החל מהיום: מסלול מיוחד ליציאה מרצון של מסתננים מישראל

בהתאם להודעת הממשלה על סגירת מתקן חולות בתוך 3 חודשים, רשות האוכלוסין וההגירה קוראת למסתננים, נתיני סודן ואריתריאה, לצאת מרצון למדינתם או למדינה שלישית.

מסתננים שיצאו מישראל עד סוף חודש מרץ 2018 יקבלו:

  • מענק של 3,500$
  • מימון כרטיס טיסה
  • סיוע בהסדרת מסמכי נסיעה

בתום התקופה האמורה יקטן סכום המענק המוצע לכלל המסתננים השוהים בארץ שלא כדין.

כנגד מסתננים שנקצבה להם על ידי רשות האוכלוסין וההגירה תקופת יציאה מהארץ ולא ייצאו, יינקטו פעולות אכיפה. פעולות האכיפה יינקטו אף כנגד מעסיקיהם.

בקשות למקלט מדיני שיוגשו לאחר 1/1/2018 לא יעכבו את הדרישה ליציאתו של מסתנן למדינה שלישית. ככל שמסתנן כאמור יצא למדינה שלישית, בקשתו למקלט תעבור להמשך טיפול בהתאם.

הנכם מוזמנים לפנות ליחידה לסיוע ליציאה מרצון, רשות האוכלוסין וההגירה, רחוב מבצע קדש 68 בני ברק.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.