הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 במאי 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 במאי 2013

א.דברי רה"מ בפתח ישיבת הממשלה
ב.מינוי אביחי מנדלבליט לתפקיד מזכיר הממשלה
ג.מינוי אהוד נצר לתפקיד מנהל הקריה למחקר גרעיני-נגב
ד.סקירת המערך החדש של נציבות הכבאות וההצלה וההתמודדות עם הדליקות
ה.מינוי ועדת שרים לקידום מעמד האישה
ו.סקירת ראש המועצה הלאומית לכלכלה – הערכת מצב אסטרטגית-כלכלית-חברתית
ז.המשך דיון בתכנית הכלכלית לשנים 2014-2013

הודעת מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, במהלך ישיבת הממשלה מיום 13 במאי 2013:

א. ראש הממשלה פתח את ישיבת הממשלה והודה למזכיר הממשלה היוצא, צבי האוזר:

"אתה מסיים שנים של עבודה מסורה, מקצועית, בלתי שגרתית, עם חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה בדברים שהרבה פעמים סייעו לי ולממשלה, וכתוצאה מזה גם למדינה, וחלקם עוד ייוודעו בהמשך. אני חושב שעשית את זה בצורה יוצאת מן הכלל, או יוצאת דופן.

אני רוצה לשבח במיוחד את העובדה שאתה היוזם, ובמידה רבה גם המוציא לפועל של תכנית מורשת. תכנית מורשת היא תכנית שנועדה לקחת ולחבר את כל חלקי העם, חילוניים ודתיים כאחד, סביב המורשת העתיקה והחדשה שלנו – מימי התנ"ך ועד ימי עלייתה של הציונות. התכנית נועדה לשמר זאת גם באתרים פיזיים וגם בנכסים לא חומריים, ספרותיים, ויזואליים ואחרים. אני חושב שזו מהפכה גדולה בביצור היסודות המשותפים לנו שמגדירים את הסיבה שבגללה אנחנו פה וכמובן מבטיחים את ההזדהות של הדורות הבאים עם המפעל הציוני והיהודי.

אני זוכר שהעלית ראשון את הרעיון של שימור אתרים בקדנציה הראשונה שלי כראש ממשלה, 50 אתרים וביניהם תל-חי. מאז זה התפתח בלי עין הרע. זה בזכותך, ואני רוצה להודות לך גם על כך בשם הממשלה כולה, ואני מאמין גם, בשם כל העם.

למלא את מקומך זה לא דבר פשוט, אבל חיפשתי אדם שיש לו רקע לא פחות מרשים וביקשתי מהאלוף אביחי מנדלבליט, שהיה הפרקליט הצבאי הראשי לעשות זאת. אני בטוח שהוא מביא אתו כישורים נרחבים למשימה הזאת, משפטיים ואחרים – גם הכרה של הנושאים הביטחוניים שגם עניינו אותך מאוד. אביא את מינויו בפני הממשלה היום בתקווה ובברכת הצלחה, שתמשיך את ההצלחה שלך, צביקה."

ראש הממשלה הוסיף ואמר: 

"ישבנו אתמול עד שעה מאוחרת על תקציב הביטחון. החלטתי להביא בפני הקבינט ואח"כ בפני הממשלה החלטה שעיקרה מיתון בקיצוץ המוצע בתקציב הביטחון, מיתון של 1 מיליארד ₪, שלא יבוא על חשבון הציבור.

אני מבקש להבהיר שצה"ל, מפקדיו, לוחמיו וכלי הנשק שלו חיוניים לביטחון ישראל – חיוניים הן בהגנה והן בהתקפה. אלו שתי חזיתות מרכזיות – חזית ההתקפה ברורה, חזית ההגנה הולכת ומתרחבת ותכלול את העורף כולו, את מדינת ישראל כולה. לכן אנחנו צריכים שצה"ל ימשיך בתהליך ההתייעלות שלו, אבל אנחנו צריכים גם עוד "כיפות ברזל". אני מאמין שהנתיב שאני מציע נותן היום את האיזון הנכון בין צרכי המשק לצרכי הביטחון על-מנת לאפשר לנו להשיג את שני היעדים הללו, אעפ"י שתמיד יש פשרה בין צרכים כאלו, ואני חושב שזו הפשרה הנכונה.

אני חושב שהדבר החשוב ביותר היום הוא שהממשלה תעביר תקציב. היום, מבחינת הצרכים הלאומיים של מדינת-ישראל והמשבר הכלכלי העולמי, חשוב שמדינת ישראל תסמן שהיא מעבירה תקציב. ההחלטה הזאת על תקציב הביטחון תאפשר לנו להעביר את התקציב. אנחנו נעשה את זה היום ולמדינת ישראל בסוף היום יהיה תקציב.
במקביל, אנחנו צריכים להמשיך לפתח את מנועי הצמיחה. הביקור שלי בסין, אני מאמין, יסייע לאחד ממנועי הצמיחה האלה. פתיחת אסיה ליזמים ולחברות ישראליים יכולה לתת לנו תוספת צמיחה חשובה.

במקביל נצטרך להמשיך ברפורמות המבניות בתוך ישראל ובראשן הרפורמה בנמלים, ויהיו גם רפורמות אחרות. התחלנו בזה, נמשיך בזה במלוא המרץ. הדברים הללו – העברת תקציב אחראי והמשך רפורמות ובניית מנועי צמיחה, הם לדעתי יבטיחו את עתידנו הכלכלי בשנים הקרובות."
***

ב. הממשלה החליטה בהתאם להוראת סעיף 8 לחוק הממשלה, התשס"א-2001, למנות את אביחי מנדלבליט לתפקיד מזכיר הממשלה, במקום צבי האוזר.
***

ג. כמו-כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של אהוד נצר לתפקיד מנהל הקריה למחקר גרעיני-נגב (קמ"ג) (במקום אודי אדם).
תוקף המינוי החל מיום 1 בספטמבר 2013 (כ"ו אלול תשע"ג), והוא יהא לתקופה של 5 שנים.
***

ד. נציב כבאות והצלה, רב-טפסר שחר איילון, סקר בפני הממשלה את המערך החדש של נציבות הכבאות וההצלה, את מערך הכיבוי האווירי ואת ההתמודדות עם הדליקות הרבות שפרצו במהלך החודש האחרון. בסקירתו התייחס רב-טפסר שחר איילון לפעולות הצלה ייחודיות שבהן היה מעורב מערך הכבאות ולשיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית.
ראש הממשלה הודה לנציב כבאות והצלה על סקירתו והעלה על נס את פעולות נציבות הכבאות וההצלה.
***

ה. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים לקידום מעמד האישה בחברה הישראלית שהרכבה כדלקמן:
שרת התרבות והספורט – יושבת ראש
השר לאזרחים ותיקים
שרת הבריאות
שרת המשפטים
שר הפנים
השרה לקליטת העלייה
שר הרווחה והשירותים החברתיים
***

ו. הממשלה שמעה את סקירתו של ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, פרופ’ יוג’ין קנדל, בעניין הערכת מצב אסטרטגית-כלכלית-חברתית. בסקירתו התייחס פרופ’ קנדל להשפעות הגלובליות הצפויות בשל אי ודאות גבוהה, הזדקנות האוכלוסייה, עליה בתוחלת החיים, עליה של כלכלות מתפתחות ומהפיכת המידע.
בהתייחס למשק הישראלי, הצביע פרופ’ קנדל על מספר מגמות עתידיות (כגון: ההתפתחויות הדמוגרפיות הצפויות; ירידה במספר האנשים היצרניים במשק) העשויות להשפיע על הצמיחה במשק ועל הגירעון בתקציב.

פרופ’ קנדל ציין את הצורך בשילוב אוכלוסיית החרדים והמיעוטים בשוק העבודה, בפיתוח ההון האנושי ובקידום מנועי צמיחה אל מול האתגרים הכלכליים והחברתיים העתידיים.
***

ז. בשעה זו ממשיכה הממשלה לדון בתכנית הכלכלית לשנים 2014-2013 –שינויים מבניים, מצרפי התקציב והרכב התקציב. בתום הישיבה תצביע הממשלה על ההחלטות שיתקבלו בנושא.
***

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 3.80 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות