הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 3 במרץ 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 3 במרץ 2013

א. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
ב. טיפול באוכלוסיית האוטיסטים בישראל
ג. סקירה על פעולות משרד הפנים בין השנים 2013-2009

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בסוף השבוע קיבלתי עדכון על השיחות האמריקניות או יותר נכון, שיחות המעצמות עם איראן בנושא הגרעין. הנציגה האמריקנית דיווחה על השיחות הללו למר יעקב עמידרור, היועץ לביטחון לאומי.

ההתרשמות שלי מהשיחות הללו היא, שהדבר היחיד שמושג בהן הוא משיכת זמן, ובמשיכת הזמן הזאת איראן מתכוונת להמשיך בהעשרה של החומר הגרעיני לפצצת אטום, והיא אכן ממשיכה ומתקרבת ליעד הזה.

אני חייב לומר, שבעת הזאת, האויבים שלנו מתלכדים כדי להביא בסופו של דבר לא רק לנשק גרעיני שיכוון נגדנו, אלא גם לנשק קטלני אחר שהולך ונערם סביבנו. בשעה שהם מלכדים ומאחדים את המאמצים שלהם, אנחנו נדרשים ללכד ולאחד את הכוחות אצלנו, כדי להדוף את הסכנות הללו.

לצערי, זה לא מה שקורה, אני אמשיך בניסיונותיי בימים הקרובים לאחד וללכד את הכוחות לקראת המטלות הגדולות הלאומיות והבינלאומיות, שאנחנו עומדים בפניהן, ואני מקווה שאני אצליח. אני אמשיך לנסות. "

ב. הממשלה דנה היום במתווה לאסדרת סוגיית הטיפול באוכלוסיית האוטיסטים בישראל והחליטה כדלקמן: 

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 5319 מיום 6.1.2013:

א. הממשלה רושמת לפניה את המתווה המוצע על-ידי הוועדה לאסדרת הטיפול באוכלוסיית האוטיסטים על-פי העקרונות להלן:
1. אבחון-
א. הקמת מרכזי אבחון הפועלים עפ"י הגדרה ממשלתית אחידה;
ב. פיתוח סלי שירותים ממשלתיים העונים על הצרכים ברמות חומרה שונות;
2. תשתיות-
א. פיתוח תשתיות המאפשרות חיים בקהילה (דיור קהילתי, תעסוקה ופנאי);
ב. פיתוח שירות חוץ ביתי (מסגרתי) בקהילה;
ג. פריסה גיאוגרפית של שירותים, עפ"י עקרונות שהוסכמו ע"י הוועדה;
3. מנגנונים-
א. הקמת ועדת תיאום בינמשרדית;
ב. הקמת מאגר נתונים ארצי שתהיה כפופה לבחינה משפטית בהתאם למתווה שייקבע;
ג. כלים לתכנון ופיתוח שירותים בתחזית רב שנתית;
4. כ"א, ידע ומחקר-
פיתוח כ"א, ידע ומחקר בנושא
5. מימון-
שלושה מקורות מימון אפשריים:
א. ממשלתי;
ב. קרנות ביטוח לאומי;
ג. השתתפות רשויות מקומיות;

ב. הממשלה מאשרת את מתווה עבודת האסדרה להלן:
1. הגשת דו"ח מפורט עד לתאריך 1.6.13.
2. הגשת דו"ח סופי הכולל תמחור עד לתאריך 1.10.13.
3. התכנית תפותח במסגרת "תכנית חומש" לטיפול באוכלוסיית האוטיסטים.
4. הקמת ועדת יישום אשר תדווח אחת ל – 6 חודשים לממשלה על ההתקדמות בפיתוח התכנית.

ג. שר הפנים, אלי ישי, מנכ"ל משרדו, עמרם קלעג’י, המשנה למנכ"ל, שוקי עמרני וכן מנהלת מנהל התכנון, בינת שוורץ, החלו בסקירה על פעולות משרד הפנים בין השנים 2013-2009.

במסגרת הסקירות עלו בין השאר הנושאים הבאים: בלימת מספר המסתננים לישראל, החזרת חלק מהמסתננים לארצות מוצאם, גיבוש תכניות עבודה של משרד הפנים, שיפור ההיערכות לבחירות לרשויות המקומיות, קידום רפורמה ברישוי עסקים, היערכות ומוכנות למצבי חירום, הטיפול במגזר הלא יהודי, גידול באישור תכניות לבניית יחידות דיור, קיצור משך ההליך התכנוני, אישור תשתיות ארציות, ייעול וביזור הליכי התכנון והכנות לאישורה של תכנית מתאר ארצית אחת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

Funzing-I

תגובות אחרונות