הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 05 במאי 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 05 במאי 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו מציינים את יום ירושלים בהר הרצל, במוזיאון של חוזה המדינה. הרצל אמר: "בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים". בירושלים אנחנו מפתחים את מדינת היהודים ומבטיחים את עתידה.

אני חושב שאין מקום ראוי יותר מלקרוא לאזרחי ישראל, לילדי ישראל לבקר בירושלים, לבוא למוזיאון הזה ולראות את הגדולה של האיש הזה, שהיה אחד מענקי ההיסטוריה, לא רק ההיסטוריה היהודית, אלא ענקי ההיסטוריה. אני חושב שהחזון שלו, שהפיח חיים בעם מפוזר וחלש שלא היה יכול לדאוג לגורלו – החזון הזה והעוצמה הזאת הביאו אותנו לכאן לחיים חדשים.

אני חושב שראוי שכל ילד וילדה בישראל, וגם רבים שמבקרים כאן, יבינו מה השורשים שלנו, מה הקשר שלנו לציון, והמחויבות שלנו להמשיך לפתח את ארצנו במולדתנו, ואת מדינתנו לדורות הבאים.

אני גם שמח לומר שבמעמד הזה, אנחנו יכולים לציין התפתחות גדולה מאד בירושלים בשנים האחרונות, יש תנופה חזקה מאד בכל התחומים, בחינוך, בתרבות, בספורט, בתחבורה, בתיירות, במדע וברפואה. התפתחות גדולה מאד, וירושלים הופכת להיות מטרופולין מודרני עם חיבור חזק מאד לעבר והזנקה לעתיד מאד מבטיח. אגב, זה בדיוק החזון של הרצל, כך הוא כתב על ירושלים, כמו שהוא כתב על ארץ ישראל כולה.

אני שמח שאנחנו משתפים פעולה בדבר הזה, הישיבה הזאת מבטאת את המחויבות של הממשלה להמשיך את התנופה, יחד עם עיריית ירושלים, בכל המשרדים ובכל האפיקים, כדי שהתפנית הזאת תימשך בכל עוצמתה.

לפני שנפתח את ישיבת הממשלה, אבקש לציין שני דברים נוספים, האחד, להודות למערך הכבאות של ישראל, לאנשים שנלחמו בשבוע האחרון באין סוף של שריפות, ועשו את זה בהצלחה רבה מאד על הקרקע ובאוויר. הם עשו עבודה יוצאת מן הכלל סביב השעון, ואני אבקש למסור להם ברכות שנשלחות מהממשלה ואני בטוח שגם מכל אזרחי ישראל.
הדבר השני, לציין בצער את פטירתה של סופרת דגולה, דבורה עומר. סופרת דגולה שהטביעה את חותמה על דורות של ילדים, לרבות ילדיי. היא כתבה דברים שמדברים על ליבם של צעירים בארץ, היא נגעה בערכים, נגעה בשורשים, באישים ובנשים שהניחו כאן את היסודות למדינת ישראל.

אני חושב שהיא הייתה סופרת יוצאת מן הכלל, ואבקש לשלוח את התנחומים של הממשלה כולה למשפחתה, עם הרבה מאד הערכה."

ראש עיריית ירושלים מציין ואומר:

"יום ירושלים שמח לכולם. ראש הממשלה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לך בשמי, בשם הנהלת העיר ובשם תושבי העיר, לך ולממשלה כולה.

אין ספק שירושלים בתנופה בתחומים רבים, וזה לא היה קורה בלי תמיכתה של ממשלת ישראל בראשותך, בממשלה הקודמת, ואני בטוח שגם בממשלה הנוכחית. לשמחתי הרבה, אנחנו רואים שינוי מגמה בקיטון בהיקפי "התנועה הציונית" שעזבה את העיר, דהיינו משפחות ציוניות, שלצערנו, בעבר, עזבו את העיר ולשמחתי הרבה יש לנו שינוי מגמה ויש לנו גידול במשפחות צעירות, בכמות תלמידים בזרם הממלכתי והממלכתי דתי; פי ארבעה יותר אירועי תרבות בעיר ירושלים. התיירות עלתה והיום היא מתקרבת ל-4 מיליון תיירים בשנה, שירושלים היא הנהנית העיקרית.

הנחנו פה לשרי הממשלה חוברת ובה היקפי הפרויקטים שחלקם כבר הבשיל וחלקם בתהליך, שלשמחתי הרבה הם מאיצים את השינויים הכלכליים בעיר ירושלים. בירושלים הוכפלו מספרי המועסקים החדשים כל שנה, מ-5,000 מועסקים ל-10,000 מועסקים בשלוש השנים האחרונות.

כאשר אני מסתכל קדימה, ברור לי שהתהליך הזה מחזק ומחסן את ירושלים, ועל כך תודתי מקרב לב. אין ספק שיש לנו רשימה מאד מאד ארוכה של פרויקטים גם קדימה, ואני מרגיש כבר, מתחילת הכינון של הממשלה החדשה, רוח גבית חזקה מכלל המשרדים, שבראשם אתה אדוני ראש הממשלה.

אני רוצה שוב להודות לכולם. אתם בהחלט יכולים להיות גאים בתהליכים שמתרחשים בעיר ירושלים, וכולי תקווה שנשב פה גם בשנה הבאה ונדון בעוד פרויקטים ועוד פיתוח לקראת השנים הבאות.

ראש הממשלה, תודה רבה."

***

ב. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את דביר כהנא לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לירושלים והתפוצות.

***

ג. הממשלה מינתה את ועדת השרים לענייני ירושלים שהרכבה כדלקמן:
ראש הממשלה – יו"ר
שר האוצר
השר לאנרגיה ומים, והשר לפיתוח הנגב והגליל, והשר לשיתוף פעולה אזורי
השר לביטחון הפנים
שר הבינוי והשיכון
שר החינוך
שר הכלכלה והשר לירושלים והתפוצות
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
שרת המשפטים
השר לנושאים אסטרטגיים והשר לענייני מודיעין
שר הפנים
שר התיירות
שרת התרבות והספורט

***

ד. הממשלה דנה בשדרוג שדרת המוזיאונים בירושלים והחליטה כדלקמן:
לאור חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ובהמשך להחלטות ממשלה מס’ 2147 מיום 29.7.2010 ומס’ 3238 מיום 29.5.2011, העוסקות בקידום תחום התיירות בעיר ירושלים ובמטרה להגדיל את ההיצע התרבותי והתיירותי בעיר, לסייע בשדרוג שדרת המוזיאונים.
1. על מנת לקדם את הקמתו של מוזיאון הטבע של ירושלים, להמליץ לרשות מקרקעי ישראל להקצות את הקרקע בשדרת המוזיאונים, בהתאם לתכנית מאושרת מס’ 3905, מגרשים 2, 3 בפטור ממכרז ובדמי חכירה סמליים, לאוניברסיטה העברית בירושלים. אין באמור כדי למנוע מהאוניברסיטה העברית להתקשר עם צד שלישי לצורך ניהול מוזיאון הטבע.
2. לטובת הרחבת מוזיאון ארצות המקרא, להמליץ לרשות מקרקעי ישראל להקצות למוזיאון ארצות המקרא את השלמת מגרש מס’ 1, בהתאם לתכנית מאושרת, מס’ 13132, בפטור ממכרז ובדמי חכירה סמליים.
3. החלטה זו תבוצע בהתאם לאמור בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ובתקנותיו ובכפוף לכל דין, לרבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רשות מקרקעי ישראל.

***

ה. כמו כן, דנה הממשלה בעניין מרכז הקונגרסים הבינלאומי בירושלים והחליטה כדלקמן:
לאור חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ובהמשך להחלטות ממשלה מס’ 3238 מיום 29.5.2011 ומס’ 2147 מיום 29.7.2010, במטרה לחזק את כלכלתה של העיר ירושלים באמצעות חיזוק תחום התיירות בכלל ותחום התיירות העסקית בפרט; בכדי לחזק את מעמדה של ירושלים כעיר תיירות ובשל חשיבות קיומו של מרכז כנסים בינלאומי בבירת ישראל.
1. להקים צוות בראשות מנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות ובהשתתפות נציגי משרד ראש הממשלה, משרד התיירות, אגף התקציבים במשרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים, או נציגיהם. הצוות יבחן, על בסיס העבודה הכלכלית, כאמור בסעיף 2 שלהלן, את הדרכים לקידום ופיתוח מרכז הקונגרסים הבינלאומי בירושלים.
2. להנחות את מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים לבצע, תוך 3 חודשים, עבודה כלכלית מקיפה לבחינת כלל ההיבטים הנדרשים לטובת קידום ופיתוח של מרכז הקונגרסים הבינלאומי, , במסגרת תכנית הפיתוח של הכניסה לעיר.
3. הצוות יציג את המלצותיו בפני ועדת השרים לענייני ירושלים תוך חצי שנה מיום קבלת החלטה זו.

***

ו. הממשלה דנה בהקצאת קרקע למוסדות אקדמיים מוכרים ומתוקצבים בירושלים והחליטה כדלקמן:
לאור חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע, כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים; בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 4464 מיום 27.11.2005, החלטת ממשלה מס’ 3696 מיום 6.6.2005, החלטת ממשלה מס’ 3238 מיום 29.5.2011 והחלטת ממשלה מס’ 4120 מיום 12.1.2012, במסגרתן מבוצעות פעולות לחיזוק העיר ירושלים ולהעצמת ההשכלה הגבוהה בה על דעת הועדה לתכנון ולתקצוב והמועצה להשכלה גבוהה (להלן- ות"ת ומל"ג בהתאמה); ובמטרה לחזק את מעמדה של העיר כמרכז אקדמי מוביל ולשם הגדלת מספר הסטודנטים בירושלים –
1. לסייע להתרחבות מוסדות אקדמיים בירושלים, מוכרים ומתוקצבים, אשר התרחבותם תאושר על ידי הות"ת והמל"ג. לשם כך יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד רה"מ, או מי מטעמו ובהשתתפות מנכ"ל ות"ת/מל"ג, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, הממונה על התקציבים באוצר, מנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות, והרשות לפיתוח ירושלים, או מי מטעמם (להלן – "הצוות"), אשר ימליץ לרשות מקרקעי ישראל, להקצות קרקע למוסדות להשכלה גבוהה כאמור, בפטור ממכרז, על פי קריטריונים שייקבעו על ידו. הצוות יבחן בין היתר, מתן המלצה לרשות מקרקעי ישראל להקצות קרקע לבית הספר הגבוה לטכנולוגיה – מכון טל בפטור ממכרז, אשר התרחבותו כבר אושרה על ידי מינהל ות"ת/מל"ג.
2. להמליץ לרשות מקרקעי ישראל להקצות קרקע לאקדמיה בצלאל לאמנות ולעיצוב, כאמור בהחלטת ממשלה 4464 מיום 27.11.2005, בפטור ממכרז, לצורך תהליך העברתו למרכז העיר, כפי שאושר עקרונית ע"י ות"ת/ מל"ג.
3. הצוות רשאי, בין היתר, לבחון ולהמליץ, בדבר אופן הקצאת הקרקע ודרך מימונה, הזכויות בה, והתשלום בגין הקצאתה למוסדות אקדמיים, המוכרים ומתוקצבים על ידי המל"ג (חכירה/הרשאה/הסכם פיתוח/קביעת שיעורי דמי חכירה מופחתים/דמי חכירה סמליים) והכל בכפוף להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רשות מקרקעי ישראל.
4. יו"ר רשות מקרקעי ישראל ידווח לועדת השרים לענייני ירושלים, תוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו על יישומה.
5. למען הסר ספק יובהר, כי אין בהחלטה זו כדי להשליך על מדיניות הממשלה או המועצה להשכלה גבוהה או הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ואין בה כדי לגרוע מסמכויות המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב שלה או משיקול דעתן.
6. החלטה זו תבוצע בהתאם לאמור בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ובתקנותיו ובכפוף לכל דין.

***

ז. הממשלה דנה בהעברת סמכויות ושטחי פעולה של המשרד לשירותי דת והחליטה כדלקמן:
בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד : הממשלה, להעביר שטחי פעולה
כדלהלן:
א. להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לשירותי דת את הרבנות הראשית לישראל כיחידת סמך, ואת מערך הגיור, על תקניהם ותקציביהם.
ב. להעביר ממשרד התיירות למשרד לשירותי דת את האחריות לעמותה הממשלתית: המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים.
על פי סעיף 9(א)(11) ו- (ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, על העברת שטחי הפעולה תימסר הודעה ליושב ראש הכנסת והיא תובא לידיעת הכנסת.
ההחלטה לפי סעיף זה תיכנס לתוקף במועד קבלת אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף 2 להלן.
בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד : הממשלה, להעביר את הסמכויות המוקנות לראש הממשלה ולשרים, לפי המפורט להלן:
להעביר את הסמכויות המוקנות לראש הממשלה אל השר לשירותי דת לפי החוקים הבאים:
א. חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980.
ב. חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983.
ג. חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), התשל"ט-1979.
ד. פקודת מאכל כשר לחיילים, 1948.
ה. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות, התשל"ה-1974.
ו. סעיף 6 לתוספת לחוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952.
ז. סעיף 3(2) לחוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשס"ח-2008.
ח. פקודת העדה הדתית (המרה), 1927 – בנושאי גיור.
ט. חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ג-2002.
י. סעיף 74יז(ה) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.
להעביר את הסמכויות המוקנות לשר התיירות לשר לשירותי דת לפי החוקים הבאים:
א. סעיף 70 לחוק המים, התשי"ט-1959.
ב. סעיף 22(ב)(3) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.
ג. סעיפים 29(ג), 32(ב) לחוק העתיקות, התשל"ח-1978.
ד. סעיף 99 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
ה. סעיף 77(א) לחוק הנפט, התשי"ב-1952.
ו. סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962.
ז. סעיף 6(2) לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966.
ח. סעיפים 51(א), 52 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965.
ט. סעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967, למעט סמכויות הטיפול בקבר רבי שמעון בר-יוחאי.
י. סעיף 22(א) לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957.
יא. חוק רשות נאות מרפא, התשל"ג-1973, סעיף 34(ב).
להחזיר את סמכויות המשרד לענייני דתות וסמכויות השר לענייני דתות, שהועברו לראש הממשלה, לשר לשירותי דת ולמשרד לשירותי דת, לפי החוקים הבאים:
א. סעיף 9(ב)(2) לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998.
ב. סעיף 8(א)(1) לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988.
המשרד לשירותי דת יהיה המשרד הממונה על השמיטה ויוענקו לו כל הסמכויות הנגזרות מכך והתקציבים הנצרכים, וזאת מבלי לפגוע בסמכויות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא.
העברת הסמכויות כאמור בסעיף זה תובא לאישור הכנסת, כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

***

ח. הממשלה אישרה את ההכרזה על מטבע זיכרון וקביעת ערכו הנקוב של שטר הכסף, צורתו, תוכנו ושאר פרטיו והחליטה כדלקמן:
1. בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, לאשר את הצעתו של נגיד בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל, בדבר הכרזה על המטבע שלהלן כמטבע זיכרון:
מטבע בסדרת בוליון "ירושלים של זהב", שנושאו "היכל הספר", התשע"ג – 2013; בערך נקוב של 20 שקלים חדשים (זהב רגיל);
(מועד הנפקה מתוכנן: מאי – יוני 2013)
2. בהתאם לסעיף 43(ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, לאשר את הצעתו של נגיד בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל, בדבר ערכו הנקוב, צורתו, תוכנו ושאר פרטיו של מטבע הזיכרון שבסעיף 1 להחלטה, כמפורט בבקשת הנגיד מיום 24.4.2013.

***

ט. ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, הציג בפני הממשלה סדרה של מיזמים ופרויקטים המתבצעים בירושלים בתחומים שונים כמו תיירות, כבישים, מדע, רפואה , תעסוקה ובניה. ראש העירייה מבהיר כי בכוונת העירייה להפנות מאמצים להפיכתה של העיר ירושלים למוקד תיירותי ולהגדיל את מספר התיירים המבקרים בעיר. כן הבהיר מר ברקת כי העירייה פועלת ליצירת תנאים לקליטת צעירים בעיר והשארת צעירים בני העיר בירושלים.
ראש העירייה הודה לראש הממשלה ולחברי הממשלה על סיועם לפיתוחה של העיר.
ראש הממשלה העלה על נס את פעולתו של ראש עיריית ירושלים ושל העירייה בפיתוחה של ירושלים ובהפיכתה למטרופולין משגשג.

***

י. ראש הממשלה דיווח לחברי הממשלה על מטרות ביקורו בסין האמור להתחיל היום. ראש הממשלה הבהיר כי בכוונתו להדבר עם אנשי הממשל בסין כדי להגביר את הייצוא הישראלי למדינה זו ולפתח קשרים כלכליים נוספים וזאת בנוסף למגעים שהוא אמור לקיים בנושאי מדיניות וביטחון.

***

יא. הממשלה דנה בתיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 והחליטה כדלקמן:
1. להנחות את שר האוצר להפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן בהתאמה – "תזכיר החוק", ו-"החוק"), כלהלן –
א. סעיף 5 לחוק יתוקן, כך שהממשלה תקבע את שיעור הגרעון הכולל מן התוצר המקומי הגולמי בשנת הכספים 2013 באופן שלא יעלה על 4.9%, ובשנת הכספים 2014 באופן שלא יעלה על 3%.
ב. על אף הוראת סעיף 6א לחוק, הממשלה תהא רשאית להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשנת הכספים 2013 בשיעור נוסף על השיעור הקבוע בסעיף 6א האמור, שלא יעלה על %2.2 ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2012. הגידול האמור לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת הכספים 2013, לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות אחריה.
2. לפעול לקיצור הליך החקיקה של תזכיר החוק האמור בסעיף 1, באופן הבא:
א. הממשלה רושמת לפניה את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה לקיצור משך ההפצה של התזכיר להערות הציבור, כך שיובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה עד ליום 19 במאי.
ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את טיוטת החוק על דעת הממשלה. אם יחול שינוי מהותי בין תזכיר החוק לטיוטת החוק, יביא שר האוצר, או יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה, את טיוטת החוק לאישור הממשלה.
ג. לפנות לוועדת הכנסת, בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, בבקשה לפטור מחובת הנחה של הצעת החוק.
ד. לפנות לוועדת הכנסת, בבקשה להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.25 מ- 5)
הוסף תגובה

תגובות (1)

  1. דלית 05/05/2013 להגיב
    "אני חושב שראוי שכל ילד וילדה בישראל, וגם רבים שמבקרים כאן, יבינו מה השורשים שלנו, מה הקשר שלנו לציון, והמחויבות שלנו להמשיך לפתח את ארצנו במולדתנו, ואת מדינתנו ....חוץ מדרום תל אביב...........לדורות הבאים"

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

תגובות אחרונות