ביהמ"ש העליון: שיתוף פוסט לשון הרע בפייסבוק מהווה גם לשון הרע / מאת עו"ד נבון קצב

ביהמ"ש העליון: שיתוף פוסט לשון הרע בפייסבוק מהווה גם לשון הרע / מאת עו"ד נבון קצב

בפסק דין חשוב המהווה הלכה חשובה ותקדימית אשר ניתן ממש בימים אלה 8.1.2020 בבית המשפט העליון (רע"א 1239/19), פס"ד שחשוב מאוד שציבור משתמשי הרשת החברתית פייסבוק יידעו עליו,  אימץ ביהמ"ש העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א (ע"א 35757-10-16) כשהוא קובע כי בכל הקשור לפרסום ברשת החברתית פייסבוק (Facebookׁ) של פוסטים מכפישים אשר מהווים לשון הרע, יש להבחין בין סימון לייק (Like) לפוסט לבין שיתוף (Share) לפוסט, כאשר בעוד שפעולת לייק לא תחשב כפרסום של לשון הרע הרי שפעולת השיתוף עולה גם היא כדי " פרסום" כמובנו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע התשכ"ה 1965 ומהווה גם היא לשון הרע ובסיס לתביעת נזיקין בגין לשון הרע.

פסק הדין ניתן בבית המשפט העליון בשבתו כערכאה שלישית במספר, כאשר תחילתה של הפרשה בתביעת לשון הרע שהוגשה לביהמ"ש השלום בת"א ע"י חברת ניידלי תקשורת בע"מ המוציאה לאור את המקומון "רמת גן גבעתיים" נגד ה"ה שאול יואל וגלית בטענה שאלה עשו לייק ושיתוף לפוסטים מכפישים נגדה.

לאחר שהתביעה בבית המשפט השלום נדחתה ונקבע כי אין לראות במי שביצע לייק או שיתוף לפוסט שלא פורסם על ידו בפייסבוק והמהווה לשון הרע כמי שביצע בעצמו עוולה אזרחית של לשון הרע , מהרה והגישה החברה ערעור לבית המשפט המחוזי בת"א.

בפסק הדין שניתן בערעור בביהמ"ש המחוזי בת"א נתקבלה חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה שקבע כי יש להבחין בין סימון לייק (Like) לפוסט לבין שיתוף (Share) של אותו פוסט, כאשר בעוד שפעולת לייק לא תחשב כפרסום של לשון הרע הרי שפעולת שיתוף עולה גם היא כדי "פרסום" כמובנו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965 ומהווה גם היא לשון הרע ובסיס לתביעת נזיקין בגינה. כאשר באותה נשימה, וכדי למנוע אפקט מצנן ביחס לשיח ברשתות החברתיות וכדי להימנע מתביעות השתקה הפוגעות החופש הביטוי , יש לנקוט גישה פרשנית מתאימה שמשמעה כי על ביהמ"ש להתאים ולבחון בעיניים מקילות יותר את החסינויות, ההגנות וההקלות הקבועות בחוק איסור לשון הרע במקרים מסוג זה לרבות נושא הפיצוי והפחתתו. הדברים אמורים, בין השאר, בהגנה של אמת בפרסום ובהגנות תום הלב שעניינן הבעת דעה, גינוי או הכחשה של לשון הרע שפורסמה קודם לכן, וכן חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסם.

ה"ה שאול לא התייאשו ומהרו והגישו לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א , ביהמ"ש נתן להם רשות ערעור מפאת חשיבות הסוגיה ואולם בסופו של יום ערעורם נדחה וביהמ"ש העליון אימץ את פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א ובכך קבע הלכה משפטית תקדימית מחייבת שחשוב מאוד שציבור משתמשי הרשת החברתית פייסבוק  יידע עליה וייזהרו בעת שיתוף פוסטים המהווים לשון הרע.

בסיכום פסק הדין פונה ביהמ"ש העליון אל המחוקק בהמלצה כי טוב ייעשה אם יידרש בהרחבה ובאופן מעמיק לעדכונו של חוק איסור לשון הרע באופן שיביא בחשבון את ההתפתחות הטכנולוגית שחלה עד כה ואף זו הצפויה בעתיד הנראה לעין. כאשר לדברי ביהמ"ש ייתכן שגם ההבדלים וההבחנות שנעשו בפסק דינו בין שיתוף לבין לייק ישתנו ככל שאופיין של פעולות אלו ברשתות החברתיות ישתנה, ובכך רומז ביהמ"ש העליון שייתכן ויתקיים בעתיד דיון מחודש גם בשאלה של ביצוע לייק.

ומאחר ושמו הטוב של האדם הוא הדבר היקר לוו מכל ראוי שגם ציבור משתמשי הפייסבוק ייזהר שבעתיים בכל פרסום פוסט , בכל שיתוף ואף בכל לייק של פוסט מכפיש המהווה לשון הרע. וכבר אמרו חז"ל: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו".

מאת : עו"ד נבון קצב, סגן יו"ר וועדת לשון הרע ארצית בלשכת עורכי הדין 

הכותב הינו עו"ד מזה 18 שנים המתמחה בתביעות לשון הרע ומכהן גם כסגן יו"ר וועדת לשון הרע ארצית בלשכת עורכי הדין. 

אין באמור לעיל משום להוות תחליף לייעוץ משפטי רלוונטי לגופו של מקרה כמובן. 

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן