פורסמו עיקרי תוכנית העבודה העירונית אשר יובאו לאישור חברי מועצת העיר במסגרת תקציב העירייה לשנת 2013

ביום א’, 15 ביולי 2012, הציג מנכ”ל עיריית תל-אביב-יפו, מנחם לייבה, את עיקרי תכנית העבודה העירונית ומסגרות התקציב לשנת 2013 בפני חברי מועצת העיר. השנה תערוך העירייה צמצום תקציבי אשר יעמוד על כ- 2.5% מהתקציב הרגיל. בין היתר מתוכננים צמצומים תקציביים במערך התפעול העירוני, חטיבת התכנון, מערך הגבייה והשירות, אירועי תרבות ובתכניות הבין-לאומיות. דירוג האשראי של העירייה ממשיך לעמוד על טריפל A.
בחודשים הקרובים יערכו דיוני תקציב מעמיקים ביחידות העירונית השונות לצורך גיבוש תכנית עבודה שנתית. התקציב המלא יובא לאישור המועצה בסוף השנה.
להלן עיקרי תכנית העבודה העירונית:
– חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית ושכונות התקווה ושפירא, לאור ההתמודדות עם הקהילה הזרה.
– גיבוש ויישום מדיניות לדיור בר השגה לאוכלוסיות היעד.
– יצירת מגוון מענים לנוער, בדגש על שכונות הדרום, דרום מזרח ויפו.
– המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות.
– מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר. בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום.
– פיתוח, קידום וטיפוח מרחבי התרבות ופעילות הפנאי בעיר.
– קידום תכנית אב כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלוונטיים בדגש על חלופות לרכב הפרטי.
– קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון.
– שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבנייה.
הסברי מנכ”ל העירייה ודובריה:
התהליכים הכלכליים במדינת ישראל אינם פוסחים על עיריית תל-אביב-יפו, ולכן הכנת התקציב לשנת 2013 מציבה אתגרים בפני העירייה. בשנת התקציב הבאה יתווספו עלויות חיצוניות משמעותיות אותן צריכה העירייה לספוג כתוצאה מהתייקרויות ומהחלטות ממשלתיות.
הקיצוץ המתוכנן בתקציב עומד על כ- 2.5% מהתקציב הרגיל לשנת 2012, ומטרתו צמצום של כ- 99 מיליון שקלים. זאת על מנת לכסות על תוספות הכרחיות לתקציב, כגון: יישום הסכמי השכר לעובדים ולעובדי הקבלן, הרחבת חוק חינוך חינם ופתיחת עשרות כתות גן, טיפול בפליטים ובמהגרי עבודה, תגבור שכונות דרום העיר, ועוד. יצוין כי בנוסף לכך קיים צפי לצמצום השתתפות הממשלה בתקציבים הממלכתיים שמועברים לרשויות המקומיות, שאם יתממש – ידרוש היערכות נוספת.
חשוב להדגיש שתוספות עלויות אלו אינן ממומנות על ידי הממשלה. כידוע הכנסות העירייה הינן קשיחות ומוגבלות, ועל פי חוק העירייה איננה יכולה להעלות מיסים או לייצר גרעון. בהכנת התקציב תתמודד העירייה עם האתגרים התקציביים, מבלי לפגוע ברמת השירות הניתן לתושבים.
חשוב לציין כי ראש העירייה וחברי מועצת העיר קבעו כבר לפני למעלה מעשור שהעירייה תנהל מדיניות תקציבית אחראית, וזאת ללא שיקולים פוליטיים אפילו בשנת בחירות. גם השנה העבודה המקצועית תימשך, ואנו סמוכים ובטוחים שהעירייה תעמוד באתגרים המוצבים בפניה.
המידע מטעם אתר העירייה.
Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.