הנהלת עיריית תל אביב יפו אישרה חוק עזר עירוני להגברת הבטחון על חשבון ציבור התושבים

עיריית תל-אביב-יפו פועלת להגברת ביטחון התושבים:
הנהלת העירייה אישרה חוק עזר עירוני להפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי החוק יכלול גביית אגרה מתושבי העיר למימון שירותים אלה

היום הובא לאישור הנהלת העיר וועדת הכספים חוק עזר עירוני חדש, שמטרתו לאפשר הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי הממומנים מאגרה.
חקיקת חוק זה מתאפשרת בהתאם לפקודת העיריות, הקובע כי העירייה מוסמכת להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה.

גובה ההיטל הוצמד לסכום המירבי למ"ר, כפי שיקבע שר הפנים, במטרה לאפשר את אישורו ויישומו של חוק העזר מיד עם קביעתו של שר הפנים. עם זאת, בכוונת העירייה להפחית ככל שניתן את גובה ההיטל על נכס המשמש למגורים, וכן לייצר אבחנה לעניין גובה ההיטל בין אזורי העיר השונים. אפשרויות אלה תיבחנה במסגרת הנחיות השר באישורו של חוק עזר זה.
כמו כן, מי שזכאי כיום לפטור או להנחה בארנונה יהיה זכאי לפטור או להנחה בשיעור זהה מתשלום ההיטל.

כזכור, ההחלטה על חקיקת חוק העזר מגיעה בעקבות הנחיית ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, להקמת כוח סיור עירוני מיוחד על מנת להתמודד עם התגברות מקרי האלימות והפשיעה והירידה בתחושת הביטחון האישי, במיוחד בקרב תושבי דרום העיר.
הכוח המתוכנן יכלול כ – 150 סיירים עם כ- 30 ניידות שיקיימו סיורי שטח ממונעים ורגליים ברחבי העיר 24 שעות ביממה ו – 7 ימים בשבוע ויפעילו מערך מצלמות ואמצעי בקרה. הסיירים יגויסו באופן ייעודי לטובת שמירה על הסדר הציבורי וביטחונם האישי של התושבים ולא יפעלו למטרות הפיקוח השוטף. כוח הסיור יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה מתוך כוונה לאייש בעתיד את הניידות גם בכוח שיטור.

ראש העירייה רון חולדאי אמר: "העיר תל-אביב-יפו מהווה מרכז מטרופוליני אליו מגיעים מדי יום כמיליון איש. בנוסף נמצא בה הריכוז הגבוה ביותר של הקהילה הזרה שאינה מטופלת כלל על ידי הממשלה. לאור ההדרדרות בתחושת הביטחון האישי והסדר הציבורי, שאינה מקבלת מענה מצד, לא נותרה בידינו ברירה אלא לקחת על עצמנו אחריות ולהקים כח סיור עירוני מיוחד ואף לחוקק לצורך כך חוק עזר עירוני מיוחד. תושבים רבים פונים אלי בתחושת פחד וחוסר אונים ואנו כעירייה מחפשים כל דרך בה נוכל לסייע להשבת הביטחון ולשמירה על איכות החיים".

התוכנית המפורטת תובא לאישור מועצת העירייה במהלך החודש הקרוב. ההחלטה טעונה אישור משרד הפנים.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן