התקנות הנוספות עליהן החליטה הממשלה | הנחיות משטרת ישראל | הנחיות לגבי הסגר בחגים

התקנות הנוספות עליהן החליטה הממשלה | הנחיות משטרת ישראל | הנחיות לגבי הסגר בחגים

הודעה משותפת למשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

הממשלה קיימה דיון לבחינת הצעדים הנדרשים לנוכח הזינוק החד בנתוני התחלואה ותחזיות המומחים והחליטה על סגר כללי החל מיום ו׳ 25.9.2020 בשעה 14:00 למשך שבועיים עם אופציה להארכה.

התקנות המלאות עם רשימת מקומות העבודה החיוניים שיאושרו לפעול במגבלות הסגר יפורסמו לאחר אישור בממשלה בהמשך היום.

להלן התקנות הנוספות עליהן החליטה הממשלה:

  • סגירת כלל מקומות העבודה, למעט מקומות עבודה חיוניים שיפעלו על פי תקנות שיאושרו.
  • סגירת השווקים.
  • חנויות לממכר מזון ופארם ונותני שירות חיוני יורשו להמשיך לפעול.
  • הגבלת מרחק יציאת מהבית עד 1000 מטר, מלבד סיבות שיאושרו.
  • תפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, עד 20 אנשים וברדיוס של עד 1,000 מטר ממקום המגורים. (לגבי הפגנות – ההחלטה כפופה לתיקון חקיקה בכנסת).
  • בתי הכנסת יהיו סגורים בתקופת הסגר, למעט תפילות ביום הכיפורים בהתאם למתווה שאושר.
  • התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
  • תעופה – החלטה תובא לאישור בהמשך היום.
  • סגירת כלל ענפי הספורט למעט משחקים בינלאומיים רשמית.

הנחיות לסגר מטעם משטרת ישראל

בהתאם להוראות הדרג המדיני ומשרד הבריאות, משטרת ישראל אוכפת בימים אלו את המגבלות שמטרתן להיאבק בהתפשטות נגיף הקורונה בישראל, זאת לצד פעילות הסברה נרחבת והכוונת התנהגות האוכלוסייה. אנו קוראים לאזרחי ישראל להישמע להנחיות השוטרים, לנהוג באיפוק ובאחריות ולסייע במאמץ המשותף לבלום את התפשטות הנגיף.

אזרחים יקרים, כלל ההנחיות לציבור זמינות גם באתר משרד הבריאות. תשומת ליבכם:
*בכל מקרי חירום הדורשים התערבות משטרתית מיידית – יש ליצור קשר ללא שיהוי עם מוקד המשטרה בטלפון 100.
*במקרים בהם נדרש טיפול, בדיקה או התערבות רפואית – יש ליצור קשר עם מוקד מד”א בטלפון 101.
*לקבלת מידע רלוונטי בקשר לנגיף הקורונה, מחויבי בידוד, הגבלות וכיוצא בזאת – ניתן ליצור קשר עם מוקד משרד הבריאות בטלפון 5400*.
*לקבלת מידע הקשור למשטרה ולפעילותה – ניתן לפנות למוקד המידע הארצי של המשטרה בטלפון 110. ניתן לפנות למוקד גם באמצעות אפליקציית WhatsApp במספר 050-6110110 (בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00 בבוקר ועד 22:00 בערב).

כללי יציאה למרחב הציבורי

למעבר לשאלות נפוצות בנוגע להנחיות

בכל שהייה במרחב הציבורי יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, עטיית מסכות (למעט החריגים כמפורט בהמשך) ושמירה על היגיינה. החל מיום שישי (18.9.2020) בשעה 14:00, ניתן לצאת עד למרחק של עד 1,000 מטרים מבית המגורים. מטרות בגינן ניתן לצאת ממקום המגורים ללא תלות במרחק:

1. הגעה של עובד למקום עבודתו, ראיון עבודה/תהליכי מיון. “עובד” – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות במקום עבודה (גם אם לא מתקיימים יחסי עבודה). ולעניין ספורטאי – ספורטאי בין-לאומי בלבד (ספורטאי הנמנה עם הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים; קבוצה רשומה בליגה בישראל המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים; קבוצה שרשומה במדינה זרה ומשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה שרשומה בליגה בישראל במסגרת מפעל בין-לאומי או תחרות בין-לאומית).
2. הצטיידות בתרופות, מזון ומוצרים חיוניים (בין התאריכים 23.9.2020-1.10.2020 “מוצר חיוני” כולל גם את ארבעת המינים ואביזרים המשמשים לבניית סוכה).
3. קבלת טיפול רפואי, פסיכולוגי או רפואה משלימה.
4. תרומת דם.
5. הגעה למוסד חינוך או לפעילות חינוכית שפעילותם הותרה.
6. השתתפות בברית/הלוויה.
7. ביקור אדם עם מוגבלות, על ידי בני משפחתו/אפוטרופוס.
8. יציאת אישה לטבילה במקווה.
9. העברת קטין בין הוריו החיים בנפרד.
10. טיפול חיוני בבעל חיים.
11. הגעה למשכן הכנסת.
12. השתתפות בהפגנה.
13. הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו או נדרש להשתתף בו.
14. סיוע לאדם במצוקה.
15. יציאה לשדה התעופה לצורך טיסה מחוץ לישראל (עד 8 שעות לפני מועד הטיסה).
16. יציאה לצורך מעבר דירה/מקום מגורים קבוע (לרבות יציאה למקום המשמש לבידוד).
17. פעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים המתגוררים יחד, גם מעבר למגבלת ה-1,000 מטרים (אך ללא רכב ממונע). ההנחיה אינה חלה על ספורטאים ואנשי צוות מליגות הספורט המקצועניות שרשאים לצאת לאימונים ומשחקים גם באמצעות כלי רכב.
18. יציאה של בעל מוגבלות שבשל מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד, שלא באמצעות רכב ממונע.
19. יציאה לאזכרה של חללי מלחמת יום הכיפורים (של בני משפחה מקרבה ראשונה).
20. יציאת “בעל תפילה” (חזן או בעל תקיעה המיומן בתקיעת שופר בראש השנה) ובני ביתו, לאחר שקיבל אישור מהשר לשירותי דת, או גורם מקצועי שמינה לכך, לצורך השתתפות בתפילה המתקיימת במועדים שנקבעו: מה-18.9.2020 בשעה 17:30 ועד ל-20.9.2020 בשעה 20:00, ומה-27.9.2020 בשעה 17:00 ועד ל-28.9.2020 בשעה 20:00. יציאה של אדם אחר לתפילה, או יציאה של “בעל תפילה” לתפילה המתקיימת במועדים אחרים, מותרת עד למרחק 1,000 מטרים ממקום המגורים.

הגבלת התקהלויות ואיסורי שהייה

1. אין לקיים או להשתתף בהתקהלות (כולל תפילה או טקס דתי) שמספר האנשים בה עולה על 10 אנשים במבנה ועל 20 אנשים בשטח פתוח. אם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.
2. התקהלות במסגרת הפגנה – חל איסור על התקהלות במסגרת הפגנה כאשר המשתתפים בה אינם שומרים על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
3. קיום תפילות:
תפילות בשטח פתוח – ניתן לקיים תפילות בשטח פתוח, לרבות במקום הפתוח לציבור, בהשתתפות של עד 20 אנשים (בהתאם למגבלת ההתקהלות בשטח פתוח).
תפילות במבנה (לרבות אוהל או סוכה סגורים) – חל איסור על קיום תפילה במבנה עם אדם אחר, למעט אנשים הגרים באותו מקום. קיום תפילה במבנה עם אדם אחר מהווה עבירה מהווה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 500 ש”ח.
4. מתווה מיוחד לקיום תפילות במהלך ראש השנה ויום הכיפורים – כמפורט בתקנות משרד הבריאות.
5. חל איסור על שהייה בחוף הים, למעט שהייה של מפעיל החוף או מי מטעמו, ולמעט שהייה בחוף לצורך הגעה לעבודה או פעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, שלא באמצעות כלי רכב.
6. חל איסור על שהייה במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור נאסרה, כמפורט בהמשך, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו.

איסור הפעלת מקום ציבורי/עסקי

חל איסור הפעלת מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בדרך של פתיחה לציבור, בכלל זה מקומות בילוי, מסחר, תרבות, תיירות, פנאי, מסעדות, בתי קפה ובתי אוכל, בריכות שחייה, מכון כושר וסטודיו – למעט המקומות המפורטים:

1.מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון (סופרמרקטים וכדומה), בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
2.מקום למתן טיפול לרפואה משלימה, באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים המתגוררים יחד.
3. מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מקום למכירת מוצרי תקשורת או מחשבים, מעבדת תיקונים למוצרי תקשורת/מחשבים.
4. קבלת קהל במקום עבודה לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק, או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק באופן מקוון או טלפוני (לדוגמה: בנק, מוסך, דואר, ביטוח לאומי וכדומה).
5. קבלת קהל במשרד ממשלתי וברשות מקומית, לשם קבלת שירות שלא ניתן לקבלו בדרך אחרת, או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק באופן מקוון או טלפוני.
6. מסגרות רווחה וכן גופים, פעילויות, שירותים ותוכניות כמוגדר בחוק.
7. מקום המשמש לאימוני ספורט תחרותי.
8. מתקן אירוח (בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח שמיועדים לאורחים אשר המתקן משמש עבורם חלופת מגורים (אך ללא הפעלה של מתקנים משותפים, לרבות חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר); מתקן אירוח שמיועד לשימוש מטופלים ובני משפחותיהם הסמוך למוסד רפואי; מתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה (“מלונית”).
9. בין ה-23.9.2020 ועד ה-1.10.2020: ניתן להפעיל מקום למכירת ארבעת המינים ואביזרים לבניית סוכה או קיום מנהג כפרות (למעט דוכנים המצויים בשוק או ביריד).
כלל העסקים, לרבות בתי אוכל ומסעדות, רשאים להפעיל שירות משלוחים (ללא “טייק אווי”), ובלבד שהמשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים או המבנה או מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסה המשלוח לביתו.

על כלל המקומות הציבוריים והעסקים שפתיחתם לא נאסרה, לפעול בהתאם להנחיות “התו הסגול”.

עטיית מסכה

חלה חובת עטיית מסכה בכל מקום שאיננו מקום המגורים (גם במרחב הציבורי). חריגים שלא חלה עליהם החובה:

* קטין מתחת לגיל 7.
* אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי לכסות את הפה והאף.
* אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או עם אנשים הגרים איתו באותו מקום.
* אדם המשתתף בשידור באמצעי תקשורת הנדרש לדבר בשידור ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר.
* הרצאה, שיעור או צורך אחר בדיבור בפנים גלויות.
* שני עובדים הנמצאים בקביעות בחדר אחד, ושומרים על מרחק של 2 מטרים ביניהם.
* אדם המבצע פעילות ספורט.
* עובדי מטבח (הנחשפים לחום גבוה בעבודתם, על פי הנחיות משרד הבריאות).

הוראות החלות על מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור בעניין חובת עטיית מסכה במקום:

* אין להכניס למבנה אדם שאינו עטה מסכה, למעט קטין מתחת לגיל 7 או בעל מוגבלות.
* אין לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, למעט קטין מתחת לגיל 7 או בעל מוגבלות.
* המחזיק או המפעיל יכול לתת שירות לאדם ללא מסכה, אם הניח, באופן סביר, שלא חלה עליו חובה כזו בשל היותו בעל מוגבלות.
* יש לתלות במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה, מודעה בדבר חובת עטיית מסכה במקום.
* אם יש במקום מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה על חובת עטיית מסכה.

תחבורה

1. התחבורה הציבורית תפעל במתכונת כפי שהוגדרה בתקנות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
2. על מפעילי תחנות התחבורה (תחנת רכבת, תחנה מרכזית וכדומה) או מי מטעמם לעמוד בכלל הנחיות משרד הבריאות ו”התו הסגול”.
3. על הנוסעים להקפיד בכל עת על כלל הנחיות משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק, עטיית מסכות וכיוצא בזאת.
4. נסיעה ברכב פרטי: מוגבלת לשלושה אנשים בלבד (נהג ושני נוסעים), למעט אנשים הגרים באותו מקום. אם הרכב כולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל, ובלבד שיישב בספסל נפרד (המגבלה לא חלה במקרה של צורך חיוני בנסיעה של מספר גבוה יותר של אנשים).

קנסות (הסכומים – בשקלים)

* הפרת חובת הבידוד – 5,000
* הפרת איסור הגעה למקום בידוד בתחבורה ציבורית – 5,000
* הפרת חובת הדיווח למשרד הבריאות – 3,000
* סירוב לדרישת שוטר לפיזור התקהלות – 1,000
* אי עטיית מסכה מחוץ למקום המגורים – 500
* יציאה ממקום המגורים למטרה שאינה מותרת – 500
* הפרת חובה של מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא להכניס ולא להעניק שירות לאדם שאינו עוטה מסכה – 1,000
* הפרת החובה לתלות שלט לעניין חובת עטיית מסכה במקום – 1,000
* שהייה במקום ציבורי/עסקי שפעילותו נאסרה או בחוף הים בניגוד לתקנות – 500
* הפעלת מקום ציבורי/עסקי שהפעלתו נאסרה – 5,000
* הפעלת מקום ציבורי/עסקי שראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו הורו על סגירתו – 5,000
* נכנס לישראל שהפר הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה – 5,000
* אדם החייב בבידוד שהפר הוראת רופא מוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה – 5,000

הוראות “התו הסגול”

* הפרת החובה להגיש הצהרה לרשות המקומית – 2,000
* הפרת החובה להתקין מחיצה בדלפק שירות – 2,000
* הפרת החובה לסמן מקומות לעמידה בתור – 2,000
* הפרת החובה להציב שלט לעניין השמירה על מרחק בתור – 1,000
* הפרת החובה לתלות שלט בכניסה למעלית – 1,000
* הפרת החובה להציב שלט לעניין מספר השוהים המותר – 2,000
* הפרת החובה לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות כניסות אנשים למקום – 2,500

הנחיות לגבי הסגר בחגים

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.