הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום ‏02 בדצמבר 2012

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום ‏02 בדצמבר 2012

א. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה.
ב. דחיית החלטת העצרת הכללית של האו"ם מיום 29 בנובמבר 2012.
ג. סקירת "מדד ההסתה" ותרבות השלום ברש"פ.
ד. הכרזה על ארגונים טרוריסטים לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948.
ה. מדדי רווחת חיים.
ו. מינוי ועדה בין-משרדית לבחינת המלצות הצוות לקביעת דרך הנצחת זכרם של חללי ישראל בפעילות האזרחית בראשותו של פרופ’ אסא כשר.

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"תשובה למתקפה נגד הציונות ומדינת ישראל מחייבת להגביר ולהחיש את ביצוע תכנית ההתיישבות בתחומי כל האזורים שהממשלה החליטה על התיישבות בהם" – אלה אינן המילים שלי, אלה המילים של ממשלתו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, וזו לשון החלטת הממשלה ב-1975 בעקבות אותה החלטת או"ם שהשוותה בין הציונות לגזענות.

היום אנחנו בונים ונמשיך לבנות בירושלים ובכל המקומות שנמצאים על מפת האינטרסים האסטרטגיים של מדינת-ישראל.
הצעד החד-צדדי שביצעה הרשות הפלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם מהווה הפרה בוטה של ההסכמים שנחתמו עם ממשלת ישראל, ועל כן ממשלת ישראל דוחה את החלטת העצרת.
אני מבקש להבהיר שוב – לא תקום מדינה פלסטינית ללא הסדר שבו יובטח ביטחונם של אזרחי ישראל; לא תקום מדינה פלסטינית עד שמדינת ישראל תוכר כמדינתו של העם היהודי, ולא תקום מדינה פלסטינית עד שהפלסטינים יכריזו על סיום הסכסוך. ישראל לא תסכים להפיכתו של חבל הארץ יהודה ושומרון לבסיס טרור איראני, כפי שקרה בשטחים שפונו בעזה ולבנון.
אני מבקש להודות לנשיא ארה"ב, ברק אובמה, לראש ממשלת קנדה, סטיבן הארפר, לראש ממשלת צ’כיה, פטר נצ’אס ולמנהיגי המדינות האחרות שהתנגדו להצעה באו"ם. ההיסטוריה תשפוט לכף זכות את המדינות שהתייצבו לצד האמת, לצד השלום ולצדה של ישראל בעת הזאת.
הממשלה תשמע היום סקירה על ההסתה שמובילה הרשות הפלסטינית נגד ישראל. אני חייב לומר שנוסף לדיווח הזה, לצערי, גם נאום ההסתה של אבו-מאזן באו"ם, נאום הסתה חריף, שהסית נגד חיילי צה"ל ונגד אזרחי ישראל תוך שימוש בשקרים ובעיוותים היסטוריים.
אני חייב גם לומר שעל הטרור וירי הרקטות שמכוון נגד אזרחי ישראל, אבו-מאזן לא מצא לנכון לומר אפילו מילה אחת, וכך לא מדבר אדם שרוצה בשלום.
בסוף השבוע שמענו ידיעות על מחלתו של יונתן פולארד. אני מבקש לשלוח מכאן, בשם הממשלה כולה, איחולינו להחלמה מהירה. אנחנו נמשיך לפעול בכל דרך כדי להחזיר את יונתן פולארד הביתה.
עוד דיווח שאנחנו עושים מדי חודש – השבוע התבשרנו שבחודש האחרון כ-40 איש ניסו להיכנס לישראל, 40 מסתננים, כולם נעצרו. אני מזכיר לכם שרק לפני חודשים אחדים הגענו לאלפים שחצו ונכנסו לערי ישראל כל שבוע. הפעולה שלנו בלמה את התופעה הזאת.
ועוד נתון שהתפרסם בסוף השבוע – ישראל דורגה על ידי שבועון ידוע, שלא תמיד קושר לנו כתרים, ה"אקונומיסט", במקום ה-20 כמקום שהכי טוב להיוולד בו – זאת אחרי שישראל דורגה במדד האושר במקום ה-14, ובמדד הבריאות במקום השישי. אנחנו נמשיך לעשות כדי לפתח את מדינת-ישראל מול כל האתגרים, להפוך את מדינת ישראל למקום טוב, למקום מפותח, לאחת המדינות המפותחות בעולם גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת תשתיות, גם מבחינת מדד החיים, רווחת החיים, ואנחנו מתכוונים לייחד היום דיון לנושא הזה של המדדים."

ב. הממשלה דנה בדחיית החלטת העצרת הכללית של האומות המאוחדות מיום 29 בנובמבר 2012 והחליטה כדלקמן: 

לעם היהודי זכות טבעית, היסטורית וחוקית למולדתו ולבירתה הנצחית, ירושלים; למדינת ישראל, כמדינת העם היהודי, יש זכות ותביעה לאזורים שמעמדם שנוי במחלוקת בארץ ישראל. על כן:
1. לדחות את החלטה מס. 67/191 של העצרת הכללית של האומות המאוחדות מיום 29 בנובמבר 2012.
2. לקבוע כי אין בהחלטה האמורה כדי לשנות את מעמד האזורים השנויים במחלוקת, אין בה כדי להקנות כל זכות, ואין בה כדי לגרוע מזכויות כלשהן של מדינת ישראל והעם היהודי בארץ ישראל.
3. לקבוע כי ההחלטה האמורה לא תהווה בסיס למשא ומתן עתידי, ואין בה כדי לקדם פיתרון בדרכי שלום.

ג. השר לנושאים אסטרטגיים ומנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים סקרו בפני הממשלה את "מדד ההסתה" ותרבות השלום ברשות הפלסטינית. בסקירה הוצגו התבטאויות וביטויים של הנרטיב המרכזי של הפלסטינים הכוללים דמוניזציה של ישראל והיהודים, לגיטימציה של כל צורות המאבק, שלילת קיומה של מדינת ישראל וכן הקביעה כי פלסטין משתרעת מן הים עד הירדן. במסגרת הסקירה הוצגו ביטויים והתבטאויות בכלי התקשורת הפלסטינית, באתרים הרשמיים של הרשות הפלסטינית באינטרנט, במערכת החינוך הפלסטינית ובנאומים של ראשי הרשות הפלסטינית.

ד. הממשלה דנה בהכרזה על ארגונים טרוריסטים לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 והחליטה כדלקמן: 
בהתאם לסעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש"ח- 948 , להכריז כי חבר בני אדם או הארגונים הבאים המכונים בשמות שלהלן או בכל שם אחר שיכונו בו ארגונים אלו, לרבות כל פלג וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה, סיעה או מוסד של ארגון זה, הם ארגונים טרוריסטים:
א. "כח קודס של משמרות המהפכה".
ב. רשימת הרפורמה והשינוי או "אלאצלאח ואלתע’ייר"
ג. קואליציית הצדקה )אאתלאף אלח’יר)
ד. "המטה לתיאום ותמיכה באנתפאדה" (להלן: "המטה"ת"), או "הועדה העממית האיראנית לתיאום ותמיכה באנתפאדה" או "הועדה העממית האיראנית לתמיכה באנתפאדת אלאקצא" או "אללג’נה אלשעביה אלאיראניה לתנסיק ודעם אלאנתפאצ’ה בפלסטין" או "אללג’נה אלאהליה אלאיראניה לדעם אלאנתפאצ’ה" או "INTEFAZEH OF PALESTIN HUMANITY SUPPORT AND COORDINATION STAFF" או "THE IRANIAN POPULAR COMMITTEE FOR SUPPORT THE PALESTINIAN PEOPLE" או "THE IRANIAN POPULAR COMMITTEE FOR SUPPORT THE PALESTINIAN INTIFADA"
ה. "מוסד אלקדס הבינלאומי" או "מוסד אלקדס בלבנון" או "מואססה אלקדס אלדוליה" או "מואססה אלקדס א-דואליה" אוAI-QUDS INSTITUTION" " או AL-QODS INTERNATIONAL INSTITUTION"
ו. "הוקפיה לטיפול במשפחה הפלסטינית והלבנונית" או "וקפיה רעאיה אלאסר אלפלסטיניה ואללבנאניה" או "Palestinian and Lebanese Families Walfare Trust"
ז. "ועדות ההתנגדות העממית, Popular Resistance Committees והזרוע הצבאית שלה חטיבות צלאח אדין, "אלוית צלאח אדין"".
ח. קרן הסיוע ההומניטארית בתורכיה (IHH) או INSAN HAKLARY VE HURRIYETLERI VAKFI INTERNATIONAL HUMANITARIAN RELIEF ORGANISATION INTERNATIONALE HUMANITERE HILFSORGANISATION.
הכרזה זו חלה על הארגון הטרוריסטי המפורט בה, גם אם הוא מתקרא בשמות, בכינויים או בראשי תיבות נוספים או בתרגומיהם לכל שפה אחרת, אם דרך קבע ואם מעת לעת וכן על פלגיהם ועל צירופיהם.\

ה. הממשלה דנה גם בנוגע למדדי איכות החיים והחליטה כדלקמן: 
בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 5208 מיום 4.11.2012 בנושא מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית (להלן: החלטת הממשלה) ולשם קביעת מדדים לאיכות חיים, קיימות וחוסן לאומי אשר יספקו נתונים למקבלי ההחלטות ולכלל הציבור בישראל לגיבוש תמונת מצב חברתית, כלכלית וסביבתית מהימנה מקיפה ועדכנית, אשר תהווה בסיס לעיצוב מדיניות הממשלה או מקבלי החלטות אחרים, תאפשר את בחינת השלכותיה של מדיניות זו, וכן תאפשר לציבור להעריך את ההתקדמות והשינוי באיכות חייו–
1. להטיל על מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה להכין, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהל הכללי של משרד האוצר, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה וכן עם הסטטיסטיקן הממשלתי, הצעה למתווה לקביעת מדדי איכות חיים אשר תכלול את המפורט להלן (להלן – "מתווה מדדי איכות חיים"):
א. המלצות למתודולוגיה לבחירת מדדים לאיכות החיים המשקפים את איכות החיים, הקיימות והחוסן בישראל (להלן – "מדדי איכות החיים").
ב. המלצות על תחומי חיים מרכזיים תחתם יקובצו מדדי איכות החיים (להלן "תחומים נושאיים");
ג. המלצה לגבי שיתוף ציבור בתהליך קביעת מדדי איכות החיים;
ד. המלצה לעניין צוותי עבודה והרכבם כמפורט בסעיף 4(א) שלהלן;
ה. בחינה משווה של תהליכי קביעת מדדים והמדדים עצמם במדינות המפותחות;
ו. סקירת המדדים הנמדדים כיום במדינת ישראל.
2. מתווה מדדי איכות חיים יוגש על ידי המשרד להגנת הסביבה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר וראש המועצה הלאומית לכלכלה עד ליום ה – 1 ביוני 2013.
3. להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ומנכ"לית המשרד להגנת הסביבה. הבסיס המקצועי לעבודת ועדת ההיגוי יהיה מתווה מדדי איכות חיים. מפגש ראשון של ועדת ההיגוי יתקיים תוך 30 ימים ממועד הגשת מתווה מדדי איכות חיים, כאמור בסעיף 1. חברי ועדת ההיגוי יהיו:
א. המשנה לנגיד בנק ישראל;
ב. מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
ג. מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה;
ד. מנכ"לית משרד החינוך;
ה. מנכ"ל משרד הבריאות;
ו. מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים;
ז. מנכ"ל משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים;
ח. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון;
ט. מנכ"ל משרד התרבות והספורט;
י. מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה;
יא. מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
יב. מנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי;
יג. ראש אגף התקציבים במשרד האוצר;
יד. ממונה כלכלה והכנסות המדינה במשרד האוצר;
טו. הסטטיסטיקן הממשלתי.
4. להטיל על ועדת ההיגוי את המפורט להלן:

א. לקבוע את הרשימה הסופית של התחומים הנושאיים.

ב. למנות צוותי עבודה לכל אחד מהתחומים הנושאיים. כל אחד מצוותי העבודה יגבש המלצות למדדים באותו תחום. המלצות צוותי העבודה יוגשו לוועדת ההיגוי לאישורה בתוך 100 ימים ממועד מינוי צוותי העבודה.

ג. בצוותי העבודה יהיו חברים נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים וכן, נציגים מאת האקדמיה, החברה האזרחית או המגזר הפרטי שהם בעלי מומחיות נוגעת לעניין, בהתאם לצורך.

ד. לבצע תהליכי שיתוף והיוועצות מקצועית עם הפורום המקצועי הבכיר לתכנון אסטרטגי שהוקם בהחלטת הממשלה בנוגע לבחירת תחומים נושאיים ולמדדי איכות חיים.

ה. לבצע תהליכי שיתוף והיוועצות עם הציבור, בנוגע לתחומים ולמדדים שגובשו על ידי הוועדה. תהליכי ההיוועצות יכללו בין היתר היוועצות עם חברי השולחן העגול הממשקי הפועל במשרד ראש הממשלה בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 3190 מיום 24.2.2008, ולהסתייע בשולחן זה לשם הרחבת ההיוועצות עם הציבור, לפי הצורך והעניין.

ו. להגיש לאישור ועדת השרים לאסטרטגיה, אם תקום, כפי שהומלץ בהחלטת הממשלה, ולאישור הממשלה את מערך התחומים הנושאיים ומערך המדדים אשר גובש על ידה.
5. להטיל על הסטטיסטיקן הממשלתי את כל המפורט להלן:
א. להגיש לוועדת ההיגוי, במועד אשר ייקבע על ידה, הערכה תקציבית ולוחות זמנים משוערים לאיסוף הנתונים הנדרשים ליצירת בסיסי הידע אשר ישמשו לניתוח המדדים ויצירת תמונת מצב לפיהם, וכן למעקב ועדכון שוטף של הנתונים;
ב. לקבוע את השיטה למדידה וליצירת בסיסי הנתונים הנדרשים לשם יצירה ועדכון תקופתי של המדדים מעודכנים.
6. בהמשך לסעיף 5, להטיל על המועצה הלאומית לכלכלה להציג לממשלה מעת לעת את המדדים בנוסחם המעודכן, ואת המגמות המסתמנות.

ו. כן דנה הממשלה במינוי ועדה בין-משרדית לבחינת המלצות הצוות לקביעת דרך הנצחת זכרם של חללי ישראל בפעילות האזרחית בראשותו של פרופ’ אסא כשר והחליטה כדלקמן:
1. בהמשך להחלטת הממשלה מס. 3200 מיום 8.5.2011 שבה הוחלט להקים צוות שרים בראשות שר המשפטים ובהשתתפות שר הביטחון, שר הפנים, השר לביטחון פנים והשר להגנת העורף, להגיש לממשלה המלצות בעניין הנצחת חללי ישראל בפעילות האזרחית, והחלטת צוות השרים להקים ועדה בראשות פרופ’ אסא כשר (להלן: "ועדת כשר):
2. למנות ועדה בין-משרדית בראשות המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים אשר תבחן את אופן יישום הדוח של ועדת כשר.
המלצות הוועדה יוגשו לממשלה.
3. הוועדה תהיה מורכבת מנציגי המשרדים הבאים: המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד הבריאות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר, צה"ל, רשות כבאות והצלה, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ומגן דוד אדום.
4. במסגרת עבודתה תקיים הוועדה הבין-משרדית בין היתר הליכים לשמיעת נציגים מהציבור בנושא זה, תגיש מתווה לתקצוב הנושא, הצעות לחקיקה, תקנות והצעות להחלטות ממשלה ככל שתמצא לנכון.
5. במסגרת עבודתה תקים הוועדה צוות לקידום פעולות (להלן: "צוות היישום") שיגיש המלצותיו לוועדה בתוך 90 ימים מקבלת החלטה זו.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.75 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

Funzing-F1

תגובות אחרונות