הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 28 באפריל 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 28 באפריל 2013

א. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
ב. מינוי המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון
ג. ציון יום ההוקרה למערך המילואים
ד. מינוי ועדת שרים לעניין מערך המילואים
ה. דיון בשינוי שם "משרד ההסברה והתפוצות" ל"המשרד לירושלים והתפוצות"
ו. החלטה על הפחתת הריכוזיות במשק והגברת התחרותיות, מינוי ועדת שרים לענייני יוקר המחיה, ריכוזיות ועידוד התחרות במשק
ז. מינוי ועדת שרים לענייני מדע, טכנולוגיה וחלל
ח. מינוי ועדת שרים לעניין מוכנות הזירה האזרחית למצבי חירום
ט. נוהל העברת תפקיד בעת חילופי מנהל כללי של משרד
י. דיון בדרכים להגברת התחרות והסדרת הרגולציה בענף הרכב
יא. דיון בהשתתפות בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות
יב. אישור קביעתו של נגיד בנק ישראל בדבר צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם של שטרי הכסף החדשים
יג. דיון בדבר הכרזה על מטבעות זיכרון וקביעת ערכם הנקוב של שטרי הכסף, צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:
"אנחנו מציינים היום את יום ההוקרה למערך כוחות המילואים. כוחות המילואים הם נדבך יסוד בכוחו של צה"ל, כלומר הם נדבך יסוד בקיום המדינה שלנו ואנחנו מביעים הערכה לאנשי ונשות המילואים שמקדישים מזמנם ותורמים למדינה ולביטחונה.
הביטחון הזה מאותגר תדירות. הלילה תקף צה"ל מטרות ברצועת עזה. אני מבקש להבהיר שאנחנו לא נאפשר מדיניות של טפטוף. טפטוף טילים או טפטוף רקטות ייתקל בתגובה מאוד תקיפה ואנחנו נעשה את כל הפעולות הנדרשות כדי להגן על ביטחון אזרחינו, גם בתגובה וגם בנסיבות שאינן קשורות בתגובה. אנחנו נעשה מה שצריך כדי להגן על מדינת ישראל ואזרחיה, גם בצפון, גם בדרום, בכל גיזרה שהיא.
אנחנו מחויבים להוריד את יוקר המחיה בישראל. הממשלה הזו חרטה על דיגלה את היעד הזה והיא גם תבצע אותו. זו ממשלה שמקדמת רפורמות. הרפורמות האלה יהיו גם באוויר, גם ביבשה, גם בים, בכל תחום שהוא.
לפני שבוע קידמנו את הרפורמה ב"שמים הפתוחים". היום אנחנו מביאים רפורמה להוזלת כלי הרכב והטיפול במוסכים. בהמשך נביא רפורמה גדולה מאוד בנמלי הים של ישראל.
במקביל לכך אנחנו נקים היום ועדה להוזלת יוקר המחיה.
אני קורא לכל השרים, בכל תחום שהוא, להביא רפורמות שמגדילות את התחרות, משפרות את השירות, מגדילות את היעילות, עוזרות להוריד את המחירים על המוצרים והשירותים שניתנים לאזרחי ישראל. אני חושב שאנחנו יכולים לחולל כאן המשכו של שינוי גדול, שמשאיר לאזרח הרבה יותר כסף בכיסו ונותן לאזרחי ישראל את האפשרות לרכוש מוצרים במחירים שאנחנו רואים אותם בחו"ל.
אין שום סיבה שהדבר הזה לא יקרה כאן. הסיבה העיקרית ליוקר המחיה הגבוה בישראל אלו מונופולים וקרטלים שמונעים תחרות ומונעים את הורדת המחירים לרמה שהם יכולים להיות בה. לכן זו מחויבות של הממשלה ואני גם מעודד את השרים ואת השרות להביא את הרפורמות האלה. אתם תיהנו מגיבוי, מתמיכה ומקידום מהיר של הרפורמות האלה. אני חושב שהצבר שלהן יחד יכול לחולל פה שינוי גדול מאוד, להזניק את כלכלת ישראל מעלה מעלה וגם לעזור לחברה בישראל, כי בסופו של דבר מי שמשלם את המחיר של חוסר היעילות אלו השכבות החלשות. העשירונים העליונים פחות רגישים למחירים של מוצרים ושירותי יסוד, אבל העשירונים התחתונים מאוד רגישים לכך וכשאנחנו מעודדים תחרות בכל תחומי החיים, בכל התחומים שהמשרדים שלכם מופקדים עליהם, אנחנו בעצם עוזרים גם לכלכלה בישראל וגם לחברה בישראל. לכן העידוד הזה ניתן, והוא אמיתי כפי שאתם יודעים. אני מדבר עם רובכם. כבר הספקתי לדבר עם רובכם, לא עם כולכם, אבל ההזמנה הזאת היא לכל רוחב השדרה של משרדי הממשלה.
נגיד בנק ישראל יציג היום את השטרות החדשים. הם יפים והם נוגעים גם בנפש שלנו, בשירה. אני מסכים עם אלה שאומרים שהיה מקום ושיש מקום להביא נציגים של משוררי ספרד. אני מוכרח להגיד שבכלל – של יוצאי קהילות ספרד וגם יוצאי קהילות אחרות. אני במיוחד מציע הצעה קונקרטית, שהראשון שנביא בשטרות הבאים יהיה מי שאני חושב שהוא אחד מגדולי משוררי ישראל, רבי יהודה הלוי, שאני מעריך את שירתו כגאונית וכחשובה למורשת עמנו, אבל בוודאי יהיו גם הצעות אחרות. אתם מוזמנים לתת אותן לנגיד בנק ישראל הבא."

ב. הממשלה מינתה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את שלמה בן אליהו לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון במקום מרדכי מרדכי.

ג. הממשלה ציינה היום את יום ההוקרה למערך המילואים.
ראש הממשלה, שר הביטחון וראש אגף כח אדם בצה"ל, העלו על נס את פעלם ותרומתם של אנשי המילואים והדגישו את חשיבות התמיכה הציבורית באנשי המילואים.

ד. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, למנות ועדת שרים לעניין מערך המילואים שהרכבה כדלקמן:
שר הביטחון – יושב ראש
שר האוצר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הכלכלה
שרת המשפטים
שרת התרבות והספורט
השר לביטחון הפנים
השר להגנת העורף

ה. הממשלה דנה בשינוי שם "משרד ההסברה והתפוצות" ל"המשרד לירושלים והתפוצות", בשינוי תוארו של השר בהתאמה, ובהעברת שטחי פעולה וסמכויות בענייני ירושלים. כמו-כן דנה בהעברת שטחי פעולה בתחום ההסברה, והחליטה כדלקמן:
שינוי שם ושינוי חלוקת התפקידים בין השרים
1.
א. לשנות את שם משרד ההסברה והתפוצות, כך שייקרא מעתה "המשרד לירושלים והתפוצות".
ב. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות שלפיה ישונה תוארו של "שר ההסברה והתפוצות" ל"שר לירושלים והתפוצות".
ג. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה, למנות את השר נפתלי בנט לשר לירושלים והתפוצות, במקומו של ראש הממשלה, שכיהן כשר ההסברה והתפוצות. החלטה זו תובא לאישור הכנסת כנדרש בסעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה.
ירושלים והתפוצות:
2.
א. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לירושלים והתפוצות את שטחי הפעולה בענייני ירושלים, ובכלל זה האחריות לרשות לפיתוח ירושלים, תכנית "אגן העיר העתיקה", שנקבעה בהחלטת ממשלה מס’ 4090 מיום 09.08.2005, "התכנית לפיתוח העיר ירושלים", שנקבעה בהחלטת ממשלה מס’ 4651 מיום 20.5.2012, "התכנית האסטרטגית לתיירות בירושלים", שנקבעה בהחלטת ממשלה מס’ 4652 מיום 20.5.2012, "הקמת אתרי חוויה תנכיים בירושלים", לפי החלטת ממשלה מספר 4654 מיום 20.5.2012, "תוכנית מרום", שנקבעה בהחלטת ממשלה מס’ 3238 מיום 29.5.2011, ו"התוכנית לחיזוקה של ירושלים" שנקבעה בהחלטת ממשלה מס’ 3696 מיום 6.6.2005. בכל מקום, בהחלטות הממשלה האמורות, שבו מוזכר "מנכ"ל משרד ראש הממשלה", יבוא במקומו "מנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות".
ב. האחריות על הקרן למורשת הכותל תישאר בידי משרד ראש הממשלה ולא תועבר במסגרת העברת שטח הפעולה כאמור.
ג. התקציב של שטחי הפעולה בענייני ירושלים כאמור בסעיף (א) לעיל, יועבר ממשרד ראש הממשלה למשרד לירושלים והתפוצות.
ד. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטחי הפעולה: המאבק באנטישמיות, לרבות ריכוז הפורום למאבק באנטישמיות, ממשרד ראש הממשלה למשרד לירושלים והתפוצות.
ה. משרד ראש הממשלה, בשיתוף המשרד לירושלים והתפוצות ינהל את תכנית "מסע" (פרויקט "מסע" – חינוך יהודי-ציוני בישראל ליהודי התפוצות) ותכנית "תגלית" ("זכות מלידה"), המבוצעות מכוח החלטות ממשלה, וזאת בהתאם להסכמים ביחס לתוכניות אלו. הרכב נציגי הממשלה בוועדות ההיגוי של תכניות מסע ותגלית ייקבעו במשותף ע"י ראש הממשלה והשר לירושלים והתפוצות או נציגיהם.
ו. לטובת מימוש החלטה זו יקצו נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר למשרד לירושלים והתפוצות תקנים בלשכת שר ובלשכת מנכ"ל, בכפוף לכללי התקשי"ר ובהתאם לכללים שייקבעו על ידי נציב שירות המדינה, וכן 10 תקנים ע"פ הפירוט: תקן מנהל אגף בכיר, תקן מנהל תחום בכיר, 2 תקנים של ראש תחום, 3 תקנים של מרכז בכיר, 2 תקנים של רכז וכן תקן יועץ משפטי אשר שכרו ותנאי העסקתו יהיו כשל אלה של יועצים משפטיים של משרדי ממשלה אחרים.
3. בהתאם לסעיף 1 לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988, לקבוע כי השר לירושלים והתפוצות יהיה השר הממונה על חוק זה, נוסף לשר האוצר הממונה לפי הוראות החוק.
4. בהתאם לסעיף 6(3) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לקבוע כי השר לירושלים והתפוצות יהיה השר האחראי לחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ.
הסברה
5.
א. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר מהמשרד לירושלים והתפוצות למשרד ראש הממשלה את שטחי הפעולה: הסברה, לשכת העיתונות הממשלתית ומרכז ההסברה.
ב. התקציבים והתקנים של שטחי הפעולה: הסברה (6 תקנים מקצועיים ו – 6 תקנים מנהליים), לשכת העיתונות הממשלתית ומרכז ההסברה, יועברו מהמשרד לירושלים והתפוצות למשרד ראש הממשלה.
6. תקציב הפעולות של משרד ההסברה והתפוצות, יחולק בצורה שווה בין המשרד לירושלים והתפוצות למשרד ראש הממשלה לטובת פעילות בתחום ההסברה, ויתווסף לבסיס התקציב של המשרדים.
7. א. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר מהמשרד לירושלים והתפוצות למשרד התקשורת את שטח הפעולה: לשכת הפרסום הממשלתית.
ב. התקציב והתקנים של לשכת הפרסום הממשלתית וכן 2 תקנים מנהליים יועברו למשרד התקשורת.
8. ראש הממשלה יכהן יו"ר ועדת השרים לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית.
9. בהתאם לסעיף 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, על העברת שטחי הפעולה כאמור בסעיפים 2, 5 ו-7 לעיל תימסר הודעה ליושב ראש הכנסת, והיא תובא לידיעת הכנסת.
10. תוקף העברת שטחי הפעולה כמפורט בסעיפים 2, 5 ו-7 לעיל יהא ממועד קבלת אישור הכנסת, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה, לשינוי בחלוקת תפקידי השרים, כאמור בסעיף 1(ג) לעיל.

ו. עוד החליטה הממשלה, בהתאם למדיניותה לפעול להורדת יוקר המחיה, להפחית את הריכוזיות במשק ולהגביר את התחרותיות, למנות ועדת שרים לענייני יוקר המחיה, הריכוזיות ועידוד התחרות במשק שהרכבה כדלקמן:
שר הכלכלה – יושב ראש
שר האוצר – ממלא מקום יושב ראש
שר האנרגיה והמים
שר החקלאות ופיתוח הכפר
השר להגנת הסביבה
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
שר התקשורת

ז. הממשלה מינתה ועדת שרים לענייני מדע, טכנולוגיה וחלל שהרכבה כדלקמן:
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל – יו"ר
שר האנרגיה והמים
שרת הבריאות
השר להגנת הסביבה
שר החינוך
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הכלכלה
השר לנושאים אסטרטגיים והשר לענייני מודיעין

ח. עוד מינתה הממשלה ועדת שרים לעניין מוכנות הזירה האזרחית למצבי חירום שהרכבה כדלקמן:
השר להגנת העורף – יו"ר
שר האוצר
שר האנרגיה והמים
שר הביטחון
שר הבינוי והשיכון
שרת הבריאות
שר הכלכלה
שר הפנים
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
השר לביטחון הפנים
השר להגנת הסביבה
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ט. הממשלה החליטה לתקן את החלטתה מס. 5342 מיום 27.1.2013 שעניינה נוהל העברת תפקיד בעת חילופי מנהל כללי של משרד (כניסת מנהל כללי לתפקיד) ושמטרתה לשפר ולמסד את תהליך העברת התפקיד בין המנהל היוצא למנהל הנכנס, כדלקמן:
במקום סעיף 2(ב) להחלטה האמורה יבוא –
" לאפשר הסדר חפיפת זמנים של עד 21 יום, לפי קביעת השר הממונה, בהתאם לאחת מחלופות אלה -
(1) ממועד כניסתו של המנכ"ל הנכנס לתפקיד, יוכל מי שהיה המנכ"ל היוצא להימנות על עובדי המדינה הפעילים ולסייע לכניסת המנהל הכללי החדש באמצעות תהליך חפיפה.
(2) ממועד אישור הממשלה את מינויו של המנכ"ל הנכנס ובטרם נכנס לתפקידו בפועל, הוא יוכל להימנות על עובדי המדינה הפעילים ולהתחיל בהליך החפיפה עם המנכ"ל המכהן.
הודעה על הסדר חפיפה כאמור, בהתאם לחלופה שנבחרה, תימסר לנציב שירות המדינה."

י. הממשלה דנה בדרכים להגברת התחרות והסדרת הרגולציה בענף הרכב והחליטה לאשר הפצת תזכיר חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"א-2011 (להלן–הטיוטה), בשינויים ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן;
א. יבוא כלי רכב מסחרי -
1) סוגי יבואנים מסחריים של רכב (להלן – יבואן מסחרי) יהיו אלה:
א. יבואן הפועל על פי הסכם עם יצרן הרכב (להלן – יבואן ישיר);
ב. יבואן הפועל על פי הסכם עם סוכן מורשה של יצרן הרכב (להלן – יבואן עקיף);
ג. יבואן המייבא עד 20 כלי רכב בשנה הפועל על פי הסכם (להלן – יבואן זעיר) ובהתאם לתנאים שקבע השר.
2) תנאים למתן רישיון יבוא ליבואן מסחרי יכללו, בין היתר, את אלה:
א. אספקת מוצרי תעבורה ומתן אחריות וטיפול בתקלות סדרתיות על ידי היבואן הישיר גם אם הרכב לא יובא על ידו;
ב. העמדת ערבות והון עצמי מזערי;
ג. קיומה של התחייבות היצרן כלפי היבואן הישיר למתן אחריות ולטיפול בתקלות סדרתיות עבור כל רכב מהתוצר אותו מייבא היבואן הישיר.
3) השר יהיה רשאי לקבוע את סוגי כלי הרכב ותוצריהם שיורשה לייבא יבואן זעיר.
4) בעת מתן רישיון ליבוא ישקול השר, בין היתר, שיקולים של קידום תחרות בענף הרכב, וזאת לאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים.
5) במהלך השנים 2013 עד 2015 יהיה רשאי יבואן זעיר לייבא רכב שטרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו.
6) להתיר ליבואן עקיף לייבא רכב שנרשם על שם סוכן מורשה של יצרן רכב (להלן – רכב רשום) בתנאים אלה:
א. טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו של הרכב;
ב. טרם חלפו 30 יום מהמועד שבו נרשם הרכב במדינת חוץ למועד השטת הטובין הנקוב בשטר המטען;
ג. מספר הקילומטרים אשר מופיע על מד האוץ של הרכב אינו עולה על מספר קילומטרים מירבי סביר כפי שקבע השר;
7) חובותיו של יבואן רכב יכללו, בין השאר, את אלה:
א. איסור התניית תוקפה של אחריות לרכב בטיפול כלי הרכב במוסך שירות של היבואן או בשימוש במוצר תעבורה מקורי, למעט מוצרי תעבורה חריגים שקבע השר.
ב. יבואן רכב רשאי להציע תקופת אחריות העולה על תקופת האחריות שניתנת על ידי יצרן הרכב, ובלבד שמחירה יוצע לקונה בנפרד והוא יהיה רשאי לוותר על רכישתה.
ג. איסור על יבואן רכב לבקש, לקבל לידיו או לאסוף מידע אודות שימושו של מוסך במוצרי תעבורה שלא נרכשו ממנו, והכל בתנאים שקבע השר.
ד. חובת יבואן רכב לספק למוסך או לגורם אחר שיקבע השר גישה למידע טכני, ציוד והכשרה לצורך טיפול בכלי הרכב המיובאים על ידו.
ה. חובת יבואן ישיר בקיום תקופת האחריות ותנאי האחריות הניתנת על ידי יצרן הרכב לכל רכב מתוצר המיובא על ידו אף אם בפועל כלי הרכב לא יובא על ידו, ואשר יש לגביה התחייבות של יצרן הרכב כלפי אותו יבואן ישיר.
ו. חובת יבואן ישיר בטיפול בתקלת בטיחות סדרתית, שיש לגביה התחייבות של היצרן כלפי אותו יבואן ישיר למתן אחריות ולטיפול בה, וקביעת אופן הטיפול בה.
ז. נודע ליבואן רכב עקיף אודות תקלת בטיחות סדרתית ברכב שיובא על ידו, יודיע על כך היבואן למי שקנה ממנו את הרכב, ויפנה אותו למוסך שירות לצורך טיפול, הכל כפי שקבע השר.
ב. יבוא רכב לשימוש אישי או עסקי -
1) יבוא רכב על ידי יחיד לשימוש אישי יותנה בתנאים הבאים:
א. הרכב מיועד לשימושו האישי או המשפחתי של המייבא.
ב. הרכב הוא מסוג M1, N1 אוL כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
ג. לא חלפו 24 חודשים מיום הייצור של הרכב עד מועד רישומו בישראל.
ד. הצהרת היבואן האישי בדבר קיומה של תשתית לתחזוקת הרכב.
ה. לא תועבר בעלות ברכב למשך שנה ממועד רישום הרכב.
ו. לא ייובא רכב נוסף בתוך שנתיים ממועד יבוא הרכב על ידי יחיד לשימוש אישי.
ז. הוספת שמו וכתובתו של מתווך לייבוא רכב למסמכי הרכב ככל שהיבואן האישי הסתייע בשירותיו.
2) על אף הוראות פסקה (1) בשנים 2013 עד 2015 -
א. יותר לעוסק לייבא שני כלי רכב בכל שנה לשימוש עסקי, בכפוף לתנאים (ב) עד (ה) שבפסקה (1).
ב. יותר ליחיד לייבא שני כלי רכב בכל שנה.
ג. עיסוק בתיווך לייבוא רכב -
1) להסדיר את העיסוק בתחום תיווך לייבוא רכב;
2) לקבוע תנאים למתן רישיון לעיסוק בתחום תיווך ליבוא רכב, ובכלל זה: החובות והאיסורים החלים על העוסק בתיווך ליבוא רכב ואיסור על עיסוק בתחום התיווך ללא רישיון;
3) לקבוע סנקציות מנהליות ופליליות כנגד הפרת תנאי הרישיון כאמור;
4) המתווך לא יהיה רשאי לקבל לידיו כסף מאת יבואן לצורך תשלום עבור כלי הרכב המיובא;
5) השר רשאי לקבוע הוראות בדבר חובות המתווך למייבא הרכב, ובכלל זה: חובת ואופן הצגת שכרו של המתווך וחובת גילוי נאות בדבר עברו של הרכב ומצבו הטכני.
ד. מוסכים ושירות -
1) סוגי המוסכים יהיו אלה (להלן – מוסכים מורשים):
א. מוסך לטיפול בכל סוגי הרכב שאינו קשור בהסכם עם יבואן (להלן – מוסך כללי);
ב. מוסך מומחה לטיפול בתוצר מסוים של כלי רכב שאינו קשור בהסכם עם יבואן (להלן – מוסך מומחה);
ג. מוסך שירות של היבואן או הקשור עמו בהסכם (להלן – מוסך שירות של יבואן).
2) השר יקבע תנאים למתן רישיון מוסך או חידושו, הכוללים, בין היתר, הוכחת יכולת מקצועית לטפל בכלי רכב, קיומם של ציוד ומכשור מתאימים ונוכחות מנהל מקצועי בשעות פעילות המוסך.
3) מוסך לא רשאי להעביר מידע ליבואן רכב אודות מוצרי תעבורה שלא נרכשו מהיבואן.
4) רשות הרישוי תהיה רשאית להתלות רישיון של כלי רכב או לסרב לחדשו אם נמצא כי טופל במקום שאינו מוסך מורשה, עד לביצוע בדיקת תקינות של הרכב, והכל כפי שקבע השר.
ה. חלפים ומוצרי תעבורה -
1) השר רשאי לקבוע כללים שבהם יחויב בעל רישיון סחר העוסק במוצרי תעבורה, וכן תנאים בנושא ערבות בנקאית וחילוטה.
2) בהמשך להחלטה מס’ 4191 מיום 29 בינואר 2012:
א. להתאים את התנאים לסחר במוצרי תעבורה לדרישות התקינה הבין-לאומית החלות על חלקי חילוף של כלי רכב.
ב. לבטל את התנאים והנהלים ליבוא חלקי חילוף שאינם מוגדרים כמוצרי תעבורה.
ג. לקבוע כי השר יהא רשאי לקבוע רשימת מוצרי תעבורה בעלי היבטים בטיחותיים או סביבתיים ואת התנאים ליבואם וליצורם.
ד. השר רשאי לקבוע סימון מוצרי תעבורה לאחר מועד הייבוא בלבד, וזאת פרט לשם היצרן.
ו. הגברת השקיפות בענף הרכב -
1) השר רשאי לקבוע כללים בדבר חובת בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה לפרסם באינטרנט מידע אודות מוצרי התעבורה הנמכרים על ידו מהסוגים שקבע השר, לפי מספר קטלוגי, לרבות מחירם לצרכן.
2) לקבוע הוראות בדבר הקמת מאגר מידע אינטרנטי המאפשר השוואה בין מחירים של מוצרי תעבורה לפי מספר קטלוגי שיתבסס על הנתונים שיפרסם יבואן כלי רכב ויבואן מוצרי תעבורה; להנחות את השר לעשות את כל הפעולות הנדרשות בדבר הקמת מאגר כאמור.
3) מנהל מקצועי של מוסך יחויב לדאוג להצגת מידע בפני לקוח בהתאם להוראות שקבע השר, ובין היתר: סוגי החלפים הקיימים המתאימים לתיקון המבוקש על ידו ומחיריהם, פירוט בדבר עבודת התיקון הנדרשת בכלי הרכב טרם ביצוע העבודה, ופירוט עבודת התיקון שבוצעה בפועל; השר רשאי לקבוע לעניין זה הוראות בדבר אופן הצגת המידע והמועדים להצגתו.
4) השר רשאי לקבוע הוראות בדבר חיוב יבואן רכב לפרסם באינטרנט אמות מידה להכרה במוסך כמוסך שירות של יבואן וחובת דיווח אודות מוסך שבוטלה ההכרה בו כמוסך שירות כאמור.
5) לתקן את חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008, באופן הבא:
א. לאפשר הקמת מאגר מידע, שיכלול:
1. מידע על רכב ממוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח, יבואן הרכב, סוחר רכב או חברת החכר והשכרה, לרבות תיקונים וטיפולים במוסך ומועדם, ונתונים נוספים המשפיעים על שווי הרכב.
2. המידע הקיים על הרכב במשרד התחבורה, לרבות מספר הבעלים הקודם של הרכב, סוגי הבעלים שהיו לרכב, נזק בטיחותי שנגרם לרכב, ומספר הקילומטרים שנרשם בבדיקת הרישוי השנתית שעבר הרכב.
ב. כל אדם יהיה זכאי לקבל מידע על הרכב ממאגר המידע תמורת תשלום.
ג. להנחות את השר לבצע את כל הפעולות הנדרשות לקדם הקמת מאגר מידע כאמור.
ד. במאגר המידע לא יכלל מידע, כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם שאינה נכללת במידע כאמור.
ז. השר רשאי לקבוע תנאים לקבלת רישיון לקניית רכב חדש ומכירתו דרך עיסוק ולחובות בעל רישיון כאמור, כך שיוכל למכור רכב כחדש ללא שיחויב לרשום את בעלותו ברישיון הרכב טרם מכירתו.
ח. השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי להאריך את תוקפן של ההוראות הקבועות בסעיפים 1(א)(5) ו-1(ב)(2) או לקבוע תחתן הסדרים קבועים.
2. נושאים נוספים:
א. פיקוח על מחירי מוצרי תעבורה:
1) להנחות את ועדת המחירים הפועלת על פי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996 (להלן בהתאמה – ועדת המחירים ו-חוק הפיקוח), לבחון בתוך 90 יום ממועד קבלת החלטה זו הטלת חובת דיווח לפי פרק ז’ לחוק הפיקוח, על יבואני רכב ויבואני מוצרי תעבורה בנוגע למוצרי תעבורה של דגם חדש, וזאת לתקופה של שלוש שנים מהמועד שבו הדגם יובא לראשונה לישראל.
2) להנחות את השרים, על בסיס המלצה של ועדת המחירים, ככל שתינתן, לקבוע בצו לפי חוק הפיקוח, את חובת הדיווח כאמור.
ב. להנחות את השרים ליישם את התכנית להגברת האכיפה והפיקוח על ענף המוסכים, אשר גובשה במשרדי התחבורה והאוצר, ובכלל זה: הרחבת האכיפה כנגד מוסכים בלתי מורשים ועדכון מתכונת הפיקוח כך שתכלול גם פיקוח על תפקודו המקצועי של המוסך, וזאת, בין היתר, באמצעות תגבור מערך הפקחים והקצאת משאבים נאותה לביצוע פעילות זו.
ג. להנחות את המפקח על הביטוח במשרד האוצר לפעול להגברת המודעות של הצרכנים לאפשרות השימוש בשמאי מכריע וייעול המנגנון הקיים.
ד. להנחות את השרים למנות צוות בין משרדי למימוש האמור בהחלטה זו. הצוות יבחן מעת לעת את מידת התחרותיות בענף הרכב ויגבש המלצות שיובאו בפני השרים בדבר אמצעים נוספים להגברת התחרות בענף, ובין היתר, באמצעות:
1) בחינת אפשרות פיצול מותגים ליבואנים שונים;
2) בחינת אפשרות הגבלת הנחות הניתנות על ידי יבואני הרכב לחברות ליסינג.
3. לעניין החלטה זו –
"חוק פיקוח" – חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996;
"ועדת המחירים" – שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק פיקוח;
"השר"- שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים;
"השרים" – השר ושר האוצר;
"יבואן רכב מסחרי" – מי שהוא יבואן ישיר, יבואן עקיף או יבואן זעיר;
"מנהל מקצועי" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מוסכים;
"תוצר" – שם סדרת הרכב הנקבע ע"י יצרנו, מתועד במסמכי התקינה של הרכב ומצוין ברישיון הרכב;
"דגם" – תת קבוצה של תוצר הנקבע על ידי יצרן הרכב ובהתאם לנתונים הטכניים של הרכב ומצוין ברישיון הרכב;
"סוג" – כמשמעותו בתקנות התעבורה התשכ"א-1961;
"עוסק"- כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
"רכב החכר"- כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985;
"מוסך שירות של יבואן"- מוסך מומחה של יבואן או מוסך מומחה הקשור עם יבואן ישיר או יבואן עקיף בהסכם לטיפול ברכב מתוצר המיובא על ידו ;
"מוצר תעבורה" – מכלל, אביזר, מכשיר, חלק חילוף או חומר נוזלי או מוצק המשמש לתקינותו או לתחזוקתו של רכב, לשם הבטחת פעילות התקינה או לבטיחותו של הרכב או של המשתמש בו ולרבות כל מוצר שהוא חלק מציוד רכב על פי דין שיש לו תקן או שהשר קבע לגביו כי הוא בעל היבט בטיחותי או סביבתי;
"מוצר תעבורה מקורי" – מוצר תעבורה שתוכנן ויוצר על פי מפרט שקבע יצרן רכב, אושר על ידו כמתאים לייצור הרכב מדגם שהוא ייצר ולתחזוקתו והוא או אריזתו מסומנים בסמלו המסחרי של יצרן הרכב.

יא. הממשלה דנה בהשתתפות בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות והחליטה, בהמשך להחלטותיה מס’ 3024 מיום 27 בינואר 2008, מס’ 4032 מיום 24 באוגוסט 2008, מס’ 4462 מיום 1 בפברואר 2009 ומס’ 4026 מיום 25 בדצמבר 2011 (להלן – החלטה 4026), שעניינן השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות בטיסות בינלאומיות, ובהמשך להחלטה מס’ 59 מיום 21 באפריל 2013, שעניינה אישור הסכם התעופה האירופי – ים תיכוני בין ממשלת מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי והמדינות החברות בו ("שמיים פתוחים") (להלן- החלטה 59), וכל עוד "אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ" תמשיך לספק שירותי אבטחת תעופה לחברות התעופה הישראליות לפי הוראות והנחיות שירות הביטחון הכללי:
1. לתקן את החלטה 4026, כמפורט להלן:
א. במקום סעיף 1 יבוא:
"1. שיעור השתתפות המדינה בתקציב אבטחת התעופה של חברות תעופה ישראליות אשר מספקות שירותי אבטחת תעופה בהתאם להוראות השב"כ, יעודכן כמפורט להלן:
א. השתתפות בשיעור 70% עד ליום 30 באפריל 2013.
ב. השתתפות בשיעור 72.5%, וזאת החל מיום 1 במאי 2013.
ג. בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) ישולמו לכלל חברות התעופה הישראליות, לפי חלקן היחסי בתקציב אבטחת תעופה, התוספות הבאות –
1) תוספת בגובה של 12.5% מהתקציב שיאושר על ידי משרד האוצר לפעילות שירותי אבטחת תעופה לשנת 2013 (להלן – תקציב הבסיס), וזאת החל מיום 1 במאי 2013.
2) תוספת בגובה של 12.5% מתקציב הבסיס, וזאת החל מהמועד שבו התחילה פעילותם של שני קווי תעופה סדירים לפחות אשר לא פעלו טרם חתימת הסכם שמיים פתוחים או הורחבה פעילותם של ארבעה קווי תעופה סדירים קיימים, או התחילה פעילותו של קו תעופה סדיר אחד לפחות אשר לא פעל טרם חתימת הסכם שמיים פתוחים והורחבה פעילותם של שני קווי תעופה סדירים קיימים, והכל בהתאם להסכם שמיים פתוחים וההסכם אפשר את תחילת פעילותם או הרחבתם.
ד. עדכון שיעור ההשתתפות כמפורט בסעיפים קטנים (ב) ו – (ג), לגבי כל אחת מחברות התעופה הישראליות יותנה בקבלת התחייבות מאותה חברה למיצוי טענותיה ביחס לשיעור השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון שלה, וביחס להסכם שמיים פתוחים לפי החלטה 59, וזאת, בין היתר, נוכח הקמת הצוות לטיפול בסוגיות בהקשר להסכם התעופה האירופי – ים תיכוני כאמור בהנחיית ראש הממשלה לפי החלטה 59, וכל עוד החברה עומדת בהתחייבויותיה כאמור.
ה. עדכון התוספות שלפי סעיף קטן (ג) ייעשה בתום כל שנת תקציב בהתאם לאופן עדכון תקציב אבטחת התעופה, ובלבד ששיעור הגידול או ההפחתה, לפי העניין, ביחס לתקציב הבסיס או ביחס לעדכון האחרון עולה על 4%."
ב. סעיף 10 יתוקן כך שתוקף ההחלטה ישונה ליום 31 בדצמבר 2019.
2. סעיף (ב) להחלטה 59 – יבוטל.

יב. הממשלה אישרה את קביעתו של נגיד בנק ישראל בדבר צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם של שטרי הכסף החדשים בעריכים של 20, 50, 100, ו-200 שקלים חדשים שיוצאו על ידי בנק ישראל, וזאת בהמשך לאישור המועצה המנהלית בדבר הפרטים האמורים וכן בהמשך להחלטת ממשלה מספר 3137 (להלן – החלטה 3137), מיום 10 באפריל 2011, אשר אישרה את קביעת הנגיד בדבר ערכם הנקוב של שטרי הכסף החדשים שיוצאו והדמויות שיופיעו עליהם.
השטרות יונפקו במהלך השנים 2013-2014.
הממשלה גם פנתה לבנק ישראל כדי שזה ינפיק בעתיד שטרות נושאי דיוקנאות של נשים ואישים שייצגו את כל קהילות ישראל.

יג. עוד דנה הממשלה בדבר הכרזה על מטבעות זיכרון וקביעת ערכם הנקוב של שטרי הכסף, צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם (מצ"ב) והחליטה כדלקמן:
1. בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, לאשר את הצעתו של נגיד בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל, בדבר הכרזה על המטבעות שלהלן כמטבעות זיכרון:
מטבע בסדרת גביע העולם בכדורגל, שנושאו "ברזיל – 2014″, התשע"ג – 2013; בערכים נקובים של 5 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט) ו- 1 שקל חדש (כסף רגיל).
(מועד הנפקה מתוכנן: מאי-יוני 2013).
מטבע בסדרת יום העצמאות, שנושאו "60 שנה לייסוד יד ושם", התשע"ג – 2013; בערכים נקובים של 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), 1 שקל חדש (כסף רגיל).
(מועד הנפקה מתוכנן: מאי – יוני 2013).
2. בהתאם לסעיף 43(ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע–2010, לאשר את הצעתו של נגיד בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל ביום 18.3.2013 וביום 11.4.2013, בדבר ערכם הנקוב, צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם של מטבעות הזיכרון שבסעיף 1 להחלטה, כמפורט בבקשת הנגיד.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

MyTama38

תגובות אחרונות