לאחר דרך ארוכה: אושר פרויקט התיעוד הביומטרי החכם של רשות האוכלוסין וההגירה; מינואר 2013 תושבי ישראל יוכלו להשתתף בפיילוט

לאחר דרך ארוכה: אושר פרויקט התיעוד הביומטרי החכם של רשות האוכלוסין וההגירה; מינואר 2013 תושבי ישראל יוכלו להשתתף בפיילוט

בתום שנים ארוכות של דיונים, ועדות, הכנות והיערכויות- אישרה היום ועדת הכנסת המשותפת, בראשות ח"כ אברהם מיכאלי: פרויקט התיעוד החכם הביומטרי יצא בקרוב לדרך.

מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, מר אמנון בן עמי, ברך על ההחלטה: "מדובר במהלך לאומי, שיוביל את תושבי מדינת ישראל לקדמה ויאפשר לישראל להצטרף למדינות רבות בעולם".

החוק הביומטרי אושר על-ידי הכנסת בחודש דצמבר 2009, לאחר עבודת מטה של כלל משרדי הממשלה ודיונים רבים בממשלה ובכנסת. החוק מסדיר את הנפקתו של המסמך הביומטרי החכם והקמת המאגר הביומטרי, תוך שילוב תעודות אלקטרוניות אשר תאפשרנה שירותי ממשל מתקדמים ומקוונים.

בהמשך לאישור החוק, החלה רשות האוכלוסין וההגירה להיערך ליישום הפרויקט ברבדים השונים, לרבות- הקמת מערך מותאם בלשכות, הקמת תשתיות טכנולוגיות, תיאום מול כלל הגורמים, הכשרת 500 עובדים ובמקביל הוקמה גם הרשות לניהול המאגר הביומטרי.

בהתאם לחוק הביומטרי, ישומו יחל בתקופת מבחן (פיילוט) בת שנתיים, במהלכה יוכלו תושבי המדינה שיתנו הסכמתם, לקבל תיעוד ביומטרי חכם ולהיכלל במאגר. התיעוד טומן יתרונות רבים, כשהבולטים בהם: מניעת גניבת זהות, שירותים מקוונים ומניעת הרכשה כפולה.

לצורך הסדרת הפעילות במהלך תקופת המבחן, נחקק צו שנחתם על ידי שר הפנים, אלי ישי, בחודש יולי 2011 ופורסם חודש מאוחר יותר.

היום, למעשה, הושלמה מלאכת החקיקה ואישור תיקון הצו על ידי הוועדה נתן חותם סופי לתחילת תקופת המבחן. בצו המתוקן ניתן פירוט רב יותר של התנהלות כלל הגופים בתקופת המבחן, במטרה לבצע בחינה אמיתית ומלאה. בהתאם לצו, תחילת הפרויקט נקבעה ליום 1.1.2013.

מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, אמנון בן עמי, הביע סיפוק מאישור הפרויקט: "רשות האוכלוסין מילאה את כל המשימות שהוטלו עליה כדי להביא את מדינת ישראל לידי ביצוע של אחד הפרויקטים הלאומיים החשובים ביותר. רשות האוכלוסין וההגירה, מצדה, ערוכה לתחילת הפרויקט בתאריך שנקבע. בזאת, אני קורא לממונה על השכר ולהסתדרות עובדי המדינה לסיים את המשא ומתן בכל הנוגע לסכסוך העבודה כדי לאפשר לפרויקט לצאת לדרך באופן מיידי".

החל מינואר 2013 יוכלו תושבי ישראל, שירצו בכך, להשתתף בתקופת הניסיון של הפקת מסמכי זיהוי ביומטריים

הוועדה המשותפת (מדע וטכנולוגיה, פנים והגנת הסביבה, חוקה חוק ומשפט) לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע, בראשות ח"כ אברהם מיכאלי, אישרה אמש (ד’ 28.11.12) את הצו להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהויי ובמאגרי מידע, (תקופת מבחן), התשע"א –2012. בדיון נכחו, יו"ר הועדה, ח"כ אברהם מיכאלי, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט, ח"כ דוד רותם וח"כ עתניאל שנלר.

הצו מסדיר את עריכת תקופת המבחן (תכנית הפיילוט) להקמת מאגר ביומטרי והנפקת תעודות זהות חכמות, תכנית בה אזרחים יוכלו למסור מרצונם טביעות שתי אצבעות מורות ודמות הפנים על מנת לקבל תעודת זהות "חכמה".  הצו המתוקן, בו דנה הועדה היום, קובע פרמטרים מפורטים למדידת  נחיצותו של המאגר הביומטרי והאפשרות להפעיל את החוק באמצעות חלופות שונות, במסגרת המאגר ואף בלעדיו וכן קובע באופן מפורט את הדיווח שיועבר לכנסת במהלך העבודה על תכנית הפיילוט ולקראת סוף תקופת הפיילוט.

הצו יפעיל את תקופת המבחן בה תיבחן המעשיות של החוק הביומטרי, בעיות ביישום החוק והסכנות שבהחזקת מידע כה רגיש. תקופת המבחן תחל בתאריך 1.1.2013 ותסתיים לאחר שנתיים בסוף דצמבר 2014. לחוק שעבר כבר בשנת 2009 היו מתנגדים רבים.

לאחרונה, בעקבות עתירה לבג"ץ של האגודה לזכויות האזרח והתנועה לזכויות דיגיטליות, החליטה המדינה לתקן את הצו המפעיל את תקופת המבחן של החוק. עיקר התיקונים עוסקים בהגדרה מדויקת של אמצעי הזיהוי והאימות הביומטריים, יצירת מדדים להערכת ההצלחה או הכישלון של תקופת המבחן ואבטחת המידע של הנתונים הביומטריים עוד בתקופת המבחן. בסוף תקופת המבחן ייערך דיווח מסכם הכולל את הפרמטרים השונים הבוחנים את יעילות המאגר הביומטרי, את יעילותו מול חלופות אחרות, את מידת האבטחה שלו ובכלל, את נחיצות קיום המאגר הביומטרי והשגת מטרותיו.

כמו כן החליטה הוועדה על הגבלת שיתוף קטינים עד גיל 16 בתכנית הפיילוט, לשם הגנה על פרטיותם. כך, השתתפות בפיילוט לא תוצע לקטינים עד גיל 16, או לנציגם, אלא אם כן הגישו בקשה להנפקת מסמך נסיעה  – דרכון.

בדיון שהתקיים הדגיש ח"כ אברהם מיכאלי, יו"ר הועדה,  את דאגתו המיוחדת לקטינים בעלי מוגבלויות, וביקש כי כבר במהלך תקופת המבחן, תדאג הממשלה ל"מסלול מיוחד" שיתייחס אליהם וימנע מהם "טרטור ביורוקרטי".

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.40 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-W

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

Funzing-F

תגובות אחרונות