הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 27 בינואר 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 27 בינואר 2013

א. דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה
ב. ציון יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה ויום המאבק באנטישמיות
ג. נוהל העברת תפקיד בעת חילופי מנהל כללי של משרד
ד. סיוע לשיקום בתי מגורים שנפגעו מהשיטפונות
ה. אשרור הסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של קזחסטאן בדבר שיתוף פעולה בתחום חקר החלל והניצול של החלל החיצון למטרות שלום
ו. השלמות להחלטה מס’ 3707 מיום 11.09.2011 בעניין הסדרת התיישבות הבדואים בנגב

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"היום אנחנו מציינים את היום הבינלאומי לזכר קורבנות השואה. אני מקבל בברכה את יו"ר מועצת "יד ושם", הרב לאו ידידנו, ואת יו"ר הנהלת "יד ושם" אבנר שלו. כמובן, אני מציין שהיום הזה עבר כיוזמה וכתוצאה מפעולה שיטתית של סילבן שלום, שהיה אז שר החוץ. אני גם מברך את עבודתו של שר ההסברה והתפוצות, יולי אדלשטיין, שגם נאבק להנצחת השואה וגם נגד גלי האנטישמיות החדשה ששוטפים את העולם.

האנטישמיות לא נעלמה והרצון להשמיד את מדינת ישראל וחלק ניכר מהעם היהודי, גם הם, לצערנו, לא נעלמו. הם קיימים, הם שרירים. הכחשת השואה נעשית במרץ ע"י מדינה מרכזית בעולם – לא ע"י קבוצות, לא ע"י בודדים, לא ע"י גורמים שוליים, אלא ע"י איראן, שיום יום מנהיגיה, מעל במת האו"ם ומעל כל במה אחרת, מכחישים את קיום השואה תוך שהם מכינים מה שלדעתם תהיה השואה הנוספת – השמדתה של מדינת היהודים. הם גם אינם מפסיקים את המרוץ הבלתי פוסק והשיטתי שלהם להשגת נשק אטומי לצורך מימוש כוונה זו.

אנחנו איננו מזלזלים באיומים הללו, ואנחנו נמנע אותם. זו המשימה הראשונה שלנו כממשלה וכעם.
אני מבקש גם לומר שבפרספקטיבה של כמעט שלושת-רבעי מאה שנים שחלפו מאז השואה, מה שלא השתנה זה הרצון להכחיד את היהודים, מה שכן השתנה זו היכולת של היהודים להגן על עצמם. היכולת הזאת באה לידי ביטוי במדינה, בצבא, בזרועות הביטחון שלנו ובנכונות שלנו לפעול נגד אלה שבאים להשמידנו. היכולת הזאת היא היא ההבדל בין מה שהיה אז לבין מה שיש היום.

אני רוצה לומר גם דבר נוסף – איש לא יגן על היהודים אם הם לא יהיו מוכנים להגן על עצמם – זה עוד לקח של השואה. אי אפשר ולא ניתן לסמוך על פעולה נבדלת ועצמאית להגנת היהודים, אם היהודים לא יגנו על עצמם. לכן שורש העניין ביום השואה הבינלאומי הוא לא מה קרה, אלא איך מונעים שהדבר יתרחש שוב, והדבר הזה תלוי ביכולת ובנחישות של מדינת היהודים להגן על עצמה מפני אלה שבאים להשמידה.

לצורך זה צריך גם להסתכל סביבנו, גם על מה שקורה באיראן וגרורותיה, גם על מה שקורה בזירות אחרות, ועל נשק קטלני שנמצא בסוריה שמתבקעת והולכת. המזרח-התיכון אינו מחכה לתוצאות הבחירות והוא לא מפסיק את פעילותו בזמן הרכבת הממשלה. יש פה הרבה איומים, צבר של איומים מן הקשים ביותר שציינתי וגם אחרים, והמציאות ממשיכה להתפתח במזרח, בצפון ובדרום. כל השטח רוגש ואנחנו חייבים להיות ערוכים, חזקים ונחושים מול כל התפתחות אפשרית.

לצורך זה אני אשאף להרכיב את הממשלה הרחבה והיציבה ביותר שניתן להקים, על-מנת לענות, קודם כל, קודם כל, על האיומים הביטחוניים המשמעותיים שמאיימים על מדינת-ישראל. אני משוכנע שבכוחנו להתמודד עם האתגרים האלה."

ב. הממשלה ציינה היום בישיבתה את יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה ויום המאבק באנטישמיות.

בפני הממשלה נשאו דברים השר יולי אדלשטיין, שר ההסברה והתפוצות, סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה, הרב ישראל מאיר לאו, יו"ר מועצת "יד ושם", נתן שרנסקי, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, אבנר שלו, יו"ר הנהלת "יד ושם" , נציג המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, פרופ’ דינה פורת, ראש המכון לחקר האנטישמיות באוניברסיטת תל-אביב, ודלית שטאובר מנכ"לית משרד החינוך.

הדוברים התייחסו בדבריהם, בין השאר, לשני היבטים מרכזיים:
האחד – התגברות התופעות של גילויי אנטישמיות ברחבי העולם, לרבות גילויים של אלימות כלפי יהודים.
והשני – ציון הפעולות הנעשות להגברת הנחלת תודעת זיכרון השואה והגבורה בקרב בני נוער ובקרב ציבורים שונים בארץ ובעולם.
(המצגת שהוצגה בפני הממשלה מצורפת)

ג. הממשלה אישרה נוהל להעברת תפקיד בעת חילופי מנהל כללי של משרד, אשר מחליף את הנוהל שנקבע בהחלטת הממשלה מס’ 4432 מיום 25.1.2009, בנוסח כדלקמן:

1. מטרת הנוהל
מטרת הנוהל היא למסד תהליך מסודר ומובנה של פעולות שיש לנקוט בעת חילופי מנהל כללי של משרד (להלן: מנכ"ל) כדי לאפשר העברה שיטתית ויסודית של האחריות לניהול המשרד באמצעות חפיפה בין המנכ"ל היוצא לבין המנכ"ל הנכנס.
מטרת החפיפה היא ליידע את המנכ"ל הנכנס וצוותו בדבר מבנה המשרד שבראשו הוא עומד, תפקידיו ומחויבותו לציבור, תחומי פעולתו, התקציב והיקף כח האדם של המשרד, המדיניות שהונהגה על ידי השר והמנכ"ל היוצא, תכניות שטרם הושלמו וכיוצא באלה נושאים.

2. האחריות לקיום הנוהל ולביצוע החפיפה

א. האחריות הכוללת להיערכות לחפיפה וליישום תהליך החפיפה כולו מוטלת על המנכ"ל היוצא של המשרד, אשר יוביל את הליך העברת התפקיד בסיועם של בעלי תפקידים מרכזיים במשרד כפי שיפורטו להלן.
תכני החפיפה בכל משרד יורחבו על פי הצורך, בהתאם למאפייניו המיוחדים של המשרד.

ב. לאפשר הסדר חפיפת זמנים של עד 21 יום, לפי קביעת השר הממונה, ממועד כניסתו של המנכ"ל הנכנס לתפקיד, בה יוכל מי שהיה המנכ"ל היוצא להימנות על עובדי המדינה הפעילים ולסייע לכניסת המנהל הכללי החדש באמצעות תהליך חפיפה.
הודעה על הסדר כאמור לעיל תימסר לנציב שירות המדינה.

3. הליך החפיפה

א. באחריות המנכ"ל היוצא לקיים עם המנכ"ל הנכנס מספר פגישות חפיפה על פי שיקול דעתם המשותף כשלמנכ"ל היוצא האחריות למסור את החומר (בין בעל פה מגובה בכתובים ובין בכתובים בלבד), ולמנכ"ל הנכנס האחריות להקצות זמן סביר לפגישות אלה.

ב. בפגישות יפרט המנכ"ל היוצא לפני המנכ"ל הנכנס את תפקידי המשרד, התכניות המשמעותיות שהושלמו והתכניות הנמצאות בהליכי יישום וכן את המדיניות שננקטה במשרד.

ג. המנכ"ל היוצא של המשרד יכין אוגדן ובו מידע רלבנטי בנושאים שלהלן:
1) ייעוד המשרד ותפקידיו
2) תרשים מבנה ארגוני כללי
3) סיכום שנת העבודה ועיקרי תכנית העבודה המתוכננת
4) היקף התקציב המשרדי, אופן הכנת התקציב המשרדי, וכן התוכניות העתידיות של המשרד בהיבט התקציבי
5) היקף כח האדם במשרד
6) הערכת המצב משרדית ומסמכי מדיניות
7) החלטות ממשלה הנוגעות לפעילות המשרד
8 ) גופים ציבוריים "בזיקת כפיפות" למשרד ויחסי הגומלין עם יחידות סמך, חברות ממשלתיות ותאגידים הקשורים למשרד
9) רשימת ועדות קבע וועדות אד-הוק הפועלות במשרד
10) נושאים הנמצאים בטיפול המנכ"ל ושלב הטיפול בהם וכן פירוט העבודה הנדרשת להשלמת הטיפול (לרבות נושאים הנמצאים בטיפול בוועדות משרדיות או בינמשרדיות, בחקיקה ונושאים שיש להביא לאישור ממשלה וכדומה)
11) סיכום כללי של המנכ"ל היוצא.

ד. המנכ"ל היוצא של המשרד יציג בפני המנכ"ל הנכנס את בעלי התפקידים הבכירים במשרד ואת תחומי עיסוקם וכן יעביר העתק מגיליונות ההערכה שמילא, המתייחסים לשנה הקלנדרית האחרונה לפני סיום הכהונה (בהתאם להוראות סעיף 93.314 לתקשי"ר) על כל העובדים הבכירים הכפופים לו באופן ישיר.

ה. הסמנכ"ל הבכיר למנהל ומשאבי אנוש של המשרד יכין מסמך שבו יוצגו לפני המנכ"ל הנכנס, בין השאר, הנושאים הבאים:
1) נתוני כוח אדם כלליים במשרד, לרבות שיאי כוח אדם, תקנים ואיוש.
2) נתונים ארגוניים של המשרד, לרבות תרשים מבנה ארגוני של המשרד, שינויים ארגוניים ומבניים שנערכו לאחרונה, ואלו המצויים בתהליך ביצוע.
3) נתוני הנהלה בכירה במשרד, לרבות תמונת איוש כוללת וצפי פינוי משרות (פרישות גיל, קצובות כהונה וכד’), דף נתונים אישיים בסיסי על כל חברי ההנהלה.
4) נתונים בדבר פיתוח ההון האנושי, לרבות עתודה ניהולית והכשרות.
5) הסמנכ"ל הבכיר יציג בפני המנכ"ל את הנתונים שפורטו מעלה, וכן יציג בפניו נושאים בעלי השפעה מערכתית על המשרד הנובעים מתהליכים פנימיים (כגון – מערכת יחסי עבודה, שינויים ארגוניים ומבניים וכד’), וכאלו הנובעים מתהליכים חיצוניים (כגון – משמעויות הנחיות הנובעות מנציבות שירות המדינה בדבר רפורמה בניהול ההון האנושי, משמעויות הנובעות מהנחיות אגף התקציבים על צמצום שיאי כוח אדם ועוד).

ו. היועץ המשפטי של המשרד יכין מסמך שבו יוצגו לפני המנכ"ל הנכנס, בין השאר, הנושאים הבאים:
1) רשימת החוקים שעל ביצועם מופקד המשרד, וחוקים אחרים, ככל שישנם, המסדירים את סמכויות השר.
2) רשימת סמכויות הנתונות על פי דין לשר, למנכ"ל ולבעלי תפקידים נוספים במשרד.
3) הצעות חוק שיזם המשרד ואשר טרם הושלם הליך חקיקתן.
4) פירוט העניינים שבטיפול היועץ המשפטי של המשרד אל מול מנכ"ל המשרד היוצא, הסבר כללי, שלב הטיפול והמשך העבודה הנדרשת להשלמת הטיפול.
5) כללים בדבר מניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים וכן ההוראות בדבר מניעת ניגוד עניינים החלות על עובדי מדינה.
6) הדגשים מתוך הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
7) חוברת "זכויות שרים".
8 ) כללים בדבר מתן חסות.
9) כללים בעניין גיוס תרומות.
10) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"מ-1979 וכן כללים בדבר מתן מתנות וקבלת מתנות.
11) הנחיות בעניין נסיעות לחו"ל – נסיעות בתפקיד, נסיעות פרטיות, לרבות מימון הנסיעות על ידי גורמים שונים.
12) ההנחיות בדבר בדיקה מקדמית למינויים שהשר מבקש לבצע.
13) הצורך לקבל חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי של המשרד לכל הצעת החלטה המוגשת לממשלה או לוועדת שרים מטעם השר.
14) עיקרי ההוראות הכלולות בתקנון לעבודת הממשלה.

ז. חשב המשרד יכין מסמך ובו דגשים בנושאים שלהלן:
1) הוראות בכל הקשור למימוש הוצאות מתקציב המשרד, לביצוע חוק נכסי המדינה וההרשאות להתחייב בהתאם לו, לביצוע חוק התקציב, לחובת קיום מכרזים וכן להוראות אחרות של החשב הכללי, לרבות הוראות תכ"מ (תקנון כספים ומשק).
2) הוראות והנחיות בעניין נסיעות לחו"ל, החזר הוצאות בארץ ובחו"ל, הוצאות כיבוד ואירוח, דמי כלכלה, רמת בתי המלון שבהם מתארח המנכ"ל וכדומה.
3) חשב המשרד יכין מסמך בנושא ובו דגשים והמלצה לקביעת נהלים לתפקוד שוטף בעניינים אלה בין לשכת המנכ"ל לבין חשבות המשרד.

ח. הממונה על הביטחון במשרד (להלן-הקב"ט) יפעל כדלקמן:
1) הקב"ט יתדרך את המנכ"ל היוצא ואת אנשי לשכתו, ביחד עם נציגי גנז המדינה, בכל הקשור לאיסור נטילת חומר ממשלתי ובייחוד חומר ממשלתי מסווג.
2) הקב"ט יתדרך את אנשי לשכת המנכ"ל היוצא, ביחד עם נציגי גנז המדינה, כיצד לטפל בחומר המסווג המועבר לארכיון המדינה ובאיזו דרך יש לטפל בחומר המסווג שיושאר בלשכה לשימוש המנכ"ל הנכנס.
3) הקב"ט ידגיש בפני המנכ"ל הנכנס כי מינויים למשרות מסוימות, לרבות משרות אמון שברצונו למנות צריכים לקבל הכשר ביטחוני מקדמי (לפי העניין).
4) הקב"ט יתדרך את המנכ"ל הנכנס על מדיניות אבטחת המשרד והשר.
5) הקב"ט יתדרך את המנכ"ל הנכנס ואת אנשי לשכתו בכל ההיבטים הקשורים לאבטחת מידע.

ט. נציב שירות המדינה יפיץ לכל מנכ"ל נכנס חוברת "עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה".
נציב שירות המדינה ינחה את סגן המנהל הכללי למינהל בכל משרד ובאמצעותו את האמרכל והממונה על משאבי אנוש במשרד כיצד לנהוג בקשר למינויים חדשים שייעשו בעת כניסתו לתפקיד של המנכ"ל הנכנס וביחס לסיום העסקתם של עובדים במשרות אמון שהועסקו על ידי השר והמנכ"ל היוצאים.

י. מנהל רשות החברות הממשלתיות יפיץ לכל מנכ"ל נכנס חוברת שעניינה "נוהל מינוי בעלי תפקידים לחברות ממשלתיות ולתאגידים ציבוריים" שנערכת על ידי הוועדה לבדיקת מינויים הפועלת לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 וכן את רשימת החברות הממשלתיות שבאחריות אותו משרד.

יא. גנז המדינה יפנה בכתב למנכ"ל היוצא ויבהיר לו את ההנחיות הקיימות לגבי העברה מסודרת לארכיון המדינה של הרשומות המצויות בלשכת המנכ"ל היוצא.
הגנז ישלח נציג מטעמו שיתדרך ויסייע למנכ"ל היוצא ולאנשי לשכתו ליישום ההנחיות האמורות.
גנז המדינה יפנה בכתב למנכ"ל הנכנס ויבהיר לו את ההנחיות לטיפול בחומר הממשלתי וברשומות המנוהלות בלשכת המנכ"ל.
הגנז ישלח נציג מטעמו שיתדרך ויסייע למנכ"ל הנכנס ולאנשי לשכתו ליישום ההנחיות האמורות.

4. הכשרת מנכ"לים
מנכ"ל חדש יחויב במהלך שלושת החודשים הראשונים לכהונתו בתפקיד לעבור קורס הכשרה למנהלים כלליים אשר תכניו ומסגרתו ייקבעו על ידי משרד ראש הממשלה בשיתוף נציבות שירות המדינה.
אנשי צוות לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בשיתוף גורמי המקצוע של משרד ראש הממשלה ובשיתוף נציבות שירות המדינה, יקיימו השתלמויות כניסה לתפקיד לצוותים של לשכות המנכ"ל הנכנסים ולגורמי המטה הרלוונטיים בכל משרד בנוגע לסדרי העבודה המשותפים, לתכנים המרכזיים שנוגעים לעבודת הממשלה וזאת בסמוך למועד כניסתם של בעלי התפקידים החדשים ללשכתו של המנכ"ל הנכנס.
עם כניסתו לתפקיד ועד שנה ממועד מינויו, חלה חובה על המנכ"ל לעבור הכשרה בדיני מכרזים, בהתאם לתקנה 42ב’ לתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. ללא הכשרה זו לא יוכל המנכ"ל החדש לכהן כיו"ר ועדת המכרזים במשרד. הנחיות בנושא זה יועברו על ידי החשב הכללי.

5. מנכ"ל משרד ראש הממשלה יבחן את הצורך בהרחבת ההסדר למוקבלי מנכ"ל המכהנים במשרות אמון ויפעל להחלתו בהתאם.

6. האחריות לקיומו של הנוהל
באחריות מנכ"ל של כל משרד לדווח למנכ"ל משרד ראש הממשלה על יישומו של נוהל זה והשלמת החפיפה בהתאם להוראות הנוהל וזאת בתוך 45 ימים מיום תחילת כהונתו של המנכ"ל הנכנס.

7. מנכ"ל משרד ראש הממשלה
לקראת כינון ממשלה חדשה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה יערוך את סיכום התהליכים המרכזיים בעבודת הממשלה היוצאת ויצרפם כאוגדן לתיק החפיפה שיעבור במסגרת החפיפה שבין ראש הממשלה היוצא לראש הממשלה הנכנס ובין מנכ"ל משרד ראש הממשלה היוצא למנכ"ל משרד ראש הממשלה הנכנס.

ד. כן דנה הממשלה בסיוע לשיקום בתי מגורים שנפגעו מהשיטפונות והחליטה כדלקמן: 

1. להקים צוות של מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד האוצר, אשר יגבש, בהתייעצות עם משרד המשפטים, הסדר למתן סיוע, באמצעות הרשויות המקומיות הרלוונטיות, לשיקום בתי מגורים אשר ניזוקו באופן משמעותי כתוצאה ישירה משיטפונות שאירעו בין הימים 10-6 בינואר 2013, וזאת במטרה להחזיר במהירות את שגרת החיים למסלולה בקרב קהילות שחוו פגיעה משמעותית בבתי מגורים כתוצאה מהצפות מצד אחד, אך לשמר, מצד שני, מדיניות המתמרצת אזרחים לנהוג באחריות ולבטח את ביתם.

2. להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר, לאתר, בתוך 21 יום, מקורות תקציביים בהיקף של 8 מלש"ח ולהקצותם לטובת הסיוע האמור. עודפים בתקצוב, ככל שיהיו, יוחזרו למשרד האוצר.

ה. הממשלה דנה היום באשרור הסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של קזחסטאן בדבר שיתוף פעולה בתחום חקר החלל והניצול של החלל החיצון למטרות שלום והחליטה כדלקמן: 

1. לאשרר את ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של קזחסטאן בדבר שיתוף פעולה בתחום חקר החלל והניצול של החלל החיצון למטרות שלום.
2. לייפות את כוחו של שר המדע והטכנולוגיה בכל הנוגע לביצוע החלטה זו.

ו. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 3707 מיום 11.9.2011 בעניין "דוח הצוות הבין משרדי ליישום המלצות הוועדה להסדרת התיישבות הבדואים בנגב" ולהליך בחינת ההתייחסויות לתזכיר החוק ולתוכניות הממשלה, שקוים כאמור בסעיף 3 להחלטה האמורה, החליטה הממשלה כדלקמן: 

1. לאמץ את דוח הסיכום של הליך ההקשבה לציבור לגבי תזכיר החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, שהוגש לממשלה על ידי השר זאב ב. בגין. דוח הסיכום מצורף בזה.
2. לאשר עקרונית את טיוטת חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג-2013.
3. משרד האוצר יקצה את המשאבים הדרושים ליישום החלטה זו על-פי קצב התקדמותה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות