 1,066 ש"ח.

 

ג. בעלות על מוצרים

בעלות על ציוד למטבח

בראשון לציון אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על רוב מוצרי המטבח (תנור לאפייה בלבד – 60.6% , כיריים לבישול – 66.9%, מיקרוגל – 90.5% ומדיח כלים – 51.3%).

האחוז הגבוה ביותר של בעלי מקפיא עמוק נמצא במשקי הבית בבני ברק (34.2%) והנמוך ביותר במשקי בית בתל אביב-יפו (8.8%).

בעלות על ציוד תקשורת ובידור

במשקי הבית ברחובות ובראשון לציון אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על מחשב ביתי – 86.2% ובתל אביב-יפו אחוז המנויים לאינטרנט הגבוהה ביותר 80.6%.

באשקלון אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על טלוויזיה אחת לפחות – 99.3% ובחולון אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על שתי טלוויזיות ויותר – 68.6%.

כשבודקים את כמות הטלוויזיות למאה נפשות2 נמצא כי בברמת גן ובחיפה מספר הטלוויזיות לכל 100 נפשות הוא הגדול ביותר.

בירושלים אחוז הבעלות הגבוה ביותר על צלחת לוויין – 19.9% בבת ים אחוז הבעלות הגבוה ביותר על ממיר דיגיטלי -42.9%.

במשקי הבית ברחובות אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על טלפון נייד אחד לפחות 98.3%, ובמשקי בית בחיפה אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על שני טלפונים ניידים ויותר- 84%.

מבין 14 הערים הגדולות, חיפה ממוקמת בראש עם אחוז משקי הבית הגבוה ביותר אשר בבעלותם שני טלפונים סלולריים ויותר (84%). גם בחישוב של מספר הטלפונים הסלולריים למאה נפשות נמצא שחיפה ממוקמת עם האחוז הגבוה ביותר (מבין 100 נפשות ל- 86 נפשות יש טלפון סלולרי).

מוצרים בני קיימה נוספים

ל- כמחצית ממשקי הבית בירושלים יש מייבש כביסה , לעומת באר שבע 15.4%.

78.4% ממשקי הבית ברחובות הם בעלי מכונית אחת לפחות ו- 27.6% בעלי שתי מכוניות ויותר, לעומת שיעורי הבעלות על מכונית בבני ברק (28.6% ו- 2.1%, בהתאמה).

 

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.25 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות