ועדת חוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הקובעת את סדרי הדין בעבודת בתי הדין הדנים בגרוש מסתננים

משרד הפנים מתכוון להקים כ-20 בתי דין מנהליים שידונו במסתננים .

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק בתי דין מנהליים, חוק הקובע את סדרי הדין של בתי דין הדנים במעצר ובגרושם של שוהים בלתי חוקיים בארץ. 
דייני בתי הדין המנהליים הדנים היום בשוהים הבלתי חוקיים ומובאים בפניהם לצורך דיון במעצרם או בגרושם מהארץ, פועלים מתוקף פרק בית דין למשמורת שבחוק הכניסה לישראל. אולם סדרי הדין והמנהל לא הוסדרו בחוק. כך למשל, החוק הקיים מסמיך את הדיינים לקבוע את סדרי הדין בעצמם. בנוסף, בחוק הנוכחי אין מבנה היררכי מסודר של בתי הדין.
נציג משרד המשפטים עו”ד דין ליבנה אמר בועדה כי המדינה מבקשת להחיל את הוראות בתי הדין המנהליים בשינויים המחויבים, על חוק בתי הדין לביקורת משמורת. החוק וההליך הנוכחיים, אינם מותאמים לסדרי גודל של המסתננים השוהים כעת בארץ. הצעת החוק מבקשת להתאים את סדרי הדין בהליך הדיוני בבתי הדין למשמורת. הצעת החוק קובעת כי דיין יהיה עובד מדינה בעל כשירות לכהן כשופט שלום הבקיא בדיני הכניסה לישראל והיציאה ממנה. הדיינים ימונו ע”י היועץ המשפטי לממשלה לכהונה בת 5 שנים, ויהיו כפופים לדין המשמעתי של שירות המדינה ולא לדין המשמעתי של השופטים.
שב”ח, יובא בפני בית הדין תוך 96 שעות מרגע מעצרו. בית הדין יבדוק את חוקיות המשמורת ואם המעצר חוקי. ההצעה קובעת את תנאי המשמורת. מתי השב”ח ישוחרר, מתי ידרשו ממנו ערבויות ומתי הוא יישאר במשמורת. ערעור על החלטת בית הדין למשמורת, ידון בבית משפט לעניינים מנהליים.
עוד קובעת הצעת החוק, כי המדינה לא תוכל לדרוש הוצאות מהשוהים הבלתי חוקיים. גם השבחי”ם שיובאו בפני בית הדין, לא יוכלו לתבוע הוצאות מהמדינה. בדיון נודע, כי משרד הפנים מתכוון להקים כ-20 בתי דיון מנהליים שידונו את השוהים הבלתי חוקיים.
יו”ר הועדה ח”כ דוד רותם דרש ממשרד המשפטים לתקן את הצעת החוק כך שבית הדין יוסמך לפסוק הוצאות לאדם שהובא בפניו. בנוסף, רותם תבע שסדרי הדין בבית הדין המנהלי, יובאו לאישור ועדת חוקה .
נציגי משרד המשפטים הסכימו לבקשת רותם להסמיך את בתי הדין לפסוק הוצאות, אולם רק לאדם שנדון בפניהם ולא למדינה. מנגד, הם התנגדו להביא את סדרי הדין לאישור ועדת חוקה. לדברי נציגי משרד המשפטים ”זוהי פריווילגיה של שר המשפטים לקבוע את סדרי הדין בבתי הדין”.
כאמור הצעת החוק אושרה היום 18/6 להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. 

פורסם ב-18/6 מטעם ועדת חוקה.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן