כמה דברים שכדאי לדעת על שנת הלימודים תשע"ו תל-אביב-יפו

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו – כמה דברים שכדאי לדעת על שנת הלימודים תשע"ו תל-אביב-יפו:

 • מספר שיא של תלמידים בעיר- 60,161, גידול של 2,359 תלמידים במערכת החינוך העירונית
 • כ- 30 כיתות גן נוספות ייפתחו השנה
 • 4,472 תלמידים חדשים בגילאי טרום-טרום חובה יצטרפו למערכת החינוך העירונית וכ-4,910 תלמידים יעלו לכיתה א'
 • השנה ייפתח בית ספר יסודי חדש "כוכב הצפון" בצפון העיר, ובית ספר ממלכתי-דתי לבנות "ראשית אמית" ייפתח בשכונת יד אליהו
 • במספר בתי ספר ותיקים ייפתחו השנה אגפים חדשים, ובהם "גולומב", "צהלה", "בלפור" ו"נתיב" לחינוך מיוחד
 • אולמות ספורט חדשים ייפתחו בבתי הספר בשכונת המשתלה ובבית הספר לטבע והסביבה
 • בדרום העיר: 10 מרכזי למידה לתגבור לימודי אחר הצהריים, 5 מרכזים להנגשת השכלה גבוהה, מגוון תכניות התערבות לצמצום פערים בחינוך, הזנה ל-5,000 תלמידים
 • שיעורי שחמט לילדי הגנים בעיר
 • תכניות העשרה להנחלת שירי ארץ ישראל וריקודי עם בבתי ספר יסודיים
 • סדנאות כתיבת פרוזה והלחנת שירה בבתי הספר העל יסודיים
 • שילוב ילדי חינוך מיוחד במסגרות צבאיות
 • תכנית התקשוב העירונית תפעל בכל 61 בתי הספר היסודיים ותורחב ב- 14 בתי ספר לחינוך מיוחד וב- 22 חטיבות ביניים.
 • ממוצע הזכאים לבגרויות בעיר עלה מ-78% לפני עשור ל- 93% בשנת הלימודים האחרונה 

כמדי שנה, נערכת עיריית תל-אביב-יפו לפתיחת שנת לימודים פורה ומוצלחת.

בשנת תשע"ו יעמוד מספר התלמידים תושבי העיר, בגיל 3 – 18, על כ-74,861. ילדי העיר מהווים אוכלוסייה גדולה ומגוונת מאוד, המשקפת נאמנה את הפסיפס האנושי העשיר של תושבי תל-אביב-יפו. מערכת החינוך בתל אביב יפו מעמידה על סדר היום, ברצף החינוכי, מגוון רחב של תכניות ופרויקטים אשר נועדו לשרת את מכלול הלומדים, ולהבטיח מיצוי מקסימאלי של יכולתם. כל זאת תוך ראייה רחבה ורב שנתית של הצרכים המתרחבים והמשתנים של תושבי העיר.

במערכת החינוך העירונית מושקעים משאבים רבים בפיתוח תשתיות המותאמות לצרכים השונים של מגוון תלמידי העיר. מטרתה של מערכת החינוך העירונית הינה לאפשר לכל תלמיד הגשמה עצמית מיטבית בתחומי החינוך וההשכלה, בסטנדרטים מובילים ברמה הארצית והבינלאומית. בכלל זאת: העלאת שיעור הלומדים ושיפור הישגיהם כבסיס להשתלבותם המוצלחת במסגרות ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה; מתן מענה לצרכי כל תלמידי העיר בכל תחומי החינוך (רגיל ומיוחד); קידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים, תוך שימת דגש על תלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים; טיפוח המצוינות; העצמת העיר כמובילה בתחומי ההשכלה הגבוהה והמחקר האקדמי; הפעלת מערך אינטגרטיבי רחב בתחומי תרבות ופנאי; שימור אתרי העיר, מוסדותיה ובתיה ועוד. זאת מתוך ראייה המקדמת את העשייה בתחומי חינוך, תרבות ופנאי, מכבדת את ההיסטוריה של העיר ואת מורשתה ומאתגרת צמיחה תרבותית ופיתוח תחומי העניין האישיים  של באי מערכת החינוך העירונית.

ראש עיריית תל-אביב יפו, רון חולדאי: "דור העתיד עומד בראש סדר העדיפויות העירוני ואנו משקיעים משאבים שנותנים מענה למגוון הצרכים של התלמידים. לראייה, ממוצע הזכאים לבגרויות בעיר עלה מ-78% לפני עשר שנים ל- 93% בשנת הלימודים האחרונה. זו ההוכחה לכך שאפשר לקיים גם במגזר הציבורי מערכת חינוך שוויונית, איכותית ומקצועית, המביאה את התלמידים להישגים גבוהים".

ממדי מערכת החינוך העירונית תשע"ה

מספר התלמידים תושבי העיר תל-אביב – יפו מגיל 3 ועד י"ב (בכל המוסדות בעיר ובמוסדות מחוץ לעיר בהם לומדים תלמידי  תל־אביב – יפו בכל מגזרי החינוך)- 74,861 תלמידים, מתוכם 60,161 תלמידים הלומדים במערכת החינוך העירונית והמשותפת.

מערכת החינוך העירונית והמשותפת (כולל החינוך המיוחד) גדלה בשנת הלימודים הנוכחית ב-2,673 תלמידים כדלקמן:

שנת הלימודים תשע"ה

שנת הלימודים תשע"ו

גידול

גני ילדים

14,080

14,982

902

יסודי

26,144

27,143

999

על יסודי

17,578

18,036

458

סה"כ

57,802

60,161

2,359

גני ילדים-

14,982 תלמידים בגני הילדים העירוניים בשנת הלימודים תשע"ו לעומת 14,080 תלמידים בגני הילדים העירוניים בשנת הלימודים תשע"ה- גידול של 902  תלמידים בגני הילדים. להלן היקף התלמידים:

בכיתות טרום-טרום חובה יעמד מספר התלמידים על 4,472

טרום חובה- 5,081 תלמידים

חובה- 5,429 תלמידים

ברחבי העיר פזורות 540 כיתות גן (כולל חטיבות צעירות), מתוכן כ-30 כיתות גן חדשות.

גידול במספר כיתות גן תשס"ו – תשע"ו (כולל חטיבות צעירות) – גידול של 73%

חינוך יסודי:

בתי ספר בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד –

61  בתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל ו-15 בתי ספר של החינוך המיוחד, בהם לומדים 27,143 תלמידים, גידול של 999 תלמידים ביחס לשנת הלימודים תשע"ה.

כ-4,910 תלמידים עולים לכיתה א' בשנת הלימודים תשע"ו.

על יסודי:

25 בתי ספר תיכוניים בחינוך העירוני והמשותף.

מספר תלמידים בחינוך העל-יסודי העירוני והמשותף בשנת הלימודים תשע"ה הינו 18,036. גידול של 458 תלמידים ביחס לשנת הלימודים תשע"ה.

4,277 תלמידים סיימו כיתה ו' בשנת 2015

2,968 תלמידים סיימו השנה כיתה יב'

חינוך מיוחד-

תל־אביב-יפו היא מרכז מטרופוליני בטיפול בחינוך המיוחד ושואפת להעניק לילדים תושבי העיר ואף מחוצה לה, מסגרת חינוכית המתמחה בלקות הספציפית שלהם. לצד הטיפול הפיזי, מסגרות החינוך המיוחד מכינות את הילדים להתמודדות עם חיי היום יום כבוגרים. חלק מפעילות זו בא לידי ביטוי בהגשתם לבחינות הבגרות.

עיריית תל-אביב-יפו מעניקה מגוון איכותי של מענים ייחודיים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כדי לאפשר לכל ילד, מהעיר ומחוצה לה, ללמוד במסגרת חינוכית המתמחה בטיפול בלקותו. במסגרת זו הקימה העירייה מערך לאיתור מוקדם ולתמיכה רב תחומית בילדים אלה ובמשפחותיהם, פיתחה תכניות מיוחדות לתלמידים מתקשים אשר יכולים להשתלב במערכת החינוך הרגילה והרחיבה את המערך הטיפולי – רגשי ביועצים חינוכיים ופסיכולוגים.

מספר תלמידים בכיתה:

עיריית תל-אביב-יפו משקיעה מאמצים רבים לצמצם את כמות התלמידים בכיתה. להלן פירוט ממוצע התלמידים בכיתה בשכבות הלימוד השונות בחינוך הרגיל (לא כולל את כיתות החינוך המיוחד, להן תקן נפרד ונמוך משמעותית):

בגני הילדים- כ- 30 תלמידים בכיתה

בבתי הספר היסודיים– כ- 30 תלמידים בכיתה

בבתי הספר העל יסודיים- כ- 35 תלמידים בכיתה בחטיבת הביניים, ו- 34 בחטיבה העליונה.

חילופי מנהלים במוסדות החינוך העירוניים:

חינוך יסודי:

 • יוני אנזל- כוכב הצפון (בית ספר חדש)
 • חני גולדמן- מנהלת יפה נוף (חילופי מנהלים)
 • לימור זרחיה- מנהלת גולומב  (פרישת המנהלת קודמת)
 • רלי אמסלם- מנהלת גיבורי ישראל (פרישת המנהלת הקודמת)
 • עינת רויטר- ניצנים (חילופי מנהלים)

 חינוך מיוחד

 • און- שנהב ברמן (פרישת המנהלת הקודמת)

תכניות ייחודיות :

תכנית התקשוב העירונית

תכנית התקשוב העירונית, שהושקה לפני 4 שנים, תפעל בשנת תשע"ו בכל 61 בתי הספר היסודיים ותורחב ב- 14 בתי ספר לחינוך מיוחד וב- 22 חטיבות ביניים.

התכנית כוללת השקעה של כמיליון ₪ בכל בית ספר יסודי בתשתיות טכנולוגיות מתקדמות (מחשבים ניידים למורים ולתלמידים, עגלות טעינה, עמדת מורה מקוונת), ובנוסף פורטל תקשוב עירוני ובית ספרי, פיתוח מקצועי והכשרות למנהלים, מורים ורכזים.

התכנית הניבה עד כה מגוון עצום של תהליכי חדשנות חינוכית כמו:

•  "מבית ספר לבית סייבר" – 15 בתי ספר פורצי דרך המובילים פדגוגיה חדשנות וחייתית המזמנת למידה במרחבים שונים

•  "בדרך" – תכנית ייחודית העוסקת באמנות, מולדת, מדעים, טבע וסביבה בסביבות מתוקשבות ובאמצעות גילוי,   חקר וחוויה חושית.

• "למידה מבוססת מקום" – תכנית המיושמת בכל 60 בתי הספר היסודיים בעיר, חינוך מיוחד ובמספר בתי ספר על

יסודיים. למידה זו רואה בעיר מרחב למידה ומתבצעת בכל אמצעי הקצה הקיימים. כיום קיימות כ- 11,000 תחנות

ברחבי העיר. בחטיבות הביניים התכנית תקפה בכל הכיתות, וכוללת עמדה מקוונת נייחת, רשת קווית, מקרן

ופורטל תקשוב.

תכניות ייחודיות בגני הילדים:

 • תכנית מוסיקלית– הילדים לומדים מבחר יצירות מופת המתאימות באורכן ובתוכנן לגילם, בהן "רונדו" של באך, "כרמן" של ביזה ו"מוסיקת לילה זעירה" של מוצרט. במהלך שנת הלימודים מגיעים לגנים מנחים בכדי ללמד את היצירות באמצעות האזנה מודרכת, והילדים מתארחים בקונצרט מסכם, בו ינוגנו היצירות הנלמדות על ידי נגני הפילהרמונית.
 • אמנות בגנים – תכנית לפיתוח היצירתיות, הדמיון, העצמאות המחשבתית והביקורתיות, בשיתוף בית ראובן ומוזיאון גוטמן, בהן משתתפים כ-800 ילדים. אנשי המוזיאונים מגיעים למפגשים בגנים עם תערוכות ניידות, ומפגשי סיכום חד פעמיים מתקיימים במוזיאונים עצמם.
 • שחמט – מפגשי העשרה חווייתיים להכרת "משחק המלכים", המקנה לילדי הטרום-חובה והחובה כלים לחשיבה אסטרטגית. המפגשים, המתקיימים אחת לשבוע, כוללים למידה פרטנית, למידה בקבוצת עבודה, בשילוב משחקי מחשב, באמצעות סיפור, חוברות וערכות למידה.
 • להיות הורים זה לא משחק ילדים – תכנית להנחיית הורים לילדי גן, שנהגתה על ידי המחלקה לגני ילדים והשירות הפסיכולוגי החינוכי בעירייה, משרד החינוך ותכנית 'מצילה' תל-אביב. התכנית כוללת הרצאת פתיחה ו- 3 סדנאות הדרכה בהובלת פסיכולוגים חינוכיים. במהלך השנה תורחב התכנית לשכונות נוספות בעיר.
 • סב גן – גמלאים מתנדבים בגני הילדים בתל-אביב יפו, במסגרת התכנית הלאומית זה"ב בגן. הגמלאים המתנדבים מגיעים לגן, הסמוך לאזור מגוריהם, (ושבו אין להם נכד/ה), לפחות אחת לשבוע. בביקורם הם משתלבים בפעילות הגן ובנוסף נהנים מתכנית הכשרה מסודרת אחת לחודש – "קמפוס זהב בגן", בהובלת רכז ומנחה קבוצות.

חינוך יסודי:

 • דו קיום – תכנית מפגשים בין תלמידים בהובלת המרכז הערבי-יהודי ביפו. המפגשים מאפשרים הכרת הדומה והשונה בין ערבים ויהודים על ידי הפעלות של קבוצות מעורבות בתחומי אמנות שונים בדגש חברתי. המפגשים מועברים בערבית ובעברית וכוללת מפגשי אירוח בכל אחד מבתי הספר המשתתפים.
 • מובילות ירוקה – תכנית לפיתוח מנהיגות סביבתית. ילדי המובילות מפעילים את כלל ילדי בתי הספר והקהילה. הפעילות מתקיימת לאורך כל השנה, מלווה בנושא שנתי ממוקד, בפרויקטים ייחודיים ובכנס מסכם. 
 • ינשופים – תכנית לקבוצות תלמידים שוחרי תרבות ואמנות, מכיתות ד' ו-ה', הנפגשים עם אנשי עולם התרבות ממגוון תחומים. הצצה של מאחורי הקלעים של האמנויות השונות וצפייה בתוצר הסופי, יוצרים חוויה כלמידה אותנטית, תרבותית ואיכותית.
 • מצוינות מוזיאון ארץ ישראל – התנסות בלמידה חוקרת ובהפעלת מגוון האינטליגנציות באמצעות דרכי הוראה שונות. התכנית מתאימה לתלמידי כיתות ה' ו- ו', בעלי מאפיינים של מצוינות ומרחיבה את טווח האפשרויות המוצע להם בתוך בית הספר.
 • צעירים לומדים שחמט – סטודנטים ובוגרים מלמדים ילדים שחמט במטרה לפתח חשיבה, להטמיע ערכים וליצור סביבה התומכת בהתפתחות אישית, פיתוח חשיבה אנליטית, עצמאית ואסטרטגית. 
 • ואהבת – תכנית חוויתית להעצמת אמפתיה, הקשבה, תקשורת בינאישית ושיתוף פעולה בין ילדים. התכנית משלבת בין מדעי המוח ומדעי ההתנהגות ותורמת לפיתוח יכולת ההקשבה לזולת ולהפחתת אלימות וניכור. התכנית מופעלת בכיתות א'-ו'.

תכניות העשרה בתחום האומנויות

 • בעקבות אמנים – חשיפה לפעילות אמנים מרכזיים תוך שימת דגש להיבטים ביוגרפיים, הבנת השפה האמנותית, טכניקות, חומרים, תהליכי יצירה.
 • קולנוע – תכנית המעניקה לתלמידים יכולת הבעה בשפה קולנועית באמצעות יצירת סרטים קצרים המשקפים את עולמם. התלמידים מקבלים כלים מקצועיים ליצירת סרט ולצפייה ביקורתית.
 • אנימציה – תכנית המעניקה לתלמידים כלים אמנותיים לבניית דמויות אנימציה, סיפור קצר ויכולת עבודה בצוות. התלמידים לומדים מבוא לתחום, את הז'אנרים שבו וטכניקות שונות ליצירה.
 • בית ספר רוקד/כיתות רוקדות– תכנית  המיועדת לכיתות א' – ו', המקדמת ומשמרת את המחול הישראלי (ריקודי עם) והשירה העברית בקרב ילדים ובני נוער, ליצירת שורשיות ותרבות ישראלית. התכנית כיתות רוקדות רואה בריקודים סלוניים דרך להתפתחות חברתית ומשתמשת בשפת הריקוד כדי להשפיע לחיוב על חיי התלמידים באמצעות למידת ערכי נימוס, כבוד הדדי, אלגנטיות, אמון, ביטחון עצמי ועבודת צוות.
 • בית ספר שר – תכנית העשרה חינוכית שנתית להנחלת ערכי אהבת המולדת והארץ דרך שירה מודרכת של מיטב שירי הזמר העברי לאורך התקופות ולימוד התכנים שהם מייצגים.

על יסודי:

 • הזמנה לכתיבה – סדנה לכתיבת שירה ופרוזה לתלמידי ט'-י"ב – היכרות מעמיקה  עם עולם הכתיבה, חשיפה ליוצרים בולטים בשירה ובסיפורת, רכישת כלים בכתיבה, תרגול כתיבה וקריאת טקסטים ומפגש עם משוררים וסופרים.
 • שיר הוא לא רק מילים – סדנה לתלמידי ט' – י"ב – היכרות מעמיקה עם עולם ההלחנה, רכישת כלים לכתיבת שירים והלחנתם, למידת חשיבות הקשר בין המילים ללחן ובין מבנה השיר ללחן, האזנה מודרכת ליצירות מוסיקליות ורכישת מיומנות להופעה מול קהל.
 • קולנוענים צעירים – סדנת קולנוע ליצירת מודעות חברתית לתלמידי ט'-י' – היכרות מעמיקה עם עולם היצירה בווידאו, בתחום הקולנוע והטלוויזיה, הפקת כתבות וסרטונים קצרים.
 • מנהיגות מגשרת – סדנת גישור לתלמידי ט'-י' – רכישת מיומנויות תקשורת מגשרת, ניהול מו"מ ויצירת שיתופי פעולה אפקטיביים, פיתוח מודעות, התמודדות במצבי קונפליקט ומו"מ שיתופי, ניהול ויישוב סכסוכים.
 • השפה והתרבות האיטלקית – סדנה לתלמידי ט' – חשיפה לשפה ולתרבות האיטלקית, הכוללת אמנות פלסטית וחזותית, ספרות, מוזיקה, אופרה, תיאטרון, קולנוע, אדריכלות, עיצוב, שימור, צילום, אופנה וגסטרונומיה. 
 • האולימפיאדה העירונית למתמטיקה – מאות תלמידי חטיבות הביניים משתתפים באולימפיאדה העירונית למתמטיקה, הכוללת "קרב מתמטי", שגובש בשיתוף ובהובלת דוקטורנטים מהפקולטה למתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב, ובו לוקחים חלק תלמידים שהישגיהם בתחרות היו הגבוהים ביותר.
 • "שבוע ישראלי" – תכנית המוקדשת לנושא הזהות היהודית-ישראלית, אותה עובר כל תלמיד במערכת החינוך העירונית, במטרה לסייע לו לחקור, להרחיב ידע ולגבש את זהותו. התכנית עוסקת בנושא הזהות במרחב הישראלי העכשווי בכלל ובמרחב התל-אביבי בפרט, היות והעיר מציעה שפע פלורליסטי ומפגש עם מכלול של זהויות דתיות ותרבותיות. לתכנית שבוע שיא בו מוצגים תוצרי הלמידה והפעילויות בבתי הספר.

חינוך מיוחד:

 • החברה הישראלית: צבא, ערכים ומורשת – תכנית המופעלת בבית ספר "און", החושפת את התלמידים, שלעתים קרובות מודרים ממערכות חברתיות רגילות, לעולמות התוכן של החברה הישראלית ולערכיה. שיא התכנית היה מסע ישראלי ייחודי בן 3 ימים אליו יוצאים התלמידים לאחר שהותאם למגבלותיהם הפיזיות. המסע משלים את תרומת התכנית לגיבוש הזהות האישית של התלמידים, כפרטים וכבני נוער במדינת ישראל, וכן לזיקה שלהם לארץ, למולדת ולהיסטוריה.
 • "מדעי המחשב בקהילה" – תכנית לימודים ייחודית בשיתוף אוניברסיטת ת"א במסגרתה לומדים התלמידים הבוגרים שיעורים במדעי המחשב. את השיעורים מעבירים סטודנטים מהחוג למדעי המחשב, החושפים את הלומדים לתכנים מעולם המחשבים: כיצד פועל המחשב? מהו אלגוריתם? מהו קוד בינארי? כיצד מצפינים מידע? ועוד. התכנים מועברים באופן חוויתי, תוך כדי משחקי חשיבה וחידות.
 • 'יום אחים' – תכנית ייחודית שיזם בית הספר "ונצואלה-קלישר", לילדים בגיל 8 – 21, בעלי נכות פיזית, מוגבלות שכלית התפתחותית. התכנית כוללת יום חוויות משותף לתלמידי בית הספר עם אחיהם ואחיותיהם. ביום זה נחשפים האחים לפעילויות המתקיימות בבית הספר מדי יום, מתקרבים לאח או לאחות המיוחדים שלהם, מתגבשים כקבוצת האחים של ונפגשים עם תרפיסטיות בית הספר לשיח קבוצתי.
 • "ברושים מחוברים יחדיו" – תכנית שמטרתה לשלב בין שתי אוכלוסיות שונות של החינוך המיוחד בראייה של הרתמות הדדית תוך שילוב בקהילה. הפרויקט משלב בין 9 תלמידים מבית ספר "יחדיו"- מסגרת חינוכית לילדים על הספקטרום האוטיסטי (ASD) ו-9 תלמידים מבית ספר "ברושים"- מסגרת חינוכית לילדים בעלי הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות קשות, בפעילויות חווייתיות מחוץ לכותלי בית הספר במתכונת של חונך (תלמידי "ברושים") וחניך (תלמידי "יחדיו").
 • ההרכב המוזיקלי של "ונצואלה-קלישר" – הורי התלמידים, הלוקים בנכויות התפתחותיות קשות, פועלים כהרכב נגנים, בשיתוף והנחיה של צוות התרפיסטיות במוזיקה. הרכב זה נוצר על רקע העובדה שעבור רבים מתלמידי בית הספר ערוץ המוזיקה משמעותי ודומיננטי והם מפיקים הנאה ועניין רב מהאזנה למוזיקה, ובפרט מהופעות המתקיימות בבית הספר.
 • שילוב במסגרות צבאיות – שתי תכניות ייחודיות מופעלות בבית ספר "גיל", משלבות תלמידים בעלי תפקוד בינוני-גבוה ותפקוד גבוה בפעילויות בבסיסי צה"ל. התלמידים לומדים כיצד להתנהל בתחבורה הציבורית, כיצד לשלם עבור נסיעה, ללבוש מדים, לסייע באפסנאות, בנגרייה, בבית דפוס וכיו"ב. התלמידים יוצרים אינטראקציות חברתיות עם החיילים הסדירים אשר עובדים איתם, והדבר משפר את הדימוי העצמי שלהם ומאפשר להם לחקות התנהגות נורמטיבית וללמוד על מצבים חברתיים חדשים. בנוסף, הם מרגישים שהם תורמים לחברה ולא רק נתמכים על ידה.

השקעה בדרום העיר

עיריית תל אביב יפו משקיעה מידי שנה עשרות מיליוני שקלים במערכת החינוך בדרום העיר וביפו, מתוך מדיניות ברורה של צמצום פערים ושוויון הזדמנויות. בתי הספר בדרום העיר נהנים מתקציבים  גבוהים באופן משמעותי, וכן מצפיפות נמוכה יותר בכיתות. ההשקעה העירונית במערכת החינוך בדרום העיר אף מתבטאת בשיפוץ בניינים בסבסוד מלא, כיסוי עלויות של תחזוקה שוטפת של בית הספר, סבסוד חוגים, ואלפי שעות של תגבור לימודי מידי שנה. לא בכדי מרבית מרכזי הלימוד העירוניים הפועלים בשעות אחה"צ נמצאים בשכונות דרום העיר, וביפו. במסגרת כך פועלים בדרום העיר:

 • 10 מרכזי למידה עירוניים לתגבור לימודי השעות אחר הצהריים
 • מרכזים לאסטרטגיות למידה ללקויי למידה שונים
 • 3 מרכזים לגיל הרך
 • 5 מרכזים להנגשת השכלה גבוהה (מלגות, פסיכומטרי מוזל, הכוונה)
 • כיתות אקדמיות בבתי הספר
 • הזנה ל- 5000 תלמידים
 • מגוון תכניות התערבות לצמצום פערים במוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים, דוגמת 'פותחים עתיד' – תכנית "מבוגר משמעותי" שתורחב במהלך שנה זו ל- 9 בתי ספר.

בינוי ופיתוח מוסדות חינוך

לקראת שנת הלימודים התשע"ו הוקמו והוכשרו:

גני ילדים:

* כ-30 כתות גן ביפו, בדרום העיר ובשכונות נוספות.

* נפתחו 4 כתות גן במבנה "בית צעירות מזרחי" ברחוב דב-הוז שישמש גם כמרכז קהילתי.

* במבנה על-שם "מאירהוף" לתרבות ואומנות יפתחו 2 כתות גן חדשות.

* הוקמו 2 אשכולות כיתות גן בשיכון בבלי ובנווה אביבים.

* בנוסף, שופצו ושודרגו עשרות כתות גן בכל רחבי העיר.

בתי הספר היסודיים

* בית ספר חדש בשכונת כוכב הצפון המונה 12 כתות שמסייע במתן מענה לגידול הדמוגרפי בעיר.

* נפתח בית ספר ממלכתי-דתי על יסודי לבנות "ראשית אמית" בשכונת יד אליהו.

גם בתי הספר הוותיקים זוכים לחידוש:

* בית ספר גולומב – הוקם אגף חדש.

* בית ספר נתיב לחינוך מיוחד – הוקם אגף חדש.

* בית ספר צהלה – אגף כתות חדש.

* בית  ספר בלפור – שופץ ושוחזר אגף חדש.

נמשכת תנופת הקמת מתקני הספורט בעיר:

* בשכונת המשתלה – הוקם אולם ספורט מפואר.

* בבית ספר לטבע והסביבה – הוקם אולם ספורט ולצידו שופץ מבנה כתות לרווחת התלמידים.

בנוסף, שופצו ושודרגו עשרות מוסדות חינוך ברחבי העיר, על מנת להטיב ולשפר את הסביבה הלימודית לתלמידים וצוותי המורים.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן