המחוזי בת"א פסל את התנהלות עיריית ת"א הדוחה מראש בקשות רישיונות עסק לרוכלות מזון ניידת

עו"ד נבון קצב ממשרד 'נבון עורכי דין' ב"כ העותרת: "מדובר בהישג משפטי וציבורי חשוב ביותר לשם הגנה על חופש העיסוק של הפרט והקפדה על כללי מנהל תקין".

בפסק דין ציבורי חשוב ביותר פסל ביהמ"ש המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ("בג"ץ קטן") את התנהלות עיריית ת"א הנוהגת לפסול מראש כל בקשה למתן רישיון עסק לרוכלות ניידת למזון בעיר, כשהוא קובע בפסק דינו שהתפיסה לפיה המשיבים אוסרים מראש, לחלוטין ובאופן גורף כל רוכלות חדשה בעיר הינה בלתי חוקית ובלתי חוקתית ". 

הצלחה והישג משפטי וציבורי תקדימי חשוב ביותר לעו"ד נבון קצב ממשרד נבון – עורכי דין ולמרשתו חברת 'נגד הזרם' המפעילה את המסעדה "האיטלקייה בתחנה" במתחם התחנה בתל אביב – יפו,  בביהמ"ש המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, וזאת על רקע פגיעה הנטענת בעניין חוק יסוד: חופש העיסוק בה נוקטים לטענתם ראש העיר ת"א – יפו, מועצת העירייה ורשות רישוי העסקים בעיר.

העותרת תקפה בעתירתה את החוקיות, החוקתיות, המידתיות והסבירות של חוק העזר לתל אביב יפו  (רוכלות) תשס"א 2001 וכן את מדיניות ראש העיר והעיריה לגביו, שעה שאלה אוסרים לטענתה מראש ובאופן כוללני, גורף וחסר כל צדק, כל בקשה חדשה לקבלת רישיון עסק לרכבי מזון ניידים ברחבי העיר תל אביב – יפו , כפי שהעותרת מבקשת לקבל על מנת למכור פיצות ו/או המבורגרים בעיר וזאת באמצעות רכבים מאובזרים וחדישים ביותר מחו"ל הפועלים שנים רבות במדינות וערים רבות ומרכזיות ברחבי העולם כגון : לונדון, ניו יורק, לוס אנג'לס ועוד.

מתוך דברי כבוד השופטת יהודית שיצר בפסק הדין בעת"מ 38893-08-14:

"כפי שעולה מבג"ץ הורה, אכן צודקת העותרת כי מדיניות עיריית תל אביב לאסור לחלוטין כל רוכלות חדשה נפסלה ע"י ביהמ"ש העליון בבג"ץ זה".

"באשר להנמקה של המשיבים המתבססת על מדיניות העיריה מזה שנים רבות לאסור כל רוכלות חדשה, גם נימוק זה לא יכול לעמוד בכללי המשפט המנהלי".

"אכן צודקים המשיבים כי זכות יסוד חופש העיסוק איננה מוחלטת ויש לאזנה עם אינטרסים נוספים, וניתן להגביל את חופש העיסוק מכוח החוק ובאופן מידתי. דא עקא, ההנמקות בהחלטה מבוססות על התפיסה כי יש לאסור לחלוטין כל רוכלות חדשה בתל אביב.  איסור מוחלט זה מנוגד להסמכה שהוענקה למשיבים בחוק רישוי עסקים, מנוגד לחוק העזר ומנוגד להחלטת רשות הרישוי משנת 1979. איסור מוחלט זה, מעבר לכך שהוא נעדר הסמכה בחוק או מכוח החוק, הוא גם בלתי מידתי אינו מפנה לתכליות החוק ואינו מבוסס על ניתוח של מערכת איזונים ראויה שיש בה כדי להצדיק את התוצאה במקרה הפרטני לפיכך אני מוצאת להחזיר את הדיון בבקשת הרישיון של העותרת לגורמי הרישוי בעירייה, לצורך דיון מחדש ומתן החלטה מנומקת בבקשת העותרת, בהתבסס על התכליות ויישומן בנסיבות המקרה הספציפי".

עורך הדין נבון קצב ב"כ העותרת מסכם :

עורך הדין נבון קצב בא כוח העותרת

"העותרת אשר יצאה למאבק משפטי לא פשוט על זכותה החוקתית לחופש עיסוק וזאת נגד אחת מהרשויות הציבוריות החזקות והעשירות ביותר במדינה היא עיריית תל אביב – יפו, מברכת היום על פסק דינו של כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ומקווה כי כעת לאור פסק הדין בקשתה לקבלת רישיון העסק תיבחן ע"י המשיבים בתום לב, בלב פתוח ובנפש חפצה. העותרת סבורה כאמור כי ניתן למצוא פתרון צודק הוגן חוקי וחוקתי אשר יאזן באופן סביר ומידתי בין זכות היסוד החוקתית שלה לחופש עיסוק לבין זכות המשיבים לקבוע מדיניות של פיקוח והגבלה על עיסוק ברוכלות מזון ניידת מרכב, ואולם וודאי שלא למנוע כפי שנקבע בפסק הדין מראש ובאופן גורף ומוחלט כל בקשת רישיון חדשה כזו תוך הנצחת הפליה. העותרת סבורה כי טענתה מקבלת משנה תוקף בפרט כשמדובר בדבר מוכר ומקובל בערים רבות ומרכזיות בעולם כפי שהוסבר בעתירה, וכאשר עסקינן דווקא בעיר תל אביב – יפו שהינה לכל הדעות עיר מרכזית , תוססת, רחבת ידיים, מהמפותחות, המתקדמות והחדשניות ביותר בעולם, שנבחרה גם לעיר המתקדמת ביותר בעולם במסגרת תחרות שערך מגזין וול סטריט ג'ורנל כאשר למקום השלישי הגיעה ניו יורק". 

( עת"מ 38893-08-14  ) .

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן