הודעת מזכיר הממשלה, בתום ישיבת הממשלה מיום 16 ביוני 2013

הודעת מזכיר הממשלה, בתום ישיבת הממשלה מיום 16 ביוני 2013

א. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
ב. דיווח על המפגש הבין-ממשלתי ישראל-פולין ועל פתיחת המוזיאון בביתן היהודי במחנה אושוויץ על ידי ראש הממשלה
ג. אישור מינוי יו"ר ועדת הבחירות ומינוי נציגי הממשלה בוועדת הבחירות לבחירת רבנים ראשיים לישראל
ד. הקמת צוות לגיבוש תוכנית להתמגנות העורף
ה. סקירת משרד החוץ – במסגרת העמקת בסיס הידע לשרים
ו. דווח על ההתקדמות בביצוע ויישום הרפורמה בנמלים על ידי שר התחבורה

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ביחס לתוצאות של הבחירות באיראן, איננו משלים את עצמנו, אסור לקהילה הבינלאומית להיתפס למשאלות לב, להתפתות ולהרפות את הלחץ על איראן כדי שזאת תפסיק את תכנית הגרעין שלה. צריך לזכור ששליט איראן מלכתחילה פסל מועמדים שלא התאימו להשקפותיו הקיצוניות, ומתוך אלו שאיפשר את מועמדותם, נבחר מי שנתפס כמועמד הפחות מזוהה עם המשטר. עדיין מדובר במי שמכנה את מדינת ישראל "השטן הציוני הגדול". בכל מקרה, שליט איראן המכונה "המנהיג העליון" ולא "הנשיא" – הוא זה שקובע את מדיניות הגרעין. ככל שהלחץ על איראן יגבר, כך יגדל הסיכוי להביא לעצירת תכנית הגרעין האיראנית שנשארה האיום הגדול ביותר על שלום העולם. לפני 15 שנים, בחירתו של נשיא אחר, שנחשב במערב כמתון, לא הביאה לשינוי במדיניות התוקפנית הזאת. ב-20 השנים האחרונות הדבר היחיד שהביא להקפאה זמנית של תכנית הגרעין באיראן, היה החשש של איראן מפעולה תקיפה נגדה בשנת 2003. איראן תיבחן על פי מעשיה, ואם היא תמשיך להתעקש לפתח את תכנית הגרעין שלה, המענה צריך להיות ברור – עצירת תכנית הגרעין בכל דרך.

כפי שהודעתי כבר בתחילת כהונת הממשלה, אנחנו מחויבים לבצע רפורמה מקיפה בנמלי הים של ישראל. בסוף השבוע שוחחתי על כך עם שר התחבורה ושר האוצר, ודנו בדרכים לקדם את יישום הרפורמה. במהלך הישיבה היום אבקש משר התחבורה למסור דווח בנדון.

אינני מוכן להשלים עם התופעה הפסולה של מונופול בזבזני, נצלני ובלתי יעיל בנמלים, שגובה מאזרחי ישראל מחיר יקר ומיותר על סחורות ומוצרים. לפני עשר שנים התחלנו ברפורמה בנמלים, בממשלה הקודמת הפרטנו את נמל אילת, ובממשלה הזאת אנחנו נשלים את המלאכה כדי להביא לפתיחת תחרות בנמלי הים של ישראל. המונופול בנמלי הים פוגע בתחרותיות של המשק הישראלי וגורם להעלאת מחירי יוקר המחיה כאן. אנחנו נחושים לשנות את המצב הזה ואנחנו נשנה אותו.

בנוסף, אנחנו נקים היום צוות בין-משרדי בהובלת השר להגנת עורף כדי לגבש תכנית מקיפה להגנת העורף. בין השאר הצוות הבין -משרדי יציע דרכים לצמצם את הפערים במיגון ובמקלוט אל מול האיומים שנצברים סביבנו."

ב. ראש הממשלה דיווח לחברי הממשלה על המפגש הבין-ממשלתי ישראל-פולין שהתקיים בשבוע שעבר וכן על פתיחת המוזיאון בביתן היהודי במה שהיה מחנה ההשמדה אושוויץ.

ג. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 11(א) לחוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980 לאשר את מינויו של הדיין דוד מלכא ליו"ר ועדת הבחירות לרבנים הראשיים לישראל ולמנות את שרה פריש, שופטת (בדימוס) ואת ציפורה פינקלשטיין, עו"ד, כנציגות הממשלה בוועדת הבחירות לרבנים הראשיים לישראל.

ד. הממשלה החליטה כי נוכח קיומו של מיגון חֶסֶר במבנים רבים ברחבי המדינה, ולאור טיבם של האיומים הביטחוניים על העורף הישראלי, לגבש תכנית התמגנות אזרחית כדלקמן:

1. להקים צוות בין-משרדי בראשות השר להגנת העורף, שחבריו יהיו: מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו, נציג היועץ המשפטי לממשלה (אזרחי); מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים; נציג רשות המסים במשרד האוצר; נציג אגף תקציבים במשרד האוצר; המנהל הכללי של משרד הפנים או נציגו; נציג מינהל התכנון במשרד הפנים; נציג משרד הבינוי והשיכון; נציג החשבת הכללית במשרד האוצר; נציג משרד הביטחון; נציג המשרד לנושאים אסטרטגיים; רמ"ח מיגון בפיקוד העורף וסגן ראש המל"ל לביטחון פנים ועורף.

נציג המשרד לאזרחים ותיקים יהיה משקיף בוועדה.

2. הצוות יגבש, בתוך 120 יום, הצעה לתוכנית התמגנות ארצית, שמטרתה להביא לשדרוג של רמת המיגון של מבני מגורים קיימים (באמצעות קידום הקמת מרחבים מוגנים ופתרונות מיגון אחרים). התוכנית תתבסס על מיפוי פערי המיגון ברחבי המדינה ועל סדר עדיפות בהתאם לתרחישי הייחוס.

3. הצוות יבחן, בין היתר, חלופות מיגון שונות, כלים להפחתת עלות המיגון, דרכים לטיפול בחסמים אפשריים ומנגנונים לתמרוץ או לחיוב של מיגון מבנים.

4. לשם יישום החלטה זו ולאור לוחות הזמנים הקצרים, להתקשר עם יועצים מקצועיים לפי הצורך, באמצעות משרד הביטחון ולרבות על בסיס התקשרויות קיימות.

5. הצעת הצוות, על כל היבטיה, תובא לאישור הממשלה.

ה. הממשלה שמעה היום סקירה על משרד החוץ וזאת במסגרת העמקת בסיס הידע של השרים.

מר רפי ברק, המנהל הכללי של משרד החוץ, סקר בפני הממשלה את מבנה המשרד, יעדיו ותפקידיו והבהיר כי משרד החוץ הינו גורם מרכזי בעיצוב מדיניות החוץ של ישראל בשיגרה ובחירום.

מר ערן עציון, רח"ט תכנון מדיני במשרד החוץ, הציג בפני הממשלה את הסביבה האסטרטגית בה פועל משרד החוץ וזאת בהקשר למבנה המערכת הבינלאומית והשינויים שעוברת מערכת זו וכן בהקשר האזורי בן נמצאת ישראל והשינויים המתרחשים באזורינו.

שני הדוברים הציגו גם את האתגרים עמם צריכה מדינת ישראל להתמודד במישור הבינלאומי.

ו. שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כ"ץ, דווח לממשלה על ההתקדמות בביצוע ויישום הרפורמה בנמלים.

השר כ"ץ הציג בקצרה את חוסר היעילות ואת העלויות הנוספות שהמשק הישראלי משלם במבנה הנוכחי ואת הצורך להכניס תחרות בין הנמלים כדי לשפר ולהוזיל את השירות. כן תיאר השר כ"ץ בפני חברי הממשלה את המהלכים לקראת פרסום מכרזים להקמה ולתפעול של שני נמלים חדשים – אחד בחיפה והשני באשדוד.

השר כ"ץ הבהיר כי אחת המטרות בהקמת שני נמלים נוספים היא להפוך את נמלי ישראל למרכז עולמי של סחר ימי.

ראש הממשלה הבהיר כי בכוונתו לקיים בקרוב דיונים עם שרי האוצר והתחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, כדי לקדם את הרפורמה בנמלים שהיא חיונית ביותר למשק הישראלי.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F1

תגובות אחרונות