פתיחת שנת הלימודים תשע"ז בתל-אביב יפו

כמה דברים שכדאי לדעת על שנת הלימודים הקרובה בתל-אביב-יפו:

 • השנה תופעל במוסדות החינוך העירוניים תכנית לימודים חדשה להטמעת ערכי דמוקרטיה
 • יופעל יום לימודים ארוך בדרום העיר וביפו, כחלק מיצירת שוויון הזדמנויות בין כל תלמידי העיר
 • יפותח מדד תל אביב לחינוך – מערכת של הערכה חלופית ביסודי ובעל-יסודי, כחלק מתפישה של עידוד סקרנות, צבירת ידע על ידי התנסויות משמעותיות וביטוי חוזקות של תלמידים בעיר
 • השנה ייפתחו 3 בתי ספר יסודיים חדשים בעיר, בשכונות פלורנטין, צוקי אביב ובמרכז העיר (הר נבו)
 • 22 כיתות גן חדשות ייפתחו ברחבי העיר
 • בתי ספר ותיקים יזכו לאגפים חדשים ו/או אולמות ספורט, בניהם בתי הספר גרץ, מירון, אלחריזי, המשתלה ועוד
 • 62,171 תלמידים יילמדו השנה במערכת החינוך העירונית והמשותפת
 • חל גידול של 2,010 תלמידים במערכת החינוך העירונית
 • 4,723 תלמידים עולים לכיתה א' בשנת הלימודים תשע"ז

פותחים שנת לימודים חדשה בתל-אביב-יפו

כמדי שנה, נערכת עיריית תל-אביב-יפו לפתיחת שנת לימודים פורה ומוצלחת.

בשנת תשע"ז יעמוד מספר התלמידים תושבי העיר, בגיל 3 – 18, על כ-77,730. ילדי העיר מהווים אוכלוסייה גדולה ומגוונת, המשקפת נאמנה את הפסיפס האנושי העשיר של תושבי תל-אביב-יפו. מערכת החינוך בתל אביב יפו מעמידה על סדר היום, ברצף החינוכי, מגוון רחב של תכניות ופרויקטים אשר נועדו לשרת את מכלול הלומדים, ולהבטיח מיצוי מקסימאלי של יכולתם. כל זאת תוך ראייה רחבה ורב שנתית של הצרכים המתרחבים והמשתנים של תושבי העיר.

ממדי מערכת החינוך העירונית תשע"ז

מספר התלמידים תושבי העיר תל-אביב – יפו מגיל 3 ועד י"ב (בכל המוסדות בעיר ובמוסדות מחוץ לעיר בהם לומדים תלמידי  תל־אביב – יפו בכל מגזרי החינוך)- 77,730 תלמידים, מתוכם 62,171 תלמידים הלומדים במערכת החינוך העירונית והמשותפת.

מערכת החינוך העירונית והמשותפת (כולל החינוך המיוחד) גדלה בשנת הלימודים הנוכחית ב-2,010 תלמידים כדלקמן:

תשע"ו

תשע"ז

גידול

גני ילדים

14,982

15,816

834

יסודי

27,143

28,185

1042

על יסודי

18,036

18,170

134

סה"כ

60,161

62,171

2,010

(*) הנתונים כוללים את תלמידי החינוך המיוחד

גני ילדים –

15,816 תלמידים בגני הילדים העירוניים בשנת הלימודים תשע"ז לעומת 14,982 תלמידים בגני הילדים העירוניים בשנת הלימודים תשע"ה- גידול של 834  תלמידים בגני הילדים. להלן היקף התלמידים:

בכיתות טרום-טרום חובה יעמד מספר התלמידים על 4,891

טרום חובה- 5,475 תלמידים

חובה- 5,450 תלמידים

ברחבי העיר פזורות 552 כיתות גן (כולל חטיבות צעירות), מתוכן כ- 22 כיתות גן חדשות.

חינוך יסודי –

בתי ספר בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד –

64  בתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל ו-15 בתי ספר של החינוך המיוחד, בהם לומדים 28,185 תלמידים, גידול של 1042 תלמידים ביחס לשנת הלימודים תשע"ו.

4,723 תלמידים עולים לכיתה א' בשנת הלימודים תשע"ז.

על יסודי –

25 בתי ספר תיכוניים בחינוך העירוני והמשותף.

מספר תלמידים בחינוך העל-יסודי העירוני והמשותף בשנת הלימודים תשע"ה הינו 18,170. גידול של 134 תלמידים ביחס לשנת הלימודים תשע"ו.

