מאתר העירייה: שישה חופי רחצה ייסגרו החל מיום חמישי הקרוב, 14 ביוני 2012

לאור בקשת המצילים לצמצם את שעות עבודתם בהתאם להסכם העבודה עימם מ- 2007, נאלצת עיריית תל-אביב-יפו לסגור 6 מתוך 13 החופים המורשים לרחצה. העירייה פנתה למשרד הפנים בבקשה לאשר את סגירת החופים, עד למציאת פיתרון קבע.
 עיריית תל-אביב-יפו נאלצה לפנות הערב למשרד הפנים בבקשה לאישור סגירת 6 תחנות הצלה בחופי העיר. זאת בשל בקשת מצילי העירייה לעבור למתכונת העסקה התואמת את הסכם העבודה שנחתם עימם בשנת 2007.
חופי הרחצה שייסגרו החל מה- 14 ביוני, יום ה': אביב, בוגרשוב, גורדון, הילטון, תל ברוך וצוק דרום. בחופים אלו לא יינתנו שרותי הצלה והרחצה בהם אסורה בהחלט ומסוכנת ביותר. הקהל מתבקש להגיע לרחוץ אך ורק בחופים בהם יינתנו שירותי הצלה. תחנות ההצלה שימשיכו לתת שירותי הצלה כרגיל הן: גבעת עלייה, צ'ארלס קלור, ירושלים, פרישמן, נפרד, מציצים וצוק צפון. ההחלטה על ששת החופים שייסגרו התקבלה על בסיס מקצועי לשם מתן מענה מיטבי, ובהתחשב בנסיבות.
העירייה תנקוט את כל הצעדים הנדרשים על מנת להזהיר את הציבור בדבר הסכנה הנשקפת למתרחצים בחופים שייסגרו. החופים ישולטו בכניסה לחוף ועל קו המים, יושמעו הודעות בכריזה ופקחי החופים יקיימו סיורים ויתריעו שלא לרחוץ בים. לאורך החופים יבוצעו סיורים ממונעים ויופצו הודעות בכלי התקשורת.
ההכרח לסגירת ששת החופים נוצר על רקע דרישת המצילים לצמצם את שעות עבודתם בהתאם לחוזה שנחתם בשנת 2007 בין המצילים, העירייה, ארגון העובדים וההסתדרות ובאישור הממונה על השכר באוצר.
בשנים האחרונות, וכמקובל בכל מערך ההצלה בארץ, נעתרה העירייה לבקשת המצילים להרחיב את היקף שעות עבודתם וזאת במטרה להגדיל את שכרם. עוד סוכם כי ברגע שירצו לשוב ולעבוד על פי הסכם 2007, הדבר יתאפשר.
מאחר והעירייה פועלת ע"פ חוק, הוחלט להיענות לבקשת המצילים. בשל צמצום שעות עבודתם ובמצבת כוח האדם הקיימת, לא תוכל העירייה להפעיל את כל 13 תחנות ההצלה בחופי העיר. כמו כן אין ביכולתה של העירייה להגדיל שכרם של המצילים משום שתנאי העסקתם נקבעים אל מול הממונה על השכר באוצר.
עיריית תל-אביב-יפו מצרה על ההכרח לסגור את תחנות ההצלה, ותעשה כמיטב יכולתה לשפר את תנאי העסקתם של המצילים במסגרת הסכם המצילים שאמור להיחתם בשנת 2014, בכפוף לאישור הגורמים הרלוונטיים. במקביל ממשיכה העירייה לפעול נמרצות לגיוס מצילים כשירים, בעלי תעודת החייאה בתוקף, במגמה לאפשר את פתיחת כלל תחנות ההצלה בעיר ואף להרחיבן לטובת תושבי העיר והמבקרים בה.
המידע לקוח מאתר עיריית תל-אביב.
Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן