מועצת העיר אישרה חוק עזר עירוני להפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי. בקרב תושבי דרום העיר כבר יש מתנגדים

מועצת העיר תל-אביב-יפו אישרה ביום ב’, 16 ביולי 2012, חוק עזר עירוני חדש, שמטרתו לאפשר הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי הממומנים מאגרה. חקיקת חוק זה מתאפשרת בהתאם לפקודת העיריות, הקובע כי העירייה מוסמכת להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה.
החוק יכלול גביית אגרה מתושבי העיר למימון שירותים אלה. גובה ההיטל הוצמד לסכום המירבי למ”ר, כפי שיקבע שר הפנים, במטרה לאפשר את אישורו ויישומו של חוק העזר מיד עם קביעתו של שר הפנים. עם זאת, בכוונת העירייה להפחית ככל שניתן את גובה ההיטל על נכס המשמש למגורים, וכן לייצר אבחנה לעניין גובה ההיטל בין אזורי העיר השונים. אפשרויות אלה תיבחנה במסגרת הנחיות השר באישורו של חוק עזר זה. כמו כן, מי שזכאי כיום לפטור או להנחה בארנונה יהיה זכאי לפטור או להנחה בשיעור זהה מתשלום ההיטל.
כזכור, ההחלטה על חקיקת חוק העזר מגיעה בעקבות הנחיית ראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי, להקמת כוח סיור עירוני מיוחד על מנת להתמודד עם התגברות מקרי האלימות והפשיעה והירידה בתחושת הביטחון האישי, במיוחד בקרב תושבי דרום העיר. הכוח המתוכנן יכלול כ- 150 סיירים עם כ- 30 ניידות שיקיימו סיורי שטח ממונעים ורגליים ברחבי העיר, 24 שעות ביממה ו- 7 ימים בשבוע ויפעילו מערך מצלמות ואמצעי בקרה. הסיירים יגויסו באופן ייעודי לטובת שמירה על הסדר הציבורי וביטחונם האישי של התושבים ולא יפעלו למטרות הפיקוח השוטף. כח הסיור יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה מתוך כוונה לאייש בעתיד את הניידות גם בכוח שיטור.
ראש העירייה, רון חולדאי, אמר: “העיר תל-אביב-יפו מהווה מרכז מטרופוליני אליו מגיעים מדי יום כמיליון איש. בנוסף נמצא בה הריכוז הגבוה ביותר של הקהילה הזרה שאינה מטופלת כלל על ידי הממשלה. לאור ההדרדרות בתחושת הביטחון האישי והסדר הציבורי, שאינה מקבלת מענה, לא נותרה בידינו ברירה אלא לקחת על עצמנו אחריות ולהקים כח סיור עירוני מיוחד ואף לחוקק לצורך כך חוק עזר עירוני מיוחד. תושבים רבים פונים אלי בתחושת פחד וחוסר אונים ואנו כעירייה מחפשים כל דרך בה נוכל לסייע להשבת הביטחון ולשמירה על איכות החיים”.
יש לציין כי חוק העזר טעון אישור משרד הפנים.
תושבים רבים בתל אביב מחו על החלטה זו של עיריית ת”א.
לטענתם העירייה וממשלת ישראל הן האחראיות למצב הקשה אליו נקלעו תושבי שכונות דרום העיר ולכן לא ראוי להעמיס על גבי התושבים גם את עלויות הטיפול בנושא. לדברי התושבים כבר כיום תקציבי רווחה רבים שאמורים להיות מיועדים לטיפול בתושבי דרום העיר מופנים לטיפול בקהילת המסתננים.
לטענתם, תושבי דרום העיר הינם הקורבנות האמיתיים של ההפקרה המתמשכת רבת השנים של העירייה את שכונות הדרום, מרביתם אנשים קשיי יום שנאלצים לשאת בנטל היומיומי של חוסר תחושת הבטחון ושל מצבם הסוציואקונומי הנמוך מלכתחילה והטלת אגרת שמירה  עליהם הינה בגדר “הרצחת וגם ירשת”.
אם לעיריית ת”א בעייה תקציבית עליה להכריז מצב חירום בדרום העיר, לפנות לממשלת ישראל ולבקש תקציבים מיוחדים על מנת להתמודד עם הבעיות שנוצרו באחריותם המשותפת של העירייה והממשלה. 
בתוך כך, יתכנס הערב “המטה להצלת דרום תל-אביב” על מנת לדון בהמשך דרכי הפעולה בנושא בעיית המסתננים וככל הנראה גם נושא זה ידון במסגרת הישיבה ותתקבלנה החלטות בהתאם.
Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.