אושר תקציב עיריית תל אביב-יפו לשנת 2016

התקציב העירוני הכולל עומד על 5.52 מיליארד ₪  *  תקציבי הרווחה והחינוך יעמדו על 1.77 מיליארד ש"ח

בתכנון לשנת 2016: דגש מיוחד על המרחב הקהילתי והקמת מינהל קהילה, תרבות ופנאי * שיתוף ציבור * חיזוק שכונות דרום העיר * ביטול התלות ברכב פרטי * המשך הפעלת סיירת לביטחון עירוני * השלמת רצף הטיילות * בניית והכשרת 5 בתי ספר יסודיים וכ-20 כיתות גן חדשות 

מועצת העירייה אישרה אמש (ב') את הצעת התקציב של עיריית תל אביב-יפו לשנת 2016. הצעת התקציב הרגיל מסתכמת לסך של 4.52 מיליארד ₪ (גידול של 150 מיליון בהשוואה לתקציב 2015), באמצעותם תמשיך העירייה לבסס ולבצר את השירותים הניתנים לתושבי העיר בכל תחומי החיים, בדגש על תחומי החינוך, הרווחה, ואיכות החיים והסביבה. הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2016, המסתכמת ב- 990 מיליון ₪, נגזרת מתכנית חמש שנתית מעודכנת הכוללת הקמת מבני ציבור, תרבות, חינוך וספורט.

השנה התקציב העירוני הרגיל לשנת 2016 לתחומי החינוך, התרבות והספורט יעבור את סף ה- 1.2 מיליארד ₪, כאשר במסגרת זו אושרו תוספות בהיקף של למעלה מ-56 מיליון ₪. בתכנית העבודה יושם דגש על צמצום פערים ושיוויון הזדמנויות, הרחבת תכנית התקשוב העירונית לחטיבות הביניים, חדשנות חינוכית, חינוך סביבתי ומדעי, תגבור תכניות חינוכיות לתלמידי דרום העיר ויפו וקידום מערכת החינוך המיוחד.

בתכנית העבודה למינהל השירותים החברתיים אושרו תוספות בהיקף של כ-9 מיליון ₪ ותקציב המינהל יעמוד על 540 מיליון ₪. במסגרת זו יורחב המימון העירוני לסיוע לאוכלוסיות חלשות- נכים, קשישים ובעלי מוגבלויות, ילדים ובני נוער, עולים ועוד, יופנו משאבים נוספים לטיפול בילדים ונוער בסיכון ויושם דגש על קידום נשים וטיפול באוכלוסייה הלהט"בית.

בתקציב לשנה הקרובה ניתן דגש על קידום הפעילות והמרחבים הקהילתיים ומרכזיותו של התושב בעיצוב פני העיר, הורדת יוקר המחייה, ביטול התלות ברכב פרטי, פיתוח עירייה דיגיטלית ושיפור השירות לתושב, חיזוק שכונות דרום העיר, קידום פרויקטים של דיור בר השגה, והגברת תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר.

גם השנה, תיתן עיריית תל אביב-יפו דגש מיוחד על המרחב הקהילתי ומבני הציבור: המשך הקמה של מרכזים קהילתיים ומרכזי ספורט קהילתיים לצד קידום שימוש במתקני העירייה כמוקד פעילות לתושבים.

נושאי איכות החיים והסביבה ימשיכו להיות חלק מרכזי ומהותי בתכנית הפיתוח ויקבלו השנה דגש מיוחד בפרויקטים השונים, כמו גם, סלילת שבילי אופניים והרחבת פרויקט התל אופן לערים נוספות במטרופולין. העירייה תמשיך להשקיע בהפחתת זיהום האוויר וביישום התכנית האסטרטגית שהוכנה לשם כך. כמו כן העירייה תמשיך בתכנית חיזוק ותגבור שכונות דרום העיר. הדבר יבוא לידי ביטוי בתגבור האכיפה באמצעות המשך הפעלת סיירת לביטחון עירוני (סל"ע), תגבור הניקיון, התאורה ושיקום התשתיות בשכונות אלו, דגש על תכניות ופרויקטים חינוכיים וחברתיים, קיום שולחן עגול עם התושבים ועוד.

כבכל שנה יושם דגש מיוחד על הטיפול הכולל ביפו. על חיזוק הפרויקטים החינוכיים בכל בתי הספר הממלכתיים ביפו, וטיפול בקליטת הקהילה האתיופית. כמו כן, תקודם השלמת רצף הטיילות באזור נמל יפו. בתחום השירות לתושב תמשיך העירייה בפרויקט דיגיתל שבמסגרתו יושם דגש על הנגשת שירותים ומידע לתושבים באמצעות האינטרנט.

ביסוס מצבה הכלכלי של העירייה הינו כלי שנועד לאפשר לעירייה להרחיב את השירותים הניתנים לתושבי העיר ולהעלות את איכותם. העירייה יכולה להשקיע משאבים רבים יותר על מנת להעניק לתושבי העיר- עם דגש מיוחד על יפו והדרום- מערכת חינוך איכותית יותר, שירותי רווחה מתקדמים ומקיפים יותר, היצע תרבותי עשיר ומגוון כיאה למטרופולין ולעיר עולם ושיפור משמעותי באיכות החיים ואיכות הסביבה שהופכת נקיה וירוקה יותר. 

מדברי ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי בישיבת אישור התקציב: "תהליכי העבודה, התכנון ארוך הטווח, ההשקעה בפיתוח העיר, האחריות התקציבית והסטנדרטים הניהוליים שהפכו כבר לשגרה בעירייה שלנו – אינם דבר מובן מאליו.  עלינו להיות גאים על כך שהעירייה שלנו עברה מהתנהלות גרעונית ומציאות של סף פשיטת רגל עם תשתיות ומרחב ציבורי מתדרדר  – לעירייה מאוזנת וצומחת. יש לכך השפעה ישירה על רווחת הציבור. התנהלות אחראית זו והשיפור הכלכלי שהיא מביאה מאפשרת לנו להרחיב ולטייב באופן מתמיד את השירותים שאנו נותנים לציבור בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, הניקיון, איכות הסביבה ועוד, וזאת מבלי להעלות את נטל הארנונה באופן ריאלי ותוך שמירה על תעריפים נמוכים במיוחד למגורים. גם תקציב הפיתוח (התב"ר) הוכפל כמעט פי 4 באופן המורגש היטב בתשתיות ובמרחב הציבורי בעיר, במוסדות החינוך, הרווחה, הקהילה, התרבות והספורט, בגינות ובפארקים, בטיילות ועוד. 

בימים אלה בהם מתחדד ומתעצם הוויכוח בחברה הישראלית על דמותה של מדינת ישראל – יש לעיר שלנו תפקיד חשוב גם בהיבט הערכי. מה שאנחנו עושים כאן כדי לחזק את הדמוקרטיה, הסובלנות, הפלורליזם, התרבות והאומנות, החינוך המדע והמחקר, החדשנות והיצירתיות, יצירת בית לכל מיעוט ושמירת השיח עם העולם הגדול – משפיע על החברה הישראלית כולה. אין מדובר בסיסמאות אלא במשימות לביצוע. היחס לחופש הביטוי, לתרבות והאומנות, היחס לקהילות השונות בעיר, היחס לחינוך וההשכלה ואפילו ההכרעות בתחום אופייה של השבת – כולם מקבלים ביטוי בתוכניות העבודה ובתקציב העירוני".  

פעילות במרחב הקהילתי- הקמת מינהל קהילה, תרבות ופנאי

בשנת 2016 יוקם מינהל חדש בעירייה- מינהל קהילה, תרבות ופנאי. המינהל מבטא שינוי תפיסה בנוגע לשירותי הקהילה בשיתוף התושבים- התושב במרכז וסביבו מעטפת שירותים קהילתיים שתשמש עוגן מקשר בין העירייה לבינו. מנהלים ועובדים רבים משתפים פעולה בתהליך במטרה לשפר את איכות החיים בעיר.

הרחבה משמעותית של היצע הפעילויות בקהילה  תוך מתן מענה כולל ליוזמות וצרכים מקומיים.

*      שימוש במתקני העירייה כמוקד פעילות לתושבים–מוסדות הציבור  כתשתית למפגש, יזמות ופעילות התושבים וגורמי העירייה.

*      הקמת מרכזי יום לקשיש, שיפוץ מועדונים קיימים.

*      יצירת שפה חדשה וקשר חדש בין העירייה לבין התושבים.

*      הקמת והכשרת מרכזים קהילתיים חדשים בפלורנטין (מעון), במרכז העיר (דב הוז) ובצפון העיר (רמת אביב ג')

*      מרכז פעילות ליהדות אתיופיה.

*      תכנון שידרוג ופיתוח מרחבי תרבות– ספריית שער ציון "בית אריאלה", ביכורי העתים.

*      הרחבת המרכז ערבי יהודי ביפו- ספרייה וקפיטריה.

*      תכנון והקמת מרכזי ספורט רמז ארלוזרוב, שוק סיטונאי, שוק עליה, נווה שרת.

*      השלמת שיפוץ אודיטוריום נווה אליעזר ופתיחת חדר כושר נוה שרת.

*      שיפוץ שבטי הצופים והקמת שבטים חדשים: תל ברוך צפון ונופי ים.

*      שיפוץ והכשרת מרכזי נוער בשכונות: איתור מקומות להקמה בהדר יוסף ובבבלי.

*      מתקני ספורט- מגרשי דיוויס לואיס, מגרש הגדנ"ע. 

חינוך, תרבות וספורט

התקציב הרגיל לשנת 2016 יעמוד על למעלה מ-1.2 מיליארד ₪, כולל תוספות של למעלה מ-56 מיליון ₪ לעומת שנת 2015

  • תחום החינוך

*      השקעת משאבים רבים בצמצום הפערים הלימודיים והחברתיים.

*      דגש על טיפול בילדים ונוער בסיכון .

*      הרחבת תכנית התקשוב העירונית לחטיבות הביניים ומעבר מערכת החינוך העירונית לעידן המתוקשב.

*      השקעה בחינוך המדעי (חמד"ע, כתות אקדמאיות)

*      השקעה בחינוך המיוחד– הוספת משרות לסייעות כתתיות וצמודות בחינוך המיוחד.

*      הקמת והכשרת כ- 20 כיתות גן חדשות ברחבי העיר.

*      המשך פיתוח וטיפוח כיתות הגן הוותיקות וחצרות המשחקים.

*      בינוי מוסדות חינוך חדשים (בתי ספר חדשים)- פלורנטין (דרויאנוב), השוק הסיטונאי, צוקי אביב, הר נבו, קריית חינוך יפו (עירוני ז') ומרכז העיר.

*      המשך שדרוג, פיתוח והרחבת בתי הספר בעיר והקמת אולמות ספורט בבתי הספר ולמען הקהילה- (נופי ים, כוכב הצפון, אחוה, מירון, גרץ, רמת אביב ג', נופים).

*      הנגשת מוסדות חינוך בשיתוף משרד החינוך.

  • אירועי תרבות

*      דגש על אירועים לילדים ולמשפחות: הפעלות, מופעים, שעות סיפור, הצגות וסדנאות במרחב הציבורי – פארקים, גינות, אתרים וכיכרות (גינה לי- 70 מופעים בגינות העיר, הצגות בפארק מנחם בגין (דרום), מופעי ילדים בפארק דוידוף ביפו).

*      אירועי עוגן עירוניים- אופרה בפארק, פסטיבל הג'אז, צלילי קיץ, לילות יפו

*      דגש על אירועי איכות ועידוד אומנים עצמאיים –

  • "רגע אחד" עידוד אמנים אלטרנטיביים ועצמאיים לקיים אירועי תרבות בבנייני העירייה ובמתחם גבירול (פעמיים בשנה).
  • "אוהבים אמנות עושים אמנות" – אירוע הדגל בתחום האמנות החזותית, מתקיים מאז 2002.
  • שעות סיפור בחמש ספריות הרחוב- גן מאיר, שד' ההשכלה, גן התקווה, שד' רוטשילד, ספריית הסוכה בנמל יפו).
  • לילה לבן – אירועי מוסיקה ומופעים באולמות ובמרחב הציבורי ברחבי העיר.
  • הפסנתר מארח – מופעי מקור מבוססי פסנתר של אמנים מוכרים וחדשים בהופעות בכורה.
  • תרבות תורנית – אירועי חגים וערבי שירה במרכזים קהילתיים ובאולמות עירוניים.
  • מצעד הגאווה
  • מבני תרבות וספורט

*      מרכז ביכורי העתים כמרכז תרבות – שוק סיטונאי.

*      בית לסין – שיפוץ והרחבה.

*      בית אריאלה – שיפוץ.

*      אצטדיון בלומפילד –הרחבת האצטדיון, קירוי יציעים.

שירותים חברתיים

התקציב הרגיל לשנת 2016 יעמוד על סך של כ-540 מיליון ₪, כולל תוספות של כ-9 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2015.

דגשים בתכנית העבודה-

*      שיפור והרחבת השירותים לאוכלוסיות נזקקות נוספות, בדגש על דרום העיר ויפו.

*      תכניות לאוכלוסייה המבוגרת- המשך מימוש תכנית אב לבניית 6 מרכזי יום לקשישים בירידה תפקודית, פיזית וקוגנטיבית, פינות ובתים חמים, קידום בריאות, קפה אירופה לניצולי שואה, דיורים תומכים ועוד.

*      תכניות סיוע וטיפול לילדים, נוער ומשפחות (בתים חמים לנערות, "אם לאם", מעונות רב תכליתיים, מרכז תעסוקה, "יש מצב" – תכנית לבני נוער, תכנית למניעת זנות אצל קטינים וצעירים, בניית מעונות יום, "שכונה כעיר"-בקרית שלום ושפירא).

*      תכניות לאנשים עם מוגבלויות (הוסטל לויטה, קהילה תומכת לנכים, תכניות להעשרה במסגרת מרש"ל, מועדונית במרכז שירותים לעיוור, מועדון כנ"ף, דיור בקהילה, "חברותא").

*      תכניות למכורים ולדרי רחוב- מרכז יום לנשים מכורות, קבוצות רכבת לביסוס גמילה מסמים, קבוצת מוזיקה, קבוצת כדורגל לדרי רחוב, תכנית תעסוקה למכורים נקיים.

*      תכניות בתחום משאבי קהילה (ארגון והפעלת קהילות, הכשרות למנהיגות קהילתית, גיוס ושיבוץ מתנדבים, הפעלת מתנדבים למען זקנים ונכים, סלעית, מרכזים למיצוי זכויות).

*      תכניות בתחום קליטת עליה- פרויקטים לעידוד עליה לעיר, סדנאות תעסוקה, מנהיגות צעירה לקהילה האתיופית, תגבור לימודי, פעילות ספורט לעולים, מדענים עולים.

*      תכניות בתחום בריאות הציבור- הקמת 2 טיפות חלב חדשות בשיתוף המרכז הרפואי תל אביב, הדרכה לאימהות לתינוקות בנושאי הנקה ותזונה, בטיחות לילדים, חינוך לבריאות השן, לתלמידי גנים ובתי ספר, טיפולי שיניים לקשישים).

*      קידום שיווין מגדרי (באמצעות תכניות לחינוך לשוויון מגדרי בבתי הספר, שתוף ציבור על צרכי נשים).

*      פעילות לקידום הקהילה הגאה- בחינה של הרחבת מבנה המרכז הגאה, הפעלת דירת מעבר לטראנסג'נדרים, מרכז נוער שכונתי גאה, תגבור צוות המרכז הגאה, מנהלת גאווה, חיזוק ותמיכה בפעילות לקשישי הקהילה, תכנית טיפול בנוער להט"ב, הרחבת פעילויות במערכת החינוך, תרבות גאה- מצעד הגאווה, פסטיבל הקולנוע הגאה ואירועים נוספים. 

תפעול, איכות חיים וסביבה

התקציב הרגיל לשנת 2016 יעמוד על סך של כ-971 מיליון ₪.

*      הרחבת הפרדת פסולת ומחזור- בדגש על יישום חוק האריזות והכנת תכנית קהילתית להפחתת הצריכה.

*      שימור חופי "דגל כחול" והרחבת הפרויקט.

*      שיפור רמת הניקיון בחופים והקמת תחנות לשאיבת מי קיץ.

*      שיפור רמת הניקיון בשכונות- פלורנטין, נווה שאנן, שפירא והתקווה.

*      המשך פיתוח ושדרוג של כ-200 פרויקטים ברחבי העיר- גינות ציבוריות, גני שעשועים, רהיטי רחוב ועוד.

*      גינות קהילתיות – הקמתן של גינות נוספות, בהתאם לפניות של תושבים.

*      טבע עירוני- ביצוע פרויקטים בנושא טבע עירוני בשיתוף הקהילה, שימור בריכות החורף.

*      שכונות מקיימות – מסגרת פעולה לפיתוח שכונתי ושיתוף פעולה של העירייה, התושבים והעסקים.

*      תו עירוני ירוק לעסקים – מערך תמיכה וליווי מקצועי לעסקים המעודד התנהלות סביבתית.

*      אירועים סביבתיים קהילתיים וסיורי קיימו- הצגת היבטים שונים מתחום הקיימות: טבע עירוני, פעילות קהילתית וכלכלה מקומית.

*      פורום קיימות- כינוס פורום קיימות הכולל את כלל גופי העירייה והחברה האזרחית.

*      הפחתת מפגע צואת הכלבים

*      טיפוח רצועת חוף ידידותית לסביבה והוזלת עלויות הקיום- מתקני חוף ומוצרים מסובסדים, ספריות חוף, צעצועים לילדים, חלוקת ערכות שש-בש ושחמט.

פיתוח עירוני – דגשים לחמש השנים הבאות:

*      תכנון פוטנציאל של 300,000 מ"ר בשנה לתעסוקה.

*      שרונה – אזור מגורים, עסקים ופנאי, פתיחת כביש תת-קרקעי, המשך בניה פרטית.

*      כיכר דיזנגוף- הורדת הכיכר למפלס הרחוב, שינויים תנועתיים.

*      תוספת שטחי ציבור – פלורנטין (קידום תב"ע למגרשים – מייעוד שכיר לייעוד ציבורי), תחנה מרכזית (קידום תב"ע והסדר נכסי), רמת החי"ל.

*      פרוייקטים מרכזיים: מגדל משרדים עירוני- סומייל, שוק בצלאל, שוק סיטונאי, שוק עליה ותוצרת הארץ .

*      שיווק אזורים לפיתוח – סינרמה, אנילביץ, מונאש, סומייל, רמת החיל

*      ביצוע פינויים ופיתוח – מכבי יפו, נס לגוים, גדנ"ע.

*      תכנון שדה דב.

*      שוק הכרמל- פיתוח והסדרה.

*      פארק שתולים- כ-50 דונם צמוד לפארק דרום.

*      ציר הים- שדרוג הטיילת המרכזית, השלמת רצף הטיילות לבת ים, פיתוח המרחב הציבורי בדולפינריום, ניהול רצועת החוף ע"י חברה עירונית אחת.

*      שיקום רחובות – בשכונת עזרא, בלב העיר.

*      פיתוח אזורים חדשים – בית אל, החרש, חסן ערפה, תב"ע 1770, גלילות והמשך פיתוח נופי-ים.

*      פיתוח ושדרוג שטחים מגוננים

*      הנגשה – סביבת תחנות אוטובוס, חופים, גינות, מבני חינוך, מבני רווחה.

תחבורה

*      קידום ועידוד הנגישות והשימוש באופניים ובהליכה ברגל

*      אופניים: המשך פיתוח הרשת- דגש על הפרדה בין הולכי רגל לרוכבי אופניים, רציפות שבילים, מתקני עגינה, הוספה ושיפור שבילים, חציית צמתים, חקיקה, רגולציה ואכיפה, הסברה והדרכות לתלמידים, אופניים חשמליים.

*      קידום תכניות לעידוד מרכזי תעסוקה: קווים מהירים, קישור ושילוביות עם תחנות הרכבת וחניוני חנה וסע, שאטלים, car sharing, התאמת שכר, שת"פ עם מעסיקים.

*      תחבורה ציבורית: עיבוי המערך הכולל של הסדרי העדפה במטרופולין, הערכות לביצוע אכיפה בנת"צים, שיפור רמת השירות, טיפול במסופי תחבורה ציבורית, קשר עם המפעילים.

*      רק"ל : ליווי עבודות הקו האדום (הסדרי תנועה, הערכות תח"צ, חניוני חנה וסע), קידום הקו הירוק, הסגול והצהוב.

*      קידום היבטי תחבורה מטרופוליניים: רשות תחבורה, מרכז בקרה, רישות שבילי אופניים, תחבורה שיתופית- תל-אופן, car sharing.

*      חנייה וחניונים: חניונים תת קרקעיים, תקני חניה, הבניית מדיניות חנייה (הברזל, שוק עלייה, מוסך דן, אסותא, התעודה האדומה, שוק סיטונאי, רבין, מכבי, תת קרקעי בדיזינגוף).

*      קיימות: קידום פרויקטים התומכים בהרחבת השימוש בתחבורה בת-קיימא: אוטובוס חשמלי, כלי רכב חשמליים.

*      הליכה ברגל: walking bus, זה"ב בקרב תלמידים, יצירת סביבה בטוחה ופנויה עבור הולכי הרגל.

*      תחבורה: פיתוח תשתית מידע, שת"פים עם חברות (waze, moovit, פנגו, pickapp..), הנגשת מידע לנסיעה משולבת, המשך הנגשת open data לטכנולוגיות, שיתוף מידע בעירייה.

*      פרוייקטי תנועה מרכזיים: ציר שלבים, חיבור ראול וולנברג לציר הנופש, מחלפים בצירים ראשיים –
השלום מזרח, שדרת הקריה, גשרים מעל איילון – גשר יהודית, גשר עמק הברכה (להולכי רגל ורכבים), גשר תחנת הרכבת בני ברק.

*      לולאת וולובלסקי– מנהרה מתחת לדרך בגין לשיפור היציאה והכניסה של המע"ר הצפוני, כולל מעבר להולכי רגל והכנה למרכז בקרה מטרופוליני.

*      הקמת מערך מצלמות וגלאים לניהול ובקרת התנועה: העדפת תחבורה ציבורית.

סדר ציבורי ובטחון אישי

*      מצלמות מב"ט (מרחב בטוח) המחוברות למרכז שליטה ובקרה מאויש 24/7. הוספת מצלמות בשכונות הדרום ורישות אזור יפו.

*      המשך הפעלת סל"ע – סיירת לביטחון עירוני. (בשנת 2015 טיפלה הסיירת בכ-40,000 אירועים)

*      שת"פ עם המשטרה, יופעל שיטור עירוני במסגרת פעילותה של הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע).

*      הערכות העירייה לחירום- תקשורת ואינטרנט אלחוטי בכ-250 מקלטים עירוניים, שילוט והכוונה.

*      הגברת האכיפה באמצעים טכנולוגיים: מצלמות נייחות וניידות בצירים ראשיים ובמתחמים הומי קהל.

*      אכיפת חניית רכב דו-גלגלי על המדרכה ברחובות נבחרים וע"פ תכנית עבודה וצנתור צירי תנועה ראשיים.

*      אכיפת חניית רכבים/קטנועים בשבילי האופניים.

*      שמירת המדרכה פנויה ומתן אפשרות ללכת על המדרכה ללא הפרעה (ציוד מעסקים, שולחנות וכסאות, פריקת סחורה)

*      רישוי עסקים: ביקורת ואכיפה יזומה של עסקים ברחבי העיר.

*      שמירה על הסדר הציבורי בשכונות הדרום (נווה שאנן, שפירא והתקווה)- בדגש על נושאי רישוי עסקים ומפגעים ברשות היחיד.

*      שמירה על הסדר הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, תוך התמקדות במוקדים המהווים נקודות תורפה.

*      אכיפה לנושא צואת כלבים.

מגורים

דגשים בתכנית העבודה-

*      קידום תכניות לדיור בר השגה כ- 3000 יחידות דיור – גני שפירא ויד אליהו (מאוכלסים), שוק עלייה, מיכאל אנג'לו, יסוד המעלה, הגוש הגדול, בפרוייקטים לאורך המע"ר (שוק סיטונאי, מידטאון ועוד).

*      הגדלת היצע הדירות ועיבוי המרקם בדגש על דרום העיר )נס לגויים, מכבי יפו, איזנברג, קהילת קנדה, פארק החורשות, פינוי בינוי- לה גוורדיה, נווה שרת והדר יוסף – מתחם הורדצקי, תע"ש השלום, דופן כפר שלם, ידידיה, מנשיה, רובעים 5 + 6, צפון מערב העיר, ובנוסף 16,000 יח"ד בשדה דב).

*      הקטנת שטח הדירות – גיבוש מדיניות עירונית שתאפשר לקבוע בתב"ע תמהיל יחידות דיור מאוזן (הגדלת מספר יחידות הדיור הקטנות)

*      הגדלת המלאי התכנוני למגורים– כ-280 אלף יחידות דיור במסגרת תכנית המתאר ותכניות מאושרות.

*      הוצאת עסקים מבנייני מגורים (פרק לקומת קרקע ומרתף)

*      דירות להשכרה– בניית דירות, סיוע לשוכרי דירות (מרכז הצעירים מזא"ה 9).

יפו

התקציב הרגיל של המישלמה ליפו לשנת 2016 עומד על סך של כ-11 מיליון ₪.

*      טיפול מיוחד בנושאי חינוך, רווחה וקהילה ביפו.

*      תכנית "מוטב יחדיו"- פיתוח תכניות ומענים לילדים ובני נוער בסיכון.

*      ציון 100 שנה לשדרות ירושלים.

*      מרכז הצעירים החדש – בניית מנהיגות נוער.

*      סיוע לקהילה האתיופית- הקמת מועדון קהילתי לעולי אתיופיה, קייטנות לילדי העדה האתיופית ביפו.

*      קידום מתחם התיירות– השוק היווני, בית הסראייה, כיכר השעון.

*      ביסוס סטודיו למשחק ע"ש ניסן נתיב כעוגן תרבותי.

*      ביסוס מרכז עמיעד כמוקד אומנות וקהילה.

*      התחדשות עירונית (פרוייקטים: שם הגדולים, קורט טוכולסקי, קהילת קנדה וכיוצ"ב).

*      מפגשי הידברות – קהילה יהודית ערבית.

*      השוק היווני- קידום המדרחוב והעסקים.

*      חיבור טיילת חוף יפו לבת-ים.

*      מבני תרבות – סטודיו למשחק ע"ש ניסן נתיב, נמל יפו (מחסן 2, 3).

בשכונות: נווה שאנן, שפירא, שכונת התקווה

*      שיפור ההיבט הפיזי – התערבות עירונית אינטנסיבית במתחמי מפתח המהווים מטרד, תחזוקה שוטפת אינטנסיבית, עצים, תאורה, ריהוט רחוב, אכיפה מוגברת.

צמצום מטרדים ותופעות כגון– פיצולי דירות, רעש מכנסיות, בניה לא חוקית, נקיון ועוד.

שיפור נראות הרחוב– תחזוקה שוטפת אינטנסיבית, עצים, תאורה, ריהוט רחוב ועוד.

אכיפה מוגברת מול עסקים לא חוקיים ומול פיצולי דירות.

*      מרכזי תרבות  – להקת בת שבע, הקמת מרכז קהילתי ייחודי, פסטיבלים, עידוד פעילות של קבוצות מקומיות.

*      תמיכה בקהילה – פרויקטים חברתיים – אמנים, יזמויות חברתיות, גינות קהילתיות, מיזמי תרבות מקומיים, רצף שירותים בין חינוך לרווחה, בין הפורמלי לבלתי פורמלי.

*      הקמת מינהל קהילה-כגורם מלכד ומשפיע על תחושת הקהילתיות.

*      שיתוף ויידוע הציבור – חיבור התושבים לעשייה, עידוד פעילות והתארגנות מקומית, מפגשי תושבים, תהליכים שקופים לחיבור תושבים לעשייה בשכונות, דף פייסבוק שכונתי ליצירת קשר שוטף.

*      פיתוח אורבני – אזור מגורים בשוק עלייה, קידום תכניות ותב"עות – דגש על נווה שאנן, דיור בר השגה בשכונת שפירא, תחילת תהליך רה-פרצלציה בשכונת התקווה, הקמת חדר כושר בבית דני, הקמת קאנטרי קלאב בשוק עלייה.

*      עידוד יזמות הייטק בשכונות

*      הגברת תחושת הביטחון האישי- סל"ע- סיירת ביטחון עירונית (נוכחות ובולטות 24/7), פרויקט רחובות בטוחים בנווה שאנן- יצירת רשת של רחובות אורכיים ורוחביים בהם תבוצע הגברת תאורה ומצלמות ונוכחות מוגברת של סל"ע ומשטרה.

שיפור השירות לתושב

*      דיגיתל – כרטיס תושב, ערוץ קשר מרכזי מול האזרח, ביצוע פעולות וקבלת מידע אישי- אזור אישי לתושב, פיתוח הקשר מול בעלי העסקים.

*      טכנולוגיה כבסיס לשירות– זימון תורים ממוחשב, רישוי מקוון, עדכון סטטוס טיפול, אינטרנט במרחב הציבורי.

*      קיצור וייעול הליכי הרישוי והפיקוח על הבניה וכן שיפור השירות ברישוי העסקים.

*      שירות מהבית עד הבית- הרחבת שירותים מקוונים.

*      שיפור השירות בטיפות חלב.

*      שיתף ציבור- חיזוק הקשר והדיאלוג עם התושבים, הנגשת מידע ושירותים וציבור, מפגשים שוטפים עם תושבים לפני תחילת העבודה, הרחבת מעגל הפעילים, דפי פייסבוק ייעודיים לפרויקטים, שיתוף פעולה בינוי ותשתית ורבעים ושכונות, פרסום בדיגיתל.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן