האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?

משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת "כשרות" התוצרת האורגנית בישראל:

איפה נמצאו חומרי הדברה במוצרים אורגניים? האם הצרכן יוכל למצוא תוצרת אורגנית במדפי החנויות? כמה חקלאים מגדלים תוצרת אורגנית בישראל? כמה דונמים מגודלים? ועוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "החקלאות האורגנית מהווה סקטור צומח בחקלאות הישראלית. הירידה בהיקף החריגות בתוצרת האורגנית המשווקת בישראל מצביעה על השיפור המתמיד במערך הפיקוח והבקרה. משרד החקלאות ימשיך לפעול לאכיפת התקנות מול רשתות השיווק על מנת לוודא כי הצרכנים יקבלו תוצרת טרייה ואיכותית בנקודות המכירה"

התוצרת החקלאית האורגנית הטרייה והמעובדת מן הצומח מפוקחת על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר על פי חוק משנת 2008, עת נכנסו התקנות להסדרת הייצור והמכירה של תוצרת אורגנית מן הצומח לתוקף. צרכן המעוניין לצרוך תוצרת אורגנית צריך לחפש את הסמל האורגני האחיד של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על המוצרים האורגניים, על מנת לדעת בביטחון כי המוצר שהוא רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות ("סקאל ישראל", "אגריאור" ו"איי קיו סי – המכון לבקרה ואיכות").

מאז כניסת החוק לתוקף, מבצע המשרד "פיקוח על" מעבר לביקורת השוטפת שמבצעים גופי הפיקוח על התוצרת האורגנית בישראל הן ברמת שאריות חומרי הדברה והן ברמת עקיבות וסימון המוצרים לצרכן. במסגרת הסקר בודקים מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת שלושה פרמטרים:

  1. בדיקת עקיבות – האם היצרן או המגדל מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכים.
  2. בדיקת סימון – בדיקה האם תווית המוצר נושאת את הסמל האורגני וסמל גוף הפיקוח כפי שדורש החוק, אשר מאפשר לצרכן לזהות כי מדובר במוצר אורגני מפוקח, וכן האם מופיע שם היצרן של המוצר, כנדרש.
  3. בדיקות מעבדה לשאריות חומרי הדברה – בדיקה האם במוצרים יש שאריות חומרים האסורים לשימוש בחקלאות האורגנית.

המוצרים שנבדקו במסגרת סקר שנת 2012 כללו תוצרת טרייה ומעובדת, ביניהם: פירות וירקות, תבלינים טריים, לחמים, קטניות יבשות, פירורי לחם, אורז ועוד.

תוצאות סקר שאריות חומרי הדברה בשנת 2012 מעודדות מאוד ומורות על המשך מגמת הירידה בשאריות חומרי הדברה אסורים במוצרים האורגנים. תוצאות הסקר של שנת 2012 מראות ירידה ניכרת באחוז החריגה.

כמו כן, התוצאות מורות על שיפור בסימון הנכון של המוצרים האורגנים בסמלים. על פי תוצאות הסקר, בשנה שחלפה נמצאו חריגות ב- 0.8%(!!) בלבד מהדגימות, לעומת 3.6% בשנת 2011, ו- 8.6% מהמוצרים עם חריגה בשאריות חומרי הדברה בשנת 2010, ולעומת 24% חריגה בשנת 2009.

השינוי באחוזים בין השנים 2012-2009 לחריגות בסימון, עקיבות ושאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית:

מתוצאות הסקר של שנת 2012 עולה כי בדגימה אחת מתוך 48 דגימות בפירות וירקות, נמצאו שאריות של חומרי הדברה. תחקור של האירוע העלה כי השאריות שנמצאו מקורן משימוש בחומר הדברה מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית, אך שהיה מזוהם כתוצאה מתקלה בתהליך הייצור. התוצרת לא שווקה כתוצרת אורגנית, אלא כתוצרת רגילה וחלקות הגידול נכנסו לתקופת הסבה מחדש. בנוסף, נאספו האצוות הפגומות של החומר מהשוק.

בנוסף, ב- 5 דגימות מתוך 40 דגימות של מוצרים מועבדים נמצאו שאריות של חומרי הדברה בפירורי לחם (2 מוצרים שונים), אורז, חלה וגרגרי שיפון. כולם נפסלו לשיווק כאורגנים.

ב- 99% מהבדיקות בסקר העקיבות נמצאה תקינה וניתן היה להתחקות אחר המגדל. ב- 66% מהחנויות הפיקוח סווג כתקין, ב- 33% מהחנויות הפיקוח סווג כטעון שיפור וב- 11% מהחנויות הפיקוח סווג כלא תקין. דוגמאות לפיקוח לא תקין: שילוט לא תקין במדפי החנות, שימוש בתעודות משלוח לתוצרת משווקת ונרכשת שלא על פי דרישות החוק, תוצרת משווקת לחנויות באריזות ללא סימון ועקיבות כנדרש, מוצרים שאינם מסומנים בסמלי האורגני כחוק.

מנהלת תחום סטנדרטים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, מירית עמרני: "הסקרים והבדיקות שאנו עורכים מסייעים לנו לאתר בעיות רוחביות בתחום האורגני ונושאים הנדרשים לטיפול בשלב המקדמי שלהם. כצעד לשיפור הטמעת דרישות החקיקה בקרב היצרנים, ולהתמודדות עם בעיית החריגות ביצענו בשנת 2012 הדרכות לגופי פיקוח, מגדלים ולאנשי תעשייה בנושא מה מותר ומה אסור".

עוד מוסיפה עמרני: "החקיקה האורגנית בישראל הינה חקיקה חדשה. החוק להסדרת תוצרת אורגנית (התשס"ה-2005), נכנס לתוקף לפני כחמש שנים עם אישור התקנות, ולכן הפיקוח האורגני עדין בחיתוליו בישראל. אנו מאמינים שבד ובבד עם הגברת פעולות הפיקוח והאכיפה יש להמשיך ולבצע פעולות של הדרכה והטמעה על מנת לחנך את היצרנים למחויבותם לעמידה בדרישות החוק ובד בבד להגביר את הפיקוח בנקודות המכירה במטרה להבטיח לציבור הצרכנים הישראלים שתוצרת שנושאת את סמלי החוק היא אכן תוצרת אורגנית. המסקנה שלנו היא שמערכת הפיקוח והבקרה הפועלת לאכיפת החוק אפקטיבית, ולראייה קיימת ירידה משמעותית באחוז החריגות של תוצרת אורגנית המשווקת בישראל. אולם עדין ישנן נקודות לשיפור ברשתות השיווק בהיבטים של סימון ועקיבות של תוצרת ושילוט מדפי המכירה".

רקע על חקלאות אורגנית

החקלאות האורגנית בישראל מהווה כ- 1.5% מכלל התוצרת החקלאית המיוצרת בישראל וכ- 13% מכלל הייצוא החקלאי. בענף עוסקים כ- 625 אנשים, מתוכם כ- 370 מגדלים. כ- 68,000 דונם מגודלים כאורגני לפי הפילוח: גידולי שדה – 27%, ירקות – 26%, פירות – 25%, הדרים – 3%, תבלינים – 0.4%.

בנוסף לגידול לטובת הצריכה המקומית, מייצאת ישראל תוצרת אורגנית למדינות האיחוד האירופי בעונת הייצוא 2011-2012 יוצאו 64,524 טון ירקות, 2,013 טון פירות ו- 220 טון פירות הדר.

מיום החלת החוק הוסדר נושא התוצרת האורגנית במדינת ישראל – באילו רכיבים אסור ומותר להשתמש במוצרים אורגניים, איך יש לגדל תוצרת אורגנית ובאילו הגבלות (מרחק משדה גידול "רגיל", השקיה, מניעת סחף), כיצד ניתן להסב חלקה "קונבנציונאלית" לאורגנית, כיצד יש לארוז, לאחסן ולשנע את התוצרת החקלאית האורגנית, איך יש להציג את התוצרת האורגנית בנקודות השיווק, כיצד עליה להיות ארוזה ומה צריך להיות מסומן עליה, איזה פיקוח ובקרה נעשה על תוצרת אורגנית ועוד.

אז מה צריך לחפש?

יש לחפש את הסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל (משרד החקלאות) על אריזת המוצר (פירות, ירקות, מוצרים ארוזים) ואת סמל הפיקוח של אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכים לתת למגדל וליצרן האורגני את ההיתר לסמן בסמל האורגני.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן