המסתננים בורחים במקום להילחם לדמוקרטיה בארצותיהם / ד"ר רבקה שפק ליסק

אפריקה זקוקה לתנועות שחרור שישחררוה משלטון העריצים. המסתננים אינם פליטים. הם בעלי האמצעים המשלמים אלפי דולרים למבריחים כדי להימלט במקום להילחם לשינוי . אפריקה מאבדת את אלה המסוגלים לעשות את השינוי. בדרך כלל בורחים אלה שיש להם אלפי דולרים לשלם למבריחים. זוהי עילית הבוגדת בבני עמה.

א. אין כל דמיון בין המסתננים לפליטים היהודים.

ההבדל העיקרי בין המסתננים ובין הפליטים היהודים הוא  שלפליטים היהודים לא הייתה ארץ / מדינה בה הם היו אזרחים שווי זכויות לשאר האזרחים. היהודים היו חסרי מולדת. ונחשבו לזרים בכל מקומות מגוריהם גם אם הם חיו שם מאות שנים. בספרד, למשל, חיו יהודים למעלה מ- 1000 שנים וגורשו ללא כל הצדקה, משום שסירבו להתנצר, ולא הורשו לקחת את רכושם. היהודים גורשו גם מכל שאר מדינות אירופה המערבית- מרכזית בין המאה ה- 13 למאה ה- 16  למרות שחיו שם מאות שנים, ובהעדר מדינה משלהם נדדו מזרחה למזרח אירופה. אבל, גם במזרח אירופה לא שפר גורלם.

היהודים הופלו לרעה, בארצות בהם נחשבו לזרים , בכל התחומים בשל מוצאם ודתם. הם נכלאו בגיטאות והוגבלו בכל תחומי החיים. ברוסיה הצארית, למשל, כלאו את היהודים ב"תחום מושב" והטילו עליהם הגבלות מבחינת המגורים, התעסוקה, ההשכלה ובשאר תחומי החיים. הם היו נתינים סוג ד'. הם סבלו מהתנכלויות של התושבים ולא זכו להגנת השלטון. יתר על כן, השלטון עצמו התנכל להם. הם היו קורבן לעלילות דם ולפוגרומים.  ברוסיה הצארית  השלטון יזם בימי שלטונו של אלכסנדר ה- 3 , פוגרומים נגד היהודים. מטרת הפוגרומים הייתה לחסל את "הבעיה היהודית" בסיסמה ש"שליש ירצחו בפוגרומים, שליש יהגרו והשאר ימירו את דתם או יגוועו ברעב. זה היה מצבם של היהודים לאורך ימי הביניים וראשית העת החדשה.

במאה ה- 20  נוצרה בעיית הפליטים כתוצאה מהניסיון של גרמניה הנאצית לחסל פיזית את האוכלוסייה היהודית  באירופה. 6 מיליון יהודים נרצחו ע"י הנאצים רק משום שהיו יהודים ורק חלק קטן מהאוכלוסייה היהודית באירופה שרד. עוד לפני שהחלה השמדתם הפיזית של היהודים, סרבו מדינות "נאורות" לקלוט יהודים שהצליחו להימלט מגרמניה בעקבות חוקי נירנברג וליל הבדולח, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בוועידת אווין.

ב. המסתננים הם אופורטוניסטים הבוגדים בבני עמם.

המסתננים אינם חסרי מולדת. הם לא נחשבו לזרים בארצם ולא הופלו לרעה, בשונה משאר האזרחים. הבעיה של המסתננים איננה העדר מולדת בה הם אזרחים שווי זכויות, אלא קיומם של משטרים דיקטטוריים בהם האינטרסים של השליט הם הקריטריון לניהול המדינה. אם אינם שבעי רצון מהמשטר, מתנאי החיים תחת דיקטטורה ומשטר מדכא. חובתם האזרחית היא להיאבק למען שינוי המשטר – לא להסתלק כדי לשפר את מצבם האישי. הבורחים לא נרדפו בשל מוצאם או דתם. הם בחלו במשטר הדיכוי ובמקום להיאבק נגדו החליטו לברוח. בדרך כלל בורחים אלה שיש להם אלפי דולרים לשלם למבריחים. זוהי עילית הבוגדת בבני עמה.

בסודן מתנהלת מלחמת אזרחים בין המשטר לבין מתנגדיו. אזרחי סודן אשר אינם רוצים לחיות במשטר הדיקטטורי המדכא חייבים להיאבק לשינויו – לא לברוח ולהפקיר את שאר האזרחים לגורלם.

באריתריאה יש שלטון עריץ. במקום לברוח חובתם של האזרחים להילחם לשינוי ולהביא דמוקרטיה.

הפרופיל ההשכלתי והמעמדי של המסתננים מוכיח שהם נמנים על השכבות העליונות של האוכלוסייה בארצותיהם. עובדה היא שיש בידם אלפי דולרים לשלם לבדווים בסיני כדי שיבריחו אותם לישראל. המשכילים הם אלה החייבים לתת לבני עמם מנהיגים שיאבקו למען עתיד טוב יותר. המסתננים הם, על כן, אינם פליטים אלא מהגרי עבודה המחפשים שיפור ברמת חייהם ומפקירים את בני עמם לגורלם, מצד אחד, ופוגעים  בשכבות הנמוכות בישראל, מצד שני.

ג. ישראל הקטנה הנאבקת על הישרדותה אינה מסוגלת לפתור את בעיותיה של אפריקה.

עורך הדין היילה מנגסטים נמלט מאריתריאה בשל התנגדותו למשטר בארצו. הוא הסתנן באופן בלתי חוקי לישראל. מיד עם בואו הוא החליט לארגן את בני עמו למאבק נגד ממשלת ישראל כדי לקבל  מה שהוא מכנה "הזכויות שלנו".

המצב המדיני 

ישראל היא מדינה קטנה, ששטחה קטן משטחה של מדינת ניו ג'רסי בארה"ב. ישראל נאבקת מזה למעלה מ- 60 שנה על הישרדותה כמדינה יהודית באזור ערבי עם רוב מוסלמי. ישראל נתונה להסתה מאורגנת מצד מדינות ערביות, מוסלמיות והרשות הפלסטינית, הפועלים להביא לחיסולה באמצעות תעמולה שיקרית. הם פועלים לדמוניזציה ודה- לגיטימציה של ישראל. ישראל עומדת בפני תקופה קשה בתולדותיה כאשר עליה להיאבק במערכת ההסתה המתנהלת נגדה.

המצב הביטחוני

כמו כן, בשל הקונפליקט  הישראלי- פלסטיני נאלצת ישראל להקדיש חלק ניכר מתקציבה לביטחון . הירי הבלתי פוסק של ראקטות וטילים מעזה מאלץ את ישראל להשקיע סכומי כסף גדולים בפיתוח אמצעי הגנה נגד טילים, במיגון הטנקים מפני האמצעים בידי החמאס ובמציאת טכנולוגיות לחשיפת מנהרות. נוסף לכך, ישראל מאויימת מצפון ע"י סוריה, חיזבאללה ואירן הזוממים להשמידה. הצורך להתגונן בפני היכולת הצבאית של אירן ובנות בריתה מחייב את ישראל להוצאות גבוהות על תקציב הביטחון.כתוצאה מכך המדינה מתקשה לטפל בשכבות החלשות.

המצב הסוציו- כלכלי

המצב הכלכלי במדינה הורע לאחרונה, בעקבות המצב בעולם. יש האטה במשק ועלייה באחוז המובטלים. עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש עליה מספר המובטלים ומומחים לכלכלה מעריכם ששיעור האבטלה נמצא בעלייה. בישראל  יש כיום מאות אלפי  ישראלים הנאלצים להסתפק במשרות חלקיות ולעבוד תמורת שכר רעב.

בעיית העוני

בישראל יש גם בעיית עוני: ב- 2008 היו בישראל 418,000 משפחות עניות, שהן 1,631,100 נפשות ומתוכם 777,400 ילדים. העוני גדל בקצב הגדול ב- 2.77% מהגידול הטבעי של האוכלוסייה. ב- 2009 חלה הרעה במצב. ב2009 היו בישראל 435,000 משפחות עניות שהן 1,774,800 נפשות ומתוכן 850,000 ילדים. אחוז המשפחות העניות עלה מ- 23.7% ל- 25.0% ואחוז הילדים העניים עלה מ- 34.0% ל- 36.3% . קצב גידול העוני בקרב ילדים עלה לפי 5.7% מקצב גידול האוכלוסין. וכיום המצב לא משתפר.

עפ"י הערכות המוסד לביטוח לאומי צפוי גידול משמעותי בממדי העוני בישראל  בשנים הקרובות .

המסורת היהודית קובעת ש "עניי עירך קודמים". ישראל צריכה להפנות משאבים לטיפול בשכבות החלשות בישראל ואין לה האמצעים הכספיים הדרושים לקליטת אלפי מהגרים מאפריקה.

עורך הדין מנגסטים בחר בדרך ההתנגדות הקלה. במקום להתארגן ולהיאבק בארצו אריתריאה למען שינוי המשטר ושיפור תנאיהם של התושבים, תוך סיכון עצמי מתוך נכונות להקריב עצמו למען עמו, הוא בחר לבוא לישראל באופן בלתי חוקי ולפתור את בעיותיו האישיות על חשבון עניי ישראל. התקציבים שישראל נאלצת להקציב לטיפול במהגרים הבלתי חוקיים בא על חשבון השכבות החלשות בישראל.

עורך הדין מנגסטים אינו מוכן לסכן את חייו ועתידו כדי להיאבק בממשלת ארצו. הוא מעדיף להיאבק בממשלת ישראל במקום בממשלת אריתריאה משום שהוא יודע שישראל היא מדינה דמוקרטית. כאן הוא איננו מסכן את חייו. הוא מקווה באמצעות הפגנות  ועם לחץ ציבורי מצד ארגונים ישראליים החיים על פלנטה אחרת ומתעלמים מבעיותיה של ישראל, לכופף את ידה של ממשלת ישראל.

ארגונים אלה מאשימים את תושבי שכונות העוני של דרום תל אביב בגזענות. על כך יאמר:המהגרים הבלתי חוקיים אינם מציפים את רמת אביב ג' או סביון או הרצליה פיתוח. הם מציפים את שכונות דרום תל אביב. נוכחותם יוצרת בעיות שהתושבים מתקשים להתמודד אתן. המהגרים הבלתי חוקיים אינם מסכנים את מקורות הפרנסה של תושבי רמת אביב ג' או סביון או הרצליה פיתוח. הם מתחרים על מקומות עבודה עם תושבי השכונות בדרום. קל מאוד להיות "יפה נפש" כאשר הבעיה אינה נוגעת אישית. ומעל לכל, "עניי עירך קודמים". מדוע הארגונים הללו מעדיפים לדאוג לזרים ולא לאזרחי ישראל העניים הזקוקים לעזרה לא פחות.

בארה"ב הייתה בעייה דומה, כאשר הליברלים דרשו לחוקק חוקי "אפלייה מתקנת" לטובת השחורים. בני המהגרים ממעמד הפועלים התנגדו ל"אפלייה מתקנת " לשחורים בטענה שהדבר יהיה על חשבונם. הליברלים קראו להם גזענים. קל להיות "יפה נפש" כאשר האדם אינו נושא בתוצאות של השקפותיו הליברליות. השחורים לא התחרו עם הליברלים הלבנים על מקומות עבודה אלא עם בני המהגרים.

ד. באירופה הוקמו מחנות למהגרים בלתי חוקיים.

יש מדינות באפריקה בעלות משטרים מדכאים וגם המצב הסוציו- כלכלי באותן מדינות קשה. אין ספק שהאפריקנים סובלים מבחינה כלכלית ופוליטית בארצותיהם, ורוב אזרחי ישראל חשים אהדה למצבם של האפריקנים. מסיבה שאינה ברורה מעדיפים האפריקנים שחלקם מוסלמים וחלקם נוצרים להגר דווקא למדינת היהודים, תוך התעלמות מוחלטת מבעיותיה. המהגרים הבלתי חוקיים חייבים להבין שישראל הקטנה, הנאבקת על הישרדותה איננה מסוגלת לפתור את בעיותיה של אפריקה ואת בעיותיהם של האפריקנים.

בעיותיה של אפריקה הן באחריותו של ארגון האו"ם. האו"ם מטפל בפליטים הפלסטינים ובצאצאיהם כבר 4 דורות באמצעות אונר"א, מאז  1948 ועד היום.  על האו"ם לתת אותו יחס גם לתושבי אפריקה.

מדינות אירופה החלו מזה כבר להיאבק נגד הצפתן במהגרים בלתי חוקיים ואף הוקמו מחנות בהם מוחזקים המהגרים הבלתי חוקיים.  יש גם מדיניות של החזרת המהגרים הבלתי חוקיים לארצות מוצאם. ישראל איננה יוצאת דופן בהחלטתה לעצור את השיטפון של מהגרים בלתי חוקיים מאפריקה ע"י סגירת הגבול עם מצרים והקמת מחנות. באירופה המהגרים הבלתי חוקיים חיים במחנות. מדוע בישראל זה בלתי חוקי לדעת בג"ץ?

לסיכום, המהגרים הבלתי חוקיים חייבים להבין שישראל איננה מסוגלת לקלוט אותם ועליהם למצוא להם מדינה אחרת המסוגלת לעמוד בשיטפון המהגרים אליה. המהגרים הבלתי חוקיים הם מוסלמים או נוצרים. יש הרבה מדינות מוסלמיות בעולם. יש גם הרבה מדינות נוצריות בעולם.

יש מדינה יהודית אחת קטנה שנועדה מעצם הקמתה לשמש מקלט לעם נרדף. האנטישמיות בעולם נמצאת בקו עלייה וישראל חייבת לשמור על עצמה כמדינת מקלט לבני העם היהודי בעולם. האם יש הצדקה להסתנן למדינה היהודית הקטנה היחידה, לערער את הרכבה הדמוגרפי ולחסל את יעודה כעיר מקלט ליהודים?

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן