פוטרת? ניתן להפחית את דמי המזונות

למרות שהכלכלה הישראלית צלחה את המשבר העולמי הקודם, נראה כי המשבר הנוכחי יביא גם את המשק בארץ למיתון, העלול לגרור בעקבותיו גלי פיטורים והפחתות שכר

עבור גברים גרושים, המשלמים דמי מזונות הפגיעה ברמת ההכנסה גדולה אף יותר, מאחר והם נדרשים להמשיך ולהפריש סכום קבוע מהכנסה זו לטובת המזונות. האם יש אפשרות להפחית את דמי המזונות שחייבים גברים אלה לגרושותיהם, ואשר נפסקו בעבר, לאור השינוי ביכולת ההשתכרות שלהם?

עו"ד אודליה חן

עו"ד אודליה חן שמשרדה עוסק בדיני משפחה מפתיעה:" התשובה היא חיובית, דמי המזונות בהחלט יכולים להשתנות בעקבות שינוי בהכנסה".

עו"ד חן מסבירה: דמי המזונות נקבעים בשני אופנים:

  1. הצדדים מגיעים לבית המשפט עם הסכם שעליו החליטו יחד ומראש ובית המשפט מאשר את ההסכם ונותן לו תוקף של פסק דין.
  2. ביהמ"ש דן באופן פרטני במקרה וקובע את סכום המזונות, לאחר שבדק את צרכי הילדים, יכולת השתכרות ההורים, רמת החיים ופרמטרים נוספים.

במקרה שבו דמי המזונות נפסקו בדרך הראשונה, (הסכם בין שני בני הזוג ) הסיכוי לשינוי גובה המזונות גדול יותר. שהרי בית המשפט עצמו לא בדק את המקרה הספציפי ולכן יש מקום, לאחר בדיקת הנסיבות המיוחדות, להפחית את דמי המזונות.

במקרה שבו נפסקו המזונות בדרך השנייה, על המבקש לשנות את דמי המזונות להוכיח כי קיים שינוי נסיבות מהותי ולשכנע את בית המשפט בצורך לבצע שינוי בסכום המזונות.

עו"ד חן מוסיפה כי קיימות סיבות רבות שיכולות להוות בעיני ביהמ"ש גורם שיצדיק שינוי נסיבות מהותי: "הרשימה בעניין זה אינה רשימה סגורה. כך לדוגמא, בימים אלה של משבר כלכלי, שבו אלפים מאבדים את מקור ההכנסה העיקרי שלהם, וקיים קושי למצוא מקום עבודה חלופי, סביר להניח שבית המשפט יראה בכך סיבה לבדיקה מחודשת של שאלת גובה מזונות הילדים. סיבה נוספת שעשויה להשפיע על הפחתת סכום המזונות, היא הולדת ילדים נוספים לאב. יכול האב לטעון כי מאותה משכורת שבה פרנס עד עתה ילד או שניים, הוא צריך כעת לפרנס מספר גדול יותר של ילדים. ביהמ"ש דוגל בעריכת איזון בין כל ילדי האב, בלא לקפח אף ילד".

עו"ד חן מציינת כי המגמה הקיימת היום בעולם המשפט בתחום המזונות, היא להשוות בין חיוב המזונות כלפי הילדים בין האם לאב: "חל צמצום משמעותי בחיובים המוטלים על האב לבדו, ומגמה זו, בשילוב המצב במשק, בהחלט יכולה להביא להפחתת המזונות שבהם מחויבים הגברים הגרושים".

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן