דו"ח היחידה לפניות הציבור לשנת 2014 – עיריית ת"א יפו

דו"ח היחידה לפניות הציבור לשנת 2014, אשר נדון בישיבת המועצה היום מסכם את פעילותה של היחידה והוא משקף את הנושאים המועלים על ידי תושבי העיר, בעלי העסקים והבאים בשעריה.

הדו"ח מפורסם במלואו באתר האינטרנט העירוני – www.tel-aviv.gov.il

בשנת 2014 התקבלו ביחידה כ- 36,719 פניות, מתוכן 16,385 פניות כתובות, 19,084 פניות טלפוניות, וכ-1,250 פניות בקבלת קהל. ניתן לראות כי בשנת 2014 היקף הפניות ירד בלמעלה מ- 10% בהשוואה למספרן בשנת 2013- 42,537 פניות.

מגמת ירידה בכמות הפניות:

  • ירידה של 9% בכמות הפניות בכתב ( מ-18,059 בשנת 2013 ל- 16,385 פניות בשנת 2014)
  • ירידה של 17% בהיקף הפניות הטלפוניות (מ-22,978 בשנת 2013 ל- 19,084 פניות בשנת 2014)
  • ירידה של 17% בפניות בקבלת קהל. הירידה הינה ביטוי הן להעלאת רמת השירות ביחידות והן למעבר של הלקוחות לאמצעי הקשר הדיגיטליים עם הרשות.
  • עליה בשימוש באינטרנט לצורך פניה לעירייה (מ-55% בשנת 2013 ל- 60.5% בשנת 2014)
  • 66% מהפניות טופלו תוך 14 יום, עליה של 16% בהשוואה לשנת 2013, אז נענו 50.5% מהפניות תוך 14 יום.

הנושאים המרכזיים שעלו במסגרת הפניות – ביטחון אישי במרחב הציבורי, הקמת סל"ע (סיירת ביטחון עירוני), מאהל וולובלסקי, מבצע "צוק איתן", עבודות לילה, רעש מטוסים, פתיחת עסקים בשבת, רכיבת אופניים ואופניים חשמליים בשטח המדרכה וכן שינוי מדיניות אכיפת חוקי החניה בצירים הראשיים.

יחידת פניות הציבור בלשכת ראש העירייה הוקמה בשנת 2001 ומהווה צומת המקשר בין תושבי העיר, בעלי העסקים והבאים בשעריה לבין ראש העירייה, ההנהלה ויחידות העירייה. היחידה מטפלת בתלונות, פניות, הצעות ותודות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית. היחידה מהווה כתובת מוכרת ונגישה עבור הלקוחות, הן לטיפול בפניות, תלונות ולקבלת מידע וסיוע, לעיתים לאחר תחושה שלא קיבלו מענה איכותי ומספק בעניין פנייתם.

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2014

ביולי 2008 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח- 2008. החוק הסדיר לראשונה את תהליך הטיפול בתלונות הציבור ברשויות המקומיות ונתן סמכויות מתאימות לממונה לצורך ביצוע תפקידו.

במסגרת חוק זה פועל הממונה על תלונות הציבור לטיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה- על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

  • ביחידה לפניות הציבור התקבלו בשנת 2014 כ- 154 תלונות (ירידה בהשוואה לשנת 2013 בה התקבלו 270 תלונות), מתוכן 63 מוצדקות (כ-41%) ו-91 לא מוצדקות (כ-59%).

מספר התלונות הינו קטן ביחס להיקף הפניות המטופלות ביחידה, והדבר נובע ממדיניות ולפיה פנייה תטופל במסלול של תלונה רק אם הינה תלונה מובהקת, בהתאם להוראות החוק.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן