דוח חמור של מרכז המידע והמחקר של הכנסת לגבי שהיית מסתננים בשכונות דרום תל-אביב

גידול חד בקצב הילודה של המסתננים * אלפי ישראלים נטשו את דרום תל אביב בשנים האחרונות * גובר העומס על שירותי החינוך והרווחה בדרום העיר 

דוח חדש של מרכז המידע והמחקר של כנסת ישראל חושף את הקטסטרופה בכל הקשור למחדל המסתננים ברמה הלאומית בכלל והשלכותיה ההרסניות על שכונות דרום תל-אביב בפרט.

לשם כתיבת המסמך פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת אל משרדי ממשלה שונים ולעיריית תל-אביב– יפו. עד לפרסום המסמך התקבלו תשובות מרשות האוכלוסין וההגירה, ממשרד החינוך, ממשרד הבריאות, ממשטרת ישראל ומהעירייה. לא התקבלו תשובות ממשרד ראש הממשלה וממשרד הפנים. משרד הרווחה והשירותים החברתיים מסר את תשובתו עם השלמת המסמך ולכן תשובתו לא נכללה במסמך זה. עקב התגובה החלקית של משרדי הממשלה לא יכולים היו כותבי הדוח להציג תמונה מקיפה בדבר היקף אוכלוסיית הזרים או המסתננים בעיר תל-אביב–יפו.

מסתננים בישראל

על-פי רשות האוכלוסין וההגירה, מסתננים הם "זרים שנכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים, שלא כחוק  ואותרו בגבול עם כניסתם (או בתוך תחומי מדינת ישראל) לאחר זמן. הגדרה זו נסמכת על החוק למניעת הסתננות, התשי"ד–1954 ,שבו מסתנן מוגדר "[מי שאינו תושב ]…[ שנכנס לישראל שלא דרך תחנת 3 גבול שקבע שר הפנים ]…"

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה הנכונים ל־31 במאי 2016 שוהים בישראל 41,685 מסתננים שהגיעו לארץ באופן לא חוקי דרך הגבול עם מצרים.

מספרם הכולל של המסתננים שנכנסו לישראל משנת 2006 לערך ועד סוף מרץ 2016 הוא 64,371. רובם המכריע (83.15%) נכנסו לישראל עד סוף שנת 2012.

על-פי תשובת רשות האוכלוסין וההגירה, בסוף מאי 2016 שהו במתקן השהייה "חולות" שבנגב 2,939 מסתננים המהווים כ – 7% מכלל המסתננים בישראל.

עוד נמסר כי רוב רובם המכריע של המסתננים מגיע מאריתריאה וסודן ואחוזים קטנים מיתר יבשת אפריקה וממקומות אחרים בעולם וכי מראשית 2013 ועד לסוף מרס 2016 יצאו את ישראל כ-13,600 מסתננים בעקבות הליך "עזיבה מרצון".

זרים ומסתננים בתחומי העיר תל-אביב–יפו

העיר תל-אביב–יפו היא העיר השנייה בגודלה בישראל. בסוף שנת 2014 התגוררו בה כ-426 אלף תושבים על-פי תשובת עיריית תל-אביב–יפו, ומהם 39,590 התגוררו בשכונות דרום העיר.

לפי דיווח העירייה בדרום העיר יש חמש שכונות – התקווה, נווה שאנן, פלורנטין, קריית שלום ושפירא והאוכלוסייה שגרה בחמש שכונות אלו בשנת 2014 הייתה כ-7.5% מכלל אוכלוסיית תל-אביב–יפו.

להלן נתונים מסוף 2014 על האוכלוסייה הישראלית בשכונות אלו. המידע נמסר על-ידי עיריית תל-אביב–יפו בתשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ולדברי העירייה הוא מבוסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כפי שמוצג בטבלה לעיל, בסוף שנת 2014 התגוררו בשכונות דרום תל-אביב כ-40,000 ישראלים. בשכונת פלורנטין, הכלולה בשכונות דרום העיר, נוכחות הזרים קטנה יותר בהשוואה לשכונות האחרות. ללא שכונה זו, התגוררו בסוף שנת 2014 בדרום העיר – בשכונות נווה שאנן, שפירא, קריית שלום והתקווה – כ-32,000 ישראלים.

בתוך כך, מסתבר כי אין מידע רשמי בשאלה כמה זרים בכלל ומסתננים בפרט שוהים בעיר תל-אביב–יפו ובעיקר בשכונות דרום העיר.

את הנתונים הרשמיים על מספר הזרים והמסתננים השוהים בישראל רשות האוכלוסין וההגירה מביאה בפרסומה "נתוני זרים בישראל", אולם מידע זה מוצג ללא פילוח גיאוגרפי.

לשם הכנת המסמך פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת אל משרד ראש הממשלה, אל רשות האוכלוסין וההגירה ואל משרדי ממשלה נוספים (משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הפנים ומשטרת ישראל), בבקשה לקבל מידע על מספר המסתננים השוהים בתחומי העיר תל-אביב–יפו ובשכונות דרום העיר.

ראוי לציין כי משרד ראש הממשלה לא השיב לפנייה וכי מרשות האוכלוסין וההגירה התבססו בנתונים על מספר המסתננים אשר על-פי הרישומים מתגוררים בתל-אביב–יפו בשלוש השנים האחרונות, אך ללא פיזור גיאוגרפי לפי שכונות.

לפי הערכות עיריית ת"א שוהים בעיר כ-50,000 זרים, אך גם בעירייה מודים כי מדובר באומדנים בלבד וכי אין ביכולתם לדעת את המספר המדויק. מה גם שבמהלך סופי שבוע ציינו בעירייה נוהרים לשכונות דרום ת"א זרים מכל רחבי הארץ.

הדיון הציבורי בסוגיית כניסתם של מסתננים וזרים לשכונות דרום תל-אביב

מחברי הדוח אף בחרו לצטט מתוך דוח מבקר המדינה שפורסם במאי 2014 ועסק ב"זרים שאינם בני הרחקה בישראל" ובו חידד המבקר בהמלצותיו בדוח את הצורך של הממשלה לקבוע מדיניות ברורה בנושא, כדי להתמודד עם צורכיהם של הזרים ושל האזרחים תושבי שכונות דרום תל אביב.

"מציאות החיים בחמש שכונות דרום תל-אביב, שבהן גרים חלק ניכר מהזרים בישראל, מורכבת ומרובת קשיים. תמונת המצב עגומה. כפי שיובא להלן, תושבי השכונות מביעים תחושה קשה של היעדר ביטחון אישי עקב מגורי הזרים. אין ספק כי איכות חייהם של התושבים המקומיים נפגעה בצורה ניכרת ביותר, ושכונות מגוריהם שינו את פניהן ללא היכר", נכתב בדוח מבקר המדינה מ-2014.

ב־23 במאי השנה התקיים דיון בממצאי דוח מבקר המדינה בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת. מחברי המסמך מציינים שבדיון מסרו נציגי מבקר המדינה כי רבים מהליקויים שפורטו בדוח לא תוקנו משנת 2013, ויו"ר ועדת הפנים אז ח"כ מירי רגב הטילה על משרד הפנים להציג פתרונות ליישום פיזור האוכלוסייה הזרה עד תום מושב הקיץ של הכנסת ה־19 מה שבפועל לא בוצע עד כה.

התמודדות עיריית תל-אביב–יפו עם שהיית מסתננים וזרים בשכונות דרום העיר

הדוח מסקר את דרכי ההתמודדות של עיריית ת"א עם המצב בשכונות החל מהטיפול המתמשך והקשה בתשתיות וכלה בתקציבי העתק המושקעים לטיפול בהשלכות סוגיית המסתננים.

מבקר המדינה מצא כי בעקבות הגידול בביקוש לדירות להשכרה מצד הזרים שהגיעו לשכונות אלו, השתרשה תופעה של פיצול דירות מגורים לדירות קטנות יותר לשם השכרתן לזרים, ולצדה – מגורים צפופים יתר על המידה, כלומר שהייה בדירה של מספר רב של נפשות, יותר מכפי שהיא אמורה להכיל. ההשלכות של תופעות אלו הן חיבורים פירטיים של מתקני גז ותשתיות חשמל, המסכנים את שלומם וביטחונם של האנשים המתגוררים באזורים אלו. הגדלה של מספר הנפשות המתגוררות בשכונה מסוימת ללא היתר ותכנון מראש פוגמת גם בשימוש בתשתיות הביוב והמים, ומגדילה את הסיכון לדלקות (כך נכתב בדוח המבקר). הדוח גם עסק בנושאי בתי העסק הלא חוקיים והשתרשות התופעה בשכונת נווה שאנן.

עוד מסתבר כי בשנת 2015 הוקצה סכום של כ-58.7 מיליון ש"ח (תקציב שנתי) ועוד סכום של כ-5.5 מיליון ש"ח (תקציב רב-שנתי, לשנים 2014-2015 ) לטיפול באוכלוסיית הזרים ובעומס שנוצר על התשתיות בדרום תל-אביב.

69% מהתקציב השנתי הוא במימון עירוני ו-31% – מתקציב שאינו עירוני.

בבחינה של התקציב השנתי בשלוש השנים האחרונות עולה כי בתקציב לטיפול באוכלוסיית הזרים חל גידול של כ- 38.5% בין שנת 2013 לשנת 2015.

הגירה שלילית של ישראלים משכונות דרום תל-אביב

סוגיה נוספת בתחום זה שהעירייה מתמודדת אתה היא הגירה שלילית של אוכלוסייה ישראלית מן השכונות בדרום תל-אביב.

כאמור, על-פי תשובת עיריית תל-אביב–יפו, חמש השכונות בדרום העיר הן התקווה, נווה שאנן, פלורנטין, קריית שלום ושפירא, ואולם פלורנטין מאופיינת יותר באוכלוסייה ישראלית צעירה ופחות בזרים בהשוואה לשכונות האחרות.

על פי הנתונים במהלך השנים האחרונות חל גידול חד בכמות הילדים הזרים בשכונות דרום העיר כאשר כ-95% מהן מטופלים בטיפות החלב בשכונות הדרומיות.

עוד נמסר כי  מספר הילדים הזרים עד גיל שש בשכונות דרום תל-אביב גדול ממספרם של הילדים הישראלים בשכונות אלו.

כמו כן על פי נתוני עיריית תל-אביב–יפו, בשנים 2010-2014 הייתה הגירה שלילית של כ- 500 עד 750 תושבים ישראלים מדי שנה משכונות דרום תל-אביב (ארבע השכונות – התקווה, נווה שאנן, שפירא, קריית שלום – ללא פלורנטין).

ראוי לציין כי זו איננה הפעם הראשונה בה גופי מחקר ומידע מתריעים על התופעה והשלכותיה החמורות על שכונות דרום ת"א.

סיורים רבים נערכו בשכונות על ידי חברי כנסת ושרים במהלך השנים האחרונות אולם עד כה לא נעשתה שום התערבות ממשלתית בנושא.

לא אחת ועדות הפנים וביקורת המדינה ערכו במקום ביקורים ודיונים אך מעולם לא הוגשו מסקנות ולא ננקטו צעדים אופרטיבים, מה גם שרובו ככולו של הדוח לא מתייחס לבעיה הביטחונית, כאשר נתוני פשיעת המסתננים והשלכותיה, כלל לא באים בו לידי ביטוי.

לדוח המלא – לחצו כאן.

לדוח המבקר משנת 2014 – לחצו כאן.

למידע נוסף בסוגיה – לחצו כאן.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן