אושרה תכנית אב עירונית לשימור והגנה על טבע עירוני

צמצום השימוש בחומרי הדברה בטיפול באתרי הטבע * כל תכנית פיתוח באתרי טבע תלווה בסקר אקולוגי * שילוב הקהילה בשיקום אתרי טבע

הועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב-יפו אישרה היום (ד') תכנית אב לשימור והגנה על הטבע העירוני שבתחומי העיר תל אביב-יפו.

תכנית האב, שהוכנה ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, בשיתוף החברה להגנת הטבע ובהמשך לתכנית המתאר לעיר (תא/5000), מבוססת על סקר טבע עירוני שהוכן בשנת 2012 וכולל 51 אתרים ו-37 אתרים נקודתיים. הסקר כלל איסוף נתונים ואפיון תשתיות טבע עירוני, ביצוע סקרי שדה המתייחסים להיבטים אקולוגיים סביבתיים ותכנוניים (סקר זוחלים, סקר ציפורים, סקר יונקים וסקר צמחייה) ובהתאם לכך הערכת חשיבותם של האתרים השונים בהקשר העירוני המקומי.

אתרי הטבע בעלי החשיבות הרבה ביותר, כפי שעלה בסקר: חופי הים והמצוקים בגבעת עלייה ובתל ברוך, בריכת החורף בצומת חולון, המצוקים בחוף הצפון מערבי, פארק ירקון מזרח ונחל פרדסים.

ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי: "אני שמח לבשר כי היום אושרה תכנית האב לטבע עירוני. אני מקווה כי מהיום יוכלו ילדי העיר לראות ראשנים בתחילת גידולם, את פרחי הבר במלוא פריחתם וכן לגעת ולחוות בערכי טבע שתהליך העיור גרם להתמעטותם בצורה דרמטית. התכנית מגדירה בצורה ברורה היכן וכמה אתרים יישמרו לעתיד הרחוק לטובת תושבי העיר".

תכנית האב כוללת מספר דרכים לשימור, טיפוח ושיקום הטבע העירוני בעיר:

  • אחזקה שוטפת- העירייה תצמצם את השימוש בחומרי הדברה בשטחי בר עירוניים המיועדים להיות אתר טבע עירוני. במידה ויוחלט על שתילה באתר, תישתל צמחייה מקומית- ארץ ישראלית, זאת מתוך מטרה להבטיח סביבה תומכת חיים, קיומן של מערכות טבעיות, שמירה על המגוון הביולוגי.
  • הכנת מסמכי מדיניות, תכניות מפורטות ונספחי ופיתוח ועיצוב נופי לאזורי טבע עירוני אשר יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנון. המסמכים יכללו מסקנות והמלצות לשלב תכנון לצורך שימור ושילוב ערכי הטבע.
  • על מנת להבטיח שעבודות הפיתוח המתבצעות במתחמים בעלי ערכי טבע עירוני יתרמו לשימור, טיפוח ושחזור ערכי הסביבה ולא יפגעו באתרים הוחלט כי כל תכנית פיתוח העשויה להשפיע על אתר טבע עירוני תכלול סקר אקולוגי אשר יוכן על ידי אקולוג מוסמך ובו ייבחנו דרכים למניעה או לצמצום הפגיעה באתר.
  • מתוך הרצון לשלב את הקהילה בשיקום אתרי טבע, יאותרו מתוך סקר הטבע העירוני אתרים בעלי ערך אקולוגי וחינוכי, שיעברו שיקום אקולוגי לטובת הקהילה. במסגרת שיקום אתרים אלה יוזמנו הקהילות המקומיות ותלמידי מוסדות החינוך הסמוכים, לקחת חלק פעיל בשיקום ושימור האתר.
  • עדכון סקר הטבע העירוני מעת לעת, כדי לסקור אתרים חדשים שייחשפו בעתיד או לאמוד את מידת השימור או הפגיעה באתרים מסוימים.

העיר תל אביב-יפו התברכה במגוון משאבי טבע המאפשרים לתושבים ולמבקרים ליהנות מקרבה לטבע גם באזורים הסואנים והבנויים ביותר. העירייה פועלת לשימור, טיפוח ושחזור אותם אתרי הטבע העירוני בתחומה, מתוך הכרה בחשיבות ערכי הטבע, כחלק בלתי נפרד מסביבת החיים העירונית ותרומתם לשיפור איכות החיים ולגיוון הנוף העירוני.

לינק לסקר הטבע העירוני-

http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/natureinthecity.aspx?tm=2&sm=19&side=789

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן