הקלה משמעותית על תהליך פתיחת גני ילדים פרטיים והגדלת היצע הגנים בעיר

הקלה משמעותית על תהליך פתיחת גני ילדים פרטיים והגדלת היצע הגנים בעיר

ועדת המשנה לתכנון ובנייה אישרה שינוי בתב"ע (תכנית בניין העיר) הנוגעת לגני ילדים פרטיים בעיר.

מטרת התכנית היא לאפשר שימוש עבור פעילות של מוסדות חינוך לגיל הרך בייעודי קרקע שונים, כך שניתן יהיה להפעיל מסגרות אלו בכלל העיר. עד היום, מרבית תכניות בנין העיר הקובעות ייעודי קרקע לא כללו שימוש של מסגרות חינוכיות לגיל הרך. לפיכך, מסגרות אלו, פעלו בהליך של שימוש חורג זמני להיתר/תב"ע, ורק בשטחים מועטים בעיר חלות תכניות המאפשרות פעילות זו.

התכנית שאושרה קובעת הוראות למתן היתר לגנים ולפעוטונים לגיל הרך בבניינים קיימים ובבניינים חדשים, בהתאמה לאופי ולפעילות באזורי העיר השונים, תוך כדי התייחסות לסביבה הפיזית, לתנאי איכות הסביבה, הוראות בטיחות, מצב קנייני, רכוש משותף ועוד. כמו כן, במסגרת התנאים לקבלת ההיתר, תחייב התכנית עמידה בתנאים הנדרשים עפ"י החוק, בתקנות ובאישור כלל הגורמים הרלוונטיים, הרשות לאיכות סביבה, בטיחות אש.

התכנית תאפשר הוספת שימוש למסגרות חינוכיות לגיל הרך בייעודי קרקע כמפורט לעיל: מגורים לסוגיהם, תעסוקה (שאינה מהווה מטרד), מסחר (שאינו מהווה מטרד), מוסדות ציבור וייעודי קרקע משולבים (כאשר במסגרת השילובים כלולים גם מגורים, תעסוקה, מסחר ומוסדות ציבור).

דורון ספיר, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה: "מדובר בהקלה משמעותית שתאפשר פתרון זמין להורים רבים ברחבי העיר, שמתקשים למצוא גן קרוב לילדיהם".

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 3.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-W

תגובות אחרונות