3,517 תלמידים סיימו כיתה ו' בשנה החולפת.

2,678 תלמידים סיימו השנה כיתה י"ב.

ערכים ושוויון הזדמנויות בחינוך בתל-אביב-יפו

כחלק מתפיסת עולמה של העירייה, יתמקד השנה החינוך בתל-אביב-יפו בביסוס תכנית לימודים חדשה ל להטמעת ערכי דמוקרטיה וחיים משותפים. תל אביב יפו שמה לה למטרה להוות מודל לחינוך ציבורי שוויוני ומעולה המחנך לישראליות משותפת. ישראליות הכוללת את מגוון האוכלוסיות, הדתות והמעמדות החברתיים השונים בעיר, המתחשבת במנעד הערכים והתפישות ומאפשרת מקום וביטוי לכולם כחלק מהסיפור השלם של העיר, וכחלק מהאתגרים של החברה הישראלית.

מתוך רצון לחינוך משמעותי בעיר, פיתחה העירייה תפישה חינוכית-חברתית מכלילה (זהויות שונות) ורב ממדית (קוגניטיבית, רגשית וחברתית), המאפשרת לילדים ולמבוגרים (מורים, הורים, מנהלים) להרגיש חלק מחזון חדש על הישראליות ולראות בעצמם כאזרחים מעורבים ומשולבים, כרעיון המארגן של הלמידה בבתי הספר.

בכל שכבת גיל, א' עד י"ב, תהיה פרקטיקה עירונית  מובילה בלמידה ובעשייה, המבוססת על ערך דמוקרטי או תופעה חברתית אותה אנו מבקשים לחקור עם התלמידים.

בפועל, בשנת הלימודים תשע"ז תיושם התכנית הדמוקרטית באופן הבא:

א'-ג' – אני, בית הספר והעיר שלי: עיסוק בזהות וערכים של אקולוגיה, ערבות הדדית, הקשבה, מרחב ציבורי בשילוב אומנות, יצירה, בניית מודלים

שכבה ד' וח'– חברותא: מפגשים קבועים לאורך השנה עם ילדים מבית ספר שונה בעיר. תהליך חקר משותף של תופעה חברתית ובסיומו תוצר קבוצתי, ואירוע קהילתי בשיתוף ההורים.

שכבה ו' וט'– משפט ציבורי: עיסוק בענייני אקטואליה ובשאלות הנוגעות ליומיום, דרך מתודה חינוכית של משפט ציבורי בשיעורי חינוך ומורשת

שכבה ז' – זהות ושורשים: העמקת החיבור של התלמידים לעבודת השורשים דרך עיסוק בזהויות השונות, הסיפורים המשפחתיים. קיום אירועים עם ההורים בכלל בתי הספר סביב עבודות השורשים

שכבה י' –  עבודה בית ספרית על דיבייט בנושא זכויות אזרח ואדם. הדיבייט יהיה באנגלית. במהלך כל השנה התלמידים יחקרו תופעה הנוגעת לזכויות אדם ואזרח. הם יתאמנו בעבודה ודיבור מול קהל באנגלית. בסוף השנה יתקיים אירוע דיבייט עירוני לכלל בתי הספר.

שכבה י"א: מסע ישראלי. ארבעה ימים של מסע משותף לכלל תלמידי העיר בשכבה י"א בקבוצות מעורבות. מסע בחברה הישראלית להכרות האוכלוסיות השונות, האתגרים, הפערים, השיח המשותף, המחלוקת וכו', תוך עיסוק בזהות ובערכים.

יום לימודים ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר

במסגרת מאמצי עיריית תל אביב-יפו לקדם ולחזק את תושבי דרום-מזרח העיר ויפו, וכן להקל על יוקר המחייה בעיר, החליטה העירייה להפעיל החל משנת הלימודים הקרובה תכנית שלמה ומקיפה של יום לימודים ארוך, הנותן מענה לימודי איכותי לתלמידי כיתות א'-ג' עד לשעה 16:30 בעלות של 250 – 350 ₪ בלבד. יום הלימודים הארוך יחליף את פעילות המועדוניות והחוגים שניתנים ופועלים כיום באופן חלקי ולעיתים חסרים בערכים פדגוגיים.

התכנית תקיף את כל תלמידי כיתות א' עד ג' בבתי הספר היסודיים הנמצאים בדרום העיר וביפו ומטרתה לנצל את שעות אחר הצהריים כדי לקדם את הילדים במגוון תחומים של יכולות לימודיות וכישורים חברתיים ולהביאם לרמת מוכנות גבוהה לקראת כיתה ד'. תכנית הלימודים, שתובל פדגוגית על ידי המחלקה לחינוך יסודי ומשרד החינוך, תכלול שיעורי שפה, חשבון, אנגלית ומדעים שיועברו על ידי מורים מקצועיים וכן ישולבו בה גם חוגים של אומנות ומוסיקה. כל זאת, לצד דאגה לארוחת צהריים חמה.

בזכות השינוי הצפוי תוכל עיריית תל-אביב-יפו לתת לכלל ילדי שכונות דרום העיר ויפו תכנית איכותית יותר בעלות נמוכה משמעותית מהעלות המשולמת היום למועדוניות השונות, תעריף סמלי של כ- 250-350 ₪ בחודש. לצורך הפרויקט, תשקיע העירייה מדי שנה כ-7.5 מיליון שקלים בתקצוב הפרויקט, כולל הסעות לילדים הזקוקים לכך.

מהלך זה מצטרף לשורת מאמצי העירייה להקל על יוקר המחייה של תושבי העיר בכלל ותושבי שכונות הדרום בפרט, כדוגמת סבסוד קייטנות וחוגים במרכזים הקהילתיים בדרום העיר, הזנה לילדי שכונות הדרום ויפו בעלות סמלית, שירותי יעוץ פסיכולוגי חינם בשכונת שפירא וכפר שלם, 13 מרכזי למידה הכוללים הכנה לבגרויות (במקום שיעורים פרטיים), טיפולי ריפוי בעיסוק, הדרכת הורים וקלינאות תקשורת בחינם במרכז להורות ומשפחה בשכונת התקווה, ליווי התפתחותי במסגרת משחקיה טיפולית בנווה עופר ועוד.

עיריית תל-אביב-יפו מפתחת מדד חדש וייחודי לעיר תל אביב

כחלק מתכנית רחבה "תל אביב יפו מובילה עולמית בפדגוגיה", צוות מינהל החינוך מוביל מהלכים פדגוגיים שעיקרם הערכה אחרת של ביצועי תלמידים. המדדים המספריים המוחלטים הניתנים כיום במערכת על בסיס מבחנים בלבד, אינם משקפים את חוזקות התלמידים השונים, את הנטיות הקוגניטיביות ו/או את סגנונות הלמידה המגוונים של הילדים.

תל אביב יפו שואפת לקדם מהלך עירוני להערכה לימודית אחרת של תלמידים, המעודדת קידום לימודי באמצעות הערכה מעצבת, משוב ותוצרי למידה מגוונים כחלופות בהערכת תלמידים ומורים. המהלך מתקיים הן בבתי הספר היסודיים והן בבתי הספר העל-יסודיים.

בחינוך היסודי:  ב-15 בתי ספר יסודיים נבחרים בעיר יוקמו צוותי משימה בהובלת המנהלים ובהנחיה והדרכה חיצוניים.

בחינוך העל-יסודי – ב-5 בתי ספר יתקיים תהליך פיתוח והנחייה של צוותי הוראה בנושא הערכה חלופית לבגרות.

במקביל מוקם צוות חשיבה ופיתוח של מורים, הורים, מנהלים ותלמידים על מנת לבסס סט של מדדים שיהוו את מדד תל אביב לחינוך. צוותי החשיבה יבחנו מהו האקס פקטור של החינוך בתל אביב יפו אותו נרצה למדוד: ידע עולם? ערכי דמוקרטיה? אקטיביזם חברתי?

בכל אחד מבתי הספר יוקם צוות משימה פדגוגי. לצוות המשימה יחבור מנחה פדגוגי חיצוני והם ימסדו פגישות דו שבועיות בבית הספר. משימת כל הצוותים תהיה לבנות מהלך כולל למדידה והערכה לפי עקרונות פדגוגיים  וליישמו בבית הספר.

הצוותים יעסקו בתחילה בבניית סדירות ואופי המפגשים, ביצירת אקולוגיה בצוות שתאפשר את המהלך, ברכישת שפה פדגוגית,  בלימוד ומחקר פדגוגי, בפיתוח דרכים חדשות למדידה ולהערכה, בניסוי הדרכים בבית הספר ובגיבוש אסטרטגיה כוללת בת ביצוע לקראת שנת הלימודים העוקבת .

הצוותים מכל בתי הספר יפגשו פעמיים במהלך השנה לימי למידה שיכללו השראה שיתוף ועזרה הדדית .

במהלך המחקר הצוותים יבקרו במוסדות חינוך שונים בארץ וילמדו על שיטות מדידה והערכה שונות .

במהלך המחקר הצוותים יצאו לסיור  לימודי בחו"ל  ללמוד על מערכות חינוך שבהן המדידה וההערכה ולחוות את האקולוגיות הלימודיות שהן מייצרות.

בכל בתי הספר ייערך במחצית השנייה של השנה פיילוט ובו תיבחן שיטת מדידה והערכה חדשה.

המטרה של הצוותים היא ליישם בשנת הלימודים העוקבת תכנית למדידה והערכה הנגזרת מפדגוגיה רב ממדית ומאוטונומיה פדגוגית.

הצוותים ימשיכו גם בשנים הבאות של הפרויקט לתפקד כצוותי משימה , וישאפו להרחיב את פעילותם הרכבם והשפעתם בבתי הספר ובעיר . בתום שנת תשע"ז, מתוך הצוותים הבית-ספריים יגובש צוות עירוני שיהיה חלק מההפעלה של התוכנית החמש שנתית ויוכשר לשם כך במסגרת ייעודית .

מנהלים חדשים בבתי הספר:

 • "אהבת ציון"- טלי תמרי-גבע, במקום ענת זידמן (שעברה לנהל את בית הספר "גורדון")
 • "גורדון"- ענת זידמן, במקום שרון לוינהר-בכור (שיצאה לשבתון)
 • "דרוינוב" (חדש)- גלית גוטרמן
 • "הר נבו" (חדש)- מרלין בן עמי
 • "מודיעים"- יואב שלומוביץ, במקום סילבי ויסברט (שעברה לעיר מגורים אחרת)
 • "צוקי אביב" (חדש)- אורית ארנון
 • "שבטי ישראל-קרית חינוך"- שרון מלכי, במקום עמית זמרי (שמנהל את חטיבת הביניים)

בינוי

בשנת הלימודים תשע"ז ייפתחו 3 בתי ספר חדשים:

 • בשכונת פלורנטין ייפתח בית ספר יסודי חדש (ברח' הנגרים)
 • בשכונת צוקי אביב (אזורי חן) ייפתח בית ספר יסודי חדש
 • במרכז העיר (רח' הר נבו) ייפתח בית ספר יסודי חדש
 • לקראת שנת הלימודים הקרובה ייפתחו כ-20 כיתות גן חדשות בצוקי אביב, בשכונות פלורנטין, נווה-צדק, רמת אביב החדשה וקריית שלום.

בנוסף לשלושת בתי הספר החדשים, יתחדשו גם בתי הספר הוותיקים בתוספת אגפים ואולמות ספורט:

 • בבית הספר גרץ ובבית הספר מירון ייחנך אגף כיתות חדש ואולם ספורט
 • בתי הספר בלוך, בית יעקב ד', אלחריזי והמשתלה יזכו לתוספת של אגפי כיתות חדשים.

במהלך שנת הלימודים הקרובה יושלמו פרויקטים נוספים:

 • בבית הספר רמת אביב ג' יושלם פרויקט הקמת אולם ספורט, אגף כיתות ומבנה שבט צופים חדש
 • בבית הספר יפה נוף ייחנך אגף כיתות ומקבץ כיתות גן
 • אולם ספורט קהילתי חדש ישמש את תלמידי ותושבי שכונת נופי ים.
 • בתי הספר חסן ערפה ודיזנגוף יזכו לחידוש חזיתות.

הקמת בתי ספר חדשים לשנה"ל תשע"ח:

 • בית הספר היסודי השוק הסיטונאי (18 כיתות)
 • בית הספר היסודי צמרות איילון (24 כיתות)
 • בית הספר היסודי ברחוב מוזיר (12 כיתות)
 • בית הספר היסודי ברחוב שבטי ישראל (12 כיתות)

הרחבת בתי ספר והקמת אולמות ספורט:

 • תוספת כיתות בבתי הספר: עירוני י"ב (יפו), בלוך, בית יעקב ה, אוסישקין, יפה נוף, גורדון, אלומות, נתיב לחינוך מיוחד.
 • תוספת אגף כיתות ואולם ספורט בעירוני ד' – סניף.
 • הקמת אולמות ספורט בבתי הספר אחווה, נופי ים, כוכב הצפון ונופים.
 • שדרוג אודיטוריום עירוני ב-ג (צייטלין).
Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן