הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 19 במאי 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 19 במאי 2013

א.דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
ב.המשך סקירת ראש המועצה הלאומית לכלכלה – הערכת מצב אסטרטגית-כלכלית-חברתית
ג.חיזוק שיתוף הפעולה בין ישראל לסין
ד.הסמכת שר לביצוע חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה במקום שרת המשפטים במקרים מסוימים
ה.הכרזה על מצב חרום לפי סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה
ו.הרכבת ועדת שרים לתיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2014-2013
ז.ועדת שרים למאבק באלימות

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני אתייחס היום לשלושה נושאים: המזרח התיכון, הנמלים וסין. תקבעו אתם באיזה סדר חשיבות הדברים הללו נמצאים, אבל אין ספק שהמזרח-התיכון הוא בראשם, הוא נמצא באחת התקופות הרגישות ביותר שלו מזה עשרות שנים ובמוקד הטלטלה המסלימה בסוריה. אנחנו עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות והשינויים שם ואנחנו נערכים לכל תרחיש.

ממשלת ישראל פועלת באופן אחראי, נחוש ושקול כדי להבטיח את האינטרס העליון של מדינת-ישראל והוא ביטחון אזרחי ישראל, בהתאם למדיניות שקבענו – למנוע ככל האפשר זליגה של נשק מתקדם ל"חיזבאללה" ולגורמי טרור. אנחנו נפעל להבטיח את האינטרס הביטחוני של אזרחי ישראל גם בהמשך.

נמלי הים בישראל הוא נושא שמעסיק אותנו כבר למעלה מעשור. בשנת 2003 יזמתי תהליך רב-שלבי של רפורמות בנמלי הים. הדבר הראשון שעשינו הייתה רפורמה ברשות הנמלים, כשהקמנו שלוש חברות ממשלתיות: בחיפה, באשדוד ובאילת ופתחנו את מספנות ישראל בחיפה בהפעלה פרטית. זה הדבר הראשון שנעשה, שלב א’.
שלב ב’ היה הפיכתו של נמל אילת לנמל שפועל בהפעלה פרטית, זה קרה לפני שנה, אגב, באיחור של שנתיים מהתכנית המקורית.
שלב ג’, שהולך לקרות בחודשים הקרובים, זו הוצאת מכרז לנמל נוסף, חדש, במדינת-ישראל, שוב, נמל בהפעלה פרטית.
לתכנית הזאת יש השלכות גדולות מאוד לגבי יוקר המחיה במדינת ישראל, כי בערך 90% מהייצוא והייבוא שלנו, שזה חלק עצום מהתוצר שלנו, עובר דרך הנמלים בדרך זו או אחרת. כמעט כל דבר שאתם רואים לפניכם, מוצר שנמצא פה, או מוצר שאנחנו מייצאים לשווקי העולם, עובר דרך הנמלים. רק מקצת המוצרים עוברים דרך תעבורה אווירית. לכן היעילות או העדר היעילות בנמלים זה דבר שכל אזרח ואזרח מרגיש בכיסו. אנחנו מחויבים לשינוי הזה. אני יודע שיש תמיכה של שרים רבים, אם לא כולם, במהלכים שאנחנו הולכים לעשות. שר התחבורה יביא בפניי את ההצעה שמתגבשת, אני אדון בה גם עם שר האוצר וגם עם שר הכלכלה כדי לגבש את הממשלה כולה ולעשות את הרפורמה הזאת שתשפיע מאוד על הוזלת יוקר המחיה במדינת-ישראל.

לגבי סין, סיכמתי עם ראש ממשלת סין, לי, שנקים שתי ועדות – ועדה סינית עליונה וועדת שרים בישראל – על-מנת לצמצם את הביורוקרטיה של החברות הישראליות שמתחרות בסין ועל-מנת להביא גם פרויקטים שונים של מומחים ישראליים וחברות ישראליות לערי סין ובתחומה, ויתכן גם מחוץ לסין, במדינות שלישיות. הוועדה הזאת תוקם היום, היא תהיה בראשותי, מי שינהל אותה יהיה פרופסור יוג’ין קנדל, ויהיו שותפים בה גם השרים הכלכליים הבכירים. שר הכלכלה, אתה תהיה ממלא מקומי לתפקיד החשוב הזה. מולך יעמוד גם שר הכלכלה או שר המסחר של סין ומועצת התכנון העליונה שלהם. אני מייחס חשיבות לעובדה שראש ממשלת סין, לי, הגדיר שהגוף המתכנן העליון בסין, שהוא רב חשיבות, יהיה חלק מהגוף הסיני. זה מאפשר לנו אולי לייצר כאן מנוע צמיחה. אנחנו מחפשים דרכים להגדיל את הקצב הגידול של התל"ג, והפתיחה לשוק הסיני היא בוודאי אחד הדברים שבפוטנציה יכולים לעשות זאת. אנחנו מראים את כל הנכונות ועושים את כל ההכנות ומיד. אני כמובן מקווה שנראה היענות דומה בצד הסיני. בכל מקרה, לדבר הזה יש משמעות חשובה בהבטחת הצמיחה, שהיא, בסופו של דבר, בצד ההתייעלות, הגורם החשוב ביותר שיאפשר לנו לעמוד ביעדים הלאומיים שלנו."
***

ב. מר יוג’ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, המשיך היום בסקירתו בעניין הערכת מצב אסטרטגית-כלכלית-חברתית (חלקה הראשון של הסקירה נמסר בישיבת הממשלה מיום 13.5.2013).

גב’ קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל, הציגה אף היא בפני הממשלה הדגשים מטעמו של בנק ישראל בקשר להערכת המצב האסטרטגית בתחום הכלכלי והחברתי.

ג. בהמשך לביקור ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, בסין בימים 5 עד 9 במאי 2013, ובעקבות סיכומו עם ראש ממשלת סין, מר לי קאצ’ינג, להפעיל מאמץ ממשלתי ממוקד לחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל לסין, ועל מנת לאפשר את מיצוי הפוטנציאל הכלכלי הגלום עבור המשק הישראלי ביחסים עם אחת מהכלכלות הגדולות בעולם, החליטה הממשלה כדלקמן:-

1) לחזק את היחסים הכלכליים בין ישראל וסין לפי המתווה שהוסכם בין ראש ממשלת ישראל וראש ממשלת סין. חיזוק היחסים הכלכליים יתבסס, בין היתר, על שיתוף פעולה מוגבר בין שתי הממשלות, ויתמקד ביצירת הזדמנויות לשיתופי פעולה בין חברות ישראליות וסיניות, הגדלת היקפי ההשקעה הישירה בין המדינות, חיזוק שיתופי הפעולה במחקר אקדמי ויישומי ובפיתוח והתאמת טכנולוגיות, מוצרים ושירותים ישראליים לשוק הסיני.

2) למנות ועדת שרים לתיאום שיתוף הפעולה הכלכלי עם סין בראשות ראש הממשלה ושר החוץ, שחברים בה שר הכלכלה (מ"מ יו"ר), שר האוצר, שרת הבריאות, שר החינוך, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, השר לנושאים אסטרטגיים והשר לענייני מודיעין, ושר האנרגיה והמים. צוות המשימה הייעודי שיוקם לעניין זה (בהתאם לסעיף 4 להלן) ירכז את עבודתה המקצועית של הוועדה בתיאום עם מזכירות הממשלה.

3) למנות ועדה בין משרדית בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ובהשתתפות המנהלים הכלליים של משרדי האוצר; אנרגיה ומים; החוץ; הכלכלה; המדע, הטכנולוגיה והחלל; התיירות; התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים; בריאות; חינוך; חקלאות ופיתוח הכפר וכן מל"ג וות"ת, המדען הראשי במשרד הכלכלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ונציג מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוועדה תפעל לגיבוש יעדים ותכנית פעולה מפורטת לחיזוק הקשרים הכלכליים בין המדינות ולהגברת הסחר, ההשקעות ההדדיות, ופרויקטי המחקר והפיתוח המשותפים – בשים לב לתכניות הקיימות כיום לקידום הקשרים עם סין אשר בשלבי יישום שונים ותוך שאיפה למצותם. ראש הוועדה ידווח לראש הממשלה אחת לחודש על התקדמות הפעילות. כמו כן, יימסר דיווח לממשלה על פעילות הוועדה אחת לחצי שנה.

4) למנות במשרד ראש הממשלה, לא יאוחר מ-90 יום ממועד החלטה זו, צוות משימה לתכנית, אשר ירכז את המאמץ הממשלתי לשיתוף פעולה כלכלי בין המדינות ויפעל מול הצוות הממשלתי המקביל בסין.

5) אין בהחלטה זו כדי לפגוע או לשנות מסמכויות מל"ג וות"ת והיחידות הממשלתיות השונות העוסקות מכוח דין או החלטות ממשלה קודמות בפיתוח וקידום קשרים כלכליים עם מדינות זרות ובכלל זה סין, ומטרתה להעצים ולתכלל את הפעילות הכלל ממשלתית בנושא, תוך הימנעות מיצירת כפילויות תפקידים וחפיפת סמכויות.

ד. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, כי בהמשך לאמור בסעיף ד’ בהחלטת הממשלה מס’ 14 מיום 11.4.1949 בדבר חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה שפורסמה בילקוט פרסומים התש"ט, עמ’ 248, לקבוע כי השר עמיר פרץ יקיים בחתימתו כל מסמך החתום על ידי נשיא המדינה, וזאת לגבי בקשות חנינה והקלה בעונש, במקרים שבהם לשרת המשפטים לא תהיה אפשרות לחתום עליהן או שתהיה מנועה מלעשות כן מסיבה כלשהי.

ה. הממשלה הציעה לכנסת להכריז על מצב חירום, לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה, לתקופה של שנה אחת, בהמשך להכרזה הקודמת של הכנסת, מיום י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), שתוקפה עד יום ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013). כל אחד ממשרדי הממשלה, בתיאום עם משרד המשפטים, יפעל לקידום הניתוק של החקיקה שבתחום אחריותו מהזיקה להכרזה על מצב החירום, ובכלל זה קידום חקיקה ראשית וחקיקת משנה, שתאפשרנה את ביטול הצווים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957.

השרים ידווחו לממשלה על פעולותיהם לשם ביצוע החלטה זו עד ליום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013).
ראש הממשלה הנחה את שרת המשפטים ביחד עם מזכיר הממשלה, להמשיך ולקדם את פעולות החקיקה במגמה לנתק נושאים נוספים שעדיין מעוגנים בהכרזה על מצב החירום.

ו. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטתה מיום 13.5.2013 בנושא יישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2014-2013, על הרכב ועדת השרים לתיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2014-2013, כדלקמן:-

שרת המשפטים – יושבת ראש
שר האוצר
השר לאזרחים ותיקים
השר להגנת העורף ושר התקשורת
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
השר לנושאים אסטרטגיים והשר לענייני מודיעין
שר הפנים

ז. עוד החליטה הממשלה, למנות ועדת שרים למאבק באלימות שהרכבה כדלקמן:

השר לביטחון הפנים – יו"ר
השר לאזרחים ותיקים
שרת הבריאות
שר החינוך
שרת המשפטים
שר הפנים
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
שרת התרבות והספורט

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות