מועצת העיר תל-אביב יפו אישרה את הצעת התקציב לשנת 2014

תקציב העירייה הכולל לשנת 2014 – 5.23 מיליארד ₪. תקציב החינוך והרווחה יגדל בכ- 77 מיליון ש"ח. 

בתכנון לשנת 2014: דגש מיוחד על המרחב הקהילתי * חיזוק שכונות דרום העיר * הקמת סיירת לביטחון עירוני * השלמת רצף הטיילות * הקמת אולם כדורסל עירוני חדש * בניית והכשרת כ-50 גני ילדים *

מועצת העיר אישרה היום (ב') את הצעת התקציב של עיריית תל אביב-יפו לשנת 2014.

  • הצעת התקציב הרגיל מסתכמת לסך של 4.35 מיליארד ₪, לעומת 4.09 מיליארד ₪ בשנת 2013- גידול של 260 מיליון ₪, באמצעותם תמשיך העירייה לבסס ולבצר את השירותים הניתנים לתושבי העיר בכל תחומי החיים, בדגש על תחומי החינוך, הרווחה, ואיכות החיים והסביבה. כמו כן יושם דגש על הגברת תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר, הורדת יוקר המחייה, פיתוח עירייה דיגיטלית ושיפור השירות לתושב, חיזוק שכונות דרום העיר, וקידום פרויקטים של דיור בר השגה, קידום הפעילות והמרחבים הקהילתיים.
  • הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2014, העומדת על כ- 880 מיליון ₪, נגזרת מהתכנית החמש שנתית המעודכנת הכוללת הקמת מבני ציבור, תרבות, חינוך וספורט.
  • טיפוח והחזרת "הרחוב העירוני" לחיים בשדרות העיר, ברחובותיה ובצירים הראשיים, טיפוח הגנים והפארקים, השלמת רצף הטיילות והמשך פיתוח שבילי האופניים בעיר. התקציב משקף את המשך תנופת ההתחדשות הניכרת היטב בעיר וההשקעה העירונית בשיפור התשתיות והמרחב הציבורי, חידוש ושימור מרכזים היסטוריים, המשך תנופת שיקום והתחדשות יפו ועוד ועוד.

השנה, תיתן עיריית תל אביב-יפו דגש מיוחד על המרחב הקהילתי: השלמת הקמתם של מרכזים קהילתיים ומרכזי ספורט קהילתיים לצד קידום שימוש במתקני העירייה כמוקד פעילות לתושבים.

גם השנה התקציב העירוני לשנת 2014 לתחומי החינוך, התרבות והספורט יעבור את סף המיליארד ₪ והפעילות בתחומים אלה תגדל גם השנה, כאשר יתווספו לתקציב זה כ-46 מיליון ש"ח. בתכנית העבודה יושם דגש על המשך פרויקט המיחשוב בכל בתי הספר היסודיים, חינוך סביבתי ומדעי, תגבור תכניות חינוכיות לתלמידי דרום העיר ויפו וקידום מערכת החינוך המיוחד.

גם הפעילות בתחום השירותים החברתיים תגדל השנה ובמסגרת זו יורחב המימון העירוני לסיוע לאוכלוסיות חלשות- נכים, קשישים ובעלי מוגבלויות, ילדים ובני נוער, עולים ועוד ויופנו משאבים נוספים לטיפול בילדים ונוער בסיכון.

נושאי איכות החיים והסביבה ימשיכו להיות חלק מרכזי ומהותי בתכנית הפיתוח ויקבלו השנה דגש מיוחד בפרויקטים השונים, כגון הגברת פעילות המחזור והפרדת האשפה ויישום חוק האריזות, הגדלת השטחים המגוננים, סלילת שבילי אופניים והרחבת פרויקט התל אופן. העירייה תמשיך להשקיע בהפחתת זיהום האוויר וביישום התכנית האסטרטגית שהוכנה לשם כך.

העירייה תמשיך בתכנית חיזוק ותגבור שכונות דרום העיר. הדבר יבוא לידי ביטוי בתגבור האכיפה באמצעות הקמת סיירת לביטחון עירוני (סל"ע), הניקיון, התאורה ושיקום התשתיות בשכונות אלו, דגש על תכניות ופרויקטים חינוכיים וחברתיים, קיום שולחן עגול עם התושבים, חלוקת מלגות לסטודנטים בני השכונות ועוד.

כבכל שנה יושם דגש מיוחד על הטיפול הכולל ביפו. על חיזוק הפרויקטים החינוכיים בכל בתי הספר הממלכתיים ביפו, מרכז צעירים ברחוב יפת, וטיפול בקליטת הקהילה האתיופית. כמו כן, תקודם השלמת רצף הטיילות באזור נמל יפו.

בתחום השירות לתושב תמשיך העירייה בפרויקט דיגיתל שבמסגרתו יושם דגש על הנגשת שירותים ומידע לתושבים באמצעות האינטרנט.

ביסוס מצבה הכלכלי של העירייה הינו כלי שנועד לאפשר לעירייה להרחיב את השירותים הניתנים לתושבי העיר ולהעלות את איכותם. העירייה יכולה להשקיע משאבים רבים יותר על מנת להעניק לתושבי העיר- עם דגש מיוחד על יפו והדרום- מערכת חינוך איכותית יותר, שירותי רווחה מתקדמים ומקיפים יותר, היצע תרבותי עשיר ומגוון כיאה למטרופולין ולעיר עולם ושיפור משמעותי באיכות החיים ואיכות הסביבה שהופכת נקיה וירוקה יותר.

ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי: "ההתנהלות האחראית והמאוזנת אפשרה לנו במהלך 15 השנים האחרונות להרחיב בכ–60% את התקציב השוטף של העירייה המשמש לשירותים כמו חינוך, רווחה, תרבות, ניקיון ואיכות הסביבה, בעוד שהארנונה בתקופה המקבילה כמעט לא עלתה באופן ריאלי והתעריף למגורים של תושבי העיר היה ונשאר בין הנמוכים ביותר מערי הסביבה. כך גם ההגדלה הדרמטית של תקציב הפיתוח בכמעט פי 4 – היא זו שאפשרה את ההתחדשות העירונית והחייאתם מחדש של הרחוב העירוני, מוסדות החינוך, הרווחה, התרבות, הספורט וכלל המרחב הציבורי והפארקים בעיר.

כל אלו הביאו להכרה של הציבור בתל אביב-יפו כעיר של איכות חיים ולא בכדי מקומות רבים בעיר שבעבר ננטשו חוזרים להיות מוקד משיכה ליותר ויותר אנשים הרוצים לגור ולגדל כאן את ילדיהם".

חינוך, תרבות, ספורט וקהילה

התקציב הרגיל לשנת 2014 עומד על כ-1 מיליארד ש"ח 

דגשים בתכנית העבודה-

  • תחום החינוך

*      השקעת משאבים רבים בצמצום הפערים הלימודיים והחברתיים, בעיקר בדרום העיר וביפו (תכניות העשרה, מפעלי הזנה ומועדוניות)

*      דגש על טיפול בילדים ונוער בסיכון (טיפול וסיוע לנוער מנותק באמצעות אכפ"ת- מסגרות קידום נוער, פנימיות עירוניות ועוד).

*      המשך פרויקט התקשוב בבתי הספר היסודיים ומעבר מערכת החינוך העירונית לעידן המתוקשב.

*      השקעה בחינוך המדעי (חמד"ע, כתות אקדמאיות)

*      השקעה בחינוך המיוחד– הוספת משרות לסייעות כתתיות וצמודות בחינוך המיוחד.

*      גידול משמעותי בכתות גן ובבתי ספר- כמענה לצורך ההולך וגובר עקב הגידול במספר הילדים בעיר

*      פרויקט גינות אקולוגיות בגני הילדים בעיר.

*      חלוקת מלגות סיוע בדיור לסטודנטים שיתגוררו בשכונות דרום העיר.

*      בינוי מוסדות חינוך חדשים ושדרוג וטיפול בנושאי בטיחות במוסדות החינוך הקיימים.

*      המשך שדרוג, פיתוח והרחבת בתי הספר בעיר והקמת אולמות ספורט- חסן ערפה, שורשים וביה"ס לטבע.

קהילה, נוער וספורט

*      הקמת אולם כדורסל עירוני חדש בדרייב אין.

*      תגבור מרכזי הנוער והצעירים בדגש על דרום העיר

*      שיפוץ והכשרת מרכזי נוער בשכונות: הדר יוסף, לב העיר ובצפון הישן.

*      הקמת והכשרת מרכזים קהילתיים ביד אליהו (בת ציון) ובפלורנטין (מעון),

*      תכנון מרכזים קהילתיים לב העיר (דב הוז) רמת אביב, מגיד ורק"ע.

*      תכנון והקמת מרכזי ספורט רמז ארלוזרוב, השוק הסיטונאי ושוק עליה.

*      השלמת שיפוץ אודיטוריום רוזין והקמת חדר כושר נוה שרת.

*      המשך שיפוץ ופיתוח מרכזים וקאנטרים קהילתיים: קאנטרי בארבור, קאנטרי גורן גולדשטיין, שפירא, רוזין, נוה אליעזר,  נוה עופר ועוד.

*      הרחבה משמעותית של היצע הפעילויות בקהילה.

*      שימוש במתקני העירייה כמוקד פעילות לתושבים– בנייני העירייה, מתקני חינוך ומוסדות חינוך הפזורים בעיר.

*      תכנון שידרוג ופיתוח ספריית שער ציון "בית אריאלה"

*      הרחבת המרכז ערבי-יהודי ביפו.

*      שיפוץ שבטי הצופים: ים ת"א, קהילה, חצב והנשיא.

שירותים חברתיים

התקציב הרגיל לשנת 2013 יעמוד על סך של כ-488 מיליון ₪, גידול של כ-31.5 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2013.

דגשים בתכנית העבודה-

*      שיפור והרחבת השירותים לאוכלוסיות נזקקות נוספות, בדגש על דרום העיר ויפו.

*      מתן דגש על מכסות וסידורים לאוכלוסיות חלשות – נכים, קשישים ומפגרים, ילדים בפנימיות.

*      הקמת שני מרכזי יום לקשיש

*      הפעלת מרכזים למניעת אלימות במשפחה

*      סיוע וטיפול בדרי הרחוב בעיר (גגונים, סיוע סוציאלי)

*      סיוע לניצולי שואה (קפה אירופה, תאטרון עדות ועוד)

*      תוספת משרות עובדים סוציאליים בדגש על שכונות דרום העיר

*      תכניות סיוע וטיפול לילדים ובני נוער בסיכון

*      תכנית טיפול בקהילה לנוער להט"ב

*      הקמת תחנה לבריאות המשפחה ברח' דיזנגוף. 

יפו

התקציב הרגיל של המישלמה ליפו לשנת 2014 עומד על סך של כ-10 מיליון ₪.

דגשים בתכנית העבודה-

*      טיפול מיוחד בנושאי חינוך, רווחה וקהילה ביפו.

*      מרכז הצעירים החדש – בניית מנהיגות נוער

*      סיוע לקהילה האתיופית, כולל קייטנות לילדי העדה האתיופית ביפו.

*      פיתוח מתחם התיירות– השוק היווני, בית הסראייה, כיכר השעון.

*      השלמת הקמת מבנה עבור סטודיו למשחק ע"ש ניסן נתיב.

תפעול, איכות חיים וסביבה

התקציב הרגיל לשנת 2014 יעמוד על סך של כ-842 מיליון ₪.

דגשים בתכנית העבודה-

*      השלמת רצף הטיילות.

*      הרחבת הניקיון בעיר ואכיפת צואת כלבים

*      השלמת גאולת הירקון

*      השלמת פרויקט שקועי קרקע

*      חידוש רכבי תברואה

*      הפרדת פסולת

*      קידום מחזור והפרדת אשפה- יישום חוק האריזות.

*      תימשכנה ההשקעות העירוניות רבות ההיקף בשיקום וחידוש רחובותיה והתשתיות של העיר.

*      המשך שיפור ושדרוג תשתיות העיר ואיכות הסביבה.

*      תוספת שטחי ציבור

פיתוח עירוני

*      שוק בצלאל

*      שוק סיטונאי

*      שוק עליה

*      תוצרת הארץ

*      הורדת כיכר דיזנגוף למפלס הרחוב וביצוע שינויים תנועתיים

*      בניית חניון תת קרקעי בכיכר רבין

*      פיתוח ושדרוג גנים, המשך הקמת פארק החורשות בדרום העיר, קידום רשת הצירים הירוקים בעיר

*      השלמת רצף טיילות (בדגש על הדרום, מחוף העליה עד בת-ים)

*      פיתוח רצועת החוף (אתרים)

*      פארק החורשות שלב ב'

*      שוק הכרמל – פיתוח והסדרה

*      יריד המזרח – השלמת הפיתוח

*      הדולפינריום – קידום פיתוח

תחבורה

*      המשך פיתוח רשת שבילי האופניים בדגש על הפרדה בין הולכי רגל לרוכבי אופניים.

*      יצירת סביבה בטוחה ופנויה עבור הולכי הרגל.

*      Car sharing – קידום תכנית שיתוף רכבים.

*      אופניים– יושם דגש רב על קידום ועידוד השימוש באופניים ככלי תחבורה יום-יומי בעיר חיזוק התשתית והגברת השימוש, ביצוע שבילי אופניים מופרדים, חינוך בבתי הספר.

*      חניונים- הקמת חניון קצה השדרה, גבעון (רח' הארבעה), בוגרשוב והתעודה האדומה. במסגרת הפעילות להורדת החנייה בעיר אל מתחת לפני הקרקע, בוחנת העירייה הקמת חניונים תת-קרקעיים ממוכנים מתחת לצירי תנועה במרכז העיר.

מגורים

דגשים בתכנית העבודה-

*      קידום תכניות לדיור בר השגה כ- 2,500 יח"ד

*      הגדלת היצע הדירות בדגש על דרום העיר

*      הקטנת שטח הדירות באמצעות קביעת מדיניות בוועדה המקומית

*      הוצאת עסקים מבנייני מגורים.

*      דירות להשכרה– בניית דירות, מלגות שכירות, הסדרת שוק השכירות, סיוע לשוכרי דירות (מרכז הצעירים מזא"ה 9).

שירות לתושב

דגשים בתכנית העבודה-

*      דיגיתל – הרחבת השירותים כערוץ קשר מרכזי מול האזרח: כרטיס תושב, אזור אישי באתר העירייה, אפליקציה עירונית.

*      יושם דגש רב על נושא השירות לתושב בתוכניות העירוניות ובכלל זה יפותח אתר האינטרנט העירוני והשימוש ברשתות חברתיות.

*      קיצור וייעול הליכי הרישוי והפיקוח על הבניה וכן שיפור השירות ברישוי העסקים.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן