אושר סופית: הארכת ההסדרים לטיפול בתופעת המסתננים בשלוש שנים, מתקן חולות ייסגר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017.

מוצע, ככלל, להאריך את תקופת תוקפם של ההסדרים המעגנים את מארג האמצעים לטיפול בתופעת ההסתננות בשלוש שנים נוספות, זולת פרק ד' לחוק שעניינו מרכז השהייה חולות – אותו מוצע להאריך לתקופה של שלושה חודשים בלבד. כמו כן, מוצע לתקן את הגדרת המונח "מסתנן" בהוראות השעה שעניינן הגברת האכיפה כלפי מעסיקי מסתננים. לבסוף, מוצע להאריך, בשנה אחת, את תקופת תוקפו של האיסור על הוצאת רכוש של מסתנן.

בדברי ההסבר נכתב: "בשטחי מדינת ישראל נמצאים כיום כ־40 אלף נתינים (לא כולל ילדיהם שנולדו בארץ) ממדינות אפריקה )אריתריאה וסודן) אשר נכון לעת הזו מדינת ישראל נוהגת כלפיהם במדיניות זמנית של אי–הרחקה. לשהייתה של אוכלוסייה זו, שלא כדין, יש השלכות שליליות רבות – חברתיות, כלכליות ואחרות, ובהן גם פגיעה בשלטון החוק ובזכותה של המדינה לקבוע מי ייכנס בשעריה ומי יורשה לשהות בה. מציאות זו מביאה לכך שיש צורך למצוא פתרונות חלופיים להרחקתם של השוהים שלא כדין ולצמצום ההשפעות השליליות הנובעות משהייתם כאן.

הואיל וההסדר הקיים בחוק הכניסה לישראל אינו נותן מענה מספק לתופעת ההסתננות ואינו מאפשר להתמודד אתה באמצעים אפקטיביים שיש בהם כדי להגשים את התכלית שאותה קבע בית המשפט כתכלית ראויה, מוצע, ככלל, להאריך את תקופת תוקפם של ההסדרים האמורים בשלוש שנים נוספות.

עם זאת, את תוקפו של פרק ד' לחוק, שעניינו מרכז השהייה חולות מוצע להאריך לתקופה של שלושה חודשים בלבד. זאת מאחר שהמדינה, בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון אשר דן בדרישה ליציאת מסתננים למדינות שלישיות, פעלה לתיקון ההסכם הקיים עם המדינה השלישית וכעת בכוונתה להביא ליציאתם של מסתננים למדינות שלישיות בהיקף נרחב. במצב דברים זה, וככל שיהיה ניתן להביא ליציאתם של מסתננים גם ממרכזי הערים ישירות למדינה השלישית, תשוב ותיבחן בתום תקופת שלושת החודשים האמורה מידת הצורך בהמשך קיומו של מרכז השהייה חולות."

יו"ר ועדת הפנים ח"כ דוד אמסלם הציג את ההצעה ואמר: "מראשית גל המסתננים לישראל בעשור האחרון הגיעו כ-60,000 איש בערך למדינת ישראל. היום נמצאים במדינה כ-40,000 מסתננים, מאריתריאה וסודן. אלה נתונים של רשות ההגירה. כמובן שהנושא הזה בעייתי מבחינת מדינת ישראל, גם בהיבטים של שוק העבודה, גם בהיבטים של כל החברים והתושבים שגרים בדרום תל אביב. הם ברובם מתרכזים בדרום תל אביב, ומה שקרה שם, הם הקימו לעצמם מיני עיר קטנה, ומה שקרה לתושבים הוותיקים, שהם – איך אמרה לי אחת מהם, אישה מבוגרת? אני פליטה בתוך ארצי. הכנסת ניסתה להילחם בתופעה הזו או לצמצם אותה, והיו מספר חקיקות בעניין הזה כאן וכל מיני הסדרים שבסופו של דבר חלק מהם נפסלו על ידי בית המשפט העליון."

ח"כ דב חנין: "הממשלה מדברת בשמם של תושבי דרום תל אביב, אבל בפועל הממשלה מפקירה אותם. אנחנו היום, הולכים לדון בחוק שמסמל את אחד הכישלונות הגדולים של ממשלת נתניהו. שם במדבר הממשלה הזו קברה מיליארד וחצי שקל בהקמת מתקן חולות המיותר, הבעייתי, הלא רלוונטי, המזיק, שעכשיו הולכים לסגור אותו. במקום לפתור את הבעיות בדרום תל אביב, במקום לייצר פתרונות אמתיים של שיקום שכונות, של עזרה, של סיוע, של השקעה, בשכונות המוחלשות של דרום תל אביב ובשכונות מוחלשות אחרות, במקום להשקיע בפתרון מצוקותיהם של תושבי דרום תל אביב, במקום להשקיע בפתרון מצוקתם של מבקשי החיים שהגיעו מאפריקה, הממשלה הזו עושה רק דבר אחד – מסיתה את אלה נגד אלה."

השר אופיר אקוניס: במשך שלוש שעות עמדו פה חברי כנסת, המתיימרים להיות שומרי הדמוקרטיה והגנו על עשרות אלפי פורעי חוק. במקום להגן על אזרחי ישראל.מסתנני העבודה פלשו לישראל וכבשו בה שכונות שלמות. במקום לייצג את תושבי תל אביב, ייצגו דוברי האופוזיציה את האינטרס הזר. שכונות הנמצאות תחת כיבוש אפריקני חמש דקות מלב תל אביב.

71 תמכו 41 התנגדו

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